SANNHETER FUNNET HER OG DER......

Gudsdyrkelse, tilbedelse og fornemmelsen av ærefrykt (som er en av de høyeste former for frykt) ønsker ashramen IKKE.......

Slike holdninger er emosjonelle i deres utspring og er basert på dualitetssansen, og derfor på følelse.

Gudsriket er et senter for skapende aktivitet og som tjener et nyttig formål, et sted hvor enhver har sin fulle frihet til å utfolde sin guddommelighet til gavn og glede for sine medmennesker.

(Fra Tjeneste for menneskeheten,s.440)

Johannes åpenbaring snakker om de siste tider, og dette er Vannmannens tidsalder.
Der beskrives det at det er en åpen dør til himmelen, og at det er en trone med 4 vesener spredt rundt som et kors:

1 okse=Tyr, 1 løve=Løven, 1 ørn= Skorpionen, 1 menneske=Vannmannen= De faste tegn i astrologien.

Det alt dette handler om, er at når de 2 kors ligger oppå hverandre, så åpnes en stjerneport i tiden. Da forbindes JORDEN med MELKEVEIEN på en måte som ellers ikke skjer.

Vannmannens tidsalder er tiden for at Øst og Vest møtes, og at grensene som omgir nasjoner, religioner, vitenskaper, politiske systemer brytes ned FOR Å SAMLES OM DET SOM ER FELLES OG UNIVERSELT!

MAGNETISERING AV MAT

Når dere magnetiserer noe, etablerer dere en sjels - identifikasjon i grotten, og husk at når dere er identifiserte som den bevisste inkarnerte sjel, så arbeider dere inne fra grotten og ikke gjennom pannesenteret.

Så etablerer dere vertikal samklang med ashramen igjennom hodesenteret, deretter etablerer dere samklang i deres legemer med de høyere energier, GNI HENDENE MOT HVERANDRE OG BRING DE HØYERE ENERGIER FRA SJELEN IGJENNOM VED Å PLASSERE HENDENE OVER MATEN.

Alt det som er på tallerkenen, og som ikke er en del av Planen for dere, transmuteres og endres i vibrasjonsfrekvens, slik at det er i harmoni med deres redskap.

Det er ikke nødvendig å utelukke vitaminer.

Men jeg foreslår for dere, at hvis dere magnetiserer den føden dere inntar, og blir mere bevisste om  luften dere innånder, igjennom vannet dere drikker, og gjennom føden dere inntar, å oppta det som er optimalt i.f.t kroppens helbred, vil disse vitamintilskudd over tid bli overflødige.

Ved intensivt løft av frekvensen i legemet, UNNGÅ KJØTT fra alle animalske produkter, også MELK, FLØTE, SMØR, EGG.

Drikk heller: frukt/grønnsaksjuice, friske eller frosne grønnsaker.

(Greven i Inntrykk for ashramen).

SYNTESE ASHRAMEN
Syntese - ashramen er ennå ikke fullt integrert, ikke engang på hierarkisk plan.
Vi er det første fokuserte uttrykk for denne nye aktivitet.

Det som foregår forneden har en virkning på det som overskygger det!

Vi blir en del av det redskap hvor gruppelivet kan strømme ut i den menneskelige bevissthet, ut i de 3 verdener.

(Lucille Cedercrans )
JORDEN ER BARE EN SKYGGE AV DEN ÅNDELIGE SKAPELSENS SKJØNNHET
OG GLANS, MEN VI TRENGER DEN FOR VÅR UTVIKLING.
VI HAR FULLMAKT TIL Å HANDLE PÅ EGNE VEGNE HER PÅ JORDEN.
VÅRE HANDLINGER AVGJØR HVILKEN KURS LIVET TAR, OG VI KAN FORANDRE
OG OMDIRIGERE VÅRT LIV NÅR SOM HELST!

Det guddommelige blander seg ikke inn i våre liv, med mindre
VI BER OM DET!
Valget er vårt eget.

Vårt jordiske jeg er imidlertid i opposisjon til sjelen hele tiden.
Selv om sjelen hele tiden er fylt av lys, sannhet, kjærlighet, så
må den hele tiden kjempe mot det kjødelige, og det styrker den.

De som har kommet langt ut i utviklingen, finner den perfekte
harmonien mellom kropp og sjel, en harmoni som gir en velsignet fred
og gjør dem i stand til å hjelpe andre.

HVIS DU KUNNE SE DEG SELV FØR DU BLE FØDT,
VILLE DU BLI FORBLØFFET OVER DIN EGEN
INTELLIGENS OG UTSTRÅLING.

FØDSELEN ER SØVN OG GLEMSEL.

B. J. Eadie


STYRKEN VÅR BYGGER PÅ EVNEN TIL Å GI.........

GODE GJERNINGER ER OLJEN I LAMPENE VÅRE.
BARMHJERTIGHET OG KJÆRLIGHET ER FLAMMEN.

På yttersiden og innsiden av den universelle struktur, som i all evighet utvider seg, kan vi med vår forestillingsevne danne oss bilde av et mønster og vakkert brokadeveving i mange former, og dets finere nyanser kan vi ennå ikke oppfatte.

Det er "det åndelige stoff" som planetene og deres beboere, solsystemene, galaksene og universene består av.

I denne umåtelige storhet dveler vårt eget solsystem, en ganske liten prikk i Melkeveiens himmelske regioner.

(Fra Den Gyldne tråd)
De store fjell i verden har hatt en spesiell betydning og har opp gjennom tidene blitt betraktet som hellige steder.

På et fjell "løftes man opp", og i symbolsk forstand kommer vi nærmere himmelen.

Over toppene presederer store fjell-devaer med blendende kraft .
Fjellene har en hellig funksjon i den planetariske helhet.


(Fra Landskapstempler)Monadens mål er ikke bevissthetsutvidelse, men der i mot det, som bevissthetsutvidelsene åpenbarer, og det er noe annet.

Ved hjelp av disse alltid levende og alltid innstrømmende ideer, går menneskeheten fremover mot noe bedre, større og mer hensiktsmessig for det guddommelige liv, som langsomt manifesterer seg.

(Fra Esoterisk Psykologi 1)H.P. Blavatsky har lært oss at anthakaranaen primært er den energi-kanalen som forbinder former og deres krefter med deres opprinnelige utspring, og at livstråden nødvendigvis passerer det mentale plan (med sinnets tre aspekter) og forbinder monade, sjel og personlighet til et levende hele.

Den høyere abstrakte tenkeevne (som er det laveste aspekt av den åndelige triade) kan betraktes som en dør, symbolsk sett, som tillater den sjelgjennomtrengte personlighets bevissthet å trenge inn i et høyere område for kontakt og bevissthet.

Hele evolusjonen av det åndelige menneske foregår i uttalige inkarnasjoner, og hele prosessen har ganske enkelt det formål å utvide bevisstheten og å oppnå, trinn for trinn, en stadig mere altomfattende bevissthet.

(Fra Esoterisk Psykologi 1)Tibetaneren minner om, at på samme måte som SJELEN ikke er en tolvbladet lotus som flyter rundt i mental substans, men som i virkeligheten består av en hvirvel av kraft eller 12 energier som holdes sammen av viljen fra den åndelige entitet (monaden på sitt eget plan), så er anthakaranaen ikke en rekke av energitråder som langsomt veves sammen med tilsvarende tråder projisert av den åndelige triade via den sjelsgjennomtrengte personlighet, da anthakaranaen i virkeligheten er EN BEVISSTHETSTILSTAND.

Disse nevnte symbolene (lotusen f.eks) er sanne og levende former som disippelen har skapt ved tankens kraft, men i tid og rom har de ingen virkelig eksistens.

Den eneste sanne eksistens er MONADEN på sitt eget plan, hvor den er aktiv, gir uttrykk for en voksende vilje, og med tiden for aktiv kjærlighet, ved å etablere relasjoner, og i samme grad aktiv intelligens, ved å benytte de to høyere energier.

Det må ikke glemmes, at intelligensenergien, som er fokusert i sinnet, er redskapet eller den implementerende formidler av de to andre monadiske energier (vilje og kjærlighet).

(Fra Disipellskap i den nye tidsalder)

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg