ROSSLANDSGUDEN I SOKNDAL

ROSSLAND I SOKNDAL

 

Rosslandsguden er et steinhode fra gården Rossland i Sokndal. Vanligvis blir det datert til eldre jernalder, helst folkevandringsstid. Lars Rossland fant det 61 cm høye hode i ei ur i første halvdel av 1700- tallet, og det er laga av lokal laboritt.

Senere sto figuren i tunet på denne gården. Iflg tradisjonen så tok mennene av seg hatten når de passerte steinhodet. I 1910 ble steinhodet solgt til Dalane Folkemuseum for 5 kr.

På gården Rossland og i området rundt, utmerker det seg med mange spennende fornminner, bl.a en rekke gravhauger, øydegarden Hustupto, skålgroper, bautasteiner og fallos-steiner. En reist stein ved Kyrkjevegen, med skålgrop i toppen, har form som en kuttekledd skapning, og blir kalt Gygro. På Haugen er det en svær stein som blir kalt Skammelen, lagt opp på to andre steiner. Skammelen er flat på oppsiden, slik at en her kan ha hatt forskjellige ting stående.Dette blir tolka som et alter og en mulig forhistorisk kultplass eller horg.

Det er interessant at Rosslandsguden ble funnet i ei ur under Haugen. I samme ura lå også to steintrau, som kan ha vært et blotkar. Både Rosslandsguden og steintraua sto trolig på Haugen, for så å ha blitt kasta ned i ura. Det er sannsynlig at Haugen har vært et sted der folk på Rossland og kanskje også nabogårder utøvde en form for fruktbarhetskult. I nærheten av Rossland finnes det svært mange stedsnavn sammensatte med Frøy. Kanksje er det den guden som har blitt dyrka på Haugen?

Det er ikke kjent noen lignende steinhoder fra norsk område. I Glejberg og Bramminge på Jylland har det blitt funnet steinfigurer, som hver har tre ansikter. I Frankrike og Storbritania er steinansikter vanligere, særlig i tilknytning til den keltiske kulturen. De blir vanligvis tolket som portrett av guder eller symbol på guddommelige krefter. Store øyer og lange, smale neser går igjen på flere av figurene. Et spesielt funn er gjort i Caer-Went i Wales. Denne romerske byen ble rasert i 450 e.Kr., og steinhodet her må må være eldre enn det. Den britiske forskeren Anne Ross mener at Rosslands-guden er den nærmeste parallen til figuren i Caer-Went.

Rosslands-guden har altid vært kontroversiell, det har altid vært ført debatter om steinhodets opprinnelse og historie.

Hodet er hugget ut av en lokal steinart og er ca 60 cm høy. Fagfolk mener at hodet er forhistorisk.

Rossland er generelt et rikt  kulturminne-området , som kan ha vært et kult-sted i eldre jernalder, sett i sammenheng med det førkristne blotet og fruktbarhetskultus.       

Fornminne-gruppas tur til Rosslandsguden 28.10.2012
Lysarbeide ved Rosslandsguden
Blote-kar
Blote-kar
Vakkert sted, og energiene ble så glade etterat vi hadde renset opp!
Denne steinen blir kalt for "speilen", men noe mer vet jeg ikke om den!
Vakker kvinne-vakkert tre!

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg