Forskjellige visdomsord........


INGEN KAN UNNGÅ SIN SKJEBNE,
MEN DE KAN SVIKTE SIN BESTEMMELSE

Når du er fanget i tidens renkespill, skal du ikke protestere,
men engasjere deg aktivt i din reise og ta dine valg
selv under de verst tenkelige forhold.
Du er ikke herre over skjebnen, men et instrument
som skal uttrykke den.
DISKUSJONER OG ARGUMENTER
BØR REDUSERES TIL ET MINIMUM,
OG TIL SIST, ERSTATTES AV
EN TANKE.
TANKE BØR REDUSERES TIL ET
MINIMUM OG TIL SIST
ERSTATTES AV TAUSHET.
VISDOM FØDES I TAUSHET.


G. Hodson
HAN ELSKET SKJØNNHET,
HAN ELSKET ÅNDELIGHET OG
HOLDT SINE TANKER FESTET PÅ
IDEALET.
SÅDAN EN GRAVSKRIFT VIL JEG
GJERNE HA.

G. Hodson


AUM MANI PADME HUM

-åpner døren til Alt i Alt-


G. HodsonALT KOMMER TIL DEN
SOM GIR AVKALL

G. HodsonÅ REISE SEG ER Å
OFRE SEG.
HVER TINDE ER GRUSOM.

G. HodsonNÅR DU ERKJENNER EN
SVAKHET ELLER EN FEIL, SÅ
HELBRED DEN VED Å MANIFESTERE
DEN MOTSATTE DYD.
SKJUL ALDRI DINE FEILTAKELSER
FOR DEG SELV.

G. Hodson


DEN KLARE ERKJENNELSE
AV ENS EGEN BEGRENSING
SKAPER EN NATURLIG
YDMYKHET SOM ER
SANN DYD.

G. Hodson
OKKULTISTEN PÅTAR SEG MERE
ENN ET MENNESKE KAN KLARE-
OG ENDER MED Å KLARE DET.
MENNESKET KAN IKKE GJØRE SEG
HÅP OM Å NÅ SIN STJERNE,
MEN SOM SJØMANNEN SETTER
HAN SIN KURS ETTER DEN.

G. Hodson
VÆR I DIN PERSONLIGHET HVA
DU ER I DITT EGO (sjel).
VÆR I DE SMÅ TING, HVA DU ER
I DET STORE.
VÆR I DET SÆRLIGE, HVA DU ER
I DET ALMINNELIGE.
VÆR I DINE ØYEBLIKK,
HVA DU ER I DITT KALL.

G. Hodson
SELVRENSELSE BETYR KOMPLETT
ELIMINERING AV ALL
KRENKETHET.
HJERTET MÅ VÆRE RENT HVA DETTE
ANGÅR, ELLERS SÅ KAN MESTEREN
IKKE BO I DET.
ET RENT HJERTE OG EN ALLTID
ÅPEN KANAL ER IDEALET.

G. HodsonDET ER MULIG Å KJENNE
TEOSOFIEN OG TALE DENS SPRÅK,
OG ALLIKEVEL VÆRE UVITENDE OM
DENS LYS!
DET ER MULIG Å KJENNE DEN
ELDGAMLE VISDOMS ORD UTEN Å
KJENNE DENS MUSIKK.
TEOSOFI ER EN KRAFT, OG DEN
BØR BRUKES TIL
"MENNESKETS FORBEDRING"!

G. Hodson

DET DU KLYNGER
DEG TIL, MISTER DU.
DET DU GIR AVKALL PÅ,
VINNER DU!
GI SLIPP!

G. HodsonINTET FØDES UTEN TAP.
ALL SMERTE ER FØDSELSVEER.

G. Hodson

 


EN GNOSTISK LEVEREGEL:

"LÆR ALT Å KJENNE,
MEN FORBLI SELV UKJENT!

G. HodsonSANNHETEN FRIGJØR
OG
FORENER

Marcello HaugenVÆR SOM KILDEN
SOM RENNER OVER,
IKKE SOM BRØNNEN
SOM ALLLTID INNE-
HOLDER DET SAMME VANNET......
DET ER EN MENING
MED ALT.
STREB ETTER Å SE
MENINGEN.
ELSK ALLE
MENNESKER DER
HVOR DE ER!

UVERDIG ER DET
Å KLAGE OVER DEN
LAGNAD EN SELV
HAR VALGT....

(fra Kristin Lavransdatter)SINNET ER IKKE I
HODE, MEN I HVER
CELLE I KROPPEN DIN....

SJELEN ER OVERALT,
GJENNOM OG OMKRING DEG.

SJELEN ER DET SOM INNEHOLDER DEG.
DEN ER STØRRE ENN KROPPEN.
DEN BÆRES IKKE I KROPPEN,
 MEN BÆRER KROPPEN I SEG.
GUD GI OSS STYRKE TIL Å
AKSEPTERE MED FORKLARELSE
DET SOM IKKE KAN ENDRES,
MOT TIL Å ENDRE DET SOM
BØR ENDRES, OG VISDOM
TIL Å SKILLE DE TO TINGENE
FRA HVERANDRE.

Renihold Niebuhr
Dette øyeblikket NÅ - er
egentlig det eneste øyeblikket
du har. Det er vakkert og særegent.
Livet består av simpelthen en rekke
slike øyeblikk som skal oppleves etter
hverandre. Hvis du vier deg til det
øyeblikket du befinner deg i og opprettholder
kontakten med sjelen og forblir lykkelig,
da vil du oppdage at hjertet er
fullt av positive følelser.


INNVIELSER ER I HØY
GRAD PROSESSER MED HÅRDT
ARBEID HVOR IGJENNOM
DEN INNVIEDE BLIR
TIL DET HAN ER.


KIRKENS TEOLOGER FORTOLKER
KRISTI ORD PÅ EN MÅTE
SOM IKKE HAR NOEN
RELASJON TIL HANS
OPPRINNELIGE INTENSJON.

JEG STILLER MEG VILLIG TIL Å
ARBEIDE I SKAPELSENS TJENESTE

JEG VELGER Å VÆRE HER OG NÅ

JEG VELGER Å HA TILLITT I
DEN ELLER DEN SITUASJONENMENNESKET ER ET
RESULTAT AV SINE EGNE
GJERNINGER, OG ER
SELVE SKAPEREN AV
SIN EGEN FREMTID

TIDEN HAR KOMMET
TIL Å SE LYSERE PÅ
ALLTING,TIL Å BLI
GLAD OG FORNØYD
VED IKKE Å TA DEG
SELV OG LIVET SÅ
FORFERDELIG HØYTIDELIG!

HVIS ET MENNESKE BLIR FOR FASTLÅST I SIN STOLTHET,
UBØYELIGHET ELLER I SIN
PERSONLIGE VILJE, KAN EN
VOLDSOM SMERTE VÆRE
NØDVENDIG FOR Å NEDBRYTE
DEN INDRE STIVHET OG ÅPNE
FOR LIVET PÅ EN NY MÅTE.


DEN GAMLE FORM SKAL HELT FORVANDLES
ELLER ERSTATTES MED EN NY
TENKNING, NYE FØLELSER OG
NYE STRUKTURER PÅ ALLE
OMRÅDER.

INGENTING ER SMERTEFULLT AV
OG I SEG SELV. SMERTE ER ET
RESULTAT AV GALE TANKER.
SMERTER ER RESULTATER AV
BEDØMMELSER DU HAR GJORT
OM TING.
FJERN DOMMEN OG SMERTEN
FORSVINNER.

DEN STØRSTE HJELPEN DU
KAN GI NOEN, ER Å VEKKE
VEDKOMMENDE OG MINNE
DEM PÅ HVEM DE VIRKELIG ER!

Noen ganger med litt hjelp, ett dytt, et hint.., og noen ganger kreves en
beslutning som lar dem kjøre sitt
eget løp, følge sin egen sti uten innblanding eller diskusjon fra deg... 


Hvis et menneske gjennom
et ekteskap holdes fast i en
bevissthetsform som er
utlevd, kan ekteskapets
oppløsning være nødvendig for å
 skape mulighet
for et nytt liv....ERKJENN LIVET
SOM DET ER OG
PÅSKJØNN DET SOM
DU KAN FÅ UT AV DET


SÅ EN TANKE OG HØST
EN HANDLING, SÅ EN
HANDLING OG HØST EN
VANE, SÅ EN VANE OG
HØST EN KARAKTER,
SÅ EN KARAKTER
OG HØST EN SKJEBNE
SOM ET MENNESKE
TENKER,
SÅLEDES ER HAN.MANGEL PÅ
VITEN SKAPER
IKKE KARMISKE
VIRKNINGERDEN SOM VET,
ER STØRRE ENN
KUNNSKAPEN
DET STØRRE LIV
OMFATTER ALLTID
DET MINDRE, OG HVER
BEVISSTHETSUTVIDELSE
BRINGER MENNESKET
NÆRMERE DENNE ERKJENNELSE

DEN SOM SØKER,
ER STØRRE ENN
DET SØKTE....

KUNNSKAP ER EN METODE,
ET INSTRUMENT ALLE
BRUKER, OG BARE EN SPIRE
TIL DEN ÅNDELIGE ERKJENNELSE

DISIPPELEN MÅ
KUNNE FORSTÅ
GRUPPENS PLAN, OG
IKKE KUN SITT EGET
INDIVIDUELLE PROBLEM


HVIS DU LEVER MED
ÅPENT HJERTE I DAG,
VIL MORGENDAGEN
TA VARE PÅ
SEG SELV.

VÆR TRO MOT DEG SELV,
OG SOM DAG ELLER NATT VIL
DET FØLGE,
AT DU IKKE KAN VÆRE
FALSK
MOT NOE MENNESKE

ShakespeareDisippelskapets vei er
ikke en lett vei,
men dens kompensasjoner
er fyldesgjørende...Menneskets innerste vesen
er et med det guddommelige
og er derfor blitt kalt
"en gnist av Guds hellige ild" i østen og
"verdens lys" i vesten.


DET SOM ET MENNESKE
FORAKTER OG FRYKTER MEST
AV ALT, ER DET
SOM FINNES STERKEST
I HAM, MEN SOM ENNÅ IKKE
ER ERKJENT SOM SÅDAN.

(A. Bailey i Disippelen i den nye tidsalder 1)


HVERT LEVENDE VESEN KAN
BARE FORSTÅ OG OPPFATTE GUD
I DEN GRAD DET SELV ER
I STAND TIL BEVISST Å OPPLEVE,
ÅPENBARE OG
VIRKELIGGJØRE GUD.
Spørsmål til Greven:

"I have been told that the light will
come from the North- meaning from
Scandinavia - but I don`t know if
there is any truth in that"?


Svar fra Greven:

WELL, MY BELOVED, THE LIGHT
WILL COME FROM WITHIN!!VI MÅ GLEMME DEN VI
TROR VI ER, FOR AT
VI SKAL BLI DEN VI
VIRKELIG ER!

Paulo Codho i Zahir

Ved enhver
krise har du
kommet til et
veiskille hvor du er
i stand til å snu
livet ditt rundt...
THIS FRAGMENTATION OF THE WHOLE IS PAINFUL
AS THE SOUL YEARNS TO BE RECONNECTED. EACH SOUL MAY BE PERCEIVED AS A BEAUTIFUL
MULTI - FACETED DIAMOND
WITH EACH FACET REPRESENTING YOU IN
YOUR DIFFERING EXPRESSIONS/ASPECTS.
TIME IS THE MEANS BY WICH
THE ILLUSION OF SEPERATION CAN OCCUR.
OUTSIDE OF TIME EVERYTHING COEXISTS
IN ONE MOMENT:
THE ETERNAL NOWAS ALL OF YOUR LIFETIMES
COEXISTS SIMULTANEOUSLY,
IF YOU CHANGE YOUR PERCEPTION
OF ONE REALITY,
THEN ALL REALITIES ARE TRANSFORMED.ALL OF YOUR EXPERIENCES IN EXISTENCE
REFLECT YOUR PRESENT CONSCIOUSNESS
IN THE ETERNAL NOW.
AS SUCH AS YOU GROW
SPIRITUALLY MATURE
ANY HARM
YOU HAVE CAUSED
CEASES TO BE
 FOR YOUR "PRESENT"
CONSCIOUSNESS NO LONGER SUPPORT
THIS IDEA.
THUS "SIN" IS IMPERMANENT AND CANNOT
LONGER TOUCH YOUR SOUL.
EACH SOUL WITHIN CREATION REFLECTS
THE TOTALITY OF EXISTENCE.


EACH OF US CONTAINS THE WHOLE
THOUGH WE ARE FRAGMENTED
INTO INDIVIDUAL SOULS.
AS SUCH ONENESS OCCURS
 AS NOTHING IS TRULY SEPERATE.
EACH TIME WE DIMINISH OURSELVES
WE DIMINISH THE IMAGINATION OF OUR CREATORTHERE IS AN ENDLESS SUPPLY OF WISDOM AND SHARING
AND BY OPENING YOURSELF TO CONSCIOUSNESS EXPANSION
YOU ARE PULLING THE VEIL ASIDE FOR OTHERS.
YOU HAVE A LIMITLESS NUMBER OF ASPECTS
AND YOUR ASPECTS HAVE ASPECTS AND SO ON
(LIKE A WONDERFUL FRACTAL).EACH OF YOUR ASPECTS REFLECTS BACK
 INTO THE MIND OF YOUR CREATOR,
YET ALSO REFLECTS UPON
YOUR OTHER ASPECTS.
IN TRUTH THERE IS NO ONE TRUTH,
IT IS ALL A MATTER OF PERCEPTION.

 S.K
WE EXISTS IN ALL DIMENSIONS THROUGH
ASPECTS OF OURSELVES.

 MEL.
TIME CAME INTO EXISTENCE TO CREATE
THE ILLUSION OF HAVING A SEPERATE LIFE
TO OTHER DIMENSIONS.


MEL.
TIME IS THE BEING WHO ALLOWS THE LAW
TO OPERATE WITHIN THIS ILLUSION. S.K


ALL MOMENTS COEXIST SIMULTANEOUSLY-
THERE IS NO PAST OR FUTURE, ONLY THAT MARVELOUS
THING CALLED THE ETERNAL NOW.


S.K


EVERYTHING COEXISTS IN ONE MOMENT, ALL OF
YOUR SUPPOSED PAST LIVES, ALL OF YOUR SUPPOSED FUTURE
LIVES AND EVEN THIS PRESENT LIFE IS ALL
OCCURING IN THE ONE INSTANTEOUS MOMENT.S.KTHE ETERNAL NOW IS ALL OF EXISTENCE OPERATING
ALL AT ONCE ON EVERY LEVEL AND THEREFORE YOU
ARE ABLE TO ALTER THE PAST AND SHAPE THE FUTURE.


S.K


IF YOU CHANGE OR ALTER YOUR PERCEPTION OF ONE PARTICULAR
REALITY, THEN ALL OTHER EXPERIENCES AND REALITIES ARE TRANSFORMED.S.K
IN THIS WAY NOT ONLY CAN YOU ALTER A
SUPPOSED FUTURE, BUT YOU CAN ALTER A SUPPOSED
PAST WHICH THEN, IN TURN, ALTERS THE PRESENT AND
FUTURE, FOR IT IS ALL AS ONE.


S.K

ALL LIFETIMES, ALL EXPERIENCES ARE LAYERED UPON
EACH OTHER IN DIFFERING DIMENSIONS AND OCCUPYING
THE SAME SPACE AND TIME, BEING THE ETERNAL NOW.


S.K
Min definisjon av åndelighet har ingenting med trossystemene i de etablerte kirker å gjøre.
Å være åndelig og å være religiøs kan være, og er ofte, forskjellige måter å leve på.
Altfor mange religiøse mennesker oppfatter tro som en slags forsikrings - kontrakt som beskytter dem mot vreden til den ukjente allmektige.

ÅNDELIGHET ER EN KODE Å LEVE ETTER....

(Matthew Manning i "Med en fot i stjernene")
......noen ganger virker ikke healing fordi i en åndelig sammenheng er det ikke det rette tidspunktet for at den skal virke. Det kan være at noen lærer noe på en annen måte eller utvikler seg selv gjennom å oppleve sykdommen.
Den personen som har dødd, kan ha gått så langt som han/hun kunne gå i livet sitt, og den tiden er kommet for dem til å bli "hjemløs" og forlate denne bestemte identiteten, eller det er ment at andre mennesker rundt dem er målet, slik at de skal lære noe av denne opplevelsen......

(Matthew Manning i "Med en fot i stjernene")
Dersom hver av oss kunne trekke noe ut fra enhver opplevelse og se på det på en positiv måte som noe en kan lære av, og dersom dette kunne bli verdsatt, ville livet aldri bli løsrevet fra sin indre mening.

Slik ville vi ikke bli slukt opp av de mange svarte hull i vår bevissthet.

Albert Einstein bemerket en gang at "verden holder på å bli et farlig sted, ikke fordi folk gjør onde ting, men på grunn av alle de mennesker som bare iakttar og ikke gjør noe...."

(Matthew Manning i "Med en fot i stjernene")

Ved å være positive og innstille vår bevissthet slik at vi alltid ser den gode siden i andre mennesker, og at det som skjer har en mening, kan vi skape en verden som er et bedre og tryggere sted.

Kanskje tenker vi at dette gjør ingen forskjell. Men dersom en slik holdning blir satt ut i live av millioner av mennesker, kan det ikke unngå å gi positive ringvirkninger.

Den måten vi tenker på, bestemmer våre handlinger.

Våre tanker gir verdens dens åndelige kvaliteter. Er disse tankene negative, er den energien som oppstår, ødeleggende.

(Matthew Manning i "Med en fot i stjernene")

TANKER OM STEINER

Denne steinen har ligget i havet sammen med andre steiner, og de har gnisset på hverandre. Nede på bunnen har den blitt kontinuerlig vasket, renset, skrubbet og vært i forandring.
Den har i årevis vært utsatt for forskjellig vær og vind.
Den har opplevd temperaturforskjeller, is, kulde, varme og ensomhet.
Vi har vel alle steiner i livet som vi gjerne skulle ha vært foruten. Det går ikke an å bli kvitt dem, og noen ganger er det ubehagelig og sårbart å bli minnet om dem.
Når de rører på seg i dypet, frambringer det uro og smerte.
Valget er å la det universelle lys slippe til på den eller de steinene vi sliter med, slik at de kan bli  belyst og gitt nye farver.
Da kan det forvandles til noe vakkert, som igjen kan samordnes med alt ellers i livet.
Etterhvert vil det gi en dypere og sterkere glans.
Vi får noe verdifullt hvis vi tør å gå igjennom en slik prosess......

                                                Ed/Na     (litt omskrevet)


LIVSLOVEN- Loven for tilværelse og dens forjettelse (1929)

Du skal være til glede og velsignelse for alt du kommer iberøring med slik at min nærhet føles gjennom alle dine manifestasjoner, på det, at du må være en åpen kanal for mitt lys, slik at der hvor du viser deg, skal ingen mere vandre i mørket, men gjennom deg skue mitt åsyn, og derved bli tildelt den kjærlighet, den lykke, den salighet, det liv, det lys, den makt, den herlighet, som jeg har beredt hver eneste gudesønn, og derved selv som et sollignende vesen komme til å befinnne deg som min utsendte livgiver og budbringer på de kloder eller verdener, som jeg måtte anse for modne til å motta eller skue dette himmelske budskap i en sådan original manifestasjonsform eller stråleglans som den, jeg i forbindelse og kontakt hermed har gitt at være deg særegen.

MARTINUSLeadbeater:

DET ER EN FEIL Å TRO,
AT GRENSEN FOR ENS OPPFATTELSESEVNE
OGSÅ ER GRENSEN FOR,
HVA SOM KAN OPPFATTES.....................


Tibetaneren (mesteren Dwal Kuhl):

"På dette tidlige stadium vil jeg minne dere om, at kun det dere selv vet og opplever bevisst har betydning og utgjør sannheten for dere.

Det som dere får fortalt av andre, og selv av meg, tjener ikke noe vitalt formål, bortsett fra å forsterke eller bekrefte noe som dere vet i forveien, eller skape illusjoner eller ansvar, inntil det enten avvises eller oppleves av dere selv i deres bevissthet".


"Å oppøve intuisjonen til å erkjenne åndelig sannhet bør være gjenstand for deres streben".

"Det eksisterer kun en autoritet, og det er ethvert menneskes egen udødelige sjel.
Det er den eneste autoritet som bør anerkjennes!"

"Kilden til deres styrke skal finnes i gruppeundervisning og i gruppe-streben.
Som sjeler får menneskene deres liv fra det universelle ocean og ikke fra en liten spesiell kilde.
Dere bærer deres små krukker og finner veien til det ocean, og hver i sær fyller sin lille beholder med det som han/hun har behov for.
I lyset fra deres egen intuisjon og illuminerende tenkeevne, utviklet og gjort anvendelig gjennom meditasjon, så skal dere ta det aspekt av læren som passer og hjelper dere, og så fortolke det sett i lyset av deres eget behov og deres vekst."Lene Pape under et foredrag i pinsen 2011:

DET ER FØRST NÅR VI ER TILSLØRT AT VI KAN BEGYNNE Å TENKE!!

 Alt i vår verden er en gjenspeiling av sin egen høyere gjenpart eller prototype,
"som foroven, så forneden".
Å OPPØVE INTUISJONEN TIL Å ERKJENNE ÅNDELIG SANNHET BØR VÆRE GJENSTAND FOR DERES STREBEN.

                                                  D.K

GUSTAV MAHLER"VI VENDER ALLE TILBAKE.
DET ER DENNE SIKKERHET,
SOM GIR LIVET MENING,
OG DET GJØR IKKE DEN
MINSTE FORSKJELL OM VI
HUSKER DET TIDLIGERE LIV
ELLER EI.
DET SOM TELLER ER IKKE
INDIVIDET OG DETS TRØST,
MEN DEN STORE HIGEN MOT
DET FULLKOMNE OG RENE,
SOM FORTSETTER I ENHVER
INKARNASJON."

Gustav Mahler (1860-1911)

RALPH WALDO EMERSON"HA TILLITT TIL DEG SELV!
HVERT HJERTE DIRRER VED DENNE JERNSTRENG.
MOTTA DEN PLASS SOM DET GUDDOMMELIGE
FORSYN HAR FUNNET FOR DEG......
HOLD FAST PÅ DEG SELV, VÆR ALDRI EN
ETTERLIGNER.....
DET, SOM ENHVER KAN GJØRE BEST, KAN KUN
HANS SKAPER LÆRE HAM.
DET ER INGEN, SOM ENNÅ VET ELLER KAN VITE,
HVA DET ER, INNTIL DETTE MENNESKET HAR LAGT
DET FOR DAGEN.....
GJØR DET, SOM ER DEG BESKIKKET, SÅ KAN DU IKKE
HÅPE ELLER VOVE FOR MEGET".

MARTIN BUBER"DET ENESTE DET KOMMER AN PÅ, ER Å BEGYNNE MED SEG SELV,
OG I DETTE ØYEBLIKKET SKAL JEG IKKE BEKYMRE MEG OM NOE
ANNET I VERDEN ENN DENNE BEGYNNELSE.
ENHVER ANNEN STILLINGSTAGEN AVLEDER MEG FRA Å BEGYNNE,
SVEKKER MITT INITIATIV OG AVSPORER HELE DET DRISTIGE OG
VELDIGE FORETAGENDE. DET ARKIMEDISKE PUNKT, HVORFRA JEG
PÅ MITT STED KAN BEVEGE VERDEN, ER FORANDRINGEN AV MEG SELV......

OG FORTSETTE UT OVER SEG SELV.....

BEGYNNE MED SEG SELV, MEN IKKE ENDE MED SEG SELV;
GÅ UT I FRA SEG SELV, MEN IKKE HA SEG SELV SOM MÅL;
FORSTÅ SEG SELV, MEN IKKE VÆRE SELVOPPTATT".

Martin Buber (1878-1965) i "Menneskets vei".

NYTTIGE ORD TIL ALLE1. PÅLEGG DEG SELV DISIPLIN FRIVILLIG

2. GJØR VISDOMMEN TIL DIN EGEN.

3. FINN DIN VEI.

4. LA VISJON LEDE DEG

5. BLI EN LYSLEDER DER DU ER!

6. VÆR ET LEVENDE EKSEMPEL

7. ELSK!

JEG SER PÅ DIAGNOSEN MIN SOM EN EKSTRA BAGGASJE SOM JEG HAR FÅTT, OG SOM JEG ALLTID MÅ BÆRE MED MEG.
MEN JEG BÆRER DEN I EN RYGGSEKK SOM JEG SNØRER IGJEN.
NOEN GANGER MERKER JEG DEN IKKE.
NOEN GANGER ER DEN TUNG,
OG NOEN GANGER ER DEN SOM EN LITEN GNAGER
SOM TITTER OPP AV SEKKEN OG SIER:
"TITT, TITT, HER ER JEG!"

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg