Funnet her og der........

KJEKT Å VITE 2

NB! Det finnes også en annen side med forskjellige utdrag fra forskjellige bøker, se også KJEKT Å VITE 1!!

"Gudsdyrkelse, tilbedelse og fornemmelsen av ærefrykt (som er en av de høyeste former for frykt) ønsker mestrene i ashramen ikke......

Slike holdninger er emosjonelle i deres utspring og er basert på dualitetssansen, og derfor på følelse.

Gudsriket er et senter for skapende aktivitet og som tjener et nyttig formål, et sted hvor enhver har sin fulle frihet til å utfolde sin guddommelighet til gavn og glede for sine medmennesker".

(Fra Tjeneste for menneskeheten, s. 449)


VANNMANNENS SYMBOL2 bølger som representerer vannbølger, lydbølger, elektriske og magnetiske bølger i eteren eller kosmiske vibrasjoner som formidler visdom til menneskeheten.

Symbolet har i gammel tid representert visdomsslangene.
Den øverste symboliserer det intuitive sinn som sender høyere visdom til den fornuftspregede slangen nederst.

MUSIKK

HVORDAN VIL MUSIKKEN VÆRE I DEN GYLNE TIDSALDER?

Uansett om dere vil lage den, lytte til den, eller danse til den, vil  musikken være like oppløftende, forkjelligartet, gripende, sangbar, melodisk, nostalgisk - glad eller majestetisk i dens omfang, som den er det til nå.

Det som ikke vil følge med inn i den Gylne Tidsalder er heavy - metal instrumentalnumre, sangtekster av destruktiv natur og neoklassiske verker fyllt med disonans.

Disse sjangrene har deres plass her og nå, men de er av mye lavere frekvenser enn vibrasjonene i den Gylne Tidsalder, hvor alt er harmonisk.

(Suzanne Ward)

ENHET

Vi erkjenner i dag, som et symbolsk uttrykk, at vi kan velge å elske hver eneste dag, som vi samler og forener oss, som en kollektiv menneskehet gjennom ubetinget kjærlighet.

Vi er en menneskehet på denne planet.
Alt liv er forbundet og innbyrdes sammenhengende med hverandre.
Alle har vi del i det universelle bånd av kjærlighet.
Kjærlighet starter med selvaksept og tilgivelse.
Med respekt og medfølelse omfavner vi mangfoldigheten.
Sammen gjør vi en forskjell i kjærlighet.


LYS

Måtte lyset som er inni meg
være lyset som leder meg,
og må jeg se lyset i
alt og alle.
Må mine ord avsløre
lyset i mitt indre.
Og måtte jeg lytte til det
mens andre snakker.

May the light that is within me
be the light before me,
and may I see
the light in all.
May the sound that I utter
reveal the light that is within me.
And may I listen to it
while others speak.
Det opprinnelige Fader Vår på arameisk

- HIMMELSKE OPPHAV
DU SOM ER OVERALT
HELLIGET VÆRE DITT NAVN
KOMME DITT RIKE
SKJE DIN VILJE HER OG NÅ I ALL EVIGHET

FYLL OSS MED DIN NÅDES KRAFT
OG LØS OSS AV DE BÅND, VI BINDER HVERANDRE MED.
LED OSS UT AV FRISTELSEN: BEFRI OSS FRA OSS SELV
OG GI OSS STYRKE TIL Å VÆRE ET MED DEG.
LÆR OSS TILGIVELSENS SANNE KRAFT Å KJENNE
OG LA VÅRE FREMTIDIGE HANDLINGER VOKSE FREM AV DETTE ØYEBLIKK.

AYMEN

SITATER FRA MARIA MAGDALENA AV LARS MUHL

Du er et blad i vinden.
Et blad som daler gjennom luften
og lander nøyaktig der,
hvor det hører hjemme.
Ikke tilfeldig, kun uforutsigelig.
Du er et blad i vinden.
Men du er også vinden.
Vinden er evig.Det som du opplever som adskillelse,
er bare ennå en flukt inn i den illusjon
som tror på delhet.
Av den oppstår en annen sykdom; lengsel!


Kun den sovende kjenner overraskelsen ved å våkne opp.
Og nå, vi er ved det, hva var det for en skygge av deg,
som arrogant lot seg forføre av sin egen dovenhet og
etterlot en bror i nød?


Det er viktig at du er klar over hvilket skifte som skal skje.
For det vil vende opp ned på alt det du før tok for gitt og trodde
var sant.
Menneskets begrensede forestillinger, alle dets tanker og begreper, all den frykt og angst som er skyld i at energiene er fengslet i illusjoner, materialisme og misforstått religion, har skapt mer sinne og bitterhet enn kjærlighet og tilgivelse.
De former for religion som mennesket har skapt, er for det meste en begrensning av det evige. Menneskets frykt fastholder det i en form hvor det kan kontrolleres. Det var kanskje nødvendig og på mange måter vakkert, en gang.
Nå er tiden imidlertid kommet for å sette energiene fri.
Hvis mennesket visste hva sann tillitt er, hvilken kraft den representerer, ville det ikke ha behov for å begrense virkeligheten.Når dere gir etter for angsten, gjør dere det motsatte av hva dere er kommet hit for å utrette, nemlig å forvandle stoff til ånd, mørke til lys, demoner til brukbare muligheter. Enhver løgn blir med tiden til et spøkelse eller en demon. Og det er akkurat det kirken har gjort budskapet til. Uansett om løgnen er ubevisst og utspringer av uvitenhet, så blir den allikevel en løgn. Det er ikke noens skyld. Det er bare en trist kjennsgjerning. Men heldigvis en kjennsgjerning det kan gjøres noe med.
Grip ikke dette som ennå en mulighet for å skape flere fiendebilder. Dem er det nok av i forveien. Forvandle og sett fri. På den reisen som du skal ut på, vil du kanskje oppleve som en reise igjennom ennå flere bilder og tilsynelatende nye illusjoner. Men forestill deg, at innholdet i den store gryte, som i tidenes morgen ble satt over ilden, sekund for sekund ble mindre og mindre fordi alle slaggene med tiden brenner opp og kun de reneste og absolutt nødvendigste blir tilbake, så begynner du å forstå hva det er snakk om.
 Og når selv bildet brenner opp, og både gryten og ilden ikke eksisterer mer, hverken  fysisk eller som et begrep, når selv forestillingen om det tomme rom og den store stillhet er vekk, da er alt et i det Ene.
Når mennesket innser at det ikke kan fortsette med å identifisere kjærlighet med følelser og fornemmelser, men innser at kjærlighet er mye mer, så gir det en ny bevegelsesfrihet. Følelsene alene er et alt for ustabilt fundament å bygge på. Det betyr ikke at man skal gjøre seg følelseskald, men bare at følelser skal frigis. Det betyr at man skal våkne opp til virkeligheten og begynne "å se".

Det kommer flere og flere såkalte clairvoyante, som reklamerer for seg selv, fordi de kan se i den lavere astrale suppedass.
 
Men det beveger ikke noe særlig og har ikke noe med reel frihet å gjøre. Istedenfor fanges mennesket inn i nye forestillinger og illusjoner, som danner basis for nye kirker, hierarkier og karrierer, som på alle måter bare er en gjentakelse av de gammelkjente institusjoner, som jo var årsaken til at du i første omgang ønsket å sette deg fri. Man gjør ikke løgnen mindre løgnaktig fordi man kaller den sann. En skitten tankegang forandres ikke ved at man tar på seg en ren skjorte.

Ord er takknemlige. Holdning og handling er forvandling. Ansvaret for deg er ditt, og ditt alene. Ingen vismann og ingen seer kan påta seg det for deg. Det finnes ingen snarveier til paradis. Og alle veier fører gjennom det, det begrensede menneske kaller for helvete. Derfor fralegger det seg ethvert ansvar og projiserer det isteden over på en guru, et annet menneske eller ut i omgivelsene. Når det kommer til stykke er det kanskje en ut av en million, som virkelig har motet til å gjøre seg fri og påta seg sitt ansvar.


"Reis deg opp og ta din seng og gå - du er helbredet!"
Det var det en mann som engang sa.
Han kunne like så godt sagt; "Reis deg opp og ta ansvaret for deg selv! Nå er det deg som forvandler! Nå er det deg som må våkne opp og gjøre det som du har kommet for å gjøre!"
Hverken mer eller mindre!
Det er den muligheten som nå blir gitt til alle mennesker.


Kun den som er i stand til å se sitt eget ansikt uten speil,
er i stand til å se sin sanne natur. Å se uten speil er ikke å betrakte objekter, men å se som DET, som ser!Et bilde av "Gud" er ikke Gud.
Ordet "kjærlighet" er ikke kjærlighet.
Man er ikke kristen bare fordi man sier at man er det!


Hvis et menneske kunne se igjennom sine blokkeringer, ville det forstå på hvilken helt unike måte alle, i et og alt, er underlagt de kosmiske lover.
Uansett om man vil det eller ikke.
Men den forståelse bør finne likevekt mellom intellekt og hjerte, for å gjøre noen forskjell.
Alle fysiske former består ikke bare av molekyler, men er, liksom alle skapninger og alle ting, konsentrert, og for de flestes vedkommende, ennå uforvandlet, tung energi.
I sentrum av denne tyngde ligger lysets kvaliteter gjemt og venter på å bli aktivert. Også mennesket er alltid i bevegelse, i evig forandring. Mennesket er ikke bare partikkelvesener, men i aller høyeste grad også bølge - og vibrasjonsvesener. Det energifeltet du nettopp opplevde, kan man kalle en dør mellom partikkelvirkeligheten og bølgevirkeligheten. En dør inn til en mere konsentrert form for energi. Dypt inni deg var det noe som gjenkjente denne energien. Og den eneste måten du kunne forholde deg til den på, var å oversette den med et gjenkjennelig bilde hentet i det kollektive arkiv. Dette bilde viste seg så i den eteriske membran. Sådan er det. Det er helt naturlig. Men det kan hurtig bli en begrensning, hvis man ikke er i stand til å definere energien fra bildet, og lar ens oppfattelse av energiens kvaliteter begrenses av bilder. Bevissthet som ren væren.

LITT FRA MARIAEVANGELIETI Maria - evangeliet får vi vite at hun var benådet med visjoner og innsikt i langt høyere grad enn Peter.
Det er hun som belærer og trøster de andre disiplene.
I DIALOG MED FRELSEREN prises hun ikke bare som synsk, men som den apostel som overgår alle andre. Hun var "kvinnen som kjente altet".
I FILLIPEVANGELIET sies det at hun var Jeshuas livsledsager.
"Frelserens ledsager er Mariam Magdalene. Han elsket henne høyere enn alle disiplene og kysset henne ofte på munnen."
Et annet sted fortelles det: "Det var 3 som alltid vandret med Herren; hans mor, hans søster og Magdalene, den, som ble kalt hans livsledsager.
Hans mor, hans søster og hans livsledsager, het alle Mariam.

I PISTIS SOFIA sier Jeshua:
"Der hvor jeg er, vil mine 12 disipler være, men Mariam Magdalena og Yohannan (Johannes) Jomfruen er over alle mine disipler og over alle mennesker, som skal motta det uutsigelie mysterium. Og de vil være til høyre og venstre for meg. Og jeg er dem, og de er meg".

(Videre sier Jesus): "Mariam, du velsignede, hvem jeg vil innføre i de høyeste mysterier, tal blott, thi du er den, hvis hjerte er tettere på Himmelriket enn alle dine brødres".

SOLSYSTEMETS OG DEN PLANETARISKE LOGOS`S STRÅLE
De 7 stråler utgjør manifestasjons-legemet for den ENE-OM-HVEM-INTET-KAN-SIES. 
Vårt solsystem tilhører disse 7 konstellasjoner.
Dette er verden for selve guddommen, og om den kan et menneske ikke vite noe om før han har passert gjennom de store innvielser.

SOLSYSTEMET vårt er på 2. stråle (kjærlighet/visdom).
Enhver livsenhet og enhver form i manifestasjon styres av 2. stråle.
Ethvert menneske som en helhet lever derfor i et univers og på en planet som konstant er målet for Guds kjærlighet og ønske, og som konstant (som en følge av denne kjærlighet) selv tiltrekkes og tiltrekker.

DEN PLANETARISKE LOGOS er på 3. stråle (Intelligent aktivitet).
Strålen for aktiv intelligens og for selektiv tilpasning.

Dette er vår planetariske logos`s personlighetsstråle, ikke sjels-stråle.
Denne stråle fremskynder den skjeldnende faktor gjennom mental aktivitet, som på sin side avbalanserer den såkalte kjærlighetens natur, og den er i sannhet årsak til vår evolusjonære vekst.
Ved skjeldnende og selektiv aktivitet går livet i former fra den ene erfaring til den annen, i det kontaktområdet stadig utvides.

Det er strålen for aktiv aktivitet som dominerer mennesket på nåværende tidspunkt.
Vi har en menneskehet som er engasjert i en overveldende aktivitet, og som overalt viser en levende, skjeldnende og intellektuel interesse for alle slags fenomener.

MENNESKERIKETS STRÅLE er 4. stråle (harmoni gjennom konflikt)
(Enhver form er sammensatt av uttallige livsvesener, som i seg har en fremherskende kvalitet fra en bestemt stråle).

Harmoni gjennom konflikt og evnen til å oppnå viten gjennom kritisk valg, disse to stråler/hovedinnflytelser strømmer gjennom menneskeheten som helhet ig driver den fremover til dens guddommelige skjebne.

Strålene 1.,4.,+6 er ikke i manifestasjon på nåværende tidspunkt, mens den 6. stråle er stadig merkbar,selv om den begynte å avta i innflytelse for 300 år siden, og styrken fra da av.
Strålene 2,3,5 og 7 er fremdeles maktfulle i sin styrke.

3. stråle har vært lengst i manifestasjon, men i 1875 fullendte den i okkult forstand sin tilsynekomst, i det den begynte å vende og således begynte å trekke seg tilbake. Den begynte å avta i 1940 årene.

5. stråle styrer det 4. naturrikets personlighetsaspekt, og er en av de stråler som bestemmer og betinger vår ariske rase, og dens kraft er nå stor.

1. stråle er helt og holdent ute av manifestasjon og fungerer utelukkende bak kulissene.

Når det gjelder menneskeheten, så blir 1. stråle merkbar når stadiet for disippelskap er nådd.På den måten begynner det på den indre side av livet og samles en stadig voksende gruppe av dem som kan fungere under 1. stråles påvirkning.

6. stråle styrer prøvestadiets vei og nærer idealismens ild i aspiranten.

2. stråle styrer disippelskapets vei og transmiterer viten til visdom og nærer på samme tid Kristus-livet i hver enkelt disippel.

1. stråle styrer innvielsens vei, den tilveiebringer løsrivelse fra formen og tilintetgjørelse av alt som hindrer, og nærer den dynamiske vilje i den innviede, hvilket vil sette ham i stand til å foreta de nødvendige skritt i mot initiatoren.

De 7 brødre er alle barn av samme Fader, men de 3 eldre (1,2,3) er preget av Faderens natur.

De 4 yngre ligner Moderen (stoffet).
De 3 eldre sønner går ut i universet av stjerner, og der representerer de Faderen. De 4 yngre går ut i universet av stjerner, og viser naturen av den ene, som Faderen elsket.

1., 2., 3., er legemliggjørelsen av den inkarne Logos`s vilje og hensikt.
4-, 5., 6., 7. er legemliggjørelsen av den inkarnerte Logos`s kvalitet og karakter.

1.,2.,3. er SOLLOGO`S EGOISKE ASPEKT
4.,5.,6.,7 er     "          PERSONLIGHETSASPEKT
Verden Terskelen Vokter - denne hindring må brytes opp og tilintetgjøres, da den blokkerer veien til DEN NYE TIDS VERDEN.

Den store tankeform, som menneskets begjærlighet og materialisme har oppbygget gjennom tidene, er til stadighet under nedbryting, og menneskeheten befinner seg umiddelbart foran den frigjørelse som vil bringe den inn på disippelskapets vei.

Energiene strømmer inn og åpner planene:
NEPTUN åpner det ASTRALE PLAN
VENUS åpner det MENTALE PLAN

MERKUR åpner opp det BUDDHISKE LEGEME

SATURN åpner opp ATMA-PLANET (3. stråle)
JUPITER åpner opp det MONADISKE PLAN
VULKAN åpner opp det LOGOISKE PLAN
De 3 eldste i Rådskammeret til SANAT KUMARA:

SANAKA KUMARA - "Den gamle"
SANATANA KUMARA - "Den evige"
SANANDANA KUMARA - "Den gledesfylte"

SJELENSett ut i fra en synsvinkel, er sjelen et aspekt av legemet da det finnes en sjel i alle atomer, som samlet utgjør alle legemer i alle naturriker.

Den subtile sjel, som er et resultat av fobindelsen mellom ånd og stoff, eksisterer som en entitet uavhengig av legemsnaturen (når den er adskilt fra legemet) og utgjør det ETERISKE LEGEMET/DUBLETTEN.

Dette motstykke er sjelen som helhet i de atomer som utgjør det fysiske legemet. Det er den sanne form; det er prinsippet om sammenheng i enhver form.

I relasjon til mennesket er sjelen det MENTALE PRINSIPP.
1. Den lavere konkrete tenkeevne, det mentale legeme, "Chitta" eller det mentale stoff.
2. Den høyere, åndelige eller abstrakte tenkeevne.

Kvaliteten av tenkeevnen i sin lavere manifestasjon, eies slumrende av ethvert atom i enhver form i alle naturriker.

Ordet SJEL brukes også til å anvende hele den psykiske natur - det vitale legemet, den emosjonelle natur + det mentale stoff.
Sjelen utgjør den åndelige entitet, et bevisst psykisk vesen , en gudesønn som besitter liv, kvalitet og tilsynekomst.

Alle former er differentieringer av sjelen, men denne sjel er en sjel åndelig sett.Asger lorentsen, lederen av Birkemosegård i Danmark (og en av mine gamle lærere):

De store begivenheter i livet er skjebnebestemt, og de mennesker som får størst innflytelse på vårt liv, også er dem vi var bestemt til å møte.
For eksempel kan voldsomme sykdommer, tortur,hungersnød,rikdom eller fattigdom, hvem vi får som våre nære familemedlemmer og venner, samt måten vi død på, være innlagt i vår skjebne.
Etter inkarnasjonens avslutning vil vi kunne se at livets avgjørende begivenheter folder seg ut, slik det var forutsett. 

Hvis en livsbane går for mye i mot vår skjebne, så kan det skje det at vi plutselig orienteres tilbake igjen mot vår skjebne-bane ved å bli bremset i en utvikling som ikke passer inn i den høyere tilretteleggelse.GRUPPER PÅ EN CA. 20-30 MENNESKER MØTER HVERANDRE IGJEN OG IGJEN I FORSKJELLIGE LIV!

FRA DEN EGYPTISKE DØDEBOK av Ramses Seleem

 


.....Da alt i naturen er bestemt av en maskulin og feminin lov, ble det meget vanskelig for de lærde å klassifisere alle "gudene" og "gudinnene", fordi de alle var blitt enten det ene eller det andre: myren, hunden, sjakalen,falken og alle de andre.

I sin bok THE GODS OF THE EGYPTIANS, støtte Wallis Budge enda på så mange "guder" og "gudinner", at han laget et helt kapitell om "diverse guder".....

DETTE ER HELT GALT, MEN MANGE LÆRDE ER I DAG IKKE OPPMERKSOMME PÅ FEILTAGELSEN!

De tror at egypterne hadde mange guder,men det stemmer ikke (min vurdering!)
Det det er snakk om, er at for dem så eksisterte Gud i uttallige former, og det er noe helt annet!

Fordreide ideer og misforståelser av de gamle egyptere begynte å oppstå etter det egyptiske imperiums sammenbrudd omrkring år 525 før vår tidsregning.
Fra da av ble egypterne betraktet som dyrkere av flere guder, faraoene fremsto ofte som tyranniske og korrupte, prestene som manipulerende og uten indre overbevisning, og det gamle Egyptens hele struktur ble av mange ansett for hedensk. Dessverre har mange i vår tid samme oppfattelse.

Det er et faktum, at de gamle egyptere trodde på 1 Gud uten navn, opprinnelse, skikkelse og form. De ga denne mektige høyeste kraft, som dannet himmel, jord,hav, rommet, menn og kvinner, dyr, fugler og krypende vesener, alt som eksisterer og vil eksistere- navnet EMEN-RA, ("det skjulte lys"), ATUM-RA ("kilden til og enden på alt lys") og EAAU (kraften som polariseres og utstrekkes og har skapt universet").

Som før nevnt, så ble egypterne offer for den gale oversettelse av ordene NETER (naturlovens maskuline side) og NETRIT (naturlovens feminine side).

.....Egypterne trodde at Gud manifesterer seg i sine skapninger, idet han sender sitt lys via solskiven, ETEN. Dette lys som gir liv til alle former for eksistens i naturen, kalles RA, eller Guds høyre øyes lys (solen).
Den gamle tekst viser den faste tro på en almektig Gud, som har skapt alt.

F.eks sier den:

I tidenes begynnelse skapte han de to PAUT (de to grupper med 9 lover hver).
Han brakte alle naturens lover i eksistens. Gjennom ham, den ene og eneste guddommelige skaper, ble i det jordiske livs primitive begynnelse i urtiden, alt det som eksisterer skapt. Han er alle mysteriers og de uttallige formers skaper, og hans identitet er ukjent. 

Din overskrift

NUN og NUNIT var de europeiske folks forfedre.

EMEN og EMENET var egypternes forfedre.

Det hevdes at Egypt er verdens hjerte........Den egyptiske sfinx har løvekropp, som symboliserer fysisk styrke, renselse og solens kraft.
Den har tyrenakke, som indikerer åndelig renhet og likefremhet, og et menneskehode som indikerer guddommelig intelligens, kunnskap om godt og ondt og den fysiske forms høyeste utvikling.

LITT OM KROKODILLENNår man skal skrive ordet krokodille på egyptisk., så tegner man krokodillen. Det bringer en i direkte kontakt med krokodillen som et levende vesen, og ennå mer, fordi krokodillens biologiske funksjoner avspeiler de naturlovene som bestemmer dette dyret.

Hun-krokodillen har f.eks fuglelignende egenskaper, i det det legger egg, og dens hjerte og nyrer svarer til fuglenes, men dens lunger er som pattedyrenes.

Krokodiller avspeiler derfor naturens dualitet, og derfor hadde de gamle egyptiske templene, som var innviet til krokodille-prinsippet, to helligdommer som Kom Ombo tempelet.

Krokodillen minner om en fisk idet den tilbringer natten i vannet, men minner også om et pattedyr fordi den tilbringer dagen på land.

Dette innebærer at krokodillen betraktes som forbundet med solen, den stiger opp av vannet når solen står opp i horisonten og forsvinner i vannet ved solnedgang.

Hunkrokodillen bærer sine egg i 60 dager og vokter over dem i 60 dager. Den har 60 rygghvirvler, 60 tenner og lever i 60 år.

Nummeret 60 er en grunnenhet i astronomien og en måleenhet i tiden, da det går 60 sekunder på et minutt og 60 minutter i en time.

Krokodillen er derfor symbolsk for tidsprinsippet, og på egyptisk betyr ordet Sebek krokodille, og stavelsen Sb betyder tid.

Krokodillen er også et symbol på vår forståelse av den jordiske tid, under synspunktet handling gjennom dualitet.
Den har et skarpt syn, som er uttrykk for initiativ, og den ser kun fremover og til siden, aldri bakover, og dermed uttrykker den tidens ideer, da tiden kun kan gå fremover.

 

FORSKJELLIGE EGYPTISKE SYMBOLER

Ordet for honning-bi var Bt, som også betød honning, symbolet på sjelens substans. Sjelen ble kalt Ba, som også den nordiske "bi" stammer fra.
Kunstnerens symbol var skaraben, fordi den er i en konstant tilstand av fornyelse.

Ibisen var legens symbol, fordi den gir seg selv lavement.
Musen var symbolet for dommeren, fordi den eter det beste av brødet.

Også sjakalen symboliserte dommeren fordi den graver sin føde ned i jorden inntil den er råtnet, og graver den opp igjen for å spise den.
Bavianen var også et symbol for dommeren, fordi den skriker når månen med sitt lys er vekk, og gleder seg og synger når månelyset kommer igjen.


GRESSHOPPENGresshoppen er den innviede mystikers symbol, fordi dette insekt ikke gir lyd med sin munn, men utsender en kvidrende lyd fra sin ryggsøyle.
Dette innebærer at den har forpliktet seg på livets rot, og at det guddommelige uttrykker seg med en lyd.

FROSKEN HEQATFrosken Heqat var symbolet for seeren og forutsigeren av begivenheter, fordi den forutsa Nilens oversvømmelse. Dens forvandling fra den benløse "haletudse" til frosk var symbolet på den innviede, som oppnådde udødelighet.

I det gamle Egypten pleide man å ha en frosk hengende over sine lamper som symbolet på den oppadgående sol.

PTAH, den første kunsthåndverker på jorden, ble fremstilt som en mann med et froskehode, som symboliserte den kreatiie makt over stoffet.

DYRE-NAVN

Man ga dyrene navn ut i fra den lysen de utstøtte.

Gåsa utstøter f.eks en hvesende lyd, og fikk navnet SA.

Væren fikk navnet BA, for det er den lyden den utstøter.

Flodhesten fikk navnet RERET, p.g.a dens rungende brøl, mens løvens brøl ga navnet RU.

Ibisen utstøter lyden "eaah", og derfor ble Eaah et av dens navn.
Dette er også månens navn, fordi ibisen representerer månen.

LITT MER EGYPTOLOGI.....Egypt hadde 42 moralbud, her kommer noen av dem:

JEG HAR IKKE SYNDET!

JEG HAR IKKE RØVET!

JEG HAR IKKE BEDRATT!

JEG HAR IKKE STJÅLET!

JEG HAR IKKE SLÅTT I HJEL!

JEG HAR IKKE LØYET!

JEG HAR IKKE STJÅLET MAT!

JEG HAR IKKE SLADRET!

JEG HAR IKKE BEDREVET HOR!

JEG HAR IKKE OVERTRÅTT LOVEN!

JEG HAR IKKE STUKKET ILD PÅ!

JEG HAR IKKE VÆRT DØV MOT SANNHETEN!

JEG HAR IKKE YPPET KNIV!

JEG HAR IKKE BEGÅTT VOLD!

JEG HAR IKKE HANDLET OVERILT!

JEG HAR IKKE BRUKT UNØDIGE ORD!

JEG HAR IKKE MISBRUKT GUDS NAVN!

JEG HAR IKKE HANDLET FALSKT!

.......ETC.

BUDDHAS 8-FOLDIGE VEI1. DEN RETTE VITEN

2. DET RETTE MÅL

3. DEN RETTE TALE

4. DEN RETTE HANDLEMÅTE

5. DEN RETTE LEVEMÅTE

6. DEN RETTE STREBEN

7. DEN RETTE INNSIKT

8. DEN RETTE MEDIATIVE FORDYPELSE

DE SYV KOSMISKE LEVEREGLER

DEN IDEELLE LIVSHOLDNING

1. Utslett begrepet "fiender" av din bevissthet.

2. Ta aldri til motmæle overfor sinne, baktalelse eller andre former for ubehag   
    som er rettet mot deg.

3. Si aldri noe vondt om noen eller noe.

4. Vær absolutt sann eller ærlig i alle livets forhold.

5. Vær absolutt upåvirkelig av smiger, ros eller kritikk/bebreidelser.

6. Vær aldri med på å drepe, såre eller lemlestelse.

7. La aldri din tanke avvike fra å beskjeftige seg med på hvilken måte du
   absolutt best kan tjene dine medvesener. Da utfører du den allerhøyeste 
   form for yoga eller den fullkomne trening av den del av utviklingen som er
   innenfor din viljes rekkevidde- og som i forBindelse med den øvrige del av
   livets egen bearbeidelse av din natur, til slutt vil føre deg til den moralske
   genialitet, eller omskape deg til å utgjøre det fullkomne vesen eller et
   "gudemenneske".
 
MARTINUS 
NÅR DET REGNER ILD
MÅ DU VÆRE VANN.
NÅR DET ER FOR MYE VANN
MÅ DU VÆRE VIND.
nÅR DEN STORE VANNFLOD KOMMER
MÅ DU VÆRE HIMMELEN.
OG NÅR TIL SIST ALLE VERDENER KOMMER I SKRED
SÅ OPPGI SELVET
OG BLI HERRE.

Allama PrabhuGreven (Mesteren R) uttaler via Lucille Cedercrans  at Sjelen søker å skape kontakt til sin inkarnerte bevissthet via hjernen i mennesket, da den er identifisert med sin form. Og han ber oss tenke over det store problemet Sjelen har i.f.t dette. Hvordan klarer den å kontakte den inkarnerte bevissthet?

Sjelen som på sitt eget plan lever i en verden fjernt fra formen.

Den overskyggende Sjel kommuniserer ikke med ord. Den utsender en stille lyd, en formløs lyd. DEN TENKER IKKE I BILDER. Den beveger seg ikke og beveges ikke på samme måte som mentalt, astralt og fysisk/eterisk stoff.

Hvilke metode bruker den da til å kontakte den inkarnerte bevissthet?

Hvordan kan den overføre sitt planlagte tjenestearbeid til den bevissthet  som er innesperret i disse formene?

DENNE PLANLAGTE TJENESTE HAR MED BEVISSTHET Å GJØRE.
Det handler om utviklingen av menneskets bevissthet til det som overskygger Sjelen selv.
Den overskyggende Sjels oppgave er å kommunisere dette planlagte tjenestearbeid til en bevissthet som har identifisert seg med formen, og derfor utelukkende er i stand til å kommunisere via form.

Til dette formålet har den en perfekt, ubrudt forbindelseslinje til sin rådighet, den har jo senket sin bevissthet ned i inkarnasjon. Den bevissthet som er fokusert i hjernen er forbundet med den overskyggende Sjel.

Hvor er så kløften?

Hva adskiller den og hvorfor er kommunikasjonen mellom dem så vanskelig?

Tenk over det blendverk og illusjon som preger den alminnelige studerende.....
som i sin hjernebevissthet igjennom meditasjoner mottar masse ord og tror at det er hans Sjel som snakker til ham, eller ser et vakkert bilde og tror at det er Sjelen som gir han dette begrepet.

Se at det alt sammen er noe som er skapt av den formen som holder den inkarnerte bevissthet innesperret. Forstå derfor, at det problem som den overskyggende Sjel står overfor, er FORMENS BARRIERE, TALENS OG TANKENS BARRIERER OG BILDER SOM MENTALLEGEMET SKYTER INN MELLOM SEG SELV OG SJELEN.

Betyr dette at vi må eliminere disse bildene som vi ser?

Det er kun en måte som den overskyggende Sjel kan kommunisere med den inkarnerte bevissthet på, og det er via selve BEVISSTHETEN.

Det finnes en BEVISSTHETSTRÅD som er forbindelseslinjen mellom de to.
På en eller annen måte må den overskyggende Sjel, hvis bevissthet er visdom uten form,bevege seg ned langs denne tråden og inn i den inkarnerte bevissthet, uten å bli preget av formene på de mentale og astrale planer-som utgjør barrieren mellom de to. 

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg