VERKTØY FRA KRYON

DENNE ARTIKKELEN ER LAGET AV ARNHILD YALENA ROB I JANUAR 2020

 

I det siste året, så har jeg hatt en sterk tiltrekning mot KRYON, og det ligger en masse kanaliseringer fra han på nettet, og en god del av disse har jeg lyttet på.

Han sier at det jorden gjennomgår nå, det er det største skiftet som noensinne har foregått. Å føle seg ubekvem i denne store prosessen er vanlig.

I denne artikkelen skriver jeg for det meste om ting som har blitt formidlet av KRYON, men der hvor jeg også har viten kommet fra andre instanser, bl.a min egen intuisjon, så tar jeg også dette med der hvor jeg finner dette naturlig. 

 

I 1989 kom KRYON inn i verden, og fra da av begynte de virkelige forandringene. Han kom for å kanalisere ny viten til menneskeheten, men har alltid vært her.

"Han" presenterer seg som KRYON OF THE MAGNETIC SERVICE, og han sier at han er med oss hele tiden, "Jeg er i ditt DNA, som Guds kjærlighet", sier han.

KRYON er en multi-dimensjonal guddomsgnist.

2012 var en avslutning av 3D-paradigme. Han sier at vi ikke lenger skal være en magnet til andre menneskers uoppgjorte business. IKKE match andres vibrasjon, men STÅ I DITT EGET LYS. Akashaen ligger i DNA`et, og nå har vi muligheten for å kunne trekke frem alle våre kvaliteter. 

Vi skal ikke fokusere på alt det som har gått galt tidligere.

DETTE ER EN BEGYNNELSE AV HVEM DU ER OG HVA DU KAN!

MØT DEN DU VIRKELIG ER!

"Gi slipp på alt som har blitt lært deg!" sier han.

Han utdyper dette med å si at dette betyr å slippe DET GAMLE PARADIGME; d.v.s gi slipp på gamle tillærte holdninger, gamle mønstre, dualiteten - det som representerer "mørket" i oss.

"Kom inn frisk til DET NYE PARADIGME uten noen dyster baggasje"!

Men selvfølgelig skal vi ta med oss vår visdom som disse erfaringene i 3D har skapt i oss, den slipte diamanten tar vi med, men grovsteinen slipper vi!

"GÅ INN I ET PARADIGME AV LYS !"

Kryon gir oss en masse nye verktøy som vi kan bruke når vi går inn i det nye paradigme. De gamle verktøyene virker ikke lenger, sier han!

Tiden er nå inne til SELV Å TA KONTROLL, VI MÅ OMPROGRAMMERE OSS SELV!

Løft deg selv ut av det!

Han sier at alt og alle er forbundet med THE MAGNETIC FIELD.

Han bruker begreper som GAIA GRID, og det er menneskehetens bevissthet. Bevissthet definerer han  som udødelighet, den guddommelige essens, "the oneness of God".

GAIA GRID er vår forbindelse til det guddommelige.

ANCESTER GRID  er innebygget i GAIA GRID.

Han forteller at når vi forlater denne jorden, så blir en liten del av oss igjen i GAIA GRID. GAIA GRID er vår partner på jorden. Vi kan kalle på vår visdom fra GAIA GRID - det som ligger i vår akasha.

THE CRYSTALINE GRID, det er det kollektive.

Våre valg vil påvirke the crystaline grid. The crystaline grid og menneskeheten påvirker hverandre.

Han sier om THE MAGNETIC FIELD at du ikke kan finne det noen steder.

DEN NYE TID er en fullstendiggjørelse av alt vi har vært igjennom i alle inkarnasjoner. VI ER COMPLETE!

SKIFTET NÅ ER SLUTTEN PÅ DEN GAMLE SIRKELEN.

Nå beveger vi oss inn i en ny RADIATION som høyner bevisstheten, og dette fører til ASCENSION SYMPTOMS. 

Han bruker også et annet begrep ofte, og det er INNATE.

Hva betyr det?

Får en det oversatt til norsk, så betyr det medfødt.

Han forklarer at det er et SMART BODY SYSTEM som holder oss i live. Det er et felt i kroppen, men det dekker også hele kroppen. Det er i DNA`et, DNA`et er i kontakt med denne SMART BODY hele tiden.

Når man tar muskel-testing med kinesiologi, ja, så er det THE INNATE som gir svarene.

THE INNATE er forbundet til DET HØYERE SELV i DNA`et. Det bygges en bro fra hjernen til the innate.

INNATE er programmert for spirituell overlevelse.

HJERNEN er programmert for kroppslig overlevelse.

INNATE kan gi en mirakuløs helbredelse. Da går broen til det kroppslige også.

SNAKK MED DEG SELV, SNAKK MED DIN INNATE!

Gi nye instruksjoner til den programmerte innaten om å endre seg. Snakk til den som en venn.

Homøopati snakker til innaten.

Be den om at den gir deg det du trenger, f.eks talenter fra tidligere inkarnasjoner, be de komme opp nå.

Vi behøver ikke dø lenger/reinkarnere, vi vil få lengre livs-løp. Vi kan stoppe aldrings-prosessen.

"STAY HEALTHY WHILE YOU DON`T AGE!" 

Vi vet jo at det foregår store endringer på SOLA, og dette påvirker bevisstheten vår i høyeste grad. Vi får endringer i patologien, vi tenker annerledes og vi handler annerledes.

Vi har fått nye verktøy, og alt har blitt forberedt for oss via time-kapsler!

Vi vil bli mer bevisste om hva som skjer i kroppen, INNATE krysser broen til DET HØYERE SELV. DIN INTUISJON vil fortelle deg.

 

THE INNATE åpner broen mellom dine celler i kroppen og Gud. Da må du si at du erkjenner at du har vaner som ikke er bra for deg, og at du ønsker at dette kan endres. Fra nå av skal vi holde hverandre i hånden og hjelpe hverandre! Be om hjelp og healing.

Hva det enn er, så må du gi det tid. Det er noe praktisk her som du må forstå. Det tar tid, foryngelse f.eks er en lang prosess, men du må først gi beskjed om at du fortsatt ønsker å være her.

Kroppen er bygget slik at den kan forynge seg selv. Mesteparten av organer i kroppen fornyer seg selv over tid, det er jo på den måten du holder deg i live.

Når du begynner å snakke med cellene dine, så går disse instruksjonene til din data-base/ditt DNA, og det nye blir da med i den neste syklusen. Så du får ikke resultater i morgen. Dette er sund fornuft. Du vil komme til å føle endringene over tid.

Når du begynner å snakke med cellene, så vet din INNATE at din bevissthet er velvillig, vennlig (benevolent), og den vet at du ønsker å bli her.

Det er også automatiske systemer som vil forbedre andre ting, som du ikke engang har spurt om. Du vil starte en prosess om et forlenget liv, og healing vil starte. Og healingen vil starte og balansere på områder som din bevissthet ikke har noen ide om, men som din INNATE vet alt om.

Du har akkurat vekket opp broen mellom menneskelig bevissthet og celle-struktur. Det er lett! Men du må forelske deg!

Forestill deg at du sitter alene og du skal ta din første kontakt med din INNATE og dine celler, og du forstår at du virkelig er forelsket i den guddommelige delen av deg. Du kan se din udødelighet i hver celle i din kropp. Du vil oppleve at du kjenner cellene dine og at du elsker de. Du kan ærlig si til de at du er lei deg for at det tok så lang tid for deg å finne ut av dette.

Be cellene om å svare deg på en måte som du kan forstå, og si at du ønsker at dere kan gå hånd i hånd for resten av livet. Si at hvis det er noe uperfekt og ubalansert i din kropp, så ønsker du at dette forsvinner over tid.

KJÆRE CELLE-STRUKTUR, JEG ØNSKER AT MIN METABOLISME SKAL VÆRE ET EKKO AV MIN STORARTHET!

Da vil jeg få den riktige størrelse og ha en fantastisk helse!

Endre det som trengs, finn ut fra akashaen hvis du trenger det, i minner om den jeg brukte å være. Hjelp meg til å endre mine spise-vaner hvis jeg trenger det. La kroppen kreve det den trenger, og ikke det som den ikke trenger. Bring det til et sted for balansert guddommelighet. 

For å kunne utvikle et respektfullt og kjærlighetsfylt forhold til oss selv, våre kropper, organer og celler, så må vi se på den forbløffende innbyrdes avhengighet inne i oss.

Første skritt er å lytte til kroppen din gjennom meditasjon.

Vi kan også si dette høyt: "JEG ELSKER DEG!"

Tilnærm deg kroppen din med ekte hengivenhet, forstå at den er oppbygget av bevisste celler som erfarer følelser.

Oppbygg tillitt ved å engasjere kroppen din i positive mentale konversasjoner rundt det at dere to samarbeider og overkommer sykdommer f.eks.

Med en gang du begynner å kommunisere med din kropp, så begynner ting å endre seg. Kroppen trenger ikke å bli tvunget til noe, den kan overtales. En trenger ikke å kjempe mot kroppen, det er stygt, aggresivt og voldelig, og enhver form for konflikt gjør at det kommer mer og mer spenning i kroppen.

La det behagelige være regelen.

Sinnet kan ødelegge alle signaler om sykdom i kroppen. Sinnet kan ta avgjørelser, lære seg nye ting og kjenne på følelser, og kan også heale kroppen.

EN AV DE VERSTE TINGENE DU KAN HØRE FRA DIN LEGE ER AT DU HAR EN ALVORLIG SYKDOM!!!!

Planene dine vil da endres, og ditt liv vil nå dreie seg om behandlinger og medisiner. I de fleste tilfeller er dette scenariet velkjent. 

MEN DETTE KAN VÆRE ANNERLEDES HVIS DU VET HVORDAN DU KAN TENKE RIKTIG!

DU KAN HEALE DEG SELV VIA TANKENE DINE!

Det finnes gyldige bevis på dette. Place-bo effekten har sterk makt over hvordan vi tenker og fungerer mens vi reparerer våre "imperfections".

BEVISSTHET ENDRER DET FYSISKE!

MIN INTENSJON ER Å VÆRE DEN BESTE VERSJON AV MEG SELV!

ÆR HVERANDRE FOR FORSKJELLENE!

ÆR DIN EGEN UNIKHET!

En må ikke forstå alt, men bare sitte der og motta kjærlighet.

Det ligger DRAGE-ENERGI i ethvert DNA, og det kommer til syne når bevisstheten har blitt quantum. Dette er høyt pleiadisk nivå.

GUD ER INNE I DEG!

AKTIVER DITT INDRE KOMPASS!

OMVURDER HVA DU HAR INNE I DEG OG BE OM AT DETTE BLIR AKTIVISERT!

SPØR GUD: "FORTELL MEG DET JEG TRENGER Å VITE!"

Her kommer et forslag til hvordan du kan snakke med cellene dine, din INNATE og din AKASHA:

 

KJÆRE CELLENE I KROPPEN MIN, MIN INNATE OG MIN AKASHA!:

JEG ERKJENNER AT VI NÅ ER INNE I EN NY TID, OG AT VI MENNESKER NÅ BLIR OPPFORDRET TIL SELV Å TA ANSVAR/KONTROLL OVER ALT SOM SKJER MED OSS. VI HAR FÅTT NYE VERKTØY, OG DISSE VIL JEG BENYTTE MEG AV. DERFOR SÅ ØNSKER JEG AT VI ALLE SAMARBEIDER FRA NÅ AV, VI GÅR HÅND I HÅND. FRA NÅ AV ER DET MITT "JEG ER" SOM BESTEMMER HVORDAN TING SKAL VÆRE/BLI.

JEG ØNSKER Å DELTA OG VÆRE PÅ JORDEN I DENNE SPENNENDE TIDEN, DERFOR ER JEG KLAR FOR Å FØLGE DET NYE PARADIGME.

NÅR DET GJELDER ALLE DE TINGENE SOM HAR SKJEDD MED MEG I DETTE LIVET OG I TIDLIGERE INKARNASJONER OG MINNENE SOM SITTER I HJERNEN, SÅ BER JEG NÅ OM AT ALLE DE TINGENE SOM LIGGER UNDER MIN STORARTETHET SOM EN SKAPELSE FRA GUD, BLIR STOPPET, DET ER IKKE LENGER TILLATT Å LA DISSE GAMLE KASSETENE SPILLE UT!

DET KAN F.EKS VÆRE FORRÆDERI JEG HAR VÆRT UTSATT FOR, SORG, DÅRLIGE FØLELSER, SINNE, HAT O.S.V. DETTE SKAL VEKK NÅ!

JEG BESTEMMER NÅ HVA SOM SKAL STÅ I MINE MINNER, OG HVER ENESTE CELLE I MIN KROPP ER EN GJENKLANG FRA MITT HØYERE SELV.

JEG ER NÅ EN DEL AV DETTE, NOE JEG ALDRI HAR VISST FØR NÅ. DET ER JEG SOM BESTEMMER OG STYRER ALLE DE TINGENE SOM ER MEG.

JEG KREVER DETTE NÅ, SLIK AT JEG FREMOVER IKKE LENGER MÅ BÆRE PÅ ALLE DISSE GAMLE TINGENE FRA MIN FORTID. NÅ ER DET JEG SOM ER SJEFEN, OG JEG KOMMANDERER DERE TIL Å SE SKJØNNHETEN OG GUD INNE I HVER CELLE I MIN KROPP, OG FREMOVER BER JEG CELLENE OM Å VÆRE MER MOTSTANDSDYKTIGE MOT SYKDOM ENN DERE NOENGANG HAR VÆRT FØR.

SYKDOM KAN IKKE BINDE SEG TIL LYSET, OG JEG HAR MER LYS NÅ ENN NOEN GANG TIDLIGERE.

JEG BER OM AT ALT DET SOM HAR VÆRT I MEG OG SOM IKKE PASSER INN I DENNE NYE TIDSALDER OM Å FORSVINNE OG ENDRE SEG.

JEG TAR KOMMANDOEN NÅ OVER TING SOM JEG TIDLIGERE IKKE VISSTE AT JEG KUNNE.

KJÆRE CELLENE MINE, JEG BER DERE NÅ OM Å REGENERERE DERE PÅ NYTT UTEN SYKDOM, UTEN SMERTER OG UTEN OVERVEKT. GJØR DETTE NÅ, MITT "JEG ER" KOMMANDERER.

VI SKAL OPERERE ANNERLEDES FREMOVER NÅ, FOR JEG ER SJEFEN! NÅ ENDRER VI PÅ TING.

NÅ BER JEG CELLENE OM Å TELLE BARE HVER ANNEN DAG,SLIK AT ALDRINGSPROSESSEN GÅR HALVPARTEN SÅ FORT. JEG BER OM AT CELLE-DELINGEN GJØR MEG YNGRE OG YNGRE.

JEG VISUALISERER OG FØLER AT JEG ER EN VAKKER, SLANK, SUNN, FRISK PERSON SOM BEVEGER SEG LETT I ALLE SETTINGER, OG JEG ER LYKKELIG OG GLAD.

JEG BER OM AT MIN KJEMISKE BALANSE ER 100%!

OG SLIK ER DET!

KJÆRLIGST "JEG ER DET, OG DET ER JEG!"

 

Her kan man putte inn hva som helst, snakk til cellene som til en god og nær venn. Men husk på, som nevnt tidligere, ting tar tid!

 

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg