QIBEL - EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH

VELKOMMEN TIL QIBEL- EN SKOLE I KABBALAH

"Som forenende enhet, helt ned til det siste ledd, er alt sammenlenket med alt annet.  Slik er den guddommelige essensen både bunn og tak, i himmelen og på jorden. Det er intet annet".

Med disse ordene, skrevet i Zohar av en av de største kabbalister noensinne, Moses de Leon, får du nå muligheten til å se Kabbalahens verden utfolde seg i alle sine symboler.

Selve ordet, Kabbalah, kommer av det hebraiske/arameiske ordet, QBLH, som betyr "tradisjon".

QBLH stammer fra verbet quibel (QBL), som betyr " å motta".

Det kabbalistiske Livets Tre er beskrevet i form av et tre, hvis stamme er delt opp i like store maskuline og feminine søyler, også kalt den høyre og venstre. Treet består videre av 10 grener, som fletter seg inn imellom hverandre og bærer det som for det meste blir oversatt som sfærer, verdener eller utstrålinger - bevissthetstrinn som hjelper den søkende med å finne "hjem" til den guddommelige kilden og dermed sitt indre tempel.

 

FOR FØRSTE GANG I STAVANGER FÅR DU NÅ MULIGHET TIL Å DELTA I DENNE SPENNENDE KABBALAH-SKOLEN I PERIODEN 25-26/10.2014 - 10-11/10-2015!!!

 

Du vil lære og se hvordan Livets Tre kan hjelpe deg med å legemliggjøre skapelsen, og dermed gi ditt liv en vakrere og dypere mening.

 

WEEK-END 1:  25-26/10.2014 - INNLEDNING TIL KABBALAHENS VERDEN

Velkommen til noen innledende dager hvor nøkkelordene er Kabbalahens opprinnelse, symboler og det hebraiske alfabetet.

Du har kanskje undret deg over hva Kabbalah egentlig er - nå får du muligheten til å få et innblikk i denne mystiske verdenen.

Selve ordet, Kabbalah, betyr "mottatt tradisjon". Det er en viten, som har gått fra munn til øre gjennom tidene, og som man mener er en direkte overføring av en evig, åndelig visdom.

I likhet med alle åndelige tradisjoner kan man i virkeligheten ikke lære Kabbalah - men kun erfare den i sin levende kraft, for så å oppleve det absolutte i alle ting.

NB- p.g.a dødsfall, så utgikk del 2 i nov, så vi er "forskjøvet" med temaet, men datoene opprettholdes.

1. week-end i SYMBOLENE OG STIENE foregår altså 10+11.1.15 og 28.2.2015.

 

WEEK-END 2 OG 3 : 29-30/11.2014 OG 9-10/1.2015 - SYMBOLENE OG STIENE

Disse 2 kursene vil vise hvordan Kabbalahen utfolder seg. Kanskje er du klar over symbolene allerede. Hvis ikke, gled deg til å se hverdagen fra en ny og spennende vinkel.

Det første symbolet som blir presentert er Treet, som menes å stå for alt det Kabbalahen åpenbarer. Den letteste måten å lære det kabbalistiske Tre å kjenne, er å la oss inspirere av bildesymbolene i de 22 stiene som omringer Treet. En annerledes og kanskje provoserende sannhet trer frem - en viten som gir dyp gjenklang.

Kabbalah handler om å være åpen overfor seg selv og erkjenne, at det hører en ytre, såvel som en indre forberedelse til å komme i kontakt med sitt guddommelige indre, sitt sinn og sin intuisjon.

Kabbalah handler om å akseptere at sannheten blir presentert på mange forskjellige måter i løpet av et livsforløp og at du er den eneste som kan bedømme når noe føles riktig eller feil. Vær med på et spennende kurs og la symbolene inspirere deg.

 

WEEK-END 4 : 28.2-1.3.2015 : DE 4 VERDENER OG DE 3 SJELSASPEKTER

I løpet av disse to dagene får du muligheten til å lære Kabbalahens fire forunderlige verdener å kjenne. Disse verdenene representerer arketypiske prinsipper, astrale og mentale virkeligheter, og ikke minst et mysterium om hvordan handlingens kraft kan gi oss forståelse av den guddommelige skaperprosessen.

Enkelte av disse verdenene oppleves kun i glimt og er så sterke og omfangsrike, at de gir inspirasjon og forståelse nok til et helt liv.

Utover de fire verdenener vil vi også arbeide med de tre sjelsaspektene, som lever i det kabbalistiske treet. Disse tre elementene eller trinn i menneskets sjel; NEFESH, RUACH,NESHAMA, tenker man på som noe som fantes i den første av de fire verdenene- Utstrømningens Verden.Gjennom et menneskets livsløp handler de som en enhet i hverandre, og for å forstå naturen i denne balansen, vil vi se på hvert enkelt for seg selv.

Bli med på en magisk reise gjennom Kabbalahens dimensjoner og la deg forundre av den store skaperkraften.

 

WEEK-END 5 : 11-12.4.2015 - KABBALAHENS SEREMONIELLE VERKTØY

Denne gangen går vi igjennom vår egen kulturperiode - Egypt, Israel, Hellas, Rom, Kristendommen, Islam, vikingene - opp til vår tid med åndsvitenskapens ankomst for å vise at den slett ikke er så ny likevel!

Vi vil prøve å skape en dypere forståelse av innvielsene og de ritualene som er knyttet til dem. Noen av de innvielsene vi alle har sett mange ganger er f.eks kirkens sakramenter som dåpen, konfirmasjonen, vielsen, presteinnsettelsen og begravelsen.

Vi vil sette disse i.f.t Kabbalah for å se om det kunne tenkes at nye ritualer vil bli utviklet.Bønnens og meditasjonenes kraft er naturlige verktøy i det seremonielle arbeidet, så også dette vil vi se på i.f.t Kabbalah.

Videre vil vi arbeide med mysteriet om tempel - og kirkebygningens symbolikk og lage et par ritualer og eksperimenter, som vil kunne brukes i dette arbeidet fremover.

Velkommen til spennende dager som viser den praktiske siden av mystikkens gåtefulle verden.

WEEK-END 6 : 30-31/5.2015 - KABBALAHENS NUMEROLOGI

Vi tar fatt på tallenes hemmeligheter og avslører hvordan fødselsdagene og navnene våre gir oss en rekke skjulte hentydninger rundt vår fremtid, fortid og nåtid.

Mange mennesker har benyttet verdiene forbundet med Kabbalahens tall og funnet dypere forståelser om menneskeheten. Vi vil se på hvordan kabbalistene skapte et system som er en kombinasjon av de opprinnelige numerologiske og astrologiske symbolene og hvordan disse kan bringe ubegrensede muligheter for fortolkninger kun fra tid og sted.

WEEK-END 7 : 22-23/8.2015 - TRE INN I KABBALAHENS ASTROLOGISKE KAMMER

Få en enestående mulighet til å dykke ned i mysterienes brønn og opplev å få se livet ditt fra en helt annen og fantastisk vinkel.

Med det astrologiske horoskopet, husene og alle dets planeter som våre nøkler, åpner vi opp for de esoteriske hemmelighetene.

Vi vil undersøke hvordan vi kan samkjøre vårt indre selv med solsystemets kosmiske vesen og dermed nære et frø mot Kosmos og vår spirituelle utvikling.

For å gjøre dette mer personlig, husk å ta med de viktigste informasjonen som skal brukes når et horoskop formes. De er: fødselsdag, samt tidspunkt og sted.

 

WEEK-END 8 : 10-11/10.2015 - PLANETENE OG SOLSYSTEMET

Her vil vi lære om Venus, Saturn og de andre planetene og høre om hvilke engleriker og energier man mener har betydning for den enkelte.

Tre inn i Kabbalahens kammer og se hvilke sefiroth, stier og symboler som kan gi oss en større forståelse av hverdagens erfaringer.

Vi er kanskje alle en del av en større kosmisk bevissthet, og i løpet av disse to dagene vil du få en opplevelse av at du er omringet av flere mysterier enn du umiddelbart ville tro, og at du selv kan være med på å avdekke dem. 

LITT OM FORELESEREN:

B.kim Pedersen er 50 år og er fra øya Læsø i Danmark, men har i mange år bodd i Ålborg, men han har i mange, mange år reist i hele Skandinavia og undervist i teosofi, esoterisk astrologi, esoterisk psykologi og filosofi,mm.mm, og har holdt foredrag om livets mysterier.

Esoterisk Forum Stavanger har samarbeidet med ham helt fra vår oppstart for snart 10 år siden.

Det som er det spennende med Kim er at han har studert et bredt spekter av forskjellige åndsvitenskapelige teorier, som f.eks Martinus, R.Steiner, Kabbalah, A. Bailey,og han kan mye om ritualer, seremonier og mye annet. Han har også jobbet med trance-kanalisering i 23 år i esoteriske grupper i Danmark og Norge.

Han er en humoristisk fyr, og latteren sitter løst, og etter så mange år rundt omkring i Norge, så snakker han lettforståelig dansk med mange norske ord!

Hans hjemmeside: www.bkimpedersen.dk

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

PRIS: KR. 1250 PR. WEEK-END

STED: LOMVIVEIEN 26, KVERNEVIK

 PÅMELDING: ARNHILD YALENA ROB

                                                  e-mail: arnhildrob@gmail.com

                                                  mobil: 93486729

VÅR HJEMMESIDE: www.esoteriskforumstavanger.com

 

Ruth 08.05.2014 01:45

Gled dere til spennende weekender. Dette er helt topp. Kim er kjempeflink og vi andre bidrar til å gjøre det spennende

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg