NYE KANALISERINGER

KANALISERINGER AV B. KIM PEDERSEN

MESTER PAUL VENETIANEREN, 3. STRÅLE

Resume av jule-kanaliseringene, laget av Arnhild Yalena Rob i januar 2017

 

Kim hadde før julen 2016 Vintersolvervs-ritualer flere steder i Danmark og Norge, og i den forbindelse var det også kanaliseringer via Kim.

Mesteren på 3. stråle, PAUL VENETIANEREN, var den som talte via Kim under disse kveldene.

Det ble sagt mye spennende, men jeg har laget et utdrag fra disse kanaliseringene, som jeg tror flere kan ha nytte av å lese, da det er veldig mange som sliter med mange slags symptomer i disse tider.

INNVIELSENS REISE

Det skal nå lages en ny Innvielses-vei på Jorden. Nå er det den abstrakte tenkning som skal stå i fokus, BUDDHI-ENERGIEN (intuisjonsplanet, det virkelige kjærlighetslegemet), vi skal kunne stå stødig mellom ånd og stoff. Det vil være naturlig at også psykologer og psykiatere finner inn til disse nye bevissthets-tilstandene i årene fremover. Nå skal vi inn i DET HØYERE SELV og arbeide dypere med rensing på astral-planet. Det vil fortsatt være en del støy i personligheten å sloss med, men dette skal ikke sees som noe problem. I den forbindelse skjer det en nedbryting av MAYA og BLENDVERK.

SYMPTOMER PÅ INNVIELSENE MAN STÅR OPPE I.

1. INNVIELSE

Mange vil gjenkjenne den i sitt chakra-system, fordi den har mye å gjøre med hals-chakraet og hara-senteret (underliv). Det kan oppstå noen forstyrrelser i hara og hals, mange kaller dette "host og hark"-perioden. Man kommer inn et sted hvor det er litt energi, og så hoster man. Eller et øyeblikk har man mye energi, neste øyeblikk har man ingen energi, og man kan oppleve å komme inn i en utbrent-fase/utbrenthet.

Menneskeheten glir inn i en tilstand hvor de opplever at deres hukommelse, den er fullstendig som en sil, et hull, den forsvinner helt bort, og man vet nesten ikke hva man selv heter. For så i neste øyeblikk, så sitter man og snakker om et emne som er interessant, og da kan man gjerne sitte og snakke i 2 timer. Samtidig som dere har en dårlig hukommelse, så har man aldri hatt en bedre hukommelse. Hvorfor?

Jo, for da glir dere innover og begynner å trekke på noen helt nye energier som ligger inne i strupe-chakraet, hvor dere åpner opp for både en telepatisk kontakt, og til det som blir kalt "å motta et levende inntrykk", og så begynner inntrykket å vokse der inne.

Det er mange av dere, som vil komme til å oppleve i årene som ligger foran dere, at dere vil begynne å trene i en helt ny fase; at man bruker bevisstheten utenfor hjernen, den fysiske hjerne behøver ikke å komme inn i det.

Vi kan oppleve at, "det er ett eller annet jeg skal si, men jeg får ikke ordene ned".....Dere vet hva det er, men dere kan ikke få hjernen til å fange det. En ny energi-form tar form utenfor hjernen. Din computer kan også stå å arbeide uten at du trenger å gå inn i den.

2.INNVIELSE

Dette er en prosess mellom solar-plexus og hjerte-senteret. Det er da man nesten alltid får problemer rundt mat.

Nå begynner solar-plexus å virke på en ny måte, og så begynner fordøyelsen å få problemer. I det ene øyeblikket så kan man ikke tåle en matsort, i neste øyeblikk er det o.k, og samtidig utvikles det også en utrolig sensitivitet i og omkring mave-området, fordi nå begynner det i solar-plexus å bryte inn, fordi det er noen filtre som nå gradvis begynner å bryte ned. Samtidig, så begynner det en prosess oppe i hjertet.

Det er her mange vil oppleve at det kan komme noen voldsomt hurtige hjerte-rytmer. Dere kan gå til legen for å gå igjennom en masse undersøkelser, men en finner ingenting galt. Dette er en prosess som skjer inne i sjelen.

En snakker mye om at blodet er sjelen, men det vil jeg ikke komme innpå her. Det er her det skjer en prosess hvor sjelen begynner å arbeide dypere ned i hjerte-senteret.

Det kommer også en prosess hvor dette også går ned i lungene.

Under 1. innvielse ligger det også en del problemer med skuldre og nakke. Det er fordi disse områdene går inn i strupe-chakraet. Så mens denne prosessen foregår, så må man være oppmerksom på at man kan løpe inn i store problemer med allergier, store problemer med fordøyelsen og oppblåsthet i maven. De nye energier som kommer ned, det skaper en helt ny verden i sensitivitet.

3. INNVIELSE

Den er ikke så behagelig å få igjennom!

Når denne innvielse skal igjennom, så skal det et sterkere lys ned i rot-chakraet. Og når dette lyset går langt ned i rot-chakraet, så starter utrenselsen i roten; i føttene, leggene, knærne, lår og hofter, og så begynner det å vibrere inne ved knoklene.

Noen vil oppleve vanvittige smerter!!

Det som skjer i mange grupper i dag er at man kan bevege seg hurtigere oppover innvielses-stigen fordi det kommer slike dype innstrømninger fra Jupiter, og flere kan derfor begynne å jobbe med noen innvielser som man ikke er nådd opp til ennå, fordi gruppen har et flow/partikler som er vekket på et slikt plan, og når disse partiklene så begynner å komme sammen og de begynner å lyse inn i hverandres partikler, hva skjer da?

Jo, partiklene begynner å lyse kraftigere opp, så blir de magnetiske, og så kommer det en dypere kjærlighet ned, og en begynner å tiltrekke et ennå høyere lys.

Den 3. innvierlse beskrives også ofte som den virkelige 1. innvielse. Hva betyr så dette for et menneske?

Det betyr selvfølgelig at de selvfølgelig blir opptatt av de 4 verdener, de blir opptatt av de 4 søyler/de 4 store keruber, og de begynner å bli opptatt av at de har 4 søyler; 2 ben, rygg-søylen og brystben-søylen.

Når kundalinien skal reises opp, så kommer det mestre, engler og engler fra Marias ashram. Maria er oppsteget som en erke-engel, og hun kan hjelpe menneskene utrolig mye på dette punkt.

Så går det opp gjennom halsen og hodet, det er her at det mange ganger er problemer. De fleste av dere her har en aktiv kundalini som står langt opp i nakken på dere!

Dette er en reisning som ikke faller!

Hvis man f.eks møter en politiker man ikke liker, så ta dette som terapi, og erkjenn at her traff dette et sted hvor lyset ennå ikke har kommet igjennom!

Under 3. innvielse vil man få en opplevelse av at: JEG EKSISTERER IKKE. Det er derfor den kalles den 1. virkelige innvielse. Man begynner å få en opplevelse av at man er en del av 1 mektig stor sjel- ANIMA MUNDI SJELEN/ VERDENSSJELEN/DEN ENE STORE SJEL.

I dyrestadiet blir det liksom laget en kunstig kopi av verdens-sjelen. Kloden vår er en dampende klode, så kommer engle-rikene inn, de samler dampen opp.

Når vi kommer til det stadium hvor vi sier; nå frigjør jeg meg mer og mer, da begynner mestrene å trekke vår energi til seg, og på den måten så danner vi et nytt energi-felt som vi nå blir en del av.

"NÅR MITT ANNET SELV TONER BORT, VOKSER OG STRÅLER JEG". Nå beveger vi oss snart inn i Steinbukken, og da har vi et annet mantra: "HENSUNKEN ER JEG I OVERJORDISK LYS, OG DOG, SÅ VENDER JEG DETTE LYS RYGGEN". Disse to er veldig forbundet med hverandre. Når du har kommet inn i dette lyset, så kan du ikke være hensunken lenger, så er du nødt for å vende ryggen til dette lyset, så stråler jo lyset it igjennom deg.

Det arbeidet som påbegynnes i Tvillingen, det avsluttes på mange måter i Steinbukken, og så kommer man til Vannmannen som sier; "JEG UTGYTER LIVETS VANN FOR TØRSTENDE SJELER". Og Fisken sier; "JEG FORLOT FADERENS HUS, OG NÅR JEG VENDER TILBAKE FRESER JEG".

Jorden er inne i en forrykende utvikling. Madame Blavatsky kom ned og grunnla en ny måte og gå videre på, alle retninger er like gode, f.eks antroposofien, teosofien o.s.v. Da hun tok denne beslutning om å begynne og formidle inn til menneskeheten og frigjøre disse store mysterier, da var menneskehetens monade inne i verden. Monadens virke i oss.

Dere har begynt å arbeide mer og mer inne i hodet, dere har begynt å bruke hjertet inne i hodet. Dette skal dere alltid huske på at dere har disse 7 sentra som ligger som en ryggsøyle inne i hodet. ALTA-MAJOR-senteret er som et rot-chakra, og så skal man liksom se for seg at det går oppover til man kommer til 3. øye.

Sjelen har forlengst trengt inn i deres personligheter (frivillig arbeid). Karma-avvikling (kampen med Løven). Mange er i gang med TJENESTE-ARBEIDE (sjel og personlighet arbeider dypere sammen). Så begynner ÅNDEN å komme inn i et menneskes liv. Den ånd som nå begynner å lyse bak sjelen, hvordan vil den uttrykke seg? Når du plutselig begynner å se sammenhenger, at det er en viljes-kraft bak tingene, en syntese-energi.

SYNTESEN er noe man opplever når man blir opptatt i en ashram, da blir syntese helt naturlig å arbeide med, når man tar noe fra det ene til det andre stedet, når en automatisk begynner å sette tingene sammen; mer viljes-energi enn kjærlighets-energi.

Når vi noen ganger sier;" Dette her SKAL jeg!" (selv om du ikke har råd til det.....),en viljes-kraft kommer inn, som går inn i en ny type av AKTIV INTELLIGENS.

Hvor har den sitt virke? Jo, inne i ditt strupe-chakra. Nå kommer det mere inn som et Helligånds-chakra. Bakved her ligger engle-hierarkiene/det vi kaller en Moder-funksjon-det store Moder-prinsipp i universet. Da kan dere begynne å forstå hva 3. stråle er.

3. stråle er Moder-energi.

Hvorfor er min  ashram så aktiv? Jo, fordi min ashram er en Moder-ashram, mesteren hjelper disipler med å begynne og skape noe som ligger utenfor formerings-prosessen.

Da går hals-chakraet ned til hara-chakraet og så henter den skaperkraften opp til strupen, og der blir den omskapt til en skaperkraft; f.eks i form av et flott maleri, en flott tydning av et horoskop, en bok, en artikkel o.s.v. Så det begynner å komme en helt ny type kreativitet.

Hva ligger det bak denne kreativitet? VILJE! Nå må jeg gjøre det! Viljes-kraften kommer så inn til mennesket på en helt ny måte. Når man har et åpent hjerte, et lyst sinn, så trer viljes-kreftene inn.

Mesteren Jesus hadde en utrolig magnetisk aura. Hvis du ikke blir magnetisk, så kan du ikke tiltrekke deg viljes-kreftene. Viljes-kreftene går ned i deres rot-chakra. Det er derfor mange av dere sliter med deres hofter, sliter med forskjellige knokkel-problemer i deres kropp. Den slitasjen som skjer der nede, det er den som skal inn å frigjøre mennesket inn i de dypere prosesser.       

 

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg