JORDEN INN I ET NYTT ENERGI-FELTDet var via en fantastisk synkronitet at Rune Øverby`s web-side poppet opp til meg i kveld. Da jeg så dette bildet, så skvatt jeg, for det er akkurat på disse steder i armene at jeg i de siste måneder har hatt uforklarlige smerter/fornemmelser, og jeg dovner i armer og hender så fort jeg legger meg ned for å sove. Jeg opplever også utrolige sterke innstrømninger i hele kroppen, noe jeg også er vant med gjennom flere år, men jeg føler at dette bare øker på.

Jeg har i årevis opplevd "mye rart" i min fysiske kropp, noe som jeg vet er forårsaket av frekvenshevinger, og det at korttidshukommelsen forsvinner, er noe vi i Esoterisk Norden har snakket om i flere år. Vi har fått vite fra de indre plan at dette er godt nytt, der er slik det skal være, nå er det intuisjonen som skal brukes!
Rare smerter i hodet har vi også blitt vant med.

Det er nå flere år siden jeg leste "Bak Forhenget" av V.P. Neal, og jeg er SÅ takknemlig for at Rune Øverby trekker frem så mange sitater derfra i denne sammenheng. Derfor har jeg nå laget dette "uttrekket" rundt dette temaet, men jeg anbefaler dere å gå til www.galactic-sever.net for å lese mye spennende stoff som er svært så aktuelle i disse tider.

Jorden er nå inne i et nytt energi-felt i rommet, og dette har en utrensende virkning på den "indre" følelseskroppen-mens kortidshukommelse tilsynelatende forsvinner! Det siste vet vi jo!

I økende grad påvirkes vi nå av kosmiske stråler, og mange føler tidvis en merkelig "uforklarlig" smerte/murring/kløing i hodet og ofte i tennene/øynene/ørene.

Legene finner ikke noe fysisk feil på pasienter som kommer med disse symptomene, fordi dette ikke er fysisk, men det er selve følelses-senteret som nå er i kraftig forvandling og rensing.
Det sies at dette er helt naturlige virkninger som den mottakelige høyfrekvente gjennomlever i disse tider, og dette innvarsler personlige signaler på overgangen til en HELT NY TID PÅ JORDEN.

Dette vet vi jo egentlig. Greven (Mester R) som talte til oss under kanalisering på siste samling i Esoterisk Norden i september, sa at vi blir syke/opplever smerter i våre fysiske kropper fordi vi ikke er "rene nok" til å kunne ta inn store doser av buddhisk energi, og vi både spiser og røyker for mye! Begge deler er like ille! (noen som føler seg truffet??)

I tillegg til at den åndelige eller "indre kroppen", som er koblet opp mot det fysiske nervesystem via hjernen, så påvirkes den nå DIREKTE fra disse strålefelter som hele jorden nå beveges inn i.
Vi trigges nå med de mange følelses-påvirkninger, og dette plan aktiveres samtidig med solsystemets inntregning i et makrokosmisk 4-dimensjonalt felt.

Ja, hvor mange har ikke i det siste året-ja, egentlig etter 1999, merket at det skjer på "innsiden", altså i den indre eller åndelige delen av oss. Noen merker dette som en forsterket følsomhet, som tidvis kan utarte seg som merkelige og plagsomme smerter.

Vårt nervesystem som er koblet opp mot den indre og virkelige følelseskroppen /astrale legemet, "tar inn" og påvirkes, "trigges" nå av en voldsom ytre 4 dimensjonal stråling. Og kilden til denne strålingen er igjen jordens omgivende 4 d verden, og inngangen i det ytre strålingsfelt, som hele jorden nå beveges inn i.

HELE SOLSYSTEMET VÅRT ER I FERD MED Å ENTRE ET GIGANTISK KOSMISK HØYENERGI-STRÅLINGSOMRÅDE I KOSMOS.

Rune sier at det er flere kilder som omtaler dette kosmiske fenomen som en del av det galaktiske kretsløp. Noen bøker beskriver disse gigantiske, galaktiske energi-felter å ligge som høymagnetiske strålebunter i galaksen vår- Melkeveien.

Jorden danner sammen med bl.a stjernene i Pleiadene, en makrokosmisk gruppe hvor stjernen ALCIONE i Pleiadene er sentralsol for disse omkretsende solsystemer. (Jfr. også Esoterisk Astrologi, A. Bailey).

Dette høyenergifelt sies da å fremskynde store forvandlinger i solsystemet, inkludert Jorden.

Det vi nå kan se, er store frustrasjoner og et økende seksuelt "indre trykk" hos de som ennå ikke har åpnet opp for de indre verdener.
Vi ser nå virkningene av dette i vårt samfunn med økende seksuelle overgrep som voldtekter (noe som er i media hver eneste dag) og økende seksuelle perversjoner.

Rune Øverby viser til boka "Bak Forhenget" av V.P Neal, og i det følgende har jeg tatt med en del rundt dette temaet:

Manuen sier:
....det blir nå gjort en anstrengelse for å fremskynde bevissthetsutviklingen. Hertil kreves det en endring i de forskjellige legemers substans, i sær menneskers fysiske, eteriske, astrale og mentale legemer. Folk kan ikke holde til bevissthetsfrekvensene. Bevisstheten er naturligvis frekvens. Substansen må kunne tåle energi-frekvensen.

Man forsøker seg med en ny metode overfor menneskeheten på vår klode, en ny fremgangsmåte, som i sær tar sikte på de høyere utviklede - en bestrebelse for å innføre substans av en høyere frekvens.

Det er en gjennomtrengende substans som er på vei inn i vårt solsystem. Det er en stor sky av eterisk substans som strømmer inn i vårt system og når frem til alle planetene, men i særdeleshet, planeten Jorden. Den er allerede i ferd med å begynne innstrømningen. Man kunne kalle det en veldig eterisk sky som er over hundre millioner i tverrsnitt. Den metode som anvendes, har ikke sin opprinnelse her på jorden. Den stammer fra et sted utenfor vårt solsystem, men den vil bli avpasset etter våre forhold. Denne substans som strømmer inn i solsystemet vil bli avpasset etter bevisstheten her på jorden.

....denne eteriske substans vil gjennomtrenge substansen i menneskers eteriske legemer her på kloden.
De mere utviklede vil kunne tåle det, og de vil oppnå langt større forståelse, langt større evne til å se innbyrdes forhold, og at ÅRSAKEN til at tingene er som de er.

Denne substans som gjennomborer de eteriske legemer vil sette oss i stand til å kunne tåle mer av den eteriske energi.
Vi vil oppnå en klarere forståelse enn den vi har i øyeblikket, vi vil komme til å se mere klart.

Det er noen som ikke vil kunne tåle den. Det vil bli som en epidemi som driver dem ut av inkarnasjon.
Andre vil overhode ikke reagere på den fordi den ikke vil kunne trenge igjennom den tettere frekvens.

.......det er noe godt og konstruktivt, som vil fremme evolusjonsprosessen og bidra til en hurtigere endring av forskjellige forhold på kloden. Det vil også innvirke på plantenes vekst, de vil komme til å vokse hurtigere.

Denne substans påvirker også planeten Venus, det er en av grunnene til at den synes å være mye klarere enn før. Dette skyldes ikke bare at den er nærmere jorden, men også denne eteriske substans som nesten er fysisk.

Manuen sier også at vårt solsystem er på vei inn i den, og den er på vei imot oss. Det er to bevegelser.

Hvor kommer den fra?

Den er en del av rommets veldige vidder, en av de tilstander langt ute i rommet, som vi støter på idet vi beveger oss igjennom det.
Passasjen igjennom disse energi eller substans - mønstre strekker seg over uhyre tidsperioder.

ALT DETTE ER EN DEL AV PLAN OG HENSIKT SOM STÅR I FORBINDELSE MED SOLLOGOS, MEN DET PÅVIRKER LIVET PÅ ALLE PLANETER.

.......denne substans vil medføre en langt hurtigere tilpasning i de fysiske, eteriske, astrale og mentale legemer, enn man ellers kunne ha oppnådd i løpet av en rekke inkarnasjoner. Sjelen vil hurtigere bli i besittelse av et velegnet integrert legeme. For de negative og destruktives vedkommende, vil det forøke substansens mørke, og gjøre deres legemer mindre brukbare.

De store forandringers tid er nesten over oss. De vil gjøre oss mere bevisste om oss selv, som JEG - SJELEN.

........Noen av de forskjellige esoteriske grupper vil motta disse opplysninger på den ene eller annen måte, gjennom deres ledere eller gjennom deres egen kontakt med dem. Mange mennesker vil få langt mer oversanselig oppfattelses-evne, fordi det er noe som er normalt på visse utviklingstrinn.

I øyeblikket er vårt solsystem kommet inn i store strømmer av kosmisk energi i rommet. Disse strålinger vil heve klodens frekvens og påvirke bevisstheten. Selv den fysiske, astrale og mentale substans vil bli hevet.

Det vil innebære at menneskers uttrykslegemer vil bli dannet av substans av høyere frekvens.
Derfor vil sjeler som står på et lavere evolusjonstrinn, automatisk bli ute av stand til å reinkarnere.

------og det vil si at det i flere årtusener vil bli de høyere utviklede som kommer i inkarnasjon, og på den måten vil det fortsette å være i resten av denne planetariske livsbølges periode.

Da planeten Jorden spiller en betydningsfull rolle i hele solsystemet, og vår planetariske Logos kommer fra planeten Venus, vil det på det nåværende tidspunkt bli gitt særlig hjelp fra planetene Venus og Mars.

De som er for materialistiske, vil gå ut av inkarnasjon, og vil ikke mere bli inkarnert her på kloden.

Etter kanalisert informasjon å dømme, vil dette i første omgang skape en utrensning i det enkelte menneske.
I begynnelsen renses det ut "mye søl", som f.eks hat, gammelt fiendeskap, intoleranse og vold, men etterhvert kommer det helt rent vann ut!

På samme tid renser de innstrømmende energier nå hele denne jord, og det første som kommer opp, er det mest grumsete, åndelig sett. Når dette mentale grumset kommer frem, bevirker dette i oppblussing av primitiviteten og det dyriske, destruktive, i den enkelte.

Økende konflikter i ekteskap og forhold o.s.v. Ytre sett, så leser vi jo om økende vold i store deler av verden, og de krigene som har rast på Balkan, i Afrika og i Midt-Østen og ellers på kloden,kan sees på som synlige resultater av denne utrensing.

Ja, nå har vi atter en gang fått bekreftet at alle våre "vondter" kommer av frekvenshevingene vi går igjennom, og siden vi ikke lenger har karma å jobbe med, så tar vi sikkert en ekstra dose fra det kollektive felt inn i vårt arbeide, så ALT ER SÅRE VEL, DET ER AKKURAT SLIK DET SKAL VÆRE!

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg