PIONERARBEID PÅ LÆSØ 22-24.6.2018

Skrevet av Arnhild Yalena Rob i juli 2018

Dette var en reise inn i Læsø`s skjulte liv, arrangert av Ålborg teosofiske forening, og 35 skandinavere følte seg kallet til å være med på dette.

Menyen for week-enden var:

- samarbeid med engle-rikene på Læsø

- arbeide med de 7 chakraer på øya

- innføring i Læsø`s plass i den nordiske mytologi

- undersøke øyas relasjon til Frankrike, Sverige og Løgstør

- lyslinje mellom VARNHEM KLOSTER i Sverige, Læsø, Ålborg og VITSKØL KLOSTER  ved Løgstør

- Læsø`s 3 kirker har virket som antenner som har styrket denne lyslinjen, som går fra Sverige til Frankrike

-forbinde disse gamle lysporter med DEN NYE NORDISKE SHAMBALLA-KRAFT

- aktivere chakraene på øya

-konkret åndsforskning, aktivering av den gamle lyslinje og derved føre den NYE NORDISKE SHAMBALLA-KRAFT inn i den jyske lysakse

 

Kim Pedersen, bl.a leder for teosofisk forening i Ålborg, men som også er født og oppvokst på denne øya ca 1.5 timer med ferje ut fra Fredrikshavn i Danmark, mottok en inspirasjon til dette.

Da vi hadde samling i Esoterisk Norden i mars 2018, kom det opp en del om Det nordiske Shamballa, og vi hadde en del drøftinger rundt dette.Også om at det gikk en lyslinje (Lay line) fra Varnhem kloster i Sverige - Læsø -Vitskøl kloster ved Løgstør og helt ned til Frankrike.

INNFØRING I CHAKRA-SYSTEMET PÅ LÆSØ v/ Bodil Schmidt

Bodil Schmidt, som har 24 års erfaring innenfor arbeide med landskaps-engler, lysporter og naturchakra-arbeide reiste på forhånd ned til Læsø sammen med B. Kim Pedersen for å kartlegge chakra-systemet på Læsø. 

De erfaringer hun hadde gjort, delte hun med gruppen før vi reiste ut i landskapet.

Vitskjøl kloster (ruiner nå) er relatert til et landskapstempel i Danmark. Tidligere levde det cisterncienster-munker der, og derfra reiste de til Læsø og etablerte bl.a kirker der.

Flere andre kloster er også med i dette chakra-systemet, og en kan trekke en linje som går rett igjennom Læsø. 

Bodil sier også at omkring et chakra-system er det også et Livets tre, og da kan man se at Vitskjøl kloster ligger i Visdoms-punktet og kan da relateres til Johannes Døperen og Den åndelige Triade i Livets tre.

Døperen Johannes har duen som sitt symbol, og dette kan også avspeiles i naturen.

Da er det jo ganske spennende når hun oppdager at Læsø avspeiler duen- den flyr mot nord!! 

 

  

Duen er også et symbol som viser veien til himmelen.

Bodil fant ut at det er 3 kvaliteter som avspeiles på Læsø, nemlig DUEN, GRALEN OG SALTET.

Dette har blitt bekreftet av den engelske spesialisten på å utforske Landskapstempler, Peter Dawkins.

Saltet er kalt "det hvite gullet" på Læsø. Det er også jordens salt. Jesus sa til sine disipler:"Dere er jordens salt". Det er jo Jesus også, han gir av sin visdom. 

 

 

 

 

 Læsø er beskyttet med dette symbolet.

Bodil lurte på hva det overordnede budskapet på turen skulle være. Da gjorde hun noe som hun sjeldent gjør, hun trakk et englekort.

Svaret var: GIFTS FROM GOD (= gralen)

Så hun avslutter sitt innlegg med å si til oss:

La dette inspirere dere, vi er i Guds rike, vær åpen for gaver som vil bli gitt!

 

 

 

 

DET NYE NORDISKE SHAMBALLA v/ B.Kim Pedersen

Shamballa-senteret ble første gang etablert da Flammeherrene ankom fra Venus for 18 millioner år siden i Syd-Amerika. De kom fordi de ville gi jorden noe helt nytt.

Senere ble det flyttet til Gobi-ørkenen. Mestrene trakk seg tilbake etter Atlantis, men dette senteret ble her på planeten.

Og nå snakker man om at dette senteret nå flyttes til Skandinavia eller ihvertfall i mot Europa.

Det er en svensk kvinne, Monica Ljungberg Øhrn, som først begynte å nevne dette, at Shamballa er i ferd med å flytte seg hitover.

Dette ligger som et ovalt senter innover Norden.

Av de danske øyer, så er Læsø den største, med med det minst befolkede område.

For ca 2000 år siden, så hang de Jesus opp på et kors og sa at han skulle bre ut armene. Så var det jo litt interessant, at den gode mann fra Romerriket laget en sånn pinne og sa at de skulle gå ut til dette korset og henge denne pinnen opp over korset å sette Guds navn på det. Dette ble jo jødene sure for. Så sa han:" Da jeg skrev, det skrev jeg. Dette gjør dere!" Og jødene torde ikke å gjøre noe annet.

Hvis vi ser på Læsø`s natur, så forsøk og legge merke til, kunne det tenke seg til at Læsø får noe med Guds navn å gjøre?

Her inne i Tolne (Jyllands landskapstempel på Tyrens Hjertelinje), her mener man at Jyllands strupe-chakra er. Kronechakraet ligger oppe i Jotunheimen i Norge.

Har dette noe med syntese å gjøre?

Nordmenn kommer reisende ned til Læsø, og mange kommer fra andre steder. Gjør de det for å lage disse synteser? Så vi kan tenne et eller annet nytt?

Søren Hauge m.fl har arbeidet riktig mye med øya Samsø, Silkeborg og Skannerberg, Danmarks solar plexus og hjerte-chakra. 

Men hva kommer vi til å oppleve nå?

Kronen skal vekkes!

Det er dette jeg tror, men jeg har ikke noe belegg for det jeg sier, men dette gir mening for meg.

Noen helt nye engler skal kanskje trekkes ned over dette område. Greven sier jo til oss at det er vår oppgave å trekke noen nye engler ned i inkarnasjon. Når vi begynner å skape noe nytt, så vil nye engler begynne å komme inn. De bærer de energier som vi skal arbeide med. 

 

 

 

 

Nå står vi kanskje på et spesielt punkt. Vi har hatt mennesker som har reist ut i hele verden for å gjøre lysarbeide, åpne porter og portaler.

Læsø er jo godt kjørende. Plutselig så dukkker det opp en professor, også fra Norge, og som bosetter seg her på øya. Han holder altså noen tankeformer. Så kommer det en annen professor fra København, og også han holder en energi.

Her legger jeg til noe for egen regning, for du må ikke glemme deg selv Kim. Hvorfor valgte du å inkarnere på denne øya og tilbringe barndom, ungdom og voksenliv på denne øya? Selv om du flyttet til Ålborg, så er du da titt og ofte på Læsø og bringer med deg av all din visdom og tankeformer til øya kontinuerlig?

Og så har vi jo Isali Stjernam Faye, som etter å ha hatt sommerhus på øy i mange år, også for noen år siden flyttet hit fast, stor lysarbeider og med i Esoterisk Norden bl.a, hun bidrar mye med sitt lys.

Mens jeg har tunet inn på denne spesielle week-enden her på Læsø i planleggings-fasen, så har jeg tenkt på om det er et eller annet nytt. Så kommer min veileder fra de indre plan til meg og sier  til meg: "Læsø er subjektiv".

Hvorfor kommer folk til Læsø?

Jo, de kommer her for å ha ferie, for å kunne slappe av.

Hva skjer når de slapper av? Jo, da blir de subjektive. Så reiser de hjem og blir objektive, begynner å arbeide med å bringe tingene ut på de fysiske plan. Så i realiteten , så kan vi kanskje kalle Læsø for et retreat-senter/område.

Det finnes kun små overnattingssteder, og kanskje det er en mening med det, kanskje det ikke er ønskelig med å veldig mange mennesker på et sted.

Vi måtte fordele oss på flere steder denne week-enden.

Martinus ble født i Sindal, som ligger like ved det en kaller krone-chakraet i Jylland. Det er ikke langt herfra til Læsø. Sinndal er Sinnets dal. Det er 100  fontener i Sinndal.

På øya Samsø har det vært arbeidet veldig mye med landskapsområder, men ikke på Læsø. Nå har tiden kommet for at det skal vekkes, det er derfor vi er her akkurat nå.

Varnhem kloster har Vanern og Vattern på hver side, og munkene herfra tok turen over til Vitskøl kloster, bygget kloster her og etterpå dro de til Læsø for å bygge opp ting der.

Jan Guillou har skrevet mange bøker om Arn Magnusson, tempelridder og munk.Disse er oversatt til 18 språk og ga million inntekter.

Var Jan Guillou selv en gammel tempelridder? Han åpnet dette område for oss i Norden og sendte dette ut over jorden.

Han begynte det arbeidet vi fortsetter med nå.

Burgunderne hadde en relasjon til Bornholm, og hadde også kontakt ned til Syd-Frankrike.

Bernard Clairvaux var av burgundisk aristokratisk slekt. Han ble munk i Citeaux i år 1112, og i år 1115 abbed for det nyanlagte klosteret i Clairvaux i Frankrike, hvor han levde til sin død. Klosteret ble utgangspunkt for Cistercienser-ordenen, som spredte seg i hele Nord-Europa, bl.a til Danmark, Norge og Portugal.

Bernard ble kalt den første europeer. Han hadde en kombinasjon av energi, gå på mot og fanatisme.

Det har blitt fortalt at hans mor gikk til en klarsynt for å spørre om sin sønn. Til henne ble det sagt at hennes sønn ville komme til å få en stor betydning for hele menneskeheten, ikke minst for Europa.

Cistensienser-ordenen var det første velorganiserte europeiske fellesskap.

Erling Haagensen og Henry Lincoln har skrevet mye om  den hellige geometrien på Bornholm. Alt ligger i perfekte geometriske mønster. Munkene var bedre til å avsette punkter i naturen enn en GPS kan gjøre i dag.

Når vi setter i gang noe nytt, så går det noen toner ut herfra Læsø, og så er det ikke godt å vite om det plutselig havner noen forskere her som begynner å sette noen spesielle ting inn og gjør oppdagelse, og at det også her finnes helt spesielle geometriske mønster her også, hvem vet?

 

BESØK TIL CHAKRA-STEDENE

 

 

 

 

ROT-CHAKRA-VESTERØ SDR. KIRKE 

  

 

Her hadde vi en fantastisk åpning av chakra-arbeidet vårt. Vi stillte oss i en ring og hadde en intuning, hilste engelen som står over denne kirken. Etterpå oppdaget vi at ringen vi laget (kunne ikke bli rund der vi sto), lignet på Læsø`s utforming. Vi hadde en sterk stund her og mottok gaver, inntrykk. Vi kunne ikke komme inn i kirken her, men vi gikk rundt den og så. Kirkegården var så vakker, velstelt, og freden rådet over alt.

HARA OG SOLAR-PLEXUS CHAKRAET hadde ikke Bodil utforsket, men vi tunet oss inn på områdene mens vi kjørte i bussen. Jeg visste at et dådyr ville vise seg for oss (veldig viktig tegn for meg), og plutselig så sto den der i skogkanten!

HJERTE-CHAKRA-BYRUM KIRKE

En utrolig vakker kirke med en skjønn energi.

Denne kirken ble oppført av cictercienser-munkene i ca år 1200, og den er en av Danmarks eldste kirker. Dette er den største kirken på Læsø, og den eneste som har hvelvinger gjennom hele kirkerommet. Altertavlen forestiller de 12 apostler, er katolsk, og stammer fra år 1450. Døpefonten er uthugget av granitt, og bæret et vakkert dåpsfat fra 1694.

Vi fant apostelen Johannes på altertavlen, og han holdt en gral! Passet utrolig godt for oss i lysarbeidet!

Her mediterte vi og utførte vårt lysarbeide, og hele tiden trekker vi lysstrømmen med oss. Vi var så heldige å ha med oss klarsynte Hanne G. Bertelsen på hele turen. Hun formidlet til oss fra de indre dimensjoner og om samarbeidet vi hadde med engler og devaer.

 

HALS-CHAKRAET- ØSTERBY KIRKE

 

 

 

Dette var en veldig spesiell kirke for oss, for det var i denne kirken Kim ble døpt. Dette er den nyeste kirken på Læsø. Kim kunne fortelle at i hans oppvekst hadde naboen til denne kirken vært et bilopphuggings-firma, så det var en stor bil-gravplass der. Dette stemmer jo godt med hals-chakraet, biler har med kommunikasjon å gjøre!

Døpefonten kommer fra den tidligere havnekirke i Vesterø. Dåpsfatet er fra 1694. I 1928 ble klokketårnet oppført. Klokkene ringer på søn/helligdager, ved soloppgang og solnedgang, samt ved bryllup og begravelse. Dessuten ringer klokken 1/2 time i trekk så snart et dødsfall blant beboerne meddeles.

PANNE-CHAKRAET 

 

Helt flatt landskap, et lite vann, vannliljer ( et av Johannes sine symbol!) Panne-chakraet står i forbindelse med hypofysen, dvs hormonene i kroppen som går ut i væske i kroppen, vannlilje=Lotusblomst; fra uvitenhet til visdom. Vi hadde også vårt meditasjonsarbeide her.

 

KRONE-CHAKRAET- EN KLIT PÅ 16 M OVER HAVET

 

 Da Bodil intuitivt hadde det hun trodde var krone-chakraet under sin rekognoserings-tur på øya, gikk hun ned på stranden og sto der i noen minutter og betraktet det, og så ba hun om å få en bekreftelse i form av et symbol eller tegn. Plutselig kommer det en hvit måke fra ingensteds fra og flyr langsomt over kliten, og så kommer den og setter seg på stranden 20 m fra henne. Her hadde vi en lang intuning og meditasjon, og en diger hvit engel som liksom er fanget i et nett viser seg, og så kaster den nettet og er fri, og energiene den bærer flommer ut i alle retninger!!!

Det ble også sagt av den clairvoyante vi hadde med, at Tempelridderne hadde hatt tilholdssted i en periode ved stranden rett nedenfor.

Her tok vi også lunchen vår i strålende vær, en blir sulten og tørst av slikt arbeid!

 

ALTA MAJOR-SENTERET- HALS KIRKETOMT

Alta Major befinner seg øverst i nakken, og er et høyere chakra/et Kristus-chakra

Dette var på et deilig sted i naturen, planten Maria sengehalm sto over hele området, og det var bare en stein som sto igjen her.

Først sto det en trekirke her, senere ble det bygget en steinkirke, nå var det bare en stein som sto igjen her. Jeg vil fortelle litt mer om dette stedet under KANALISERINGEN.

 

 

 

 

ST.HANS FEIRING PÅ LÆSØ

Vi hadde Johannes-fest-meny på hotellet som varte i hele 3 timer.

Etterpå hadde vi Ild- og rose seremoni v/B. Kim Pedersen og Hanne G. Bertelsen, og en ung kvinnelig prest fra Læsø  var med som gjest. Som alltid, er det en stor opplevelse å være med på en slik vakker seremoni.

Det var ikke tillatt å tenne bål p.g.a tørken, så St.Hans-bålet uteble, men vi hadde jo den levende ilden inne i oss. 

  

 

 

LITT OM LÆSØ I DEN NORDISKE MYTOLOGI v/ professor Hans Kolstad

 

 

 

 

 

 

Hans kolstad holdt et veldig spennende foredrag på over 2 timer, så det er umulig å gjengi alt her, men en god del av det har jeg trukket ut.

LITT HISTORIKK

Læsø er ikke gammel, den oppsto for ca 5000 år siden. Den er ikke en naturlig øy som har sprunget opp av havet, men den er en øy som har blitt avsatt gjennom morener.

Denne prosessen fortsetter ennå, slik at denne øya vokser hele tiden med noen cm i året.

Det er ingen havstigning på Læsø.

Hva var det før Læsø?

Hvis man går tilbake til is-tiden, så var det et slags våtmarks-område. Dette henger sammen med et område som ligger i den sydlige delen av Nordsjøen, DOGGERBANK. Det området var også tørt. Det gikk egentlig fra den tyske grensen nede ved kysten, den nederlandske kysten og helt opp til Bergen i Norge. Doggerbank betyr "kanten på havet"

Hele dette område lå slik i tusenvis av år etterat isen begynte å smelte- som et Mars/våt-område-tørke-område. 

Dette landskapet visste man ikke om før, man har oppdaget det igjennom olje-utvinningen i Nordsjøen. Dette var et større område en hele Frankrike.

Vandrende fangstmenn kom sørfra, og på samme måte kom det fangstfolk til Læsø.

Fra Øster-sjøen til England var det et sammenhengende område hvor folk ferdes og jaktet, og midt oppi dette reiste det seg en rygg, nemlig Jylland.

Det er funnet stokker og flint på Læsø og palisandre. Har det vært brukt til beskyttelse, mot inntrengere, mot båtfarende folk? Det har vært en fangst-kultur, og det har nok vært handelsruter også, og nå er vi over på noe mystisk. Fra øst mot vest over Læsø-landet, Jylland og Doggerbank.

Kommer vi til England, så finner vi også en Stonehenge, som er et monument fra denne tiden, ca 6-7000 år f.kr. Ser vi på Sverige, så finner vi også en Stonehenge i Skåne.

Disse har sikkert hatt noe med disse handelsrutene å gjøre.

For noen år siden, så ble det oppdaget korn i Cornwall. Dette må ha blitt importert. Koldstad tror at det kunne ha kommet fra Ukraina, der har man også en Stonehenge.

For 7000 år siden så fantes det handelsveier fra Øst-Europa helt opp til Cornwall, og den har sikkert gått over Læsø og opp over Dogger-landet.

I tidlig bronse-tid, fantes det en sivilisasjon helt nord i Finnland, Finnmark - naturmennesker som levde i pakt med naturen. Det er i den perioden som er den varmeste en har opplevd her på jorden. Det var så varmt at en kunne dyrke korn på Svalbard.

Ca 3000 f.kr, så begynte temperaturen å falle, og befolkningen begynte å flytte sydover.Da gikk denne natur - sivilisasjonen over til å bli en kriger-nasjon. Det oppsto stamme-samfunn som førte kriger seg imellom. De viktigste sentrene ble liggende på øyene i Syd-Danmark, i Skåne og i Finnland.

Den største krigen vi vet om i Europa er TROYA-KRIGEN. Ingen kjente historikere har noen gang trodd på at denne krigen utspant seg i Middelhavet, for det er ingenting som passer. Så greske historikere  flyttet hele historien til et eller annet sted, et sted i Nord, til der hvor den tidligere nevnte sivilisasjonen i Finnland og Finnmark lå. 

De samlet en stor flåte fra de sydlige danske øyene, fra Skåne og derfra reiste de til Troya i Finnland. Dett landskapet passer helt tilbeskrivelsene om Troya - krigen.

Kolstad referer til ILIADEN av Homer, et epos om en episode under den trojanske krigen, og til ODYSSEVS.

Fra 1700 f.kr - 1000 e.kr var Folkevandringstiden, så det ble en nord-syd påvirkning. Fra gresk historie så var det greske idealet at de var blåøyde med blondt hår, og de var dyktige skipsfarere - en forbindelse her.

 

MYTER

 

 

 

Det spesielle med Læsø, det er at de blir nevnt i mytene. Normalt, så er det ingen henvisning til geografiske navn, men Læsø er nevnt 13 ganger, så det må være noe spesielt.

Hvorfor ble Læsø gudenes sted??

SNORRE, som bygger på eldre diktning, nevner også Læsø.

De mest kjente mytene fra Læsø er bl.a den om Gange-Rolf, om TORD, GRIM OG LOKE.

Det finnes mange beretninger om det som foregikk på Læsø i fjern fortid. Det har å gjøre med gamle myter og sagn. Kolstad fortalte om mange av disse mytene, veldig spennende.

Han har utgitt et hefte som heter GUDER og HELTE på Læsø, ISBN 978-87-87924-71-9, så jeg henviser til dette for de som er interesserte. 

 

 

Læsø, ubebodd sted, som  ble Gudenes sted, med et farlig farvann, her har det vært uttallige skips-uhell, over 10.0000 skipsvrak er funnet. Læsø var et geografisk midtpunkt, øst-vest handelsrutene, alle måtte forbi Læsø.

 

 

LINJER I SIVILISASJONEN

I dag konstruerer vi verden i begreper. Begreper er abstrakte størrelser.

Når vi konstruerer verden i begreper, så konstruerer vi ingen verden, vi konstruerer en masse relasjoner som er abstrakte.

Bak begrepene ligger en måte å forstå tingene på.

Krefter, energier, bevegelser. 

Ombygging av dette i vår bevissthet.

Myter er før-logiske.

 

SIVILISASJONENS UTVIKLING

Her henviste Koldstad til Rudolf Steiners menneske-utviklingsbilde.

KLARSYNET

Gudene ga menneskene en gave, og det var klarsynet. Først var de naive, hadde ikke utviklet noen jeg-bevissthet. Klarsynet ledet til visjoner, imaginære bilder - dette ledet menneskene.

Så lenge de hadde klarsynet, så var de styrt av gudene. Klarsynet trekker seg tilbake for den store massen, og da må menneskene veiledes på en annen måte, og det skjer gjennom den Gudommelige Lov.

LOVEN

MOSELOVEN. Loven er gitt utenfra, også en tvang. Mennesket må frigjøre seg fra denne loven, slik at det kan gi seg sin egen lov innenfra.

HUMANISTISKE LÆRDOMS-RETNINGEN

For å komme dit, så startet mennesket med et fortolkningsarbeide av loven , noe som blir opprinnelsen til den jødiske lærdommen og senere den greske lærdommen/filosofien, som igjen fører til den Humanistiske lærdoms-retningen.

Det var dette som førte til tempel-tradisjoner i Palestina, i Grekenland til filosofien, og p.g.a dette, så sprang det fram en ny begreps-forståelse. Da ble mennesket skilt ut fra objektene, det fikk sin egen-identitet, de kunne si "jeg".

MYTOLOGISK DIKT OM ÆGIR FRA LÆSØ

Ægir, som iflg sagnet var utvandret fra Finnland og hadde slått seg ned på Læsø for flere generasjoner siden. Fra Danmark seilte han enda lenger bort, men han hadde ennå ikke funnet søsteren, da han kom til Norge og møtte sin bror. NOR hadde reist over land på ski fra Finnmarken.

Brødrene delte alt land de hadde reist igjennom slik: GOR fikk alle øyene. NOR fikk alt fastlandet fra Jotunheimen i nord til Alfheim i syd. Landet ble oppkalt etter NOR og ble hetende NOREGR ("Nors vei", d.v.s veien NOR reiste, altså fra nordøst mot sydvest.

Iflg denne fortelling har navnene "Norge" og "Læsø" altså samme opprinnelse: Begge er beslektet med medlemmer av en finsk kongeslekt.

Ægir fremstår ikke bare som en havgud, men også som gudenes venn og en gjestfri vert, som selv Odin roser.

KRISTUS-INKARNASJONEN

 

 

Her kommer medviten, mederkjennelse med noe nytt, et nytt bekjennelses-prinsipp kommer inn. SAMVITTIGHETS-strømningen kommer inn. Hos kristus blir samvittigheten utviklet hos mennesket som et nytt erkjennelses-organ. Samvittigheten binder egentlig menneskene sammen med hverandre, og menneskene til naturen og til det åndelige.

Dette er helt banebrytende. Ordet samvittighet får sitt høydepunkt hos Paulus i hans teologi.

Vedrørende samvittigheten, så flytter energien seg fra hodet til hjertet.

Samvittighet er en hjerte-tenkning, hode-tenkning er abstrakt/Tenkningens Golgata. Nå påvirker hjertet hjernen, og måten en tenker på blir bestemt av hjertet.

En skal bygge opp et samfunn hvor menneskene er frie aktører, hvor de ikke er underlagt materien eller gudene, og de realiserer de åndelige budene.

Når vi har disse 3 strømninger, hva skjer da i Norden?

Norden er nemlig ikke underlagt dette. I Norden har vi klarsynet selvsagt, det er ingen Mose-lov, vi går glipp av alt dette.

Men vi gjør noe annet. Vi bevarer et klarsyn helt opp mot 1000-tallet.

Dette beskriver R. Steiner veldig grundig.

Klarsynet dominerer i Norden, mens det er nesten borte i syd.

I syd trekker det seg tilbake til mysteriene, men det går heller ikke så veldig bra, det stopper litt der også.

Og når en kommer over til den filosofiske delen, den humanistiske delen, den opprettholdes her.

I dette klarsynet, både i øst og i nord, så var hele denne misjonen, som vi kaller Kristus-impulsen, det var forgrepet i de tidlige mysterie-tradisjoner i Palestina, så vi kan finne noe som kan tyde på en slags varsling av Kristus komme. De kalte ham ikke Kristus, men Messias.

Men i Norden har vi også det samme. Der hadde vi også en varsling av det, og det er noe Steiner kaller  DE JYSKE FØDSELS-MYSTERIER.

Kan ALS være Åsgård?

I disse mytene, vanerne, og disse tidlige sivilisasjoner der oppe, der forsto man hele jorden som et stort levende åndsvesen/dyrket Moder jord.

HVORDAN STÅR DET TIL I DAG?

Denne opplevende kristendommen den har stivnet og død ut i synd. Den har blitt erstattet av en abstrakt teologi. Og sammenhengen forstår dere jo, det er den abstrakte lærdommen som har overtatt teologien og dominert den. Den blir da livsfjern og ikke konkret.

I tillegg så har kristendommen tatt opp i seg noe ikke-kristent, Mose-loven, han framstår som dommeren i jødeland.

Dette er ikke et element hos Kristus.

Derfor fremstår kristendommen som dømmende, en streng religion, bygget på synd.

I den paulinske tradisjonen, så er ikke dette tilstede. Der er Kristus grepet erkjennelsesmessig, som en hjelp for å komme ut av denne urformen. Det som skjer er at mennesket sitter mere og mere fast i dette materiellet. Og spesielt i dag da, hvor man overhodet ikke vil høre snakk om Kristus.

Denne bevegelsen/utviklingen,sier Steiner, begynte å skje allerede i det 3-4 århundrede, og med det tenker han nok på da kristendommen ble en keiser-religion. Da ble den gamle ur-kristendommen erstattet med en makt-kristendom, som skulle bygge opp under keiserens makt. Du kan se det på alle relieffer at det skifter karakter.

Kristus har nesten noe androgynt over seg i de aller tidligste grav-feltene. Han fremstilles som en yngling på 20 år, det er jo en mann, men det er noe kvinnelig over han. Plutselig så blir han borte, og så kommer den maktfulle Kristus inn, bygget på Zevs bilde.

Den gresk-romerske måten å framstille gudene på, som nå overtar for Kristus-skikkelsen/troen. Dette er en del av dette makt-spillet som kristendommen nå blir en del av, og en kan se hele Pave-kirken som en fortsettelse av dette.

Det er også et behov for å rense litt opp her, og det sier Steiner at det er det som vil komme til å skje i denne tiden og fremover. Han skriver at Kristus er igjen og på nytt på vei ned mot jorden, men det er ingen ny inkarnasjon, men det er at han kommer menneskene nærmere på eter-planet.

Karet skal fylles med Kristus, slik at mennesket får den kraften som Kristus ga, for å kunne bli et fritt ånds-vesen.

Dette hadde ikke vært mulig hvis ikke Kristus allerede var tilstede. Kristus kommer ned som en del av vårt Høyere Selv, og han er allerede kommet, ellers så hadde vi ikke søkt ham.

Menneskene må ville dette selv, og de må åpne karet. Verdenssituasjonen har kommet dit hen, at den holder på å bryte sammen. Problemene kan ikke løses med den vanlige logiske, abstrakte tankegangen. Det er den tankegangen som har skapt problemene.

Avstanden til naturen, natur-ødeleggelsene, den har skapt avstanden mellom menneskene, krig, o.s, o.s.v. I det øyeblikket at noe av Kristus inkarnerer, forsterkes i dette karet, så vil erkjennelsen flyttes ned til denne samvittigheten, og det vil få et helt nytt utgangspunkt og moralske verdier.

Det som da blir det viktige, det blir å omtolke all vitenskap fra et verdi-standpunkt. Det er helt tydelig, at på universiteter, så er verdier noe man ikke forholder seg til. Man beskriver verdier, men man lærer seg ikke det normative. Det er det som gjør at verdiene også har blitt abstrakte. Det er den verdi-erkjennelsen som må tilbake, og det er den som kommer igjennom Kristus.

På den måten blir ikke mennesker underlagt, men blir en del av den frie bevegelse, og det er den vi nå står ovenfor. Menneskene må ville det, de må våkne opp og ville det. Kristus kan bare gjøre det som vi ber han om.

Men vi har også disse åndelige maktene og disse kreftene rundt oss, som også begynner å virke inn.

Steiner har en lang beskrivelse av det nordiske folkets misjon i dette. Han sier at p.g.a dette klarsynet, som egentlig aldri har blitt borte i Norden, og som henger sammen med den sterke natur-følelsen vi har, så er det allerede en grobunn for en Kristus-impuls her, som er mye sterkere enn i syd.

Denne misjonen med å starte noe nytt, den kommer egentlig fra Norden. Vi har et bedre utgangspunkt enn de i syd. De sitter mere fast i den vitenskapelige begreps-tanke. men hos oss, så ligger natur-mystikken veldig nært, og vi har veldig lett for å hensette oss til det. 

Noen vil si at det kanskje bare er fantasi, det tror jeg ikke, det skjer noen dype bevegelser inni oss. Det er de bevegelsene som bringer oss tilbake til primær-planet, bort i fra det abstrakte og dit hvor vi kan ta inn disse kreftene.

KONKLUSJON

Vi har sett på hvordan erkjennelse fungerer, skifte i måten å erkjenne på, samvittighetens inntreden og mytenes rasjonalitet.

Mytene kan hjelpe oss, de er blodige umoralske, det er mange lag på mytene, de har blitt formet gjennom århundreder. Hvert samfunn har lagt inn det som passer det samfunnet. man har gått ned i mytene for å finne de opprinnelige lagene, det som stammer fra den tidligste sivilisasjonen.

Man må se på mytene som en kommunikasjon mellom det åndelige og mennesket. Gjennom mytene så har man en slags innvielse, en tett forbundethet mellom mennesket og det åndelige. Og uttrykket vil forandre seg gjennom tidene, men ikke den kraften som har ligget der fra opprinnelsen.

Det etiske ved Ragnarokk er at det skal renses opp for et gude-forfall. Dette gude-forfallet har ikke noe med de opprinnelige mytene å gjøre, det er noe som har kommet inn i oppbyggingen av de forskjellige samfunns-lagene. Og så ligger det da dette etiske inni mytene.

Det faller jo helt sammen med det som Steiner sier, om at mennesket må bli fritt og selvstendig for å kunne innta sin plass.

Mytenes mennesker blir frie etter Ragnarokk, de blir først frie når gudene blir avsatt, og gudene er uetiske. Nå kan man også si det slik at gudene, slik vi leser dem; Odin, Thor, o.s.v, det er et produkt av en tankegang som har satt seg fast i materien. Det er en materiell måte å forestille seg guddommen på. Gudene er maktbegjærlige, gudene som driver hor, gudene som slår hverandre i hjel og alltid er uetiske. Høyere opp i denne linjen hvor du har klarsynet, så finnes de dypere lagene.

Så vi har altså en imaginær del av mytene, og så har vi en begrepsmessig del av mytene - det er det som blir avsatt i Ragnarokk, og så går man tilbake til det imaginære.

Da vil menneskene kunne framstå som frie og ha en mulighet for å bli likeverdige med gudene.

Slik som det fremstilles i denne jorden som stiger opp etter denne verdensbrannen. Det kan man jo også se på som en tidlig visjon av en oppadstigende bevegelse.

Det er altså ikke kloden som forsvinner fysisk, men kloden som går over i en eterisk form.

I dette ligger mytenes betydning for det moderne mennesket.

Mytene lærer oss om:

1. Det gudegitte i tilværelsen

2. Det etiske i menneskets liv

3. Menneskets frihet

4. Naturen som et åndsvesen

5. De åndelige krefter i kosmos

 

Samtidig gir dette Læsø en viktig rolle i denne oppvåkningen.

Læsø har liksom vært beskyttet, og så kan man spørre om hvorfor? 

Var det fordi at her muligens kan denne impuls, på et tidspunkt, manifestere seg særs tydelig og sette i gang noe?

Og så kan man stille spørsmålet om hvorfor mytene da ble lagt til Læsø?

Var det som et forvarsel for at det her skal skje noe åndelig?

Det var altså ikke så viktig selve innholdet med mytene på Læsø, men at selve mytene ble lagt til Læsø, at gudene ble henvist til Læsø.

Det peker på en måte fremover mot et eller annet åndelig, hvor Læsø på en måte spiller inn.

Kanskje Læsø har en rolle i denne åndelige oppvåking, som det stedet mytene en gang i fordums tid ble fullbrakt??

 

 

 

KANALISERING v/B.Kim Pedersen

Da vi skulle ha Avslutnings-seremoni på søndag ettermiddag, så annonserte Kim at det ville bli noen endringer i programmet. Hans veileder fra de indre plan hadde et ønske om å komme igjennom til oss for å gi oss en tilbakemelding på det arbeidet vi hadde utført mens vi var på Læsø.

Dette ble vi selvfølgelig veldig glade for!

Vi vet jo at vi ikke arbeider alene, men i tett samarbeid med de indre plan og Engle/Deva rikene, og det er ikke vanlig at vi får en slik tilbakemelding på utført arbeid.

Dette tas med her fordi jeg vet at det vil være av interesse for andre lysarbeidere som ikke kunne delta på Læsø, og også at dette kanskje kan inspirere andre til lignende arbeid.

 

 

Jeg skal nå tale til dere, jeg har fått noen minutter til å fortelle dere om hvordan vi i den indre verden har opplevd det lysarbeidet som dere har utført her på Læsø mens dere har vært her.

Jeg kommer fra 3. stråle ashramen/den aktive intelligens`s verden. Der har jeg mitt virkefelt. Jeg inspirerte mitt redskap i går til å arbeide med dere med å trene sansene, dvs deres 5 sanser i hodet, og å få disse til å utvide seg inn i hverandre.

Når disse sanser utvider seg, så kan mennesker som aldri har beskjeftiget seg med områder, like plutselig gjennom disse sanser og gjennom det telepatiske veldig mye, så blir det liksom en utvidelse av evnene.

Og derfor kan jeg kun oppfordre dere til å arbeide med punktet inne i hodet. Noen kaller det Syntese-senteret/Grotten, det er den mester R (Greven) har vært så opptatt av med å formidle sine budskaper ned til disiplene.

Jeg har for min del, i den ashram som jeg er en del av, så har vi vært meget opptatte av å si at den grotten åpnes gjennom hjerte-porten, d.v.s at man liksom bruker punktet mellom skulderbladene, og liksom starter en dypere Kristus-healing opp der, og så når blodet begynner å gjennomtrenge hjernen, så åpner man opp lenger inn, så til sist kan man begynne å merke Syntese-grottens lys. Det med Syntese-grotten, det er ikke noe aller føler er den riktige vei, men man kan si at Syntese-grotten i dag er en hurtigere vei.

Dette, fordi det lyset og den syntese som kommer ned der, den pakker ut deres 5 sanser, den forbinder dem lynhurtig med de sansene som ligger i de respektive legemer, også når vi kommer inn i de sjelelige verdener, så utvider disse ting seg. Så det at man i dag kan arbeide med Syntese-grotten i hodet er svært virkningsfult.

 

 

 

 

 

Så kan man spørre; hva slags energi er det som strømmer inn her? Da vil jeg si til dere at dere ikke skal gå så mye opp i å si at det er den eller den stråle. Hvis dere vil ha et mer perspektiv på det, så skal dere heller tenke på den frekvens som påvirker deres fysiske legeme (hvilken stråle ditt fysiske legeme er på). Det er nemlig på den måten din Syntese-grotte også vil arbeide ut i fra/denne grunn-energi.

Det er den samme Syntese-flamme som kommer inn, men den vil arbeide på vidt forskjellige måter, avhengig av hvordan din kropps-elemental tar seg ut og virker dypt inni deg.Så det er her inne det ligger en evne til å komme igjennom.

Når denne evnen er vekket mer og mer, så vil et slikt arbeide som dere har påtatt dere å utføre for oss på de indre plan, så vil dere kunne fange den helt store ide som ligger bak det arbeide dere har gang i.

Hvis man virkelig vil prøve og trenge litt dypere ned i det området som dere har beskjeftiget dere med nå siden fredag, så skal det prøves og forstås i DET ENE LIV. Det skal forstås i det omfang at det ikke finnes noe som heter TID.

Så hvis dere tenker at disse munker som kom til Læsø påtok seg et tilsynsførende arbeide med kirkebyggingen, og likeledes da de grunnla de forskjellige hager og gårder og alt det de gjorde på det tidspunktet de kom hit, så må dere prøve nå, selv om det er vanskelig, for jeg vet at dere er koblet inn på lineær tid, og dvs så kan dere tenke f.eks; har jeg hatt en kropp på det tidspunktet og gått rundt på jorda.

Mennesket kan  av og til begynne å komme i en tilstand av å oppleve at tiden eksisterer ikke, det er en illusjon, samtidig som dere kan påstå at det er den ikke. Dere kan si til meg at vår ferje den seiler kl 15, og det er ikke en illusjon. Nei, det er korrekt. Men for den som har lyst til å trenge dypere ned i akashaen, og det var det dere hadde en mulighet for å gjøre i går, spesielt da dere kom til ALTA MAJOR-SENTERET, ved HALS KIRKERUINER. Selv om dere sto inne på noen kirkeruiner, så kunne det plutselig lykkes dere å oppleve at der forsvant tiden, der forsvant kroppen, da var dere plutselig koblet fullstendig opp på det området som ligger der, og dere kunne oppleve at dere kunne vandre 800 år tilbake i tiden. 

Og like plutselig stå der og oppleve at dere var dypt koblet inn i et NÅ, men for de mennesker som er i stand til å gjøre det, så vil jeg oppfordre dere til å forsøke mer og mer også når dere reiser ut på andre hellige steder. Og husk at ordet HELLIG kun betyr LYS.

Så når dere er på lysende steder, så prøv liksom å forestille dere at jeg går ikke inn i min fysiske kropp, men jeg går inn i min bevissthet hvor denne opplevelsen ligger, og hvor den er en del av opplevelsen.

Hvis en har lykkes med å få sin intuisjon til liksom å lede slike opplevelser ned i sin fysiske tenkning, så vil man plutselig oppdage at man kan bevege seg i Hals kirketårn før den ble bygget, man kan få se hvordan den ble bygget, man kan se fargene, man kan få se fullstendig rissene, man kunne trekke alt dette ut av Akasha-krøniken. Den er det ikke så mange som snakker om i dag, men dypest sett, så burde kanskje flere og flere beskjeftige seg med med disse innvielser/bevissthets-innvielser, som rommer oppgaver som er bundet opp på Akasha-krøniken. 

Så har vi noen helt andre oppgaver som dere påtok dere i går. Når vi har en gruppe som dere, da var vi meget interesserte når man har en mester som gjerne ville ha laget dette arbeidet som dere nå har utført på Læsø. Og dere skal ikke regne med at han var den eneste, det var et stort område som ble lagt inn i Syntese-ashramen, Mester Kuthumi og flere andre var med.

 

 

 

 

Hvor mange deltakere må det være for å kunne utføre et slikt arbeid? Det var 25 påmeldte.

Men så lykkes det for oss å bli enda flere til denne jobben- hva skjer da? Når vi fikk hevet tallet til 35 deltakere, så kunne vi hurtigere komme igjennom sånne områder.

Husk på, hvis det er 25, så skal en gange dette med 25 (625) for å forstå deres energi-felt/det arbeide 25 mennesker kan lage. Så hvis antallet heves til 35 (35x35= 1225), så er det som om 1225 mennesker står der og lager lysarbeide, så mye sterkere blir energi-feltet da.

DETTE ARBEIDE DERE UTFØRER PÅ LÆSØ, DET ER ET PIONER-ARBEID! 

Ca år 1300, da ble det liksom lagt ned et felt over Læsø som liksom lukket øya litt ned, litt mer inn i Middelalderen, man hadde ikke den riktige mulighet for å kunne heve seg igjen. For det var ikke lenger den spiritualitet etter at cistercienserne hadde trukket seg vekk herfra, og det var ikke lenger en belivning av øya.

Så kom den protestantiske periode, og den kan man ikke si har båret så mye frukt, før de gamle har kommet tilbake, og de gamle er dere og oss på de indre plan.

Det lyktes oss i går, og det lyktes oss også sist, og derfor vil vi sende dere en hilsen fra oss, fra Senteret vi kaller Menneskeheten, derfor kan jeg si dere, at det ble det også arbeidet med at dere tar Solen inn og dere er flinke til å gå ut helt til Galaksens senter.

Så er det at det store vesen, Den om Hvem intet kan sies, har mulighet for å leke med solen, fullstendig som dere kan sitte å leke med en kopp kaffe, på samme måte kan dette vesen sitte å leke med en liten stjerne her og der, og DERFOR SÅ KOM DET EN SPESIELL HILSEN TIL DERE IGÅR,DA DENNE MØRKE RINGEN BLE LAGT RUNDT SOLEN OG SENDTE DENNE HILSENEN TIL DERE! 

 

 

 Dette observerte vi på Læsø, og mange skandinavere hadde observert dette og satt inn bilder av det på Face book!

Denne hilsenen kan dere ta med dere hjem etter denne samling.

Men det arbeidet dere har gjort, og den belivelse dere har gjort på denne øya nå, stille og rolig er det nå et arbeide som har gått i gang, man kan si at det er det første spadetak som er tatt.

Det vi håper nå, er at det kan lages et VISDOMS-UNIVERSITET. La nå være med å samle inn penger for å bygge en slik bygning på Læsø, det er ikke det som kommer til å ligge her i første omgang. Det kan det være at det gjør om en 100-200 år, men ikke nå.

Men det vi gjerne skal ha lagt ned her, det er at vi gjerne ville ha lagt ned et felt på det eteriske plan, som vi så kan lage en speiling av.

Det første arbeide som dere vil komme til å se på Læsø er at Læsø-beboerne nå vil åpnne seg mye mer opp for healings-impulsen. Og dette fordi Kristi Mysterie-tempel er det første som skal skje, det er at det skal skje en belivelse av astral-legemet etterat dere har reist.

Derfor vil healings-arbeidet her på øya nå bli meget fokusert på, og derfor vil det komme en sterk impuls inn over øya i de neste 2 år, og en vil forsøke å få løftet igjennom noen forskjellige terapeuter som kanskje vil komme til å reise hit og arbeide med healing på forskjellige måter.

På denne måten kan man begynne å løfte det kollektive astrale felt på Læsø. Og det som har skjedd, så kommer man inn på Visdoms-området og strømninger igjennom, som Buddha.

 

 

Vi må huske på at når vi i dag snakker om Buddha, så snakker vi om et vesen som formidler energien mellom Shamballa og Hierarkiet, d.v.s den kjærlighetskraft som strømmer på det buddhiske, og den kraft som strømmer i de atmiske atomer. De er den man gjerne vil ha opp, og si at vi imellom 15-25 år vil være i stand til å løfte denne prosess ned her, og da vil vi se at dette stedet her kommer til å komme inn i en utvikling.

Og det er ikke fordi at øya på noen måte er koblet bakut eller noe sånt, en skal ikke se på øya som et sted for sinker e.l, det skal man ikke, for da har man misforstått mitt budskap til dere. Det er stille og rolig noen steder som kan belives nå til en langt større prosess kan virke.

Øya vil nok ha den oppgave med å få etablert et retreat-senter (der hvor dere bor nå), og en vil nok mer og mer se dette stedet som et ferie-sted eller et sted hvor mennesker kommer for å lade opp. Vi kommer liksom for å la engle/devarikene arbeide.

Det som kommer til å skje etter denne turen, det er liksom en lotus-blomst begynner å folde seg ut, og mens de folder seg ut nå, så vil det komme inn forskjellige arbeid som vil komme inn over øya.

En stor takk til dere for det arbeide som dere har lykkes med å utføre. Det dere også vil oppleve, det er at dere reiser herfra men noen nye erfaringer i sjelen, og med et ønske om å være mer og mer med i denne type arbeid. Så kan dere selv velge om dere vil kalle det en port-åpning, et stykke lysarbeid , lyskriger e.l. 

Hvis dere spør meg om dere har fått åpnet en port, så vil jeg si nei, det har dere ikke, men dere har fått 7 Lotus-blomster til å begynne og knekke, så det er ikke snakk om 1 port, men at det er noen porter som nå virker her på øya, og de begynner å virke langt mer enn å åpne en port. 

 

 Hvis man arbeider igjennom et chakra-system, så skal man være klar over, det kjenner sikkert mange til som arbeider med healing eller akupunktur, så vil man kunne si at det hjelper ikke mye hvis man setter 1 nål inn, hvis vi ikke får flere nåler inn og liksom får løftet hele akupunktur-feltet i kroppen, så hjelper det ikke så veldig mye.

På samme måte skal dere se på det arbeide som dere har gjort på Læsø. Det har vært en flott akupunktur-behandling!

Har vi laget noe vi kan være bekjente av?

Mange av dere som arbeider i andre Landskaps-systemer, andre parallell-systemer rundt omkring, da vil jeg si til dere, se mye på dette arbeide at dette er noe dere bygger inne i dere selv, det er en proses som blir bygget inn i dere.

Dere kommer tilbake, dere arbeider i forskjellige meditasjoner eller i forskjellige andre grupper, så prøv og legge merke til, at jeg har vært ute nå og arbeidet mye tettere sammen med engle/deva rikene, så det er mange av dere nå som begynner å få inn disse parallelle systemer.

Dere vil reise herfra med det en kaller den rette vinkel, man kan nå arbeide både loddrett og vannrett-liksom at det ligger noen linjer som kan arbeide inni dere. derfor vil jeg også si til dere, når dere reiser herfra, så også reis herfra og tenk; vi har fått utført et mektig erfarings-arbeice i vår eget chakra-system. Og igjen, tenk på, at når det arbeide er gjort, så er det gjort i det ENE LIV, det er gjort en erfaring i det ENE LIV, det er gjort en erfaring i det NÅ som dere alle sammen lever i, og som dere vil begynne å oppleve mer og mer, fordi mange av dere vil begynne å oppleve at det med kroppen, vil begynne å bli mindre og mindre aktuelt for dere, mens  tidligere inkarnasjoner vil kanskje mer og mer ligge som ide-impulser i dere. De vil åpnes, de vil virke igjennom dere.

Jeg vil nå overbringe en TUSEN TAKK, den hjerteligste hilsen både fra 3.stråle ashramen, fra SYNTESE-ASHRAMEN, og jeg kan si til dere at 2. stråle ashramen har fulgt dere meget nøye i deres arbeid. Og husk på, dette er et stort stykke arbeid som slettes ikke slutter her. Det vil være andre oppgaver som ligger foran dere, og dere skal ut å ha det forbundet, og husk på, at når dere reiser ut på lysarbeide, så ta deg selv i å tenke; jeg er en del av et stykke arbeide som nå begynner å arbeide mer og mer i både ens legemer og i jordklodens aura.

Se deg selv på denne måten, forbind de ting med deg selv, slik at du opplever at det kommer disse flotte lystråder som liksom kommer til å bygge et helt nytt nerve-system for Moder jord. Og hvis dere kan få dette igjennom, så tror jeg at dere vil få en stor stjerne igjennom også hos det der kaller Moder-energien/Maria-kraften. Fordi det er det samme hun arbeider med. Hun har jo disse 22 kvinnelige mestre fra Sirius, som nå kommer igjennom og virker sammen inn i dette arbeide.

 

 

 

Så tusen takk for nå, og dere skal bare være klar over, vi vil nok fremover stadig vekk tillate oss å bruke dere som gode åndelige soldater som er ute på nye opptog for å få disse ting her igjennom.

TUSEN HJERTELIG TAKK! 

 

 

 

 

 

Sikkert ikke helt tilfeldig at intuisjonen førte meg til boka MARIAS LÆRE av Hans Lyngaard i går, og at jeg i formiddag leste litt i denne boka og gjorde meg følgende notat i en bok jeg noterer viktige ting i:

Maria utdyper at hun ikke er Jordens moder eller Jordens dronning. Hun er verdensmoder og omfatter sjelene på jorden- ikke jordens iboende liv. Slanger (som på en statue tegnet i boka) representerer energi-linjer på jorden, og i den forstand samarbeider hun med dem. Energi-linjer i naturen kan oppfattes på samme måte som kroppens meridianer. Mennesker plasserer ofte helligdommer på slike linjer. Med sin vandring har Maria vært med til å styrke energi-linjene. Hun har så og si lagt ut lys. Hun sier, at hun dermed også har vært med på å danne linjen.........

 

BESØK PÅ LÆSØ KURBAD

 

En kan ikke besøke Læsø uten å ha opplevd saltvannsbad som ved Røde - havet.

Her har de altså bygget om en kirke og laget en "Vann-tempel/Healings-tempel".

Her boltret vi oss i flere timer, og vi satt også i en sirkel i badedrakter og gjorde et stykke lysinnstrømnings-arbeide her også!!

BESØK VED MARTINUS`S BARNDOMSHJEM

Siden dette lå på vår hjemvei og vi kjørte igjennom Sindal til Hirtshals, så ville vi jo også stoppe her.

Det var et vidunderlig sted med en utrolig flott og fredfull atmosfære.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO-ALBUM FRA TUREN, SE TIL VENSTRE I INNHODSFORTEGNELSEN!

Hanne Iversen 19.07.2018 20:21

Tusind tak Arnhild, det er ligesom at opleve turen igen,godt skrevet. Kh Hanne.

Gitte Lohse 17.07.2018 08:56

Meget meget interessant . Jeg er selv født på Læsø , døbt og fornylig gift i Østerby kirke .

Isali Stjernam Faye 16.07.2018 20:56

Hei käre Arnhild, Du har gjordt et fantastisk arbeide. Av hele mitt hjerte,,,, Takk!!!!! Hans hilser deg,,,,, Med kärlek Isali,

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg