ASCENSION SYMPTOMS-hva vi selv kan gjøre

ASCENSION/OPPSTIGNING - SYMPTOMER - HVA VI SELV KAN GJØRE V/Arnhild Yalena Rob i mars 2014

Mange har tatt beslutningen om at de ville gå igjennom Oppstigningen sammen med GAIA, lenge før de inkarnerte, og å samarbeide med galaktikerne og inter-galaktikerne, det menneskelige kollektiv og de ulike rikene.

Nå er vi i denne overgangsperioden, men vi har allerede holdt på med dette i ca 25 år, det har altså pågått en stund og har langsomt bygget seg opp igjennom livene våre.

Det som gjelder nå er gjenforening, overgang og oppgradering.

Dette er en veldig individuell prosess, for det er aldri to personer som har akkurat samme reise.

Årsakene til at det er slik, er at vi har gjort forskjellige erfaringer i våre tidligere liv/reiser, familie-monade, karmiske årsaker, genetiske monader, avtaler vi har inngått/oppdrag og tillærte begrensninger fra forskjellige inkarnasjoner.

Det er mye vi må rense ut på veien, vi må få fjernet alt som ikke lenger tjener oss på veien opp mot en høyere frekvens.

Men den gode nyheten er at ascension-prosessen og de ulempene den medfører, kan avhjelpes på mange måter.

Utfordringen er at symptomene vil pushe og trekke i oss helt til vi klarer å komme igjennom de fornyingene eller de leksene de avslører.

Den krystallinske tilstanden blir integrert i deg via din fysiske kropp. Dette handler om en tilbakekomst av CHRIST (CRYST, CHRIST CONSCIOUSNESS) – eller KRYSTALLINSK BEVISSTHET, som alle er opptatt av og snakker om.

Dette gjelder deg, og dette skjer inne i deg, ved hjelp av universet og mange kosmiske faktorer, og det er en vakker prosess.

Det er en tilbakekomst av din originale struktur, en krystallinsk bevissthet, i tillegg til det evolusjons-steget med å integrere dette inn i din fysiske kropp. DETTE HAR ALDRI VÆRT GJORT FØR, og denne frekvens-endringen bærer med seg massevis av forandringer.Alle livsformer skal bli krystallinske, vi beveger oss alle inn mot en ny væren.

Hvis du er klar over symptomene dette medfører, så kan du assistere din egen prosess, så vel som de andres prosesser, så vi skal ta en gjennomgang på de mest vanlige symptomene om en liten stund.

Mye skjer i det fysiske legemet; hjernen aktiveres, kjertlene, organene, beinmargen, de sub-atomiske fibrene, i DNA`et, og det foregår et skifte fra KARBONBASERT til KRYSTALLBASERT DNA.
Den omfattende infusjonen av energi som gjennomtrenger oss i denne tiden fra Moderen/Faderen/Den Ene, fra våre egne veiledere, fra våre brødre og søstre fra Stjernene – den avtar ikke, den er stadig økende og øker raskt.

Derfor holder vi alle sammen nå mere energi, og når denne energien kommer inn i oss, så virker den som en rense – prosess, som en støvsuger og som et medium for at disse tingene skal kunne komme opp og ut.

 

Noen av symptomene er kosmisk influensa, stunder med depresjon, øyeblikk der man føler at man rir på toppen av bølgekammen, men det er altså den fysiske kroppen som er i forvandling.


HVA INNEBÆRER DETTE RENT FYSISK?

Det det først og fremst betyr, er at hvis det oppstår situasjoner – mentalt, emosjonelt, årsaksmessig- på noe som helst nivå i vår fysiske form, så vil disse komme opp til overflaten, av kjærlighet ,for å kunne elimineres, for at vi skal kunne gi slipp på dem.

Så bli ikke overrasket hvis du gjør alt det du kan, men allikevel så ser det ut som om sykdommer/vondter synes å blusse opp verre en noen gang.

Eller hvis dere opplever følelsesmessige vanskeligheter/ubalanser som arter seg som nedtrykthet/engstelse, at du plutselig føler deg mere engstelig enn du har gjort på flere år, så er det fordi denne innpregede energien er fra noe du har opplevd tidligere, nå er i ferd med å komme opp til overflaten!Etterhvert som healingen finner sted, så vil vi bli mer struttende av energi, vi vil føle oss mye yngre og vi vil utstråle mere livsenergi!

Vi vil føle at kroppen, vevet, huden, skjelletet, fleksibiliteten vår, organene – det hele vil synes å funksjonere mere harmonisk, mer effektivt, mer slik vi egentlig er!

Vi må prøve å rette vår oppmerksomhet mot evner og kvaliteter som vi har ønsket å kunne utvikle i lang tid, som vi har hatt et ønske om å vise frem, legg merke til om det ikke plutselig føles som om vi har fått et gjennombrudd!
 

 

Ikke bare for at vi skal kunne ta i mot de høyere frekvensene og holde fast i de, men fordi vi allerede er fylt med mye mer energi, høyere frekvenser, mer kjærlighet og mere lys enn noen gang tidligere.

 

Vi må la være med å bekymre oss!!
Vi kan gi vår frykt til vår mester, til veilederne våre, til Universets mor, til Mother Meera, men vi må ikke henge ved den!

Vi må ønske det nye eventyret velkommen!

Plutselig vil vi føle det som om noen «har slått på lyset» igjen!

Fordi vi har gått igjennom en lang periode med re- harmonisering, så vil vi oppdage at alt plutselig er i balanse, og at vi ikke trenger å tilbringe all vår tid i den mentale kroppen eller i mentale aktiviteter, men heller bruke den i harmoni med våre emosjonelle kropper, den fysiske virkeligheten, ikke bare kroppen, men Gaia`s virkelighet, slik at vi da kan begynne å gå inn i skapende partnerskap med oss selv, med menneskeheten, våre brødre og søstre fra Stjernene, de ulike rikene og mestrene.

Når dere kjenner at deres mentale våkenhet har blitt skarpere og at følelsene er mye klarere, når kroppen strutter av energi og ungdommelighet – da vet dere at dere har nådd punktet hvor dere har steget helt opp!

Prosessen er fortsatt pågående, den er progressiv, det er en lang prosess, og den skjer ikke på kun et øyeblikk i tid.

Det vi tidligere har lovet er: JEG VIL GÅ FORAN OG FORBEREDE VEIEN!

For å kunne bli værende på GAIA, så må alle stige opp til en høyere dimensjon/en høyere frekvens, og fra det utgangspunktet vil vi ha adgang til alle de 12 virkelighetene.

De som ikke gjør det, vil være i en «omplasserings-situasjon», hvor de vil fortsette å ha en 3 d livsopplevelse, og for dem så vil det føles som om ingenting har skjedd.
Men de vil ikke befinne seg på GAIA, for GAIA er et annet sted, men de vil befinne seg i en situasjon hvor de TROR at de befinner seg på Gaia, og at det de ser omkring seg fortsatt er det samme – helt inntil de kommer frem til hvilke valg de står overfor, eller dør. Og i så tilfelle, reiser de hjem igjen, og i sin livs-revy vil de forstå hva som skjedde, fordi det ikke finnes noe dømmende i det.

Hvert eneste vesen på denne jorden blir berørt av denne oppstignings-prosessen. Nøkkelen, billetten, inngangsporten til Oppstigningen er KJÆRLIGHET.

Det er en tilbakevenden til kjærligheten.

Dersom du er fyllt av kjærlighet, ER kjærlighet, så er du rede til å stige opp.

 

Det finnes galaktiske elemental-team som arbeider innenfor kroppene våre som transformerer cellene våre fra innsiden og ut.

Det er entiteter som utstrømmer  bølger av krystall-støv inn i sjelene våre fra parallelle spirituelle universer.Det er også entiteter som kommer utenfra dette universet og kosmos, som reiser inn i denne Jord-matrixen for å observere oss og hvordan vi blir transformert tilbake inn i vår Nye Bevissthet.

Det sies tilbake i tid, fordi vi alle, på et tidspunkt, var et perfekt spirituelt individ som var fullstendig fri fra denne verdens matrix av illusjoner, inkludert mangel på frihet, sykdom og død. Vi var alle co-creators gjennom det Guddommelige sinn.

Å gå tilbake til denne tilstanden er veldig viktig for alle på et galaktisk/universelt nivå. Alle burde være med på dette.

Det er tusenvis av orbs som samler seg rundt hver eneste en av oss, som iakttar oss i det vi blir transformert inn i vårt udødelige selv.
Vi vil huske mer og mer for hver dag. Vi vil huske hva vi engang var og alt det vi kommer til å bli. Vi vil huske hvordan vi skal kunne bli mer og mer eteriske i det vi forbinder oss med vårt spirituelle tvilling-selv.

Vi lærer oss hvordan vi skal gjenforbinde oss med gnisten inne i hver krystall-celle. Vi lærer hvordan vi reiser på gamma-bølger inn til Bevisstheten til vår originale skapelse, i hjertet av Alcyone.

Det som er mest viktig er at vi lærer hvordan vi kan føle frekvensene til våre høyere dimensjonale Selv og Quantum Fields rundt oss. Vi har begynt å føle realiteten av det usynlige. Vi har begynt å innse at det Synlige ikke er så viktig som det Usynlige.

Vi går alle sammen gjennom et stadie i Kosmisk og Universal Evolusjon, som det har tatt over 550 millioner år å oppnå.

Mor Mary var en viktig del av etableringen av denne stjernehimmelens morfogenetiske lysbilde-sone. Hun er den kosmiske mor, og den feminine justeringen av stjernehimmelens støv gjennom den kosmiske Angelic bevissthet. Hun er den kosmiske bevissthet som nå trekker i Kristus Frekvenser i Oneness med alle parallelle universer for å gjenvinne vår Omniversale bevissthet. Vi må være vevd inn i den åndelige selfhood av våre mannlige og kvinnelige bevissthet for å oppnå fullstendig innvielse.

Vi går alle sammen gjennom et stadie i Kosmisk og Universal Evolusjon, som det har tatt over 550 millioner år å oppnå.

Nå jobber vi på tilkoblingen til våre parallelle selv/våre åndelige selv.


SYMPTOMER
1. Endring i søvn-mønster, rastløshet, natte-svette, du våkner opp 
    2-3x hver natt.
2. Du føler deg trøtt etterat du har våknet opp og er søvnig
    utover dagen.
3.  «Kl 3 om morgen-klubben» – du våkner opp mellom kl. 3 og 4
    og holder deg våken, du kommer deg igjennom dagen på
    mindre søvn.
4. Perioder med overveldende tretthet.
5. Endring i spise-vaner; merkelige lyster, øking/minking i
    apetitt, nye allergier mot visse typer mat.
6. Tåke-syn, du ser blinkende objekter, glitrende partikler, lys-
    glimt.
7. Du kan høre merkelige stemmer.
8. Ascension tinnitus; ringing i ørene, bråk som biping, toner,
    musikk eller elektroniske mønster.
9. «Vibrasjons-influensa»; høy temperatur, natte-svette,
    verkende ledd og skjelett, influensalignende symptomer.
10. Sinus-relaterte problemer; nysing, rennende nese, sår hals-
     som ikke er forkjølelse eller allergi.

11. Mental forvirring, vanskeligheter med konsentrasjon.
12. Kløing, vibrering, prikking, kribling, stikking eller kravlende
      sensasjoner.
13. Uvilkårlige kropps-bevegelser; muskel-spasmer, rykkinger,
      skjelvinger, rystelser.
14. En føler at hele legemet vibrerer; ligner på jordskjelvs-
      fornemmelser, spesielt om natten eller når du slapper av.
15. Hodepine, press i skallen.
16. Nummenhet eller smerter i leddene, noen ganger som
      Fibromyalgi, MS, Lupus.
17. Tap av kraft i hendene, noe som er forårsaket av
       sirkulasjons-systemet.
18. Smerter og blokkeringer; ofte i ryggen og nakken.
19. Hjerte-flimmer og uro i øvre senter av brystet – åpning av
      hjerte-chakraet.
20. Utvidet luktesans, berørings-sans og /eller smakssans.
21. Av og til puste-vansker, bronkitt i alvorligere tilfeller.
22. Immun og lymfe-system forandringer; kjertel opp-
      svulminger.
23. Fordøyelses-systems forandringer.
24. Depresjon uten noen årsak; tap/isolasjons følelse.
25. Irritabilitet, engstelse, stress; føler at noe skjer.
26. Svimmelhet, mister balansen, føler at kroppen svinger.
27. Rare drømmer; voldelige eller dramatiske, ET drømmer.
28. Emosjonelle utbrudd og humør-svingninger.
29. Øking i vekt, typisk rundt maven (Buddha belly).

 

Dette er ytre symptomer som det er lett å legge merke til, men det er jo veldig mye som skjer inne i selve celle-strukturen, for at en skal kunne tilpasse seg en høyere frekvens i den fysiske kroppen.

VÅRT HØYERE SELV HAR VALGT HVORDAN VI VIL FORHOLDE OSS til denne integrasjonen av våre høyere og lavere selv.

Mens jorden endrer frekvens under dette skiftet, så må alt som lever her vibrere i samme frekvens for å kunne eksistere og å overleve. Bare krystallinske materialer kan eksistere i høyere dimensjoner eller i raskere vibrasjoner.

Hvis du ser på disse symptomene som brysomme istedenfor at dette er en transformasjons-prosess, så vil symptomene dvele der helt til du gir det oppmerksomhet og gjør noe med det for å assistere deg selv fysisk.

 UTVIDEDE SYMPTOMER

1. «Triple-digits» – Hver gang du ser på en digital klokke, så har det doble eller triple tall, f.eks: 1:11, 2:22, 3:33, 4:44. Hele tiden vil dette skje.
Dette er de høyere nivåene som sier «hallo» eller ber deg om å være oppmerksom.
2. Du bryter deg løs fra restriktive jobber, livsstiler, disharmoniske mennesker og situasjoner. Noen ganger foregår  dette bevisst, noen ganger er det ditt Høyere Selv som gjør dette for deg.
3. Høyere oppmerksomhet, mystiske opplevelser, økende synkronisitet.
4. Du bryter den kunstige hinna mellom solar plexus og hjerte-senteret. Du vil vite når dette skjer.
5. Du føler deg virkelig full av glede, kjærlighet og omsorg når denne foreningen begynner å skje.
6. «Kundalini-reisning»: frydfullhet blir en vanlig opplevelse.
7. Huden brister; du kan få utslett, «buler» – dette er forårsaket av utrensing av følelser, gifter og ubalanser.
8. Du kan få rare synsopplevelser; flytende slør, tåkete figurer, hvite objekter.
9. Du kan se lyspartikler hele tiden.
10. Du kan se strømhvirvler rundt planter, dyr, mennesker.

11. Du kan oppleve å ha clairvoyance, clairaudience,clairsentience, claircognizance.

12. Bråk, ringing, elektrolignende bråk eller toner som blir mer og mer intense – du fanger opp «beskjeder»fra lydene.

13. Kreative «anfall»; du kan oppleve inspirasjoner i overveldende grad.

14. Utålmodighet; du ønsker at prosessen skal gå fortere enn det kroppen din klarer å følge med på. Din utålmodighet kan blokkere deg.

15. Økt interesse i kunnskap om deg selv og økt kreativitet; du uttrykker ditt virkelige selv i arbeid og lek.

16. Du får en dypere forståelse for spirituelle sannheter.

17. Høyere perspektiv blir helt vanlig; du har respekt for alles reiser, du ærer alle veier mot utvikling.

18. Ditt 3. øye begynner å åpne seg, mer klarhet.

19. Du kan oppleve og få tilgang til Akasha; du vil forstå dine tidligere reiser da og forstå hva leksen var.

20. Reiser i meditasjon kan bli mer intense og hensiktsfulle; krystallinske byer, geometri, «grid-work», «stargate-travel».

21. Du kan oppleve å være i Tilskuer/Vitne-bevisstheten – atskillelse fra 3D.

22. Du har et ønske om å tjene fra hjertet.

HVIS DU OPPLEVER DISSE EVOLUSJONÆRE TILPASNINGENE, SÅ FEIR DET!!

 

HVA KAN VI SELV GJØRE MED ASCENSION – «PROBLEMER?»

Det viktigste er å gjøre hva ditt Høyere Selv instruerer deg til. Ikke unngå å gå til legen hvis noe går galt, selv om du ser på leger som «det gamle paradigme».Be om råd, eller du kan også gå til en healer,kinesiolog, homøopat, homotoxiolog eller annen alternativ behandler som kan dokumentere sin utdanning/trening.

 

KJERTLER OG ORGANER

Etterhvert som kroppen endrer seg for å støtte lyskroppens struktur i en fysisk form, kan mange tilfeller oppstå som DIS-EASE.

Underutviklede kjertler og organer kan føre til dysfunksjon, noe som igjen gjør at kroppen kommer i ubalanse. En blokkering (issue, dis-ease) i et gitt område, er RELATERT TIL EN SPESIELL TANKEFORM, som man ønsker å unngå for enhver pris. Du vil legge merke til det når en del av kroppen din ikke klarer å følge med i oppstignings-prosessen.

Verking, smerter og tilpasninger vil være der hele tiden i denne prosessen, men hvis du har virkelige smerter i et område, så kan du lete etter den underliggende årsaken. Kroppen din vil fortelle deg det du trenger å få vite.

 

 

GI KROPPEN DIN DEN HJELPEN DEN TRENGER!

Glem det du har lært om proteiner, trening, vann og søvn.
Alt er i endring, og det finnes ikke noen metode for optimal helse.

VET DU HVA KROPPEN DIN TRENGER FOR Å KUNNE UTVIKLE SEG NÅ?

Din oppmerksomhet i øyeblikket!
Hvis kroppen din forteller deg at du skal ta et kake-stykke og at du etterpå skal legge deg ned, så gjør det!
 

 

Hvis den sier raw food og yoga, så gjør det!
Føl øyeblikket og vær sikker på at det ikke er frykt eller dovenskap som driver deg.

Sinnet og kroppen din er separate deler på veien mot å forene seg med din ånd. Sinnet må slutte å kontrollere kroppen.

 

Sinnet kan lett endre kropps-bevisstheten, og disharmoni i kroppen reflekterer hva som går for seg i sinnet.

Hva er det sinnet forteller deg at kroppen din skal skape?

Forsikre deg om at det er Å STØTTE OPPSTIGNINGEN, OG IKKE MOTARBEIDE DEN!

HVILE

Sov, eller i hvert fall legg deg ned og hvil, når du føler deg trøtt!
Mange justeringer skjer mens vi sover.
Bli komfortabel med ditt nye søvn-mønster, det vil jevne seg ut hvis du ikke bekjemper det!

MAT

Vår bevissthet klarer ikke lenger å innta så store måltider som før. Spis mindre og lettere måltider. Levende mat som rå frukt,grønnsaker og juice, vil føre til at lyset i cellene dine
blomstrer opp, og hjelper kroppens tilpasning til det nye lyset.

Kanskje du intuitivt vil bli ledet til å kutte ut kjøtt og dyre-produkter. Å SPISE LIK har varierende side-effekter på evolusjons-strukturen. DIS-EASE som er forårsaket av å fordøye døde energier (døds-hormoner i det døde vevet til dyret), kan kvele prosessen og forårsake ubalanser.

Rensing kan hjelpe kroppen i å få fjernet restene av en kjøtt-diett ut av cellene.

FØLG DIN INTUISJON PÅ DETTE!

Er du ikke klar til å kutte ut kjøtt ennå, så ikke gjør det.
Men grønnsaker og frukt er alltid en hjelp for å kunne holde mere lys i kroppen.

 BEVEGELSE

For å kunne integrere de nye energiene, så trengs det bevegelse. Strekk, gå, gjør yoga.

Krevende treninger kan gjøre deg utmattet, så gå heller en tur hver dag eller gjør yoga, for å balansere CHI`N i din kropp.

CLEARING/KLARERING

Gå til en healer hvis du holder på med å rense ut følelser eller hvis du ikke kan utholde smertene i et spesielt område av kroppen. Det er mange forskjellige alternativ-behandlere tilgjengelige på planeten.
Gå til dem, prat med dem og motta gavene deres!

 

MEDITER ISTEDENFOR Å TA MEDISIN!

Kjemiske medikamenter er ikke bra for kroppen nå.
De kan føre til ubalanse, men det kan også koffein og alkohol. Urter er vidunderlige, og de kan støtte spesielle ting i kroppen. Blomster-essenser og tinkturer kan også hjelpe på enkelte symtomer.
Men ikke hiv deg på alt du kommer over!!

Spør kroppen din hva den trenger, du trenger ikke å tilføre den ting som den ikke har bruk for!

 

 

SINNE

Kom deg ut av sinne!
Du har valget med å bli værende i det, men du har også valget til å komme deg ut av denne kontroll-matrixen!
Sinne vil holde deg polarisert, og det blokkerer deg for å se hva som virkelig skjer.

Hvis du holder på med å argumentere, legge skyld på noen, skråler, velger side eller forsvarer dine meninger til du dør, så vil du være en av de som står under kontroll av andre.

Du trenger ikke å bekymre deg over om selskaper, globale regjeringers ordre eller at djevelske krefter skal ta over verden. Det kommer ikke til å skje!

Ditt sinne vil bare fortsette hvis du fortsetter med å la andre få manipulere dine tanker; f.eks T.V, sosiale nettverk, magasiner, aviser, hva som helst hvor polariteter er hoved-agenda.

Dess lenger du holder på med å bli opphisset og sint over ting eller er tvunget til å velge side, til lengre tid vil det ta for deg å komme deg ut av sinne.

Du har valget, du kan sette en strek og forlate ditt sinne, eller bli værende i det og bli kontrollert. Så enkelt er det!

Siden 1987, med en stor «speed up» i 1999, og hvert år siden, så har Jorden vært igjennom et stort frekvens-skifte.

The Schumann Resonance- det vibrerende hjerteslaget til Jorden, kommer nå opp i 50MHz hver dag- på skolen lærte vi at det var 7.83 MHz.

Dimensjoner er som frekvens-soner.
Vår kollektive bevissthet er forbundet med planetens frekvens, så når jordens frekvens øker, så vil flere og flere forbinde seg med denne høyere frekvensen.

Lavere vibrasjoner som sinne, fordømmelse, frykt og polaritet holder mennesker fanget i 3d, fordi dette ikke kan eksistere i en høyere vibrasjon.

IGNORER KONSPIRASJONS OG DOMMEDAGS-PROFETIER, de holder oss fanget i sinne og frykt!!

Jordens drama er mye eldre og mye mer komplekst enn noe egosentrisk kollektiv noensinne kunne kontrollere. Men disse grupperingene vil elske deg hvis du tror at det er de som kontrollerer alle endringene som skjer og at det er de som forårsaker alle ulykkene og natur-katastrofene.

Vi betyr utrolig mye i dette Jord-dramaet, så ta ditt ansvar med en gang. Din personlige vibrasjon vil fortsette å fore deres agenda så lenge du tillater det.

SINNE er faktisk en kombinasjon av fordømmelse, frykt, resignasjon, sjalusi og egobaserte tankeformer.

Disse følelsene resonerer på en veldig lav frekvens som holder kroppen i et grep som gjør den sårbar for sykdom og åpen for entiteter som bruker din aura som et batteri, og som gjør at du kan bli kontrollert av andre som ikke ønsker deg ditt beste.

 

Forstå at dette ikke er menneskehetens naturlige bevissthet.
Forstå at du blir manipulert til å bli værende i tåke, i dualitet.

Føl på frykten, og beveg deg forbi den, gjenkjenn det som trigger din frykt og se den rett inn i øynene.

Kan noe ødelegge deg? Nei, du er udødelig!
Det finnes millioner av lysarbeidere på jorden nå, og p.g.a dette går det fremover. Alt endrer seg hvert minutt under dette skiftet. Tankene manifesterer seg raskt nå.

DEDIKASJON HEVER DIN VIBRASJON!!

Og det kommer ikke bare deg til gode, men også den kollektive opplevelsen av SKIFTET.

STOPP MED Å KLAGE, DØMME ANDRE, GI DIN MENING I ARGUMENTASJON!
STOPP ANDRE MED COMPASSION (OMTANKE) OG HUMOR- VIS AT DU ER UTE AV MANIPULASJONSBOKSEN!

TENK DEG OM FØR DU RESPONDERER, KANSKJE DET ER BEST Å BARE GÅ VIDERE OG IKKE SKRIVE DIN MENING!

SMERTENE I KROPPEN, JORDSKJELVENE, BRANNENE OG OVERSVØMMELSENE ER EN DEL AV BALANSERINGEN FOR Å KOMME I EN TILSTAND AV HARMONI.

UANSETT HVA NOEN SIER ELLER GJØR, HILS DET MED UBETINGET POSITIV RESPONS – VIS DIN NATURLIGE TILSTAND AV Å HA EN HØYERE VIBRASJON!

BEDØMMELSER

Du kan tilføre deg selv alvorlige ubalanser og blokkeringer i din prosess hvis du går rundt og bedømmer deg selv!!

Kanskje ikke du synes at du får utrettet nok, men kanskje du er en av de som er her for kun å ankre lyset?

Og din emosjonelle og fysiske renselses – prosess er jo en stor misjon i seg selv!

Bedømmelser forstyrrer den elektriske flowen i kroppen din ved å forstyrre din PH balanse. Det lager knuter av opphopet energi, og disse kan bli oppsamlingspunkter for frykt.

Ved selvforsterkelser, så kan selvbedømmelser forårsake sykdom, frykt og nederlag, frykt for å ikke klare å oppstige i frekvens,frykt for å ikke kunne klare å være på linje med andre.

Slike blokkeringer er svært vanskelige å hanskes med, så ikke la oss tumle med tanker som om f.eks at andre er mye flinkere til å utføre ting enn oss, hvorfor er ikke jeg like flink, o.s.v, kvitt deg med slike tanker!

Dette er DIN UNIKE REISE!!

Din bevissthet sender ut og får tilbake rett i fleisen; SÅ IKKE SEND UT:

JEG ER MISLYKKET!

JEG ER IKKE GOD NOK!

JEG UTVIKLER MEG IKKE FORT NOK!

Å bedømme deg selv og andre gjør din transformasjon vanskelig og deprimerende.

Aksepter deg selv og andre akkurat der hvor dere står i dette øyeblikket---DETTE ER NØKKELEN SOM ÅPNER CELLENE DINE OG HEVER DIN VIBRASJON!

MAGISKE TING SKJER NÅR VI AKSEPTERER OG ELSKER ALT SOM ER!!

 

UTMATTELSE

Utmattetheten som en kan oppleve under denne transformasjonen bør ikke underestimeres.
De som har sagt seg villige til å være aktive i denne utviklingen, har tatt inn mer photonic lys, som er en intens substans som trekker vekk alt som ikke passer inn i evolusjons – prosessen.

Det at du har valgt å «omskrive» kroppen din, er ingen lett oppgave, og nivået på integrasjonen som trengs, kan føre til at kroppen din blir helt utmattet!

Ditt gamle paradigme-forsvar virker ikke lenger. De raske tingene folk tidligere gjorde for å unngå med å bli konfronterte med seg selv, som f.eks proppe seg med mat,sex, shopping, t.v, internett, alkohol o.l, har nå blitt helt uønsket.
Det finnes ikke noe lavvibrasjons – erstatning for denne type oppførsel, fordi du nå har vokst ut av det. Vi kan ikke lenger undertrykke våre følelser eller erfaringer slik vi gjorde før, fordi vår struktur nå har utviklet seg høyere.

Det er ikke lenger rom for undertrykket eller holde nede baggasje i det høyere vibrasjonsstadiet.

P.g.a dette, så blir alt bragt opp til overflaten for å bli oppløst. Alt kommer opp og til syne, du må forholde deg til alt dette nå; gamle kjærester, familie-temaer, krangel med venner, revurdering av relasjoner– alt dette kan være slitsomme prosesser for sinnet, følelsene og egoet.

HUSK AT DISSE IKKE ER DET VIRKELIGE DEG!

Det kan ta en livstid å gå igjennom et liv, eller du kan velge å sette fra deg baggasjen med en gang. GJORT! Si takk for erfaringen, og si, men nå trenger jeg deg ikke lenger! Og ikke legemliggjør det igjen! Kommer det tilbake, må du klarere det.

TAP OG AVSKJEDER
Dette er vanskelig for mange. Å erfare absolutt sannhet i en matrise av falske trossystem kan være frustrerende.

Du kan ha familiemedlemmer som tror at du er i en sekt, eller venner som forsvinner hvis du uttaler deg autentisk, jobber som ikke passer deg lenger og andre relasjoner i massive stadier av forandring, eller som bare må oppløses.

Det er ingen liten oppgave å være våken, men enda verre er det vel å sove i timen!

Opp til Skiftet, så var alt designet og bygget opp for å begrense menneskelig erfaring, for å holde menneskene trofaste mot systemene og de forskjellige tross-samfunnene. Og dette var designet av de som kanskje ikke hadde menneskehetens beste i sinne.

Det kan være hjerteskjærende, og enda verre, at det er liten medlidenhet og forståelse fra «de som sover», hvor vanskelig det er for oss å leve i en slik «virkelighet» omgitt av slike systemer og konstruksjoner. Dette har vi vel erfaringer med alle sammen.

Mange vil heller kritisere enn å forholde seg til mulighetene om at kanskje andre forskjellige ting virkelig eksisterer.

Det er deres valg, og at vi også ærer deres vei er en del av oppgaven vår nå. Men det er ikke lett å erfare at gamle kompisser dropper ut av ditt liv.

Vær klar over at lavere vibrasjoner vil fortsette med å droppe ut. Å være klar over at en venn, en sjef eller et familie-medlem
er i «en lavere vibrasjon», er IKKE en domsavsigelse. Det forteller oss bare hva denne personen ønsker å erfare. Vi er alle fasetter av Source/Skaperen.

De som er mest sinte, de som forsvarer sine paradigmer sterkest, er de som vil lære oss mest på denne reisen. Det er jo deres rett, og vi må sende en takk til deres Høyere Selv for at de spiller rollene sine så godt. De har blitt trent for å kunne sette en lapp på deg som  selv-rettsindig. Bare la det være slik, ikke blend dem med lyset ditt.

Det er ingen grunn til å overbevise eller straffe dem.Fortell dem at du ikke kan delta i deres polarisering. Si at du hører hva de sier, spør om de vurderer å høre på deg?

Så dropper du det. Du trenger ikke å behage alle, elsk deg selv nok til å lære den leksa, og elsk dem enda mer for deres rolle.

Spillet går ut på å vekke opp en i sjele-gruppen på den mest utfordrende måten, slik at et gjennombrudd skjer igjennom ascension – vinduet.

Gratulere, du klarte det! Vis takknemlighet for at et søsken, foreldre  eller sjef har gjort det så vanskelig for deg, at du har måttet flytte noen grenser!!

Vær klar over at denne planetariske erfaringen kan være en annen årsak til tristheten. Det er forunderlig, at til tross for massive anstrengelser for å holde Moder Jords Oppstigning hemmelig, så er det millionvis som er koblet på og hjelper til med prosessen.

Skiftet fra 3d til 5d er en forunderlig event å være vitne til. For lysarbeidere som har sine lavere chakraer forankret i hennes kjerne/core, så har det vært den lengste fødselen noensinne.

Det kan være deprimerende å se at mesteparten av menneskeheten misbruker og forgifter jorden daglig.
Hvis dette gjør deg opprørt, så vær sikker på at du ikke er en av dem!

Det kan ikke sies mange nok ganger, men energien og kjærligheten som kommer ut fra hennes kjerne er transformerende, kom deg ut og legg hendene dine på jorda eller gå barbeint!

HVA GJØR VI????

TJENESTE FOR ANDRE, GÅ UT OG GJØR NOE KREATIVT!!

HEV ANDRES VIBRASJON, VIS MEDFØLELSE, DANN EN MEDITASJONSRING, GJØR NOE POSITIVT FOR NÆRMILJØET DITT!

VI ER VAKTMESTERE FOR DEN NYE JORD!

VÆR TAKKNEMLIG FOR AT DU LEVER NÅ OG ER BEVISST MED PÅ JORDAS OPPSTIGNINGS – PROSESS!

VÆR DEN STØRSTE LOVE/LYS FREAK SOM DU ØNSKER Å VÆRE!

SNAKK FRA HJERTET! TA RISKER! HVORFOR TILBRINGE TIDEN I TRISTHET?!

FEIRE FØDSELEN!!!!!LYTT TIL KROPPEN!!

La kroppen din vise deg det den trenger å vise deg.
Dette gjelder integrasjon, forening av sinn, kropp, ånd.
Hvis du støtter din kropps-bevissthet, så vil det hele gå mye lettere.
Å kjempe i mot, å forsøke og dominere og kontrollere den, vil bare føre til DIS-EASE.

En celle full av lys ved siden av en celle fylt med en lavere vibrasjon, vil forårsake at den cellen med lavere vibrasjon vil dø.

Vi ønsker ikke kreft, vi ønsker integrasjon!
Gi kroppen din oppmerksomhet, og snakk med din egen kropp hele tiden. Spør den hvorfor nakken din er så vond, bring det på linje med chakraene og finn ut hvilke område som trenger å bli åpnet.
Hals? Hjerte? Kreativitet?

Kroppen er et fantastisk redskap for sinnet, la den skinne!

KEEP YOUR VIBRATIONS HIGH!

LYTT TIL KROPPEN!!


Mai-Liss Amundsen 13.08.2016 01:08

Meget oplysende dette, nå forstår jeg hva som skjer med meg takk.

ågot lirhus 11.08.2016 17:16

Takk dette frøet trengte eg

Anne 11.05.2015 11:37

Jeg ønsker at alle som søker får et svar, mye lærdom her.

Aud Knutsen 28.04.2015 11:22

Dette forklarte en god del av det jeg går gjennom i disse tider. Tusen takk!!! <3

Anne 11.05.2015 11:30

Ja det er godt å få en forklaring og forståelse av hva som skjer med oss.😊

Lisa Neijstrøm 31.07.2014 13:17

❤️🌟Her er det så mye godt å lese,Takker så mye ❤️🌹❤️

Marianne 06.06.2014 23:17

Nå forstår jeg endelig hva som skjer ned meg - etter over 1 år med kroppslige plager m.m. Takk

Kari-Britt Ovesen 08.05.2014 16:36

Dette var veldig opplysende og forklarende. Som skrevet akkurat for meg siden jeg ofte later til ha blitt sittende fast i fysiske og mentale vondter'

Marianne 09.06.2014 14:22

Hei! Vil bare si til deg at du ikke er alene om dette! Det samme hender meg, og har først nå begynt å forstå hva som er i ferd med å skje! Klem til deg

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg