DE 7 HOVED - CHAKRA

 

De 7 primære energisentra, som hver i sær utgår fra et punkt i den eteriske gjenpart av mennesket.

ROT - SENTERET
Utstråler fra mellomkjøttet og har å gjøre med livsvilje, selvoppholdelsesdrift, familie, tradisjon å gjøre.
Dette senteret har sitt inn og utstrømningspunkt i mellomkjøttet mellom genitialene og anus. Dette senteret har med den grunnleggende eksistens å gjøre.
"HVOR KOMMER JEG FRA, HVOR HØRER JEG TIL?"
Det er stammebevissthet, familie, og det å ha hjemme et bestemt sted. Det er også området for trygghet, besittelser, arbeide og det å kunne eksistere i verden.
Hvis du har problemer med å klare deg selv, er uten jobb og står uten et sted å bo, tyder det på at du har problemer i ditt rot - senter.
Senteret styrer anus, benene og føttene, det nederste av ryggraden og immunforsvaret.
Erkeengel Sandelphon hersker her.
Korresponderer til krone - senteret.
HUSK: DITT SANNE HJEM ER DER HVOR DIN KJÆRLIGHET ER.

HARA - SENTERET
Utstråler fra et punkt mellom skambenet og navlen og har å gjøre med seksualitet og forplantning å gjøre.
Dette senteret har sitt inn og utstrømningspunkt ca. midt mellom skambenet og navlen foran på kroppen og lendesvaiet på baksiden. Senteret har med livskraft, penger, seksualitet, parforhold, tiltrekning og avvisning, makt og kontroll, kreativitet og relasjoner å gjøre.
Hara - senteret hersker over kjønnsorganene, tykktarmen, blære og hoftene.
Erkeengel Gabriel hersker her.
Senteret er tett beslektet med rot - senteret, og tilsammen utgjør de SAKRAL - SENTERET, et hellig senter, hvori den hellige slange, KUNDALINI, ligger gjemt.
Kundalini- eller slangeilden ved ryggsøylens basis aktiveres som regel kun gjennom intens yoga - praksis.
Etterhvert som denne ilden korresponderer på sjelens vibrasjon, så merkes det straks i panne - senteret.

SOLAR PLEXUS - SENTERET
Utstråler fra mavens sentrum og har å gjøre med det emosjonelle/følelsessenteret å gjøre.
Energi strømmer inn og ut igjennom solar plexus i mellomgulvet foran på kroppen og mellom de nederste spisser av skulderbladene på baksiden.
Dette senter kalles også for følelsenes hav. Senteret er kampplass for allverdens emosjoner, både dine egne og andres.
Senteret kan illustreres med bildet av menneske, sittende alene i en liten robåt uten årer, midt ute på et kjempehav. Båten er fullstendig underlagt havets bevegelser og kastes noen ganger hit og dit, men andre ganger ligger den ubevegelig på et blikkstille hav.
Solar Plexus har med aksjon og reaksjon å gjøre, tillit og frykt, selvverd og omsorg for deg selv å gjøre.
Det råder over binyrene, nyrene, maven, tynntarm, lever, galleblære, milt og det midterste av ryggraden.
Erkeengel Raphael hersker her.
Korresponderer til hals - senteret.

HJERTE - SENTERET
Utstråler fra brystet og har å gjøre med kjærlighet, empati, samhørighet og åndelighet å gjøre.
Det er plassert midt på brystbenet og har med tro, håp og kjærlighet, barmhjertighet, medfølelse, empati, samhørighet og tilgivelse å gjøre. Men hjertet kan også være hjemsted for hat, bitterhet, selvopptatthet og egoisme.
Det er i hjertet at menneskene kan møte englene. Uten den fysiske hjertet ville mennesket ikke kunne leve.
Uten det eteriske hjertet ville et menneske slett ikke vært inkarnert.
I det eteriske hjertet ligger lysfrøet og venter på å bli befruktet av det vakre mennesket. Herfra utgår et menneskets lysenergi, og det er igjennom det eteriske hjertet at mennesket bruker sin høyere intuisjon.
Hjertet råder over thymus - kjertelen, lungene, brystet, skuldrene og armene.
Erkeengel Mikael hersker her.
Hjertet korresponderer direkte til Gud.

HALS - SENTERET
Utstråler fra halsen og har å gjøre med kreativitet, det mentale og konkret tenkning å gjøre.
Dette senteret har sitt inn og utstrømningssted midt på halsen og har med kommunikasjon å gjøre.
Både i forhold til andre mennesker og til lysvesener i Akasha.
Å si ja når du mener ja, og nei, når du mener nei, er nøkkelen til en ren og problemfri kommunikasjon.
Senteret er tett forbundet med et punkt i nakken, som i Vedaene er døpt MEDULLAH OBLONGA, hvilket meget rammende betyr Guds munn. Igjennom dette punktet strømmer PRANA, livsenergi og NEKTAR, guddommelig inspirasjon til den begunstigede.
Senteret står for kreativitet, det mentale samt konkret tenkning.
Hals - senteret råder over skjoldbrukskjertel, nakke, hals, munn, kjeve og tenner.
Erkeengel Uriel hersker her.
Dette senteret korresponderer til Solar Plexus.

PANNE - SENTERET
Utstråler fra punktet litt over øyenbrynene og er det koordinerende senter som hersker over abstrakt tenkning og er broen til den høyere verden.
Dette senterets energi strømmer igjennom punktet midt i pannen mellom øynene over øyenbrynene.
Senteret kalles for det tredje øye, da det står for evnen til å se inn i evigheten. Det er det koordinerende senter og har med abstrakt og intuitiv tenkning å gjøre.
Det er via godt kjennskap til og rette bruk av dette senter at den hvite magiker får ting til å skje.
Senteret råder over pinealkjertelen, hypofysen, nervesystemet, øyne, ører og nese.
Dette er ILDVOGNENS SENTER.
Erkeengel Raziel hersker her.
Panne - senteret korresponderer til hara - senteret.

KRONE - SENTERET
Utstråler fra issen og er syntesedannende og er det transcenderende senter, kronen på verket.
Det har sitt inn og utstrømningspunkt på issen. Senteret er syntesedannende og transcenderende.
Igjennom det oppnås det guddommelige overblikk, den fullkomne uselviske holdning som vet hva som skal gjøres og når, og som retter seg etter dette.
Senteret råder over knokler, muskler og hud.
Erkeengel Metatron hersker her.
Krone - senteret korresponderer til rot - senteret. 

ALLE 7 SENTRA ER INNBYRDES FORBUNDNE.

Alle energisentrene er interaktivt forbundne.
Deres plassering skal ikke tas for bokstavelig da hele menneskets energi - legeme, inklusiv disse 7 sentra, er flytende og alltid i bevegelse.
Et solar - plexus - senter kan derfor saktens bevege seg enten opp i hjerte - regionen eller ned i hara - regionen, strekke seg langt ut til sidene eller være på størrelse med en ert, alt etter mengden av innstrømmende energi.

Solar Plexus er vanligvis det mest aktive senteret, da følelsene stadig er menneskenes foretrukne kommunikasjonsmiddel.
Hvert energisenter inneholder et komplett energi - system, som bare i mindre omfang representerer rot, hara, solar plexus, hjerte, hals, panne og krone.

(Dette er så flott beskrevet i boken Det Knuste Hjertets Visdom av en av mine favoritt- forfattere, Lars Muhl.)

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg