NYE ARTIKLER

ÅNDELIG ARBEID I DEN NYE TIDSALDER/SYMPTOMER

Denne artikkelen er laget av ARNHILD YALENA ROB 26.1.2020

 

Det jorda gjennomgår nå, er vel det største skiftet som noen gang har foregått.

Å være ubekvem i denne store prosessen er helt vanlig. Man må legge fra seg det gamle, som man ikke kan ta med seg inn i det nye. Gamle "bias" må vekk, derfor kan dette være smertefullt på forskjellige måter.

Da vi startet opp i Esoterisk Norden, så var det A. Bailey-litteraturen og andre teosofiske skrifter som var det viktigste for oss.

I løpet av disse årene, så kom deretter Lucille Cedercran`s bøker. Det var min første teosofiske lærer, Nils Brønsted, som ble oppmerksom på henne og fikk de oversatt, hvor Greven kanaliserer visdom ned til henne, som verktøy til Den nye Tidsalder. 

Så kom ENOK`S NØKLER inn, presentert for oss via B. Kim pedersen, og nå nylig GENETISKE NØKLER.

For min egen del, så har jeg lyttet mye til KRYON på YOU TUBE, og her har jeg funnet mange verdifulle verktøy, som jeg vil komme tilbake til litt senere.

 

I mange år har vi i Esoterisk Norden jobbet med syntese-energi i samarbeid med Syntese-ashramen. Den gang vi startet opp i 2006 dedikerte vi vårt arbeid til Kuthumi`s 2. stråle ashram.

På et veldig tidlig tidspunkt, så fortalte Broder Johannes meg i en kanalisering, (Kim`s tidligere veileder) at vår dengang lille gruppe på 7, var med i et Forsøks-prosjekt iverksatt fra de indre plan. Senere har vi fått vite hva noe av forsøket gikk ut på. Mens hele menneskeheten skulle økes i frekvens (helt opp i 1000% over noen år), så ble vi innad i gruppen satt ytterligere opp i frekvens.

Broder Johannes sier til oss for noen år siden:

"Det har vært fantastisk å kunne samarbeide med gruppen i disse umåtelige vanskelige år. Akkurat nå så forstår dere ikke hva disse frekvens - hevingene har gjort med mennesker på jorden, og vi har hatt den glede å kunne lede noen grupper igjennom".

Broder Johannes forteller at de gikk inn til den kvinnelige Mester MIRIAM og sa at de hadde tro på at de kunne klare og lede noen grupper igjennom. De spurte mester R (Greven), og han svarte: "O.k, så tror vi på ideen".

"Det vi tror dere sitter med nå, det er at dere sitter med noen legemer som er SÅ SLITNE, det er nesten slik at vi så vidt klarer å se på det!

Vi, på de indre plan, vet utmerket hva dere er trukket igjennom. Hvis en ser på dere som kosmiske individer, så er disse JÆR-SOLDATER småting i.f.t dere. Det å kunne stå i, det at dere har gått igjennom en frekvens - heving fra 1986-2012, hvis man ser inn på dette, ser en hva dere har våget, for dere har ikke bare fulgt utviklingen, dere har i tillegg hatt store frekvens - hevinger innad i gruppen i tillegg.

D.K var skeptisk da vi startet, men Miriam overtalte ham til bare å prøve. Han har jo prøvd en gang før å heve en gruppe - frekvens. Det hele gikk jo ikke så godt for ham, det er han enig i selv. Men vi sa at vi tror på at tiden er annerledes nå, og derfor var vi en gruppe på de indre plan som sa at vi ville prøve og se på de forskjellige grupper og se på om gruppene kunne akselerere mens vi har en ytre akselerering også, og det er det som har lykkes for oss.

Hvor mye er tilbake av dere slik dere var i 1986? Stort sett, ingenting. Vi kan godt forstå at dere sitter og puster og stønner litt, det må vi si, det har vi en mektig forståelse for på de indre plan. Og derfor så har vi trukket på alt det vi kan av engle - grupper og brukt disse til å heale og frekvensheve dere. Dere er backet opp på så mange plan. Vi har hatt mulighet for ekstremt å kunne trekke på de indre verdener, fordi ikke mange disipler har fulgt disse linjer. Det har vi vært leie for, sett med de øyne vi sitter med i dag. Det var faktisk mange flere grupper som kunne ha speedet en ytterligere utvikling opp, slik som dere har kunnet gjøre det.

Dere har fått bygget noen andre ting i dere fordi vi har våget å gå inn i eksperimentene. Derfor vil dere også oppleve at når dere kommer tilbake i de indre verdener, så vil dere blii brukt som ressurser i de representative åndelige grupper som dere blir en del av, fordi dere forstår noen helt nye ting i menneske - kroppen, i menneske - eteren. Dere sitter med noen erfaringer som vil bi trukket på langt hen et stykke av veien".

SÅ DET HELE VAR VERDT SLITET !! 

Så merkelige symptomer har vi hatt i mange år nå. Til å begynne med var det verst i hodet.

Så fikk vi mange opplæringer gjemt i vår daglige meditasjon som Kim kanaliserte ned. Mester Hilarion på 5. stråle har bl.a trent oss opp i telepati.  

SYNTESE er noe man opplever når man blir opptatt i en ashram. Da blir syntese helt naturlig å arbeide med. Når man tar noe fra det ene eller det andre stedet, når en automatisk begynner å sette tingene sammen, så blir det mer viljes-energi enn kjærlighets-energi. En viljes-kraft kommer inn, som går inn i en ny type av AKTIV INTELLIGENS. 

For noen år siden, så skjedde det at Kim fikk ny veileder fra 3. stråle ashramen hvor mester PAUL VENETIANEREN virker.

Siden vi i denne gruppen har vært veldig fokuserte på SYNTESE-ASHRAMEN og har arbeidet i.f.t den i mange år, så må jeg innrømme at jeg var litt forbauset over dette. 

I min gruppe i Stavanger har vi i mange år jobbet mot Syntese-ashramen og aktivt arbeidet for å få syntese-energien nedfelt. 

Paul Venetianeren sa til oss nylig at syntese - bevisstheten kan man si, som i deres gruppe her i Stavanger, som dere har jobbet mye med for at den kunne komme igjennom i deres egen bevissthet, og likeledes få denne energi nedfelt forskjellige steder i distriktet her. Den syntese-energien som ligger nå, den går meget sterkt innover kloden på nåværende tidspunkt.

Hvis man ser litt clairvoyant på kloden, så vil man kunne se et dypere skjær av denne syntese-energi som nå legger seg mer og mer innover jorden.

Syntese-ashramen viser allerede gode resultater, men vi vil komme til å se disipler som mer og mer vil binde seg opp mot Syntese-ashramen , og de kommer inn i et større og større arbeide. De vil motta mer og mere instruksjoner i sitt indre.

Kim kanaliserer jo for gruppa, og nå var det plutselig 3. stråle ashramen som skulle igjennom til oss, bl.a med undervisning.

Etter som tida har gått, så har jeg imidlertid fått en dypere og dypere forståelse av denne ashramen, og det har vært veldig spennende, og 3. stråle ashramen jobber jo masse sammen med Syntese-ashramen.

3. stråle er jo Moder-energi, og mesteren hjelper disipler med å begynne å skape noe som ligger utenfor formerings-prosessen. Da går hals-chakraet ned til hara-senteret og så henter den skaper-kraften opp til strupen, og der blir den omskapt til skaper-kraft, f.eks i form av et flott maleri, en flott tolkning av et horoskop, en bok, en flott artikkel o.sv, o.sv. Så begynner det å komme en ny type av kreativitet.

Men hvis du ikke samtidig blir mer og mer magnetisk, så kan du ikke tiltrekke deg viljes-kreftene, det er den som skal frigjøre mennesket inn i dypere prosesser. Viljes-kreftene går ned i ROT-CHAKRAET.

Det er derfor en del disipler sliter f.eks med hoftene og diverse andre knokkel-problemer, de står midt oppe i dette! Den slitasjen som skjer der i underkroppen , det er den som skal inn å frigjøre mennesket inn i de dypere prosesser.

 

Allerede  november 2015 sier PAUL til vår gruppe i Stavanger at vi må regne med at i tiden fremover nå så vil rot - chakraet begynne å bevege seg mer enn vi er vante med, og derfor vil det også komme en større utrensning på hoftene, kjønnsorganene og beina. Dere kan komme til å gå og plutselig falle. Beina kan bli litt rare å få til å bevege seg. Det ligger noen innstrømmende energier som går ned og påvirker dere i beina. 

I 2018 sier han at det har kommet innen ny grunnklang, og det er SPRE FREDS-BUDSKAPET!

Dette er en vende-periode hvor flere vil ta større innvielser, og dette vil gi større plager; f.eks revmatiske plager. Dette skjer p.g.a innvielsene. Kroppene arbeider langsommere for å løfte i frekvens. Symptomene er en tidsmessig blokkering, og det er lik et sunnhetstegn, sier han!! De som ikke har symptomer, flytter seg ikke, og det er ikke bra.

Det blir store skift i 2018, ny 7 års periode er i gang.

"ALT NYTT KOMMER FRA NORD!"

Han sier videre at når han ser inn på oss, så kan han se at det spirende lys skinner i oss alle. Det spirende lys er der hvor sjelen og monaden kommer inn for å prøve og lyse opp steder i våre kropps-systemer. 

Dette setter først en utrenselse i gang, så kommer det lammelser i nervesystemet.

JEG SYNES DET ER VELDIG VIKTIG AT VI ER OPPMERKSOMME PÅ DETTE, OG AT VI FOR ALL DEL IKKE SER PÅ OSS SELV SOM SYKE!

DET ER UTROLIGE ENERGIER SOM ARBEIDER MED VÅRE KROPPER, OG VI KAN IKKE KOMME UTENOM DETTE! INGEN MEDIKAMENTER VIL HJELPE PÅ DETTE, EN MÅ BARE HOLDE DET UT OG LA PROSESSENE GÅ SIN GANG!

I julekanaliseringen i Ålborg i 2019 sier Paul at når skjelletet og mineral-strukturen begynner å lyse innenfra, så kommer lyset inn i knoklene. Akkurat som Jesus som sto på fjellets topp hvor han lyste, og hele mineralriket lyste så kraftig.

Hva er mineralriket for ne?

Hva er den fysiske kroppen for noe?

Han sier videre at når denne prosessen går i gang, så er det helt alminnelig at det blir skader på knokkel-strukturen, ryggen og i alle ledd. Men jo mer man får kontakt med disse krystall-universer, så vil det skje at det oppstår et samarbeide i mellom disse og den fysiske kropp.

Den fysiske kropp er den eldste av alle de legemer som er på jorden, og det kan jo lyde fullstendig tåpelig når jeg påstår det, det er jo formen du bor i.

Det at vi bor i en HOMO - SAPIENS kropp, en 130000 år gammel form. Dengang var jo jorden i en helt annen svigning enn den er i nå i 2019. Dere sitter i noen gamle kropps-modeller, hvis man ser inn på det, og ser inn på den energi-form som ligger bakenfor.

Den energi-form som kommer igjennom, kan liksom åpne broen inn i krystall-verdenene, og det kan dere glede dere mye til, sier han.

Innenfor de neste 4-5 år så vil det være bygget broer inn i disse verdenene, spesielt etter den store Konklave i 2024. Det er det allerede tatt noen beslutninger om i Det store Hvite Broderskap, om at man skal ha åpnet disse portene. Fordi menneskeheten nå skal begynne og ha adgang til deres lys-legemer.

 

Jordens egen feminine dimensjon/SHEKINA er den kjernen som ligger for jordkloden. Nede i jorden ligger det muligheter for å kontakte energi-former, men det ligger også muligheter for å få en dypere kontakt med det som ligger inne i jorden, nemlig jordens egen feminine dimensjon, det vi arbeider med som Shekina.

Dette er noe som har blitt mer og mer aktivert i oss etter at vi begynte  å studere ENOCH`S NØKLER.

Det er jo den vibrasjonen som er inne i jorda, og som på mange måter SHEKINA er bygget opp rundt, d.v.s JOPHIEL`S arbeide (jordens erke-engel).

Denne kjernen er på mange måter aktivert i disse dager, og det er p.g.a alle SYNTESE-ENGLENE som har kommet til jorden.

Da man fikk jorden manifestert i dette solsystem, så fikk man et senter for syntese, og det kunne åpne en dypere form for energi som forener ånd og stoff.

Da det skjedde, så kunne vi liksom ta i bruk noen dypere lag i jordkloden, og det med å kunne få kontakt dypere ned til det man kan kalle jordklodens indre pyramider.

Personlig så har jeg lenge arbeidet mot den indre kjerne inne i jorden. Dette er et arbeid som bare har kommet til meg. Jeg er også veldig opptatt  av MINERALRIKET/FJELLENE.

Dette nevner jeg for PAUL når vi har kanalisering med Kim, og han gir meg følgende svar:

Jeg forstår godt at du er opptatt av mineralriket, fordi mineralriket er jo forbundet med ROT-CHAKRAET. Når det begynner å komme litt lys i hodet, så kan man ikke unngå å se rot - chakraet. Det er jo en god kobling over til den verden.

Og så er det det, at man begynner å forstå selve det ATMISKE- legeme, når det går inn i en forvandling, selv også når det fysiske legeme går inn i en forvandling, så skjer det flere ganger at det mineralske/atmiske legeme, så vil det også begynne å danne disse her ting.

Det atmiske legemet er også dypt forbundet med ZOHAR-LEGEMET. Når man kommer inn i dette, så begynner noen høyere oktaver.

Vi som studerer ENOKS NØKLER har jo vært borte i dette begrepet, og det var også med i vår daglige meditasjon for kort tid siden.

I den mineralske kroppen i dag, i selve knokkel-systemet, hud, hår og negler, her gir man en masse frekvens-hevinger, og så begynner man å utvikle det man kaller det mineralske legeme, d.v.s nå begynner atma-strukturen å bli senket ned over det. Hele atma begynner å arbeide.

 

Jeg stilte spørsmål til PAUL VENETIANEREN om hva som ligger inne i fjellene, og da fikk jeg et overraskende svar!

Jeg tenker at vi har jo også et mineral-rike inne i oss, så det samme må jo gjelde for dette.

Han sier at SALIGHETS-BEVISSTHETEN ligger inne i fjellene.

Hva er så det?

Hvis man skal forklare det, så er det det samme som orgasmen i den seksuelle akt, den er på mange måter samstemt med den energien som er inne i fjellene. En vil sikkert oppleve at hvis man kommer på bølgelengde med dette inne i seg selv, så får man sterke, indre opplevelser. Fordi inne i fjellene har man også vesener som ligger hensovne. Salighets-vesenet/Salighets-riket er et rike hvor man "sover ut", og det er en lang, lang søvn som man har her.

Hvorfor tror dere at folk søker til fjellene, spør han. Jo, for å hente inspirasjon og komme på bølgelengde inne i seg selv. Vi har også et Salighets-rike inne i oss selv, som har ligget hensovet i lang, lang tid.

I INVOLUSJONS-perioden beveger vi oss lenger og lenger nedover i stoffets verden, for til slutt å glemme vårt guddommelige opphav. På EVOLUSJONS-veien åpner vi mer og mer opp, og nå er det lagt til rette for oss på alle måter for at vi kan bli multi-dimensjonale vesener igjen. 

 

Mineralriket er bærere av denne energien. Når man kommer til mineralriket og dets forvandling inne i oss selv, så begynner man å bli vekket.

I mineralriket ligger også nøkkelen til å forstå neste klode/Jupiter-kloden.

Hvis man ikke har en viss ro inne i seg, så kommer man ikke i kontakt med det, fordi denne dimensjonen har så lav frekvens/energi ,og derved krever det en viss ro for å kunne kjenne det.

Den nye Verdenstjener-gruppens plan fremover ligger bl.a i å arbeide med å få koblet seg mot syntese-englenes arbeide, og få disse devaer til å arbeide mer sammen med det at man er på en hellig planet, når jorden nå har inntrådt i det 10. hierarki inne i solsystemet.

Vi har jo hatt en mektig pågang av engler. I ca 1960 begynte det å strømme til en større gruppe av flammende vesener, d.v.s engler og devaer.  Disse kunne jobbe flammende i kundalini-systemet til mennesket, d.v.s hele det kroppslige kundalini-system. Og det er det som gjorde at kroppen på mange måter blir gjenstand for en dypere utvikling.

Nå har vi alle en Kundalini-deva stående inne i vår ryggsøyle.

De oppadgående, de nedadgående, de sammensmeltende energie-verdener skulle igjennom, ellers så kunne ikke det 9., 10., 11. og 12 chakraene åpnes i den kosmiske ryggsøyle.

Men det var sånn at det ble tatt ut noen devaer og mennesker, som fikk tilbud om å være med på dette. Det var både noen enkelt-personer og noen grupper som fikk tilbudt dette arbeide, det vi i dag kaller for Landskapstempel-arbeide. 

Jeg og min gruppe her i Stavanger er med på dette. Allerede for 15-16 år siden sa Broder Johannes (Kim`s tidligere veileder) til meg at han litt frem i tid så så han at vi dannet en gruppe her i Stavanger, og han så oss stå ute i naturen og gjøre lysarbeide.

Fra de indre plan har vi flere ganger fått vite at det er noe av det viktigste arbeidet vi utfører.

Dette begynte vi for alvor med for en 6-7 år siden. Vi har fått tilført engler, og Sivilisasjonens Herre/Mester R/Greven følger oss i arbeidet. 

Menneskeheten beveger seg nå fra det en kan kalle lokal hukommelse til å være mere åpen inn mot AKASHA-KRØNIKEN, en forfinelse av de 5 sanser har skjedd. Så nå er det mye større åpning for å åpne og kunne arbeide direkte inn for å hente inspirasjon fra felles- anthakaranaen.

Det sies at om 2-3 år, så vil mange av oss ha en helt annen oppfattelse av/forståelse av akashaen, og også ha en forståelse av hvordan man kan bruke akashaen på en helt annen måte. Det kommer noen grupperinger innenfor syntese-energien hvor det da blir en av de deler hvor syntese-energien vil bli koblet mye mer inn på dette område. Når det skjer, så begynner disse åpningene å skje. Da trenger man ikke lenger en 3. eller 4. innvielse for å kunne lese dette. Da vil man allerede fra en 1.8 innvielse ha en dypere lesing av akashaen.

HVA ER EGENTLIG AKASHAEN FOR NOE?

Da han påsto at jeg hadde åpnet mye opp til den, svarte jeg at det var jeg ikke helt klar over! Og da ga han en forkaring på hva akashaen egentlig er.

Vi tror at akashaen er et sånt hellig rom inne i et gammelt biibliotek, men det er akashaen sånt sett ikke!

Vi gjennomstrømmes av akashaen hele veien. DEN ER IKKE ET LUKKET FELT, den er et åpent felt som dere går inn i. Akashaen kjenner mange av dere, mange ganger møter dere de bøkene dere har behov for. Det er jo akashaen som taler til dere på mange måter.

Akashaen ligger bak URANUS og 2-tallet. Så jo mere dere åpner inn til 2 - tallets energi, så vil dere komme til å kunne åpne mye mer opp for dette.

Så kommer det en periode hvor man skal lære og lese i akashaen, mye er jo på noen rare språk, så skal man inn i sjelen å få tak i noen konverterings-nøkler. Hvis dere skal inn å lese i dag, så må dere jo få konvertert det til et nåværende språk.  

 

Det sies til oss at vi også kjenner reglene for hvordan man arbeider med deva-riket i form av den måten som dere i dag går ned og henter inspirasjon på, i DNA-STRUKTUREN.

PAUL VENETIANEREN sier til oss som jobber litt med dette at vi burde sammenligne DNA-STRUKTUREN  litt med ANTHAKARANAEN, og det nok vil være mange som vil se at det ligger noen sammenhenger her. 

SOLENGELEN har begynt å samarbeide med NÆRVÆRELSENS ENGEL, og en kunne da åpne den engelen som liksom skal forvandle hele menneskets HØYERE SELV.

Fra ORION har vi fått en større gruppe devaer, det var METATRON som trakk disse inn. Han trakk ikke disse bare inn i mennesket, men vi begynte også i første omgang å få dem dypere inn i jordens aura-felt. Flere og flere disipler ble aktivert på de indre plan. Disippelen i auraen kunne nå begynne å arbeide aktivt med å utvikle et langt dypere liv i anthakaranaen.

Det gjorde så til at KUNDALINI-DEVAENE nå var en ny mulighet å trekke i, og vi kunne så begynne og trekke disse devaer inn på den måten, og så få åpnet opp til en langt dypere kundalinsk kraft inn i verden.

Ja, om vi bare kunne se alt det nye vi er omgitt av på alle kanter, og et hav av nye energier som strømmer til oss fra forskjellige steder i kosmos og alle englene/devaene. Alt dette skjer for at vi skal bli i stand til å løfte vår kjære Moder jord så hun kan bli helt gjennomstrømmet av lys, bli en hellig planet. Det sies at vi allerede er det, og at vi er opptatt i den Galaktiske Føderasjonen.......

 

Det er veldig spennende, men også veldig krevende og slitsomt i perioder å være en disippel som får være med på dette løftet. Det skjer store endringer rundt oss på alle plan, men vil vi være med, så må vi bare henge på!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg