SAMMENDRAG AV ARBEIDET MED SYNTESE-ASHRAMEN

ET KORT SAMMENDRAG OM HVA SYNTESE-ASHRAMEN ER

Innlegg på samling i Østfold mars 2010 v/Arnhild Rob

 

Den kvinnelige mesteren Miriam startet med dette prøveprosjektet for 12 år siden (nå:2009), og da var det flere av oss som ble innkalte til møter på de indre plan,og etter som jeg forstår det, så er de på de indre plan veldig fornøyde med resultatet så langt.

Vi klarer nå å trenge lenger og lenger inn i den indre ashramen og vi har fått løftet noen slør. Vi har fått store velsignelser fra Miriam`s prosjekt.

Når vi kommer til 2013 - 2014, vil vi komme til å oppleve at disse verdener kommer igjennom- og flere av oss vil bli mer forberedt til det arbeide som ligger foran oss. 

Mesteren Miriam arbeider mest i det skjulte, bak gruppe – legemer som kan klare å arbeide seg innover. 

Hun kan kalle oss til seg i drømme og gi oss oppgaver. Hun er et aspekt av Syntesens Avartar, og jobber med syntese – energi som utgår fra Atma. 

Syntese – ashramen har nå nesten det totale ansvaret for manifestasjonen av den guddommelige plan i de neste 2500 år. 

Formålet med den er som for eksempel :

-          å oppbygge en ny sivilisasjon

-          å endre den nåværende sivilisasjonens fokus uten å nedbryte den totalt

-          å gå over fra  hengivenhetens stråle uttrykk til den guddommelige/menneskets  

            guddommelige 7. stråle uttrykk

-          å innprente visdomslærens ideer i menneskehetens bevissthet

 

HVORDAN KOM SÅ VÅR GRUPPE INN I DETTE ARBEIDET? 

På de indre planer har vi jobbet med dette lenge.

Som sjeler i den indre ashramen har vi dedikert oss for lenge siden, og vi har fått organisert våre personligheter slik at vi nå kan tjene den ashramiske plan.

Når vi inkarnerte denne gangen, så lå det i hver enkelts livsoppdrag/livsmål at vi skulle arbeide med dette. 

I 2006 var vi 16 personer som fullførte den Esoteriske Utdanningen med Asger Lorentsen; Yvonne Wassimo og Kim som lærere. Det var 7 av oss som ønsket å jobbe videre sammen, og i september 2006 hadde vi vår første samling i Arendal.Kim ble med på lasset som vanlig deltaker. 

Når jeg nå tenker tilbake på hva som har skjedd på disse 3 årene, så er det helt utrolig.....

Vi visste ikke helt hva vi skulle, men etter å ha gjennomgått Sol - programmet, så var vi vant til å åpne oss opp som kanaler for inn og utstrømningsarbeide. 

Vi dedikerte oss til å arbeide som gruppe under Kuthumi og 2. stråle ashramen, og vi mente at evt. nye som ble rekruttert inn i gruppen, måtte ha esoteriske grunnkunnskaper, og vi kom også frem til at vi ikke kunne sitte og bestemme hvem som skulle få komme inn i gruppen(meget intuitivt og klokt når vi ser tilbake på dette og når vi nå forstår ting bedre....), men at interesserte kunne bli oppfordret til å meditere seg frem til selv om de ville dedikere seg til det arbeide som vi hadde startet opp med.Vi ville også kun benytte oss av egne ressurser og ikke trekke inn «utenforstående» foredragsholdere. 

Etterhvert så har det kommet informasjon igjennom til oss, dryppvis vil jeg si, mye har vi måttet komme frem til selv også. 

Det ble etterhvert sagt til oss at vi var en forsøksgruppe, som en ytre manifestasjon av den indre Syntese-ashramen. 

Nå i sept. 2009, på samlingen på Ørskogsfjellet, får vi igjennom at Hierarkiet og mange hadde vært veldig skeptiske til Miriam`s prosjekt i 2000, samtidig med at en 1. stråle utladning ble sendt ned direkte fra Shamballa til menneskeheten. Vi får vite at det var spesialister fra Venus og Sirius med som hjalp Sanat Kumara med dette, og de mente at menneskeheten ville kunne takle dette. Men det kunne man jo ikke vite noe sikkert om på daværende tidspunkt. 

Det var visst en trykket stemning inne i Hierarkiet da, men nå har de rystet denne energien av seg, og nå står de sterkere enn noengang før.

Det er pr. nå ryddet opp utrolig mye på astralplanet.

Det er bare rester vi ser nå av drap o.l.

De er superoptimistiske på jordens omdreiningshastighet nå, for den nye verdensorden som er sendt inn i verden, og de nye tiltak som skal skje i verden er de meget optimistiske ovenfor. 

Og vi, som gruppe, får lov til å være deltakere i dette!

 

Like etterat jeg kom hjem fra samlingen på Ørskogsfjellet, kom det bare en helt utrolig enkel forståelse av hva Syntese-ashramen er for noe ned til meg. 

Vi som deltar i denne ytre syntese -ashramiske gruppe, vi kommer alle fra forskjellige planeter/systemer med hver sin kvalitet og visdom.

Vi har også vært igjennom mye mens vi har vært i fysiske inkarnasjoner, vært igjennom mange forskjellige slags systemer. I den nye tidsalder som vi er i nå, så skal vi alle sammen trekke med oss noe fra det gamle inn i det nye. Det nye har sin spesialitet, og dette legger vi til, og dermed skapes syntese! 

TESEN= DET GAMLE

ANTITESEN= DET NYE

SYNTESEN= SUMMEN AV DET GAMLE VI TREKKER MED + DET NYE 

Vi har altså forskjellige erfaringer, kvaliteter og opplevelser som vi trekker med oss. Vi renser ut det som ikke lenger har livets rett, men det som kan gagne den nye tid trekker vi med oss videre.Alt dette legger vi en stor, felles pott = vårt gruppelegeme, samtidig med at vi jobber med det nye, og dette legger vi til, og til slutt oppnår vi syntese!

Vår kontakt med de indre verdener skjer allikevel på forskjellige måter for hver enkelt, men alle måter er like verdifulle! 

Jeg synes at broder Johannes sa det så bra.

Noen har erfaring fra Grals-veien, og disse «ser» tingene i denne veiens symboler med forskjellige farver o.l. Andre har lang erfaring med astrologi og «ser» tingene i astrologiske symboler.

Noen kommer fra Assissi-tradisjonen, og opplever tingene ut i fra denne vinklingen.(Jfr. Pater Mitsi- han var en av dem som hadde gjort seg fri av systemene, han var en fornyer. Og vi vet jo, at våre venner her i gruppen, sikkert trekker med seg noe av det han sto/står for inn i det nye som vi skal lage sammen). 

Noen får ting inn via tanken- og ikke i bilder, dette kan gjelde de som har sine erfaringer på 5. stråle f.eks, og disse vil måtte gå til esoteriske bøker og finne forståelse for sine erfaringsopplevelser på trykk der, for å få bekreftelse på at det stemmer.O.sv, o.s.v. 

På den måten vi har blitt trenet opp i tidligere, slik blir tingene vist oss symbolsk, slik arbeider Nærværelsens engel for oss. 

Når vi er forsamlet med hver vår retning i ryggen- vi er umåtelig bredt satt sammen, og dette er vår svakhet, men også vår styrke. 

Alle disse innfallsvinklene er flotte, og dette gjør at gruppen er sammensatt av så mange forskjellige fasetter, og alle er like verdifulle. 

Hvis vi bare alle kunne innse og forstå dette, og legge helt vekk det at vi selv ikke opplever ting på samme måte som vår sidemann, og så bli fortvilt over dette!

Det er jo slik det SKAL VÆRE! Det er jo det som er vitsen med hele syntesen!! 

Det er jo dette som gjør gruppa så unike.

Og vi må alltid tenke GRUPPE-LEGEME, og ikke MITT eller DITT legeme!

Vi er ALLE like verdifulle!

Det er ingen som utpeker seg i noen som helst retning.

Hvis det er noen som opplever seg slik, så må dette forkastes med en gang, for vi er ETT GRUPPELEGEME! 

Vi skubber vel litt borti hverandre med våre personligheter fortsatt, men vi har alle ansvar for å få renset ut i vår felles kanal.

Vi har alle et 1:1 forhold til hverandre, og det blir mange forhold til sammen.

Noen har vi et meget positivt karma til, andre har vi kanskje noe vi bør se litt nærmere inn på.

Vi har alle ansvar for grensesetting og at vi kan tørre å være oss selv og være ærlige mot hverandre. 

Men overordnet, så må vi forstå at vi jobber sammen som SJELER, og ikke personligheter.

Dette er ikke en selvutviklingsgruppe, men en hardt arbeidende disippel-gruppe.

Og vi er IKKE et undervisningssystem, og dette gjør vår gruppe spesiell i.f.t andre esoteriske grupper. 

Personligheten vår er jo en del av sjelen, men jeg tenker her på de negative sidene i vår personlighet som skal/bør renses ut, og her er vi alle hverandres speil i mange henseende.

Vi kan ikke gjøre som om de negative aspektene ikke eksisterer, det ville være en illusjon.

Vi kan ikke komme videre hvis det er noe som ligger og skurrer, så enhver får gå inn i seg selv og se om det er noe en kan endre på til gruppens beste. 

Det skal ikke være noen konkurranse mellom oss.

Alle er like verdifulle brikker/celler i vårt gruppe – legeme.

Vi bidrar alle, på hver vår verdifulle måte, til oppbyggingen og utviklingen av dette gruppelegemet. 

Vi trenger ikke å forklare hverandre så mye om hver vår individuelle opplevelse av tingene, men vi må aldri glemme å se på hverandre med respekt og glede, og vi må alle sammen være fokuserte på at vi sammen lager noe nytt – den nye tidsalders verdensreligion kan man på en måte si. 

Nå jobber vi i et gruppelegeme og har gått bort fra å jobbe individuelt. 

Vi er så heldige at vi har fått være med på et forsøksprosjekt, en ytre syntese -ashramisk gruppe som får hjelp fra de indre plan og trenes opp i det nye. 

Johannes nevnte at det nå kommer mestre ned til oss fra andre steder i kosmos nå for å lære, men også for å jobbe for Hierarkiet, og de var forundret over et slikt prosjekt som det som vi nå er med på.

Kan det la seg gjøre at så mange forskjellige mennesker i fysisk inkarnasjon kan klare å jobbe sammen i et slikt gruppe – prosjekt?

Broder Johannes presenterte vårt gruppearbeid for disse i Visdommens Hall. 

På denne samlingen fikk vi igjennom en hilsen fra Miriam. For 5 år siden (2004) , da hadde hun en lang samtale med mester Hilarion i 5. stråle ashramen (tidligere Paulus), og de to ble enige om  om å trene opp denne gruppen i telepati og clairvoyance.Dette p.g.a at de hadde sett hvor galt det hadde gått med mange esoteriske grupper når man prøver å utvikle klarsyn, og nå ville de sette igang med å hjelpe oss med dette. 

Og så sier han at vi her i kveld har opplevet et sterkt nærvær av 5. stråle ashramen, vi kom inn i en presisjonsbølge, og alle kom før «timen skulle begynne». Dette skjedde p.g.a healing og frekvensøkningen som lå i energien her i tempelet vårt!

Og at vi hadde vært nede og renset opp i forskjellige ting i våre legemer, og at vi kunne forvente noen etterdønninger i kommende uke. 

Vi fikk jo også hilsner fra våre venner og samarbeidspartnere; Auriel og Michael,og vi fikk vite at disse to også har jobbet mye rundt oss, og de to gleder seg mye til vårt videre arbeid fremover. 

Det ble sagt, at i det gruppelegemet som vi nå skaper sammen, så er det lagt inn i det meditasjonssystemet vi bruker nå, en forberedelse til et nytt arbeid som går opp i ildens verden fra ca 2011. 

Flere av oss vil fremover kunne merke vibrasjoner, men dere vil også kunne merke forskjellige ild – tilstander som dere arbeider i.

Vi vil etterhvert bringe inn flere frekvenser i ilden.

Det ildsystemet som stille og rolig vokser frem i dere, det er det dere kaller kundalini, den aktiveres nå over hele Skandinavia i disse år, og derfor er det flere som liksom må våkne opp nå. 

Cancer – gamle atlantiske energier må brennes ut nå, og vi bør hjelpe disse mennesker med healing og meditasjonsarbeide, for å få løsnet dette.

Det ligger så mye frykt i dette gamle kontinentet, og dette tar menneskeheten opp i denne tiden.

Det går også noen bølger innover vår kulturperiode nå fra den romerske og greske kulturperiode, og noen store karmabølger kommer inn over oss. Disse rammer en del av oss, også en del englendere og en del amerikanere. 

Et annet viktig prosjekt som vi nå holder på med , er Tempelarbeide.

Vi har fått vite at vi virkelig har klart å lage et TABERNAKEL som innehar mye healings – energi og frekvensøkninger for oss. Det er mange dimensjoner som jobber her.

Johannes sa at gruppe – legemet vårt har kontakt ut til 23 forskjellige dimensjoner pr. dags dato (sept 2009). 

Swedenborg klarte ikke fra sin dimensjon å videreutvikle tempelarbeide, da hans grupper hadde grodd fast i systemet.Han har hatt og har en stor betydning for hele Skandinavia. 

Når vi arbeider med vårt tempelarbeide, da drysser han ned litt støv i turbanene!

Tanker og ideer vi har, kommer fra han. 

Han har tidligere manglet grupper som kan føre hans system videre, videreutvikle dette.

Vi må prøve å holde oss så mye ute av systemene som mulig. 

Da dette ble sagt, skjønte jeg viktigheten av det Kim har sagt nå, at vi ikke skal ha noe særlig skriftlig materiale som vi følger når vi utfører vårt tempelarbeide.

Vi skal videreutvikle det gammeldagse tempelarbeide, og sammen lage noe nytt. 

Vi skal være åpne, kreative og lytte til hva som kommer til oss mens vi «trener» oss fremover. Spennende....... 

Å tenke tilbake bare 3 år og huske hvor vi sto da, og nå se hvor langt vi virkelig har kommet og er i full gang med utviklingen av syntese er helt utrolig! 

Sammen skal vi lage grunnlaget for det nye, som vi skal bringe ut til menneskeheten. Vi har tilbud om mange hjelpemidler på veien.

Kan dere tenke dere hva dette er?

Jo, meditasjonen som blir kanalisert ned fra Girak til Kim hver måned. Inn i denne har han lagt ned masse treninger for oss, bl.a nå i å kunne være i/ha bevisstheten i forskjellige dimensjoner. 

Noen av oss holder på med å flytte hjernebevisstheten over fra den fysiske hjerne til det astrale plan.

Vår dagsbevissthet er mye knyttet opp på en fysisk hjernestruktur.

Noen av oss står i den situasjonen nå at vi begynner å forsvinne i vår hjernebevissthet.Vi kan tro at vi er syke eller at det skjer noe mystisk inni hodene våre, og det gjør det jo også!!

Vår dagsbevissthet som vanligvis er knyttet opp på hjerneorganet, det begynner nå å bli trukket vekk.

Vi kan oppleve voldsomme strømninger i hodet, nakken, pannen, som om det skjer en voldsom aktivitet inni hodet (JA!!)

Personligheten og den del av Terskelvokteren som vokter hele mentalstrukturen, den del av personligheten som styrer det feltet som dere kaller mentallegemets kropp, denne delen den fengsler den delen stadig vekk.

Om 1-2 år vil vi få tilbud om å få rykket vår hjernebevissthet over i andre legemer.

Vår fysiske kropp må vi huske på er en fortetning i elementene.

I 10-15 år vil det jobbes med løsnings – prosesser som er knyttet til hjerneorganet som sentrum.

Hvis vi følger tilbudet til 5.stråle ashramen nå, så kan vi begynne i det dagsbevisste å flytte bevisstheten over i det astrale legemet.

Girak, som er sjefen for denne gruppen, har trenet oss i dette lenge, uten at vi har visst om det. 

Så jeg kan ikke få oppfordret dere nok til å bruke disse meditasjonene daglig.

I dette ligger det også mye trening i den clairvoyance – treningen vi nå har gått inn i. 

Som Johannes sa, at når de er trygge på at ingen i gruppa vil lage forbindelser til de lavere dimensjoner på astralplanet, men holder seg til de høyeste plan, der hvor Kristi Tempel ligger, så vil de fjerne slørene slik at vi lettere kan se inn i disse dimensjonene med vårt indre syn. 

Greit å få vite hvordan tingene foregår noen ganger!

Vi er jo med på så mye som vi ikke aner det døyt om!

F.eks i mitt tilfelle tidligere. 

Jeg hadde en lang prosess over et par år, hvor jeg ikke lenger var fornøyd eller trivdes lenger med arbeidet i Teosofisk forening, Stavanger. Jeg hadde da vært en loyal tjener i 13 år, satt i styret og var svært aktiv. Jeg forsøkte å få inn noen endringer, bl.a å invitere nye foredragsholdere (en av de jeg foreslo var Kim Pedersen fra Ålborg!), men han var for kontroversiell, så det fikk jeg ikke medhold i.

Til slutt tok jeg beslutningen om å trekke meg ut av hele greiene, jeg ville stå fritt, og det var andre ting som trakk i meg, men jeg vil alltid være takknemlig for alt jeg lærte i disse årene og for alle gode vennskaper.

 Flere ganger fikk jeg impulser om å starte noe nytt, og siste gang, sommeren 2004, så måtte jeg stoppe bilen for å skrive ned det som kom ned til meg, og et par måneder etterpå startet jeg opp Esoterisk Forum i Stavanger. 

Jeg visste bare at dette skal være et forum, og ikke en forening, ingen medlemslister, ingen regnskaper, ikke noe styre, ingen økonomi/penger-- alt skulle være så enkelt som mulig, og hovedformålet var å formidle den esoteriske livsforståelse og å være til hjelp/støtte for mennesker som var våknet opp eller i ferd med å våkne opp. 

Nå fikk jeg vite følgende:

Teosofisk forening i Stavanger er mye knyttet opp på 2. stråle arbeidet i byen, men da foreningen ikke maktet å åpne seg for syntese -energien, så kalte man styret inn til et møte på de indre plan. Der sitter D.K som sier at han godt kunne bruke det gamle Teosofiske Samfunn til å kjøre videre på 2. stråle impulsen, men Greven og Morya var ivrige etter å få syntese – arbeidet igang, og så sitter de andre der og spør om det er en annen disippel som de kan trene opp, en som trenger å avvikle noe karma og som har tid til å ta på seg en slik oppgave? Og Arnhild svarer ja, og når jeg våkner neste morgen så husker jeg ikke en skitt av hva jeg har sagt ja til eller de kontrakter jeg har skrevet under på i løpet av natten!!!! 

Og det var slettes ikke tilfeldig at jeg begynte å interessere meg for syntese – ashramen allerede i 2007!! 

Det er sånn ting skjer når man får titte litt inn i det. 

Allikevel er vår gruppe en stor del av 2. stråle ashramens arbeide, og hvorfor er den det?

Jo, fordi D.K er jo utnevnt til å ta Kuthumi`s plass når han går over til et annet embete.

Han er en av syntese – ashramens sterkeste kandidat – det var jo han som trenet Blavatsky og A. Bailey, og så har jo Greven trent Cedercrans og Helena Roerich.

Hierarkiet satser på de kvinnelige legemer den vei igjennom på noen punkter. 

Kvinnene er valgt bevisst fra Hierarkiets side nå til å føre nye impulser igjennom, og dette vil jo være en stor provokasjon for de gamle systemer. 

Swedenborg følger vårt arbeide og hjelper oss med å gi oss impulser.

Vi blir oppfordret til å prøve og unngå at vi faller inn i systemene.

Hvis vi lar Merkur/Hod komme inn å prege vårt arbeid, så vil vi komme til å bygge nye systemer fordi dette gir oss trygghet.

Istedenfor så skal vi stole på det som kommer inn fra våre Høyere legemer.

Vi har kun fått inn pedagogiske prinsipper fra A. Bailey, Steiner, Martinus o.s.v. 

Når vår egen anthakarana kan lyse, så vil alt dette forsvinne, og vi kan stå i den levende strøm/levende viten som strømmer inn til oss.

Det er det vi nå skal strebe etter.

Men så lenge vi gir plass til elementær-stoffet og systemene, så er vi bundet i systemene.

Vi må stole på at tingene kommer ned til oss.

Dette jobbes det mye med i dag gjennom Greven og Cedercrans og inn gjennom syntese – ashramen. 

Det med å jobbe med syntese, det er noe uhåndgripelig for oss.

Fordi ingenting ligger tilbake i historien, men istedenfor så ligger den på den progressive linjen foran oss. 

Det er her vi står nå. Med ett ben i det gamle og et ben i det nye.

Vi trekker noe av det gamle med, men trekker det inn i en helt ny verden hvor nye livsprinsipper, nye styringsformer kommer inn. 

Det er bl.a derfor en nå endrer en del navn, f.eks så er Teosofisk forening, som navn, helt på vei ut – en finner nye navn. 

DEN NYE IMPULSEN ER GITT TIL OSS!

VERDEN GÅR FANTASTISK FREMOVER!

VÅRE VENNER I DE INDRE VERDENER ER VELDIG FORNØYDE MED ARBEIDET VI GJØR!

 

HVORDAN VIL VI FULLFØRE SUKSESSEN??

VI ER ET GRUPPE-LEGEMET, OG RESULTATET BLIR UT I FRA HVORDAN VI SAMSTEMMER DETTE LEGEMET!

 

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg