METATRON

METATRON (Kether)

ERKEENGEL METATRON

     

Metatron er erkeenglenes erkeengel og befinner seg i KETHER i det kabbalistiske treet.

Metaron har levd i manifestasjon som profeten ENOK , og p.g.a sitt eksemplariske liv, så ble han opphøyd til erkeengel. Han forsvant fra jorden, han ble ført direkte til himmelen og led ikke en vanlig død, han ble forvandlet til en erkeengel, fikk sin egen trone og fikk hjelpende engler ved sin trone.

Fargen til Metatron er grønn og rosa, og han knyttes til stjernetegnet Jomfruen.

Erkeenglene er jordens beskyttere, og de arbeider på alle frekvenser og nivåer., og de er nær jorden og hjelper menneskene inn i den nye tiden.

Deres merkbare nærvær signaliserer store forandringer.

Metatron er herre over underverdenen, stedet som nå skal transformeres til lys. Menneskene integrerer nå sider av seg selv som vi tidligere ikke ville vedkjenne oss, og vi kan da ta i bruk hele vårt potensiale.

Metatron er en av akashaens voktere.

Metatron har en healing-kube som spinner med klokken, og denne kuben inneholder hver form som eksisterer i universet, og disse geometriske figurene er byggesteinene i all fysisk materie.

Metatron bruker også denne kuben til healing og forvandler negative og lavere energier.

Du kan kalle på Metatron for å få healing og for å få renset dine chakraer. Han hjelper også sensitive og barn med psykiske vanskeligheter. Føler du at barnet ditt på en eller annen måte sliter, så kan du be Metatron om å hjelpe barnet.

Føler du at livet står stille, og at du ikke kommer noen vei og ikke vet hva du skal gjøre, så er Metatron den rette erkeengel å spørre. Svaret fra han kan komme på mange forskjellige måter. Så vær oppmerksom, og får du plutselig en tanke eller ide som virkelig slår ned i hodet på deg, ja, da kan det være erkeengel Metatron som prøver å fortelle deg noe.

Metatron holder essensen for guddommelig kjærlighet, som bringer det guddommelige inn i hverdagslige opplevelser og frigir fordømmelse. Metatron ber deg om å fokusere på dine høyeste prioriteringer, og han hjelper deg med å bli motivert og organisert.

Han er kjent som Livets Engel, siden han er vokteren av Livets tre, og han hjelper deg til å velge dine tanker omhyggelig. Prøv alltid å være mesteren over dine tanker, istedenfor å være slave av dine tanker.

Når du er mesteren, så er du "in charge", som betyr at du er motivert, fokusert og inspirert med positive tanker. Et halvt sekund før du har en tanke, kan du velge å ha denne tanken eller du kan omgjøre den.

DU ER MESTEREN OVER DINE TANKER!

Metatron kan hjelpe deg til å respektere makten og påvirkningen av tanker og assistere deg til å velge tankene dine med kjærlighet og omtanke.


SANDALPHON-erkeengelen i MALKUT

   SANDELPHON har et gresk navn, i motsetning til de fleste av hans kolleger, som har hebraiske navn. Den eneste andre erkeengel som også har et gresk navn, er hans tvillingbror METATRON (vil beskrives senere da han befinner seg på toppen av treet.)

Det er bare to erkeengler som har levd like lenge som menneskene.
SANDALPHON, som tidligere var profeten ELIAS, og hans tvillingbror METATRON, og han var tidligere profeten ENOK.

Både Elias og Sandelphon har vært assosiert med Messias, den guddommelige budbringeren som har i oppgave å hjelpe menneskeheten med å heve det åndelige nivået og skape fred på jorden.

Bibelen forteller at Elias førte en enkes sønn tilbake til livet (1. Kongebok 17, 17-24). Jesus, som besøkte byen Nain, førte også en enkes sønn tilbake fra de døde (Lukas 7, 11-15). Det var slike mirakler som fikk tilhengerne han til å spørre Jesus om han var den tilbakevendte Elias.

Historien forteller også at Elias ikke døde ved slutten av sitt liv, men at han ble ført avgårde i en ildvogn opp til himmelen, der han ble forvandlet til erkeengel Sandalphon.

I motsetning til enkelte andre profeter som opplevde Gud midt oppe i dramatiske, ærefryktinngydende visjoner, hørte Elias Gud som "en rolig stemme" (2. Kongebok 2,1-2).

Sandelphon gir den samme roen når han ber oss om å ha tillitt til det guddommelige.Sandelphon er mild, sødmefylt og ganske lekelysten - maskulin, men mer broderlig enn faderlig. Han bærer også en olivengren, et gammelt symbol på fred.

Han er ufattelig høy. I følge jødiske legender fikk patriarken Moses øye på Sandelphon da han ble ført til den tredje himmel, og han kalte ham "den høye engelen".

En av hans viktigste oppgaver er å frakte menneskenes bønner til himmelen. For å klare det, så vever han dem sammen til girlandere.

Som den første erkeengelen på Livets tre er han nær treets røtter og nær jorden, han er erkeengelen for planeten Jorden. Han representerer det allmektigs nærvær i hvert molekyl i den skapte verden. Derfor finner vi ham i hager, i villmarken, i klipper, steiner, trær og i hvert eneste sandkorn på stranden.Han er en miljømessig erkeengel, og han ber oss om å respektere planeten jorden slik at den vil blomstre og bli til et himmelsk sted der vi alle kan leve i mange generasjoner fremover.

Sandelphon kan også hjelpe deg i nødsituasjoner.
Han inspirerer til tillitt og en følelse av materiell trygghet. Han vandrer på jorden, men hodet når opp i himmelen.

Han er en vokter og bror av hele menneskeheten.

GABRIEL-ERKEENGELEN I MÅNEN
Det var Gabriel som henvendte seg til den jødiske jomfruen Maria, som var forlovet med Josef, med ordene: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Du skal bli med barn og få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs ætt til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme.»

Engelen Gabriel er nevnt følgende steder i Bibelen:

  • Daniel 8:16 - Gabriel blir sendt ut for å forklare et syn for Daniel
  • Daniel 9:21 - Gabriel kommer for å overbringe et budskap til Daniel
  • Lukas 1:19 - Gabriel kommer til Sakarja for å fortelle ham at han vil bli far til døperen Johannes
  • Lukas 1:26 - Gabriel kommer til Maria for å fortelle henne at hun vil bli mor til Jesus

    Den hellige Gabriel (navnet betyr "Guds kraft") er en av de tre erkeengler som står ved den himmelske trone og overbringer menneskene åpenbaringer fra Gud (Luk 1,19). Gabriel er opphavets engel, i motsetning til Mikael, som er endetidens engel. Gabriel hjalp profeten Daniel å forstå sine visjoner som forkynte tidspunktet for Kristi komme (Dan 8,15 og 9,21), han forkynte for Sakarias om Johannes Døperens fødsel (Luk 1,11-20), for Maria om Frelserens fødsel (Luk 1,26-38), og for Josef i en drøm at Maria skulle føde Jesus (Matt 1,20-23), at Den hellige Familie måtte flykte til Egypt (Matt 2,13), og at de kunne vende tilbake (Matt 2,20). Gabriels hilsen til Jomfruen, "Hill deg (vær hilset), full av nåde", er en av de mest kjente og brukte kristne bønneanrop. Etter tradisjonen var Gabriel også vokter av Edens hage, og identifiseres med den engelen som fordriver Adam og Eva derfra. Tradisjonen vil ha det til at det også var han som "styrket" Jesus i Getsemane. Også i Islam er Gabriel Guds sendebud som meddeler profeten hans åpenbaringer.

    Gabriel har vært æret siden 100-tallet, og i den syriske kirken er han den første blant englene. Han ble først anropt i liturgien i Allehelgenslitaniet, som stammer fra pave Sergius' pontifikat (687-701). En messe for Gabriel dukker opp i Frankrike på 1200-tallet. Men avbildninger av ham er enda eldre. Han blir i kunsten fremstilt som Guds sendebud med liljestav, budbærerens symbol. Senere ble liljen symbol på Marias renhet, og på Bebudelsesskildringer står den ofte i en vase ved siden av Den hellige Jomfru. Pave Benedikt XV utropte ham til skytshelgen for postvesenet og telefon- og telegrafarbeidere i 1921. Han er også skytshelgen for diplomater, som bringer beskjeder som ham selv.


    Gabriel bringer guddommelige beskjeder og åpenbaringer til menneskeheten, og fungerer som en mellommann mellom himmel og jord.Han dikterte også Koranen til profeten Muhammed. Be om Gabriels hjelp til å tolke drømmer og visjoner. Han gir ønsker, håp og glede, barmhjertighet, forståelse for mysterier, sannhet, rettferdighet, mirakler og kjærlighet. Videre vil han hjelpe deg med å se andre muligheter og åpne dører for deg som ikke har vært åpnet før. Han ønsker at du skal gjøre det som er din livsoppgave, og det ditt hjerte ønsker. Derfor sørger han for at situasjoner som vil bidra til å utvikle deg oppstår, og at det som vil bidra til at du kommer nærmere din livsoppgave  dukker opp.

TZADKIEL (ZADKIEL)

ZADKIEL


ZADKIEL er erkeengelen i CHESED (hebraisk for barmhjertighet), og navnet betyr "Guds rettferdighet". Han er erkeengelen over frihet, velvilje og barmhjertighet. Og patronengelen over alle som tilgir. Han er også kalt "Tilgivelsens erkeengel", og tilhører engleordenen kalt CHASMALLIM, DE SKINNENDE. Han er knyttet til Jupiter, astrologiens store velgjører.

STRÅLE: 7.stråle-strålen for lov, orden og seremonier

UKEDAG: Lørdag

MESTRE: St. Germain (Greven), Lady Portia, Lady Kwain Yin

MENNESKETYPER: Diplomater, prester, magikere

STEN: Ametyst

Zadkiel går bak Michael sammen med Jophel, når leder-erkeenglene deltar i kamp. Han sies å være engelen som stoppet Abraham fra å ofre sin sønn Isac.

Zadkiel hjelper oss med å heale karma. Ved reiser i Livets tre er han vokteren over de høyere Sephirot. Reiser man opp i treet, vil man stilles overfor spørsmålet:

Hvor rettferdig har du handlet i livet?

Hvis reisen går nedover i treet, vil han gi instruksjoner om et inkarnert liv i rettferdighet. Så spørs det om man husker og etterlever hans gode råd i inkarnert tilstand.

Påkall Zadkiel når du føler deg sint eller opphisset.

Gi slipp på fordømmelse og nag. På denne måten er han en healende engel, som arbeider side om side med Michael for å erstatte negative energier med tro og medfølelse. Han hjelper oss med å se tingene i et guddommelig lys, i stedet for å fokusere på ego, adferdsmessige gjentagelser og overfladisk personlighet. Han hjelper oss også med hgukommelsen, og å finne ting. Be om hjelp til å huske det du behøver. Be om hjelp til å finne bortkomne tilstander. Når vi handler ut i fra vår aller edleste natur, da er vi i kontakt med Zadkiel.

PÅKALLELSE:

Erkeengel Zadkiel, hjelp meg med å heale mitt hjerte. Hvis jeg har vanskeligheter med å tilgi, så hjelp meg med å se klart. Hvis jeg har bruk for medfølelse, så fyll mitt hjerte med barmhjertighet. Hvis jeg er bekymret eller engstelig, så fyll mitt hjerte med tro og sinnsro. Jeg overlater nå situasjonen til deg og Gud, og jeg stoler på, at din gudgivende, healende kraft tar hånd om hver detalj med guddommelig ynde, harmoni og visdom. Takk, Zadliel.

Chesed`s magiske bilde av kongen som sitter på toppen av tronen mens han organiserer ressurser og rikdommen i sitt kongedømme, det gjenspeiler bildet av den kjærlige og beskyttende far som viderefører allfaderens verk. Chesed`s sfære på Barmhjertighetens søyle er også tilholdsstedet for de ikke-inkarnerte mestrene, hvor de herfra utfører sitt arbeid. 

anne gro svendsen 28.02.2020 16:31

hvor kommer kunnskapen om disse englene fra? Deres navn opprinnelse og oppgaver?

Else 28.05.2017 12:44

Kjemåefin lesing.

perrkrist. 29.10.2012 07:35

opplyning er deilig

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg