JULEN - DEN INDRE LYSFEST

Hjertets sæd (kjærligheten) spirer i mørket (stallen) og barnet (Kristus - prinsippet) fødes.

Julen (Christmas eller Christ mass) er en indre lysfest.....KRISTUS - LYSETS FEST SOM EGENTLIG BURDE FEIRES HELE ÅRET........

Juletiden er således en åndelig påminnelse til oss alle om å stoppe opp og se om vi kan få øye på Kristus - lyset i oss selv.

Overskygget av Kristus - prinsippet viste Mesteren Jesus, ved sitt eksempel, hvordan vi mennesker skal leve våre liv. Han kom i en tjeners skikkelse for å grunnfeste Kristus - prinsippet som skal fødes og vokse i oss alle.

Julen er derfor Kristus - prinsippets fødselsdag som symboliserer lysets oppstandelse. Hans inntreden og tilsynekomst på  det mørkeste tidspunkt i året kom for å innlede en ny æra hvor lyset skulle bli dominerende.

Ved å tilsidesette egoistiske og seperatisiske tanker og gjerninger kan vi bli en sterk kanal for Kristus - lysets energier. La oss derfor tenke igjennom hvordan vi kan forvandle julefesten slik at den ikke bare blir materialismens, nytelsens og overdrivelsens fest. La det i stedet bli en høytid hvor vi vurderer den åndelige utvikling vi har gjennomgått i året som ebber ut, og hvordan vi best kan forberede oss på et nytt år i tjeneste og vekst.

La oss i det kommende år arbeide for å etablere rette menneskelige relasjoner og utvise god vilje i handling.
Viljen- til - det - gode er menneskets første forsøk på å uttrykke Guds kjærlighet.

Mahatma Gandhi sa følgende:
DU BØR HANDLE SLIK AT DU UTLØSER DET GODE I ALLE, OGSÅ I DEG SELV.....

I Thomas - evangeliet heter det at:
DU SKAL ELSKE DIN BRODER SOM DIN SJEL OG PASSE PÅ HAN SOM DIN ØYENSTEN

Eller som Kristus selv sa:
ALT HVA DERE HAR GJORT MOT EN AV DISSE MINE MINSTE, HAR DERE GJORT MOT MEG

Kristus har ingen religiøse barrierer for sin bevissthet.
Han er VERDENSLÆREREN, og for ham er det underordnet hvilken tro et menneske bekjenner seg til. Intet menneske har noensinne blitt frelst av teologi, MEN KUN AV DEN LEVENDE KRISTUS VED HJELP AV DEN VÅKNENDE KRISTUS - BEVISSTHET SOM FINNES I ETHVERT MENNESKES HJERTE.


                                      GOD JULEFEIRING!

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg