HELLIGE STEDER I NORGE?

I 5000 år har den 5-takkete stjerne skimtet på okkultismens himmel.
Egypterne slo en sirkel rundt stjernen, DUAT, som pekte mot underverdenen, det hinsidige.

Araberne brukte den i magi og ritualer.

Pytagoreerne mente at pentogrammet uttrykte den matematiske perfeksjon, for DET GYLDNE SNITT og forholdstallet 1.618 skjuler seg i pentogrammets linjer.

For jødene symboliserer den de 5 mosebøkene.

For de kristne representerer tegnet både svart magi og Jesu 5 sår.
Og sannelig, snur du spissen rett ned, får du et satanist - symbol.

Over hele Norge kan en finne eksempler på hellig geometri.
Langs norskekysten, fra Rogaland til Nordfjord vitner 60 steinkors om den keltiske påvirkningen av kristningen av Norge fremover mot 1000 tallet.
Olav den hellige høstet kelternes frukter.

Hvis du trekker en strek fra Utstein Kloster ved Stavanger til Tønsberg, og så opp til Nidaros. Er det tilfeldig at linjene former en 90% vinkel?

Er det tilfeldig at Cistercienser - ordenen anla Lyse kloster i 1146, Santa Mariae kloster på Hovedøya i Oslo - fjorden i 1147, Munkeby i Trondheim i 1180 og Tautra i Trondheimsfjorden  1207?

Er det da tilfeldig at det er like langt fra augustiner - klosteret på Utstein til Oslo, som det er fra Lyse kloster til Oslo?

Er det tilfeldig at det er like langt, 275 km, fra Halsnøy kloster, grunnlagt av augustinerne i 1163 til Tunsbergshus, som det er fra Tønsberg til Utstein?

Alle gamle, hellige steder i Norge underordner seg en matematisk logikk som viser at våre forfedre henter kunnskap og inspirasjon fra grekerne og egypterne.

Eller er det tilfeldig at plasseringene av de hellige byene Bergen, Trondheim, Hamar og Tønsberg på middelalderens kart plasserte seg i form av et pentogram?

Datidens (1050-1250) hellige steder var Bjørgvin, Nidaros, Hamar, Tunsberg.

Iflg. mytene hadde kong Arthur sitt landsted på Sandsøy i Møre og Romsdal!

I det skjulte har noen med esoterisk kunnskap om tallenes, geografiens og geometriens magi lagt grunnen for det som på 1100 - tallet ble til Nidarosdomen, Domkirken på Hamar, Tunsberghus ved Tønsberg og en helligdom i Bergens - området.

De færreste vet at en lang rekke helligdommer over hele Norden er plassert i h.t en hermetisk, matematisk orden.

BORNHOLM

Plasserer du et pentagram over øya, vil du se hvordan tempelriddernes rundkirker, borger og hellige steder plasserer seg på og langs pentagrammets linjer.

Vikingene var langt mer enn blodtørstige voldsmenn.
De var dypt troende og søkende mennesker.
De verdsatte tilværelsens harmoni.
Se på formen på viking - skipene.
Når vikingen ønsket å plassere viktige landemerker i terrenget, fulgte de geometrien til hellige linjer og former.

Mange tror at Olav den hellige- vikingkongen som kristnet Norge og døde i slaget på Stiklestad i 1030 - ligger gravlagt i Nidarosdomen i Trondheim.
Men det gjør han ikke!
Ingen vet hvor Olavs - skrinet befinner seg!
Noen mener at skrinet, eller restene av det, skjuler seg i grunnen under Nidaros - domen.

Etter oppfordring fra biskop Sigurd av Selja, ble Lyse kloster stiftet i 1146 av munker fra klosteret Fountains Abbey i England og viet til jomfru Maria.

Tempelridderne var en middelaldersk, kristen militærorden som ble stiftet av korsfarere i 1119 - få år etter stiftelsen av Cistercienser - ordenen i 1098 - for å beskytte europeiske pilgrimmer på vei til Jerusalem.

Kongen av Jerusalem ga ridderne lov til å anlegge sitt hovedkvarter på Tempelhøyden, over ruinene av Salomons tempel.

Tempelridderne la spirene til det som utviklet seg til et bankvesen.
Ordenen ble så rik at ridderne ble massakrert av franskekongen.

Tempelridderne og Cistercienser - ordenen er søsterorganisasjoner.

BERNARD av CLAIRVAUX

Påsken 1146, samme år som Lyse kloster ble stiftet, ga Bernard startordren til Det andre korstog.
Den hellige Bernhard var en av kirkens mektigste autoriteter.
Samvittighetens stemme kalte de ham.
Han var kanskje den mest sentrale i oppbyggingen av Cistercienser - ordenen.
Bernhard var nevøen til en av Tempelriddernes grunnleggere, og han ble selv tempelriddernes høye beskytter og kirkelige verge.
Takket være han, ble tempelridderne offisielt anerkjent av kirken på det økumeniske konsil i Troyes i 1128.
Nettopp denne anerkjennelsen bidro til templriddernes økonomiske vekst og støtte for velhavende familier i Europa.

I 1139 ble ridderordenen underlagt paven personlig i en forordning av pave Innocent den 2.`s bulle OMNE DATUM OPTIMUM.
Bernhard utformet Tempelriddernes ordensregler.

Ligger Olav den hellige begravet et sted på Lyse kloster??

Takket være lojale norske tilhengere, som med hjelp fra Cisterciens - ordenen og tempelridderne fikk reddet unna levningene fra kristenkongen.
Ble det originale Olavs - skrinet flyttet fra Nidarosdomen før den store ombyggingen på midten av 1100 tallet?????

(Opplysningene er hentet fra boken PAKTENS VOKTERE av Tom Egeland).

OVERRASKENDE MØTE MED LYSE KLOSTER

TUR MED BARNEBARN TIL BERGEN I AUGUST 2011

Vi skulle til Bergen hovedsaklig for å besøke Akvariet, Fløybanen og ta taubanen til Ulrikken.
Da vi hadde kjørt av båten ved Halhjem, skulle vi jo bare følge E 39 videre. Til min store forbauselse, så beordrer min GPS meg om å ta en skarp sving til venstre. Jeg gjorde dette, selv om jeg ikke skjønte noen ting! Jeg har jo kommet av båten her flere ganger og kjenner veien inn mot Bergen sentrum.

Vi kjørte videre i et landlig terreng, med skog, kyr og sauer, og på en riktig landevei! Jeg sa til mine barnebarn at dette skjønner ikke jeg noe av!

Etter en stunds kjøring, så ser jeg en masse ruiner inne på høyre side, noen få biler er parkert her. Jeg stopper og sier til barnebarna at vi må gå ut å se hva dette her er for noe!

Så ser jeg skiltet som lyser i mot oss: LYSE KLOSTER!

Mange bjeller ringer i mitt hode, og jeg vet straks at dette har jeg skrevet om under HELLIGSTEDER  på min web-side, men jeg kan ikke direkte huske hva jeg har skrevet om dette stedet.

Vi går rundt her lenge og ser, og jeg sier til barnebarna at; "dette stedet ble vi ledet til, det er engler som har brakt oss til dette stedet!"

Jeg sier at det skal bli spennende å finne litt mere ut av dette når vi kommer hjem........

Her er det på sin plass å nevne at jeg i flere år nå har blitt ledet til mange steder hvor Olav den hellige har vært, helt uten viten eller planlegging fra min side.......

Fra Paktens Voktere av Tom Egeland:

"......mange tror at Olav den hellige , vikingkongen som kristnet Norge og døde i slaget på Stiklestad i 1030, ligger gravlagt i Nidarosdomen i Trondheim.
Men det gjør han ikke!
Ingen vet sikkert hvor Olavs - skrinet befinner seg!
Noen mener at skrinet, eller restene av det, skjuler seg i grunnen under Nidaros-domen.....
Lyse kloster ble stiftet i 1146 av munker fra klosteret Foutains Abbey i England og viet til jomfru Maria.....
Berhard Clairvaux var den mest sentrale i oppbyggingen av Cistercienser - ordenen.
Samme året som Lyse kloster ble stiftet, ga han startordren til Det andre korstog.
....Det er stillt spørsmål om Olav den hellige kan ligge begravet et sted på Lyse kloster!!!?????......."
Din overskrift

Hege 07.09.2022 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

Trond Dahl Andersen 18.01.2018 12:40

Hei Harald Boehlke
Hvis du sender meg mail adressen din så sender jeg deg gjerne en presentasjonen av noen oppmålinger mellom noen steinkirker jeg har gjort.

Harald Boehlke 19.10.2015 13:45

Klikk her og skriv din kommentar

Trond Dahl Andersen
Jeg motar nærmere informasjon med takknemelighet.
Mvh. Harald Boehlke

Trond Dahl Andersen 08.04.2016 21:28

Hei.
Jeg deler gjerne hva jeg har funnet. Dette kommentarer feltet blir litt for lite, har du en mail adr.

Hilsen Trond Dahl Andersen.

Harald S. Boehlke 09.11.2014 09:52

hei, I Paktens Voktere vil du se nederst på side 101 mitt navn nevnt i forbindelse med geometrien, og på side 103 omtrent midt på. likeledes på Egelands webside

Harald S. Boehlke 08.11.2014 13:14

Det er med glede jeg kan opplyse om at boken Det norske Pentagram har kommet i nytt opplag og kan bestilles fra forfatteren på e-post:
harald boehlke@gmail.com

Trond Dahl Andersen 09.11.2014 08:46

Jeg har etter at jeg leste Det Norske pentagram tatt en enkel oppmåling mellom 5 middelalderkirker i området der jeg bor og gjort mange spennende funn. Takk. :-

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg