KANALISERINGER

Kanalisering fra Marcello Haugen, aug.2010

Kjære mine søstre og brødre
 
 
Vit at når morgenen gryr, vil vi alle samles igjen i en forykende samkomst, for å feire den bragd dere alle har deltatt i, igjennom å være tilstede og yte alle deres beste.
 
Med dette brev ønsker jeg å formidle ut til dere hvilken glede det er for meg, at dere fortsatt husker og minnes min tilstedeværelse på Lillehammer, såvell som de andre stedene blandt annet Otta og Kristiania, nå kalt for Oslo.         
 
Besøkende i mitt kapell, som ble bygget nettopp med dette formål; å bringe dere sammen igjen og for at dere skal ha et sted å søke dere til. Det beveger mitt hjerte å se dere alle formidler deres budskap ut til verden i et videre omfang enn dere kunne tidligere.
 
Nå er tiden inne for å formidle nettopp de tause ord og synliggjøre deres hjertes lys og gjenforenes i den ånd dere satte ut for å gjøre.          
 
Tidligere var dere bundet av fortidens slør såvell, som lenker til de liv dere har levet og deres familie. Nå stråler dere som en familie av lys.
 
Fler og fler kommer sammen med dere for hver dag som går, for deres hjerter står også i brann etter å finne igjen sin tilhørighet her på jorden de ikke finner noe annet sted. Er ikke dette fantastisk?
 
På min tid var det et ensomt arbeide til tider. Selv om jeg også hadde englene rundt meg, spesiellt erkeengel Michael, som formidlet sine budskap til meg og lærte meg om universets mysterier. Min daværende søster Inga var meg til stor hjelp. Hun holdt meg tilstede da mitt sinn ofte vandret av sted, slik som dere nå kjenner til.
 
Ja det er viktig å jorde seg mer enn tidligere, da dere blir "lettere og lettere" for hver dag som går. Stå sammen som de søstere og brødre dere er og lytt dypt inn i deres hjerter.
 
Dere lever i en tid da ekspansasjon av energi er med på å "strekke" dere bortenfor et rom der tidligere ikke er berørt. Det vil si at dere åpner opp portaler og dører raskere enn før, til en noe ukjent verden for dere. Men se dette slik; den er velkjent for dere alle og dere vil huske og bli ønsket velkommen hvorhenn dere ferdes.
 
I min tid var jeg en helsearbeider, i den forstand å sette fokus og søkelys på pasientens velvære. Det var alt der skulle til. Har dere glemt dette?
 
Hvordan er ditt velvære? Hvordan har din fysiske kropp og ditt sinn det akkurat nå? Tilbring tid alene i naturen og søk deg til et sted hvor du føler der er fred. Slike steder er hellige for din sjel der søker dyp kontakt med sin mester; Deg.
 
Hvorfor ikke lytte? Ta deg tid. Hva er der som haster slik at du glemmer ditt eget velvære? Husk at gjennom tidene; de liv dere har levd og nå lever er svært traumatiserte hos enkelte og behøver derfor et lyttende øre, for å bli forløst fra sine opplevelser. Bli ikke forskremte da det dukker opp tidligere minner, men omfavn det, som en mor omfavner sitt elskelige barn; Deg.
 
Den tid dere nå går inn i, vil bringe deg ned i kne om du velger å ikke lytte til din sjel, så vit at det er for ditt eget beste. Slik vil dere oppdage at alt som blir forløst  gjennom din oppmerksomhet og vilje til å gi deg selv; din sjel omsorg, vil nå nye høyder av kjærlighet deretter glede.
 
Heidi deler min visdom med dere, men er lite flink til å lytte til seg selv da hun jages av tidligere demoner, hvor liten eller ingen verdsettelse fant sted. Derfor innhenter hun all den informasjon hun kan rundt psykisk helse for seg selv (boken; ditt kropp speiler din sinn), men kjære dere; let i hjertene deres. Det ønsker å bli gjenforent i kjærlighet til dere selv.
 
Dere går ingen steder. Dere kommer ingen steder før dere innser at hjertedøren deres står på vidt gap for hele omverdnen unntatt for dere selv. Kan der ikke se dette faktum; mine ord, englenes og universets ord og visdom spres kun ut fra deres hjerter. Vi går ikke forbi dere til en annen - vi er en del av dere.
 
Derfor; Stille mitt hjerte
           stille min munn
           i taushet taler sjelen
           i stille stund.
 
(sjelesangen, eks spilldåsen)
 
La deg bli omfavnet i kjærlighet og aksept til deg selv, for da først; er vi deg nær!
 
Heidi; hvordan?
 
Våg å se på deg selv som "stor", for det er du/dere i sannhet med "alle oss" på dine skuldre.
 
 
 
Din venn, Marcello Haugen
 
 
Dette har jeg funnet på: www.heidiberg.vpweb.no

Kanalisering fra Matthew 2008

 
 
Kanaliseringer fra himlen

 
 
 


Vil du have
kanaliseringerne tilsendt direkte?
 
Du vil modtage dem mindst 1 gang om måneden.

Du kan til enhver tid afmelde dig igen, og din email sendes ikke til anden side.
Tryk herSafeUnsubscribe
nederst i email 
OBS


Læs disse meddelelser med hjertet og mærk din egen sandhed i de skrevne ord
.23. august 2010

 


Mens du venter, får du her en kanalisering fra december 2008, som ALDRIG er blev sendt ud før nu, som stadig indeholder tidsløs, relevant viden.
 

 

Virkningerne af håb og optimisme; følelserne i højtiden; at have tålmodighed i overgangs-fasen; at være forberedt på sjælsniveau til at kunne takle den økonomiske krise; beviser for ekstra-planetær assistance; at være aktivt involveret i forandringsprocesserne; "harmonisk bølge"; tætheds to betydninger; det menneskelige DNA; metoder til at "udvande" folks bevidsthed; Indigo og krystal-mennesker; betegnelser der skaber splittelse; bevidstheden af alt der eksisterer; vigtigheden af kunst; virkningerne af musik; aspekter ved julen

Via Suzanne Ward (oversættelse v/ Kim Dyrlund)
www.facebook.com/group.php?gid=86581971985 (midlertidig arkiv - ny hjemmeside på vej
)

21. december 2008

1. Med kærlige hilsner fra alle sjæle på dette stade, er dette Matthew, som er her for at fortælle jer, at disse helligdage denne her gang er ulig alle de andre, der er gået forud. I disse sidste dage i et af de mest dynamiske år i jeres optegnede historie, byder mennesker verden over de opløftende fornemmelser og håndgribelige beviser på forandring velkommen. Lyset i de fornyede forhåbninger, ja endda overbevisninger om, at en bedre verden er på vej, føjer sig til den overflod af lys, som Jorden er i stand til at forsyne alle sine livsformer med.

2. Det næste år indeholder spændende udviklinger i ethvert område af jeres verden, med bestræbelser, der både forplanter sig "opad" og "nedad" for at skabe meningsfulde og vedvarende forandringer. Vær venligst opmærksomme på, at det, som sker, er intet mindre end fødselen af en helt ny verden, og der er behov for tid for at reformprocesserne kan implementeres og indarbejdes glat. At stå fast i lyset vil holde jer i balance i en tid, hvor nyhederne en dag vil lyde som, nu går det fremad, og den næste dag vil det lyde som et skridt tilbage. Med jeres indre balance kan I være en informeret iagttager, uden at blive trukket følelsesmæssigt ind i medielandskabets 'højdedrag og dale' rapporteringer.

3. Ligesom i fortiden, vil en stor del foregå bag scenen. Alligevel har aktiviteten i lange tider været forbryderisk, lavet for at holde jer fanget i mørket. Nu bliver bestræbelserne dirigeret ind i de forskellige overgangsstadier, som er lavet for at forbedre jeres verden. En kort tid endnu vil udbredt offentliggjort information kun vise toppen af isbjerget på grund af den utilstrækkelige opdagelses- fremgang, og anden information vil med vilje blive udeladt, indtil massemedierne er totalt eliminerede. Og selvom Internettet i nogen tid fortsat vil være den mest pålidelige kilde i forhold til at finde information, bliver det ligeledes anvendt af dem, som stadig prøver at skjule sandheden eller forvrænger den, så vær meget kritiske i jeres evalueringer af, hvorvidt informationerne på Internettet er troværdige.

4. Og giv venligst overhovedet ingen energi til de frygteligt lydende forudsigelser! Hvis I blot føler ét øjebliks vaklen i denne henseende, træk da vejret dybt og roligt, luk jeres øjne og visualiser Jorden badet i gyldent lys. De høje vibrationer af denne vision vil løfte og balancere jeres energisystem. Det samme princip gør sig gældende, når I ændrer en negativ tanke til en af positiv natur.

5. Alt som den lange æra af mørket er ved at afsluttes gennem de stadigt voksende tanker og ønsker om en verden af kærlighed, fred og harmoni, så kan ikke alle føle, at de har lyst til at fejre dagene forude. Vi ser sorgen, som krige og andre former for vold, sygdom, sult, og tab af hjem og arbejde forårsager hos mange familier rundt om i verden, og vi føler tungheden i deres hjerter. Jeg prøver på ingen måde at "smide koldt vand" henover munterheden hos dem, som lever under venligere omstændigheder - munterhed er godt for sjælen! Benægt venligst ikke jer selv denne opløftelse, men føl jer i stedet taknemmelige og lette om hjertet - de høje vibrationer fra disse fornemmelser lader ikke bare jeres hjerter synge, men de stråles udad for lykkeligt at påvirke alle de liv, I kommer i berøring med. Det, jeg forsøger at sige, er, at af alle tider på året, er denne sæson en, hvor ens følelser over hele det emotionelle spektrum bliver højnede. Vi glæder os med alle, som glæder sig, og til alle som føler sig kede af det eller er ængstelige, siger vi: Søg trøst i at vide, at disse dage passere ind i det nye kalender-år, hvis I tillader det stadig stigende lys at løfte jeres ånd, kan det også styrke jeres beslutsomhed til at håndtere jeres personlige situationer.

6. Af primær bekymring er den globale økonomiske krise, hvilken vil blive dybere, som en dominoeffekt fra den stadig værre situation i USA. Det ville være en stor uretfærdighed at give jer falske forhåbninger om, at dette anliggende hurtigt kan blive løst - en situation af en sådan gennemtrængende størrelse kan ikke blive vendt om igen med hast, og den vil fortsætte med at give vanskeligheder for mange mennesker. Finansielt blodbad var Illuminatis hensigt, men udkommet vil ikke blive det, som de havde planlagt: De forventede at føje til deres kæmpeformuer ved yderligere at stramme deres kontrol over bank- og handelsverdenen, investeringsselskaber og skatter. I stedet for er de blevet vidne til en total destruktion af deres korrupte system, som gennem århundrederne spredtes som et net af pigtråd rundt om planeten. Ud af den nuværende hvirvelvind vil der fremkomme et økonomisk system med ærligt lederskab og en retfærdig fordeling af verdensressourcerne.

7. Under denne overgangsfase fra det gamle til det nye, kan nogen assistance komme fra regeringer fra by-niveau helt op til nationalt niveau, men det er den samarbejdende bestræbelse indenfor familierne, nabolag og små samfund, som vil være de mest pålidelige, støttende og tilfredsstillende. Vi tilskynder jer, der har midlerne til det, at gøre det, del penge og plads med dem, som har behov for husly, brændstof, praktiske ting og transport; og ja, under alle omstændigheder, hvor vejr og typografi tillader det, lav haver og tilskynd andre til at deltage i fødevareproduktionen, samvirkende butikker lige såvel, som at bytte mad for tjenester.

8. Den afgørende ting er, hold jer borte fra frygten! Vi minder jer igen om, at da I valgte at deltage i denne foreliggende betydningsfulde tid, bød I den økonomiske kollaps velkommen, som en forudsætning for kommende reformer, og I var følelsesmæssigt, åndeligt og intellektuelt velforberedte for succesfuldt at håndtere denne midlertidige periode. Selvom I måske ikke indser, at jeres sjælsniveau forberedelse tjener jer godt, så ser vi det! Vi ser en lysere ånd af delen og en fornemmelse for enhed end nogensinde før. Det økonomiske oprør har resulteret i en dybere bevidsthed om velsignelser og følelser af taknemmelighed: medfølelse i større grad overfor mennesker, som er underprivilegerede og ikke har det mest nødvendige og som ikke har frihed; dele med de trængende i stedet for med familier og venner som har nok; og stigende antal af mennesker med dybfølte ansvarsfølelser overfor arbejdet mod trivsel for alle. Hver eneste tanke, følelse og gerning relaterede til denne form for aktiviteter tilføjer lys til den kollektive bevidsthed, som til gengæld bringer fordele for alle sjæle på Jorden.

9. Det er sandt, at denne udøsning af ånden kunne blive beskyldt for at skyldes denne årstids traditionelle given, men dens stråleglans rækker udover højtiderne fra tidligere år, hvor der var en tilbagevenden til individuelle interesser efter familiebesøg og festligheder. Vi ser den stærke impuls fra lyset, som når flere og flere mennesker, og inspirere dem til at bidrage til at dele og give omsorg. Denne sande åndelighed i aktion - at leve fra hjertet - lukker den opfattede separation af individerne fra hinanden og Gud.

10. Med tålmodighed og tillid vil I se de glorværdige ændringer, som i dette øjeblik er planerne og hensigterne med at skabe det, som vil blive kendt som Jordens Gyldne Tidsalder. Vores udsigtspunkt lader os se denne verden i sin fulde pragt, og hvis vi på en eller anden måde kunne bringe jer alle hertil, så I også kunne se det, da ville det være glædeligt for os ud over, hvad ord kan beskrive. Det bedste vi kan gøre er, at bruge ord til at beskrive nogle af de forandringer I kan se frem til, sådan som de er nævnt i en skrivelse om jeres år 2012 ["Essay on 2012," December 31, 2007, http://www.matthew.selvet.dk/www.matthew.selvet.dk/default934f.html?id=81&mnu=3].

11. For at gå videre til de andre spørgsmål og kommentarer, så har kombinationen af misinformation, politiske præferencer og trusler om attentat rejst spekulationer i forbindelse med den valgte Amerikanske Præsident Obama fysiske sikkerhed, samt hans bagvedliggende motiver og "antikrist" karakter. Jeg kan kun gentage, hvad der allerede er blevet sagt i tidligere meddelelser, at han er en højt åndelig udviklet sjæl og en integreret del af Jordens plan for den Gyldne Æra. [se evt. meddelelsen 21. november 2008 - http://www.fileden.com/files/2007/1/15/646987/2008.11.21.pdf] og på denne baggrund er et af de mest beskyttede individer af Kristus-lyset på jeres planet. Til dem, som spørger om, hvordan de skal forholde sig rolige nok til at holde jeres lys støt og fast i denne oprørte tid i mange nationers regeringer, er vores bedste vejledning ganske enkelt blot at observere og ikke at dømme, mens udviklingerne udfolder sig. At holde fast i visionen for den verden, I ønsker jer, kan lette bekymringer omkring situationer som, "hvad nu hvis...". Ikke bare når lyset frem til flere individer hvert eneste øjeblik og inspirerer derved udviklinger hen imod positive retninger, men nogle embedsmænd (og kvinder), som ser ud til at arbejde til skade for nationen, er ved at igangsætte ændringer, som tiden vil vise er velgørende.

12. Til dem, som ønsker bevis for, at udenjordiske kilder assisterer jer i skabelsen af en bedre verden, vil jeg først sætte dette i en sammenhæng med, hvad Jordens mennesker gør: Forlanger sandhed, ikke løgne; fred ikke krig, sygehjælp og højere udannelse for alle, ikke kun de rige; udvidede bestræbelser på at afslutte fattigdom, slutte udnyttelsen af planetariske ressourcer og ødelæggelse af miljøet og respektløshed overfor menneskerettighederne. Uden årtiers intens lys- bestråling fra mægtige himmelske kilder, ville intet af dette være ved at ske. I stedet ville de mørke kræfter have fortsat deres kontrol over planeten gennem deres marionetter, hvis undertrykkelse, løgne og vold har resulteret i frygt, ignorance, apati og åndelig tåge inden i masserne; og den ubarmhjertige spærreild af negativitet ville have ødelagt Jorden. Det er ikke sådan, at jeres universelle families hjælp kun kan blive bevist efter de er steget ud af deres fartøjer, har rullet deres ærmer op og er gået i gang med arbejdet. Deres lys og avancerede teknologi startede med at hjælpe jer for over tres år siden, da Jorden befandt sig i dødskramper - at hendes planetariske krop er i live i dag, og I er i live på denne, er beviset!

13. Andre iblandt jer føler, at udefra kommende hjælp er unødvendig, at befolkningen kan mønstre al den kraft, som er påkrævet for at rydde op i det rod, som verden befinder sig i. Vi bifalder så sandelig det standpunkt i det omfang, at det bestemt er jeres ansvar at være aktivt involverede! I andre livstider bidrog de fleste af jer til den negativitet, som næsten dræbte planeten, og I bad om at vende tilbage specifikt for at hjælpe med at rette op på skaderne. Alligevel kræver det at løfte Jorden ud af mørkets klør og at gøre en ende på årtusinders blodsudgydelser og grådighed langt mere kraft, end hvad der er tilgængeligt i en verden dybt tilsølet i den tredje tæthedsgrad. Byd den villige og kærlige assistance fra civilisationer, som har denne kraft i både lys og teknologi, velkommen! [Kim: "JA! Jubiiii :-D We are ONE"]

14. I forbindelse med den "harmoniske bølge", som udstråles fra universet begyndende nu og som fortsætter, er der givet mange betegnelser til de forskellige konstruktionsstadier af lysnettet og re-aktivering af energihvirvler omkring Jorden. Men for at sige det enkelt, uanset hvilke betegnelser der er blevet givet disse progressive fuldførelser, er det virkningerne af planetarisk stillen-på-række og energi, dirigeret ved jeres tankeformer og dem fra velgørende stjerne-nationer, hvis hjælp I inviterede til via jeres ønske om en bedre verden. Fordi det er jeres verden, kan det ikke være på nogen anden måde end den måde, I ønsker det skal være - men giv ære og tak til de usete sjæle, som hjælper jer med at skabe denne verden fra jeres vision!

15. Jeg bliver nød til at gå lidt tilbage et øjeblik - Jordens ønske om at blive den verden, hun ønsker at være, gik forud for jeres ønske. Hun bad om hjælpen fra andre nationer, så hun kunne forlade den tredje tæthedsgrads mørke, og deres hurtige og fortsatte hjælp har sikret hendes opstigning ind i femte tæthedsgrad, hvor mørkets lave frekvenser ikke kan eksistere. Selvom I alle sammen er der på Jorden, på grund af jeres ønske om at deltage i denne enestående tid i universet blev opfyldt; og selvom endog levetidsklausulen i jeres sjælskontrakt ville tillade jer fysisk at gå med Jorden, har I stadig brug for en "rejsebillet". At få den er lige så let, som at vælge at leve på gudelige måder og at åbne jeres sind overfor de universelle sandheder, alt som de dukker op.

16. "Hvad blev der af den fjerde dimension?" Det mere korrekte ord er tæthed, men stadigvæk er der ikke noget mysterium der. Normalt taler vi om, at Jorden opstiger ind i femte tæthed, fordi det er hendes bestemmelsessted, men hun vil komme gennem fjerde på sin rejse. Fordi tæthed har to tilføjelser, tror jeg en forklaring om det vil være behjælpeligt. For det først, tæthed differentierer energi-sammensætningen i universet, med progressivt højere frekvenser fremherskende i de højest nummererede tætheder - jeres beregninger af afstande, ligesom lineær tid, har intet overhovedet at gøre med realiteterne af den universelle sammenhæng. Den anden tilføjelse af tæthed henviser til den åndelige vækst, som sjæle har opnået. I dette øjeblik rækker den åndelige status hos Jordens beboere og nogle som er gået over til åndeverdenen i det sidste årti eller så fra første tæthed til syvende, i overensstemmende med de bevidste valg hver enkelt foretager i denne livstid eller har foretaget i en umiddelbart tidligere livstid. Første og anden tæthedsgrader indikerer de-evolution og syvende tæthed vidner om færdigheder opnået af nogle sjæle, som kom fra andre stjernenationer for at hjælpe jer i den åndelige fornyelse og verdenstransformation, som er i gang.

17. Ja, i femte tæthed vil I stadig have kroppe, I vil ikke være "lysvæsner uden form". Dette er et glimrende spørgsmål, da det beder om at få klarlagt, hvordan jeres nuværende kroppe kan fungerer hen ad Jordens opstignings-sti. Sjæle, som optager lyset, eller modtager det lys som konstant er tilgængeligt for alle, ændres på cellulært niveau fra kulstof-baserede tredje tæthedsgrads kroppe til krystallinsk baserede kroppe, som kan overleve i de højere frekvenser. For æoner tilbage i jeres tid, modificerede mørke sjæle den menneskelige DNA for at reducere mængden af lys i kroppene. Det tillod dem at indsætte mønstring for fysisk svaghed, sygdomme, aldring, død, og stærk nedsat kapacitet for intelligens og åndelig klarhed. Disse begrænsninger er ved at blive vendt om igen af det stadig stigende lys i kroppene, som optager denne. Faktisk er jeres "rejsebillet" absorbering af det lys, som automatisk sker ved at leve på gudelige måder.

18. Forstå venligst, at denne afklaring kun gælder for kroppene, ikke sjælene. Hver nyfødt, uanset om de er perfekte i form eller hjernekapacitet eller om de har fejl i det fysiske udseende eller er det, som I kalder for "mental retarderede", er født med en oplyst sjæl, eller har den Kristus-bevidsthed og fulde bevidsthed af før-fødsels valg. Denne sjælsniveau bevidsthed er der stadig i de sværeste tilfælde af "mentalt retarderede"; og i folk med sundere hjerner er bevidstheden i gang med en tilpasning til en kompakt krop og eksterne indflydelser såsom forældres opdragelse, gruppepres, akademiske og religiøse lærdomme og samfundets normer. Åndelig vækst befrier selvet fra eksterne indflydelser for at "gå indad", så meddelelserne fra sjælen kan nå bevidstheden.

19. Dette er et godt sted at berøre klagen fra en lærer, som jeg har sammenfattet: "Hvorfor tænker studerende ikke, og bruger deres sunde fornuft?" De selvtjenende uoplyste individer, som valgte navnet "Illuminati", kontrollerer udannelsessystemet og producerer lærebøger og andet udannelsesmateriale. De ønsker, at skolerne og samfundet producerer automatiserede robotter, som ikke stiller spørgsmål, men snarere tænker og handler, som de er blevet lært. Deres kontrol spænder fra at sørge for afledninger såsom TV-programmer, reklamer, fokus på sport og elimination af kunstarterne, voldelige spil og grov "musik" indeholdt i håndholdte instrumenter, spillehaller og pornografi på Internettet. I kombination har disse mørkt udtænkte metoder været succesfulde i at "ned dumpe" mange unge mennesker, men sammen med positive udviklinger i andre aspekter af jeres verden, er denne situation også under forandring.

20. Mange lærere er ved at "se lyset" og inspirerer studerende til at udvikle deres sind, talenter og færdigheder. Sjæle bliver født ind i kroppe med den forbedrede DNA af den krystallinske cellulære struktur og refereres helt rigtigt som krystal-børn [engelsk: "Crystal Cildren"]. Andre med øget intellektuel kapacitet, åndelig klarhed og aspirationer kom i de to generationer forud for de krystallinske og er kendte som Indigoer. Desværre blev disse unge i mange tilfælde betragtet som værende unormale, fik en hård behandling og blev bedøvet ind i underdanigheden - endnu en gang, gennem manipulation fra de mørke, som overbeviste intetanende rådgivere og forældre om, at disse ekstraordinære børn skulle tilpasses "normen". Efterhånden som viden omkring krystal og Indigoindivider udbredes, bliver nogle af de ældre bevidste om deres større potentiale og foretager overensstemmende livsændringer; forældre anerkender deres unge børn som værende i besiddelse af en gave og behandler dem klogt som sådanne; brugen af medicin til at holde børn med ekstraordinære aktive sind i en tåge er ved at forsvinde; og for at indikere bevidsthed om den gode indflydelse fra fin musik, vokser antallet af ungdomskor og orkestre.

21. Sammen med vores hædersbevisning af krystal og Indigo sjæle, vil jeg gerne i samme ombæring sige, at mærkater også kan holde følelser af separation i live. Selvfølgelig er navne nødvendige for identifikationens skyld, men at sætte mærkater på sociale ordner, regeringsmetoder, politiske partier, religioner, racer, kulturer, professionelle positioner og filosofier med den hensigt at understrege forskelle versus ligheder, adskilthed versus enhed, overlegenhed versus lighed, eller konkurrence versus samarbejde er endnu et mørkt plot om at skabe splittelse i blandt jer, og holde den universelle sandhed om Enhed af Alt langt fra jeres sind.

22. Nuvel, jeg er blevet bedt om at tale om Moder Gud. Selvom det ud fra jeres definitioner er: "moder" er hunkøn og "gud" er hankøn, handler emnet ikke om definitioner, det handler om universel virkelighed. Det øverste væsen i dette univers er en gud, og i nogle af de andre universer er det en gudinde, men i alle tilfælde er disse væsner androgyne, balancen mellem de feminine og maskuline energier. De regerende guder/gudinder blev valgt af Skaberen/Skabelsen, kilden til al energi og således også livskraft for alt i hele kosmos, som indeholder alle universerne. Ved at bruge essensen fra Skaberen, som er rent lys og kærlighed, skaber de universelle regenter, og de er derfor en sammensætning af alt, som er inden i deres respektive domæner. Dette indebærer himmellegemerne, civilisationerne, og alt indenfor plante, dyre og mineralrigerne, hver enkel med et stadie af bevidsthed i samklang med vibrationerne af deres individuelle elementer og miljøet. Således har alt, som eksisterer, et niveau af bevidsthed, og som det totale miljø stiger ind i et højere vibrationsplan, øges bevidsthedskapaciteten af alt inden i dette miljø ligeså.

23. Lad mig bringe dette ned på Jorden. I tænker ikke på sten eller køretøjer eller nogle andre fabrikerede genstande som værende i besiddelse af en grad af bevidsthed, men når I tænker på, at atomer danner basis for alt, som har form, må I se, at et eller andet stadie af intelligens eller bevidsthed må eksisterer for at enhver form for forandring kan finde sted. Et agern voksende sig til et egetræ, krystalinske formationer, erosion, rust, forfald, tidevand - alle er bevidste processor. At bøje en ske kommer fra en persons tanke om, at han eller hende kan ændre skeens form. Energien fra den dirigerede tanke ændrer skeens molekylære struktur og skaber fleksibilitet i dens sammensætning, så længe som tanken bliver holdt fokuseret på den hensigt. Skeen bliver med det samme rigid i den form som den nu er i, når dette fokus afsluttes. Nej, der var ingen, der spurgte om netop dette, men det er et godt eksempel, ikke kun på grund af metallets bevidsthed, men også på grund af tankens kraft.

24. Ja, mor, jeg ved godt jeg kom betragteligt væk fra Moder Gud. Selvom jeg var i gang med at sige, at regenten over dette univers er ALT indeholdt i det, og derfor er meget mere end en moder eller fader, så hædrer Gud et hvilket som helst kærligt koncept, som en måtte besidde, og svarer uanset hvilket navn man ønsker at bruge.

25. Forandringer i Månens udseende skyldes de højere vibrationer i energien rundt om Jorden og inden i de individer, som bemærker forskellen.

26. Dødsfaldene, de sårede og ejendoms-ødelæggelserne i Mumbai i Indien, var den Illuminati kontrollerede fraktion af CIAs værk. Kendt som "black-ops", kommer denne hændelse og andre som ligner den, lige så vel som mindre destruktive bestræbelser fra nidkære individer, ind under Skabers kosmiske lov om den "frie vilje", som regenterne i alle universer er tvunget til at adlyde. Imidlertid, ved at ære Jordens fri vilje til aldrig igen at erfare nogen former for terrorist aktivitet såsom "9/11", har Gud autoriseret udefrakommende indgriben til at forhindre alle sådanne forsøg, og de har succesfuldt gjort dette mere end et dusin gange siden 11. september 2001, inkluderet neutraliseringen af menneskeskabte vira, som havde til hensigt at skabe pandemier.

27. Den jævnt distribuerede energi fra pyramiderne tillader flowet af energi fra det indre af Jorden og ud i atmosfæren og dets tilbagevenden til planeten, ligesom den cyklus af udvidelse og sammentrækning fra åndedrættet som holder jer og jeres kroppe i live. Disse strukturer er en del af tredje tæthedsgrads verdner, fordi de hjælper med at opretholde planetarisk liv, hvorimod vibrationerne i de højere planer holder energien flydende uden ekstern assistance. Alligevel, som en del af energiens "byggesten", er pyramideformer i solide eller kortvarig brug, aspekter af det I kalder hellig geometri, og folk som er følsomme overfor energisvingninger drages af pyramider og objekter i denne form.

28. Jeg er glad for i det næste spørgsmål at blive spurgt om, hvad kunstnerens rolle er i denne overgangstid. At nedfælde den for eftertiden! Sande kunstnere, malere, skulptører, digtere, komponister, musikere, udtrykker det, som er inden i sjælen. Deres kreationer flyder indefra, i stedet for at komme som en projektion af kalkulerede studier, og som sådan er deres produktioner mere udtryk fra hjertet end sindet. Personer, som har "tin ører" eller kun har "tommelfingre" men stadig bliver dybt følelsesmæssig bevægede af kunst, reagerer på cellulære hukommelser fra livstider som kunstnere. Civilisationer, som er mere avancerede end jeres, ville ikke opfatte at alt, som jeres "eksperter" kalder "kunst", fortjener denne betegnelse. En unik idé eller måske endda et succesfuldt bedrag, men helt sikkert uden den skønhed, som kommer med overfloden fra hjertet. Med tiden, når beundringen af kunst vil være med finere skelneevne i konsonans med de højere vibrationer, vil grimheden i former og lyde blive betragtet som eksempler på diverse sindsstemninger og attituder fra deres æra.

29. Vigtigheden af musikkens virkninger på jeres energisystemer og psyker kan ikke understreges kraftigt nok. Vibrationerne fra musik, som traditionelt forbindes med juletiden - især orkesterarrangementer og kor, "Nøddeknækkeren" og lovsange - rører "hjertets strenge". Musik af mere nylig oprindelse, som også er populær i denne højtid, mangler disse høje vibrationer, men ikke desto mindre kan de få folk til at føle sig glade. Og en stor del af de nuværende musikalske genrer, især de skurrende virkninger fra "Heavy Metal", forhindrer det bløde flow af energi, som er nødvendigt for at få balance.

30. Vi har valgt at afslutte denne meddelelse ved at tale om andre aspekter af julen. Mens I kan opfatte det reducerede kommercielle eftertryk som yderligere gøren skade på økonomien, er det faktisk en stor gave til menneskeheden. Den har begavet jer med den gyldne mulighed at dele fra hjertet, at nå utappet indre styrke, at se velsignelser, som før blev taget for givet. Alligevel, i disse dage med kristnes fejren Jesu Kristi fødsel, en den blomstrende åndelighed, som overskrider religiøse forskelle, en endnu større gave til hele menneskeheden og Jorden selv. Der findes intet, som den religiøse tro, der i den grad har fornægtet Kristus-bevidstheden inden i alle sjæle og forhindret jer i at kende sandheden: I er guder og gudinder, uadskillelige dele af regenten over dette univers og enhver anden sjæl i det. Lad disse gaver og kraften fra kærligheden oplyse jeres liv.

31. Og nu, med velsignelser fra universet og vores ubetingede kærlighed, vil vi sammen med jer byde farvel til 2008 og hilse 2009 med håb og optimisme.

KÆRLIGHED og FRED

Susanne WardDu er velkommen til at dele alle fremsendte kanaliseringer, som du lader dig guide

 Denne e-mail blev sendt 
 
Kim + Co • Kanaliseringer fra Himlen | +45 5462 4664 | Engvej 1 | 8464 Galten (20 min fra Århus) | Denmark

Kanalisering fra Erkeengel Michael, aug. 2010

 Opplysningsprosessen begynner når du endrer din ego-personlighet og utad-fokuserte venstre hjernehalvdel bevissthet, for å innlemme din høyre hjernehalvdels innad-fokuserte bevisshet, og du begynner å lytte til ditt Sjele—Selv.

* Nye veier i hjernen blir åpnet etter hvert som du begynner å åpne opp lyspakkene av visdom og din historie som er lagret i de høyere dimensjonsnivåene av ditt Hellige Sinn. De gamle veiene og de vonde minnene fra din tredje- og fjerdedimensjonale fortid begynner å svinne hen, og du vil oppdage at det blir vanskeligere og vanskeligere å huske fiaskoene, mislykketheten og lidelsen i dine tidligere liv. Har vi ikke fortalt dere at dere helbreder fortiden etter hvert som dere virvler inn i fremtiden? Dere vil huske hvem dere er og deres historie, men kun de positive, harmoniske hendelsene.

* Oppvåkningsøyeblikket er når Kundalini-ilden tennes i Rot Chakraet, og beveger seg oppover ryggraden gjennom Chakra-systemet, åpner de Sju Segl av Høyere Bevissthet. Den forlengede ryggmarg (medulla oblongata) eller Oppstignings Chakraet, som av og til kalles Guds Munn, blir aktivert og pinealkjertelen begynner å pulsere og fungere slik den opprinnelig var beregnet til å gjøre. Dette åpner i sin tur Krone Chakraet eller Opp—Lysningens Lotus ( the lotus of en-Lighten-ment ) på toppen av hodet, og forbinder seg derved med den skinnende søylen av Lys, som til syvende og sist leder deg til ditt Gude—Selv eller JEG ER Nærvær. Straks du skaper denne forbindelsen er du forandret for evig og alltid. Åndens bemyndigelse begynner å strømme gjennom deg idet du begynner å kreve tilbake din beherskelse av Selvet, sammen med de hellige gavene fra din Guddommelige arv.

* Dere vender tilbake til deres naturlige Værentilstand, og dere gjenvinner deres kosmiske bevissthet etter hvert som dere foredler og forbereder dere på å bli den nye prototypen “Adam-er og Eva-er” til den nye Gylne Galaksen i fremtiden.

* Dere må søke å avstemme dere med de mange fasettene av deres Høyere Selv og alltid streve etter det høyeste og største gode. Du er ikke lenger bare et enkeltmenneske som er fokusert på din egen velferd etter hvert som du beveger deg dypere inn i Åndens Enhet. Idet du beveger deg inn i en harmløshetstilstand, beveger du deg også inn i en nådetilstand, og det er nå magien begynner. Det vil bli en neurobiologisk omorganisering ( engelsk: neurobiological restructuring ) av hjernen, og du vil etter hvert oppnå en uomstøtelig tilstand av Kosmisk Bevissthet.

* Vær trygg på at opplysning av massene er mulig i dette livet, og hver eneste en av dere har en vesentlig rolle å spille i dette store dramaet.

* Tidsalderen til den Sjuende Stråle og den Fiolette Flamme, er et viktig punkt i utviklingsprosessen, hvorved den Trefoldige Flamme av Guds—Bevissthet dramatisk akselererer sin direkte innflytelse på Jorden og menneskeheten. Etter hvert som den akselererer, virvler den eller går i spiralform nedover via den Sjuende Stråle, oppadgående fra den mektige, tidløse Fiolette Ilden ( Flammene ) i Jorden, og utgående i frekvens innenfra deres Hjertesentre, de opp—Lyste Lysbærerne rundt omkring i verden.  Denne Guddommelige Eliksiren av Kosmisk Ild blir skapt av sammensmeltingen til Enhet av Faderens Blå Flamme av Guddommelig Vilje, med Gudinnens Rosa Flamme av Guddommelig Kjærlighet, sammen med den utstrålende Gylne Flammen av Guddommelig Visdom. Denne spiralformede handlingen bringer en blanding av de Rosa og Blå Flammene med en kjerne av Gylden Ild, på denne måten skapes den Hellige Fiolette Flamme. Dette skaper en Guddommelig alkymi hvorved alle uoverensstemmende eller uharmoniske energier kan bli omvandlet eller transformert til positiv Livskraft substans. Den rommer alle gavene og velsignelsene til vår Fader/Moder Gud og gjør dem tilgjengelige for dere, deres Solar sønner og døtre eller “Soler av Lys”, som ble født som et resultat av deres hellige forening.

Mine Høyt Elskede, i fremtiden vil det bli normalt å leve i aurafeltet til en mester, et fremragende Lysvesen, eller ved sjeldne anledninger, en Erkeengel. Dere, aspirantene på Veien bygger en bro mellom den materielle verden og den Åndelige Verden. Intellektets Lys og fornuftens Lys bringer visdom og forståelse, for de forsyner den mentale naturen med drivstoffet som gjør dere i stand til å forstå og mestre verden av form. Før dere inkarnerte, gikk dere med på å Lyse Opp veien og vise vei for de som følger etter. Dere må være omhyggelige og arbeidsomme i deres søken etter sannheten, og dere må ha et intenst ønske og villighet til å tjene hvis dere skal slutte dere til mestrenes rekker. Dere befinner dere nå i prosessen med å tilpasse dere til høyere frekvenser av elektromagnetiske strømmer av Lys. Sjele—Selvet oppmuntrer deg til å bli bevisst klar over de Universelle Lovene, slik at du kan dra fullstendig nytte av dine Gudegitte kreative evner.

Tapre Hjerter, vi innhyller dere i vårt aurafelt av beskyttelse, og vi utstråler til dere den evige kjærligheten og takknemligheten til det Kosmiske Lysrådet. Vi er alltid med dere.  

JEG ER Erkeengel Michael.

 

Erkeengel Michael sept. 2010

INDRE FORANDRINGER, JORDFORANDRINGER og

VI OMFAVNER SHEKINAH LYSET

DE NYE ENERGIENE for AUGUST og SEPTEMBER 2010

Erkeengel Michael gjennom Celia Fenn

Høyt Elskede Familie av Lys, etter hvert som dere beveget dere gjennom Energiene til det Nye Året i juli måned og Løvens Port i august måned, opplevde dere en akselerasjon av deres Lyskropp, i egenskap av at dere forberedte dere på en Ny Syklus av Utvikling, Forandring og Vekst, som forberedelse på de store stjerneport gjennomgangene i 2010, 2011 og 2012. Dette skapte intenst press for Indre Skifter og Forandringer, som i sin tur ble gjenspeilet av plutselige og brå forandringer i den Ytre Virkeligheten som ble opplevd som Jordforandringer og personlige Livsforandringer.

Mange av dere kan ha opplevd avslutningen på forhold eller følt behovet for å flytte til et annet område, eller skifte til en ny type arbeide. Disse skiftene kan ha blitt gjort under høyt press og svært hurtig, eller kanskje du i ditt indre føler behovet for å gjøre slike forandringer i løpet av de neste to månedene, etter hvert som du nærmer deg 10/10/10, den første av de store stjerneportene.

Mine Høyt Elskede, disse dype forandringene er en gjenspeiling av fundamentale forandringer i deres Virkelighet, etter hvert som dere blir akklimatisert til å leve i den Femte Dimensjonen, og opplever dere selv som et Flerdimensjonalt Lysvesen i en Materiell eller Fysisk Kropp. Nye valg blir tatt av deres Høyere Bevissthet i de Høyere Dimensjoner av Lys og disse valgene åpner nye avenyer av Tjeneste, Opplevelse og Utviklingsmessig Vekst, og så blir dere flyttet til de Indre og Ytre Rommene hvor dere vil være best situert for å utføre disse nye oppgavene.  

Hvordan dere reagerer på disse forandringene er viktig, for det vil bestemme naturen i deres opplevelser i den kommende Syklusen av Tid og Rom. Hvis dere ikke følger den Høyere Stemmens tilskyndinger, eller hvis dere gjør motstand mot behovet for forandring, så kan livet bli kaotisk og vanskelig. Dette er ikke en straff Mine Høyt Elskede, men bare spenningen som fremkalles når den Høyere og den Lavere Bevisstheten ikke er avstemt. Dette skaper bølger av energi "forvrengninger" som manifesterer seg som kaos, episoder og hendelser som ikke er avstemt med det som du søker å manifestere. Den beste måten å håndtere slike energier på, er å søke det stille rommet i ditt Hjerte og lytte til den Indre Stemmen, inntil du fornemmer hva som er nødvendig og hva som kreves av deg og hvilke handlinger eller mangel på handlinger som er nødvendige i denne tiden.

Du vil alltid bli ledet avstemt tilbake på plass av din Høyere Bevissthet. Du er den Flerdimensjonale Mester av Lys, og vi ber om at du alltid husker at svarene på alle dine spørsmål finnes i deg, i dette stille stedet av Uendelig Visdom i ditt Hjerte, som er din Sjel og din Ånds Skatt!

Høyt Elskede Familie av Lys, etter hvert som dere håndterer disse intense Indre Forandringene, ser dere samtidig store forandringer i selve Jorden etter hvert som hun uttrykker sin egen forandring til et Flerdimensjonalt Vesen. Jorden selv er en del av det Store Skiftet og Hun avstemmer seg på nytt for sin nye rolle som en Planetarisk "Stjerne", et Hjem for Oppstegne Lysvesener i Fysisk Form. For å kunne gjøre dette, må hun gjøre Seg kjent for Menneskeheten som et Vesen med behov i den Mektige Sameksistensen innenfor Livsveven. Hun befinner seg nå i prosessen med å gjenopprette forbindelsen med Menneskehetens Hjerter gjennom det Kollektive Krystallhjerte Gitteret. Hun deler sine behov ved å demonstrere hva som er nødvendig for å lede Menneskeheten tilbake til å bli avstemt med den Høyere Viljen og Formålet for Planeten og dens Utvikling.

De dramatiske utfordringene med klimaet og de tilsynelatende "naturlige" naturkatastrofene, er Planetens metode for å kommunisere at Menneskeheten må avstemme seg etter Planetens behov. Den store flommen og oversvømmelsene i Pakistan, er et resultat av måten Jorden er blitt misbrukt på av dårlige jordbruksmetoder og utvikling. Landet er ikke lenger i stand til å absorbere og lede bort Monsunregnet og oversvømmelser blir resultatet, noe som forårsaker mye lidelse i den menneskelige befolkningen. I Russland, bidro de voldsomme brannene til intens varme, og problemer på grunn av innånding av røyk for millioner av mennesker. Disse brannene var også et resultat av dårlig arealforvaltning, for mye av området som tidligere har vært våtområder er blitt tørrlagt for landbruk og utvikling, noe som har gjort det tørt og tilbøyelig til å brenne mye lettere. Den naturlige balansen er gått tapt og overalt er menneskeheten i kaos og vanskeligheter.

Mine Høyt Elskede, disse "Jordforandringene" er Jorden som uttrykker sitt dype behov for at Menneskeheten skal Gjenopprette Forbindelsen med de Hellige Livsprinsippene som definerer den Femte Dimensjonen – Forbindelsen med Alle Former for Liv i en Hellig Vev. Hvis Jorden lider, så vil Menneskeheten lide. Hvis Menneskeheten utvikler et vennligere, mer kjærlig og forbundet forhold til Jorden, så vil Menneskeheten oppleve Forbindelse og Støtte fra Jorden og fra Naturen. Høyt Elskede Familie av Lys, det er deres formål og deres arbeid i denne neste Tidssyklusen. Den Åndelige Utviklingen som dere opplevde, var for å løfte dere til denne Høyere Bevisstheten hvor dere kunne oppleve dere selv som Menneskelige, men også som en del av den Kollektive Skapelsen som er Selve Planeten.

Vit også at utfordringen for dere i denne utviklingssyklusen, er å løfte dere selv ut av "frykt" forholdet ved disse Jordforandringene og inn i et forhold av Kjærlighet og Takknemlighet for muligheten som er gitt til å avstemmes på nytt og å trives i en ny forbindelse og forhold til Planeten. Mine Høyt Elskede, frykt ikke katastrofer, for Jorden er ikke sint, heller ikke søker Hun å staffe dere, Hun søker kun etter forbindelse og forståelse. Hun er et sansende og kjærlig Vesen, og etter hvert som dere kjærlig gjenoppretter forbindelsen, vil dere føle hennes dype kjærlighet og ømhet støtte dere.

For, Mine Høyt Elskede, denne Vakre Energien som vi kaller "Shekinah", essensen av det Guddommelige Feminine eller den Mektige Moder, bor i selve Jorden, så vel som å bli overført fra det Kosmiske Sentrum og Hjertet til den Guddommelige Kosmiske Moder. Shekinah energien stiger opp fra Jorden for å omfavne og støtte dem som lever åpent og forbundet med denne vakre og kjærlige vibrasjonen. Den Mektige Moder vil holde deg i sine armer og nære deg når du tillater hennes Kjærlighet å omfavne deg.  

Den beste måten, kjæreste Familie av Lys, å åpne seg for denne forbindelsen på, er å tilbringe stille tid i ensomhet med fokus på å forbinde seg med Shekinah Lyset. Fargen til dette Lyset er Platina, den hvitgylne sølvfargen som bærer Utviklings—Lyskodene for den Nye Jordens Lyskropp. Du kan også delta i Jordseremonier, Ritualer og Meditasjoner som er beregnet til å gjøre denne forbindelsen til Jord Moderen og Shekinah Lyset lettere. Lyset lever selvsagt i Hver Eneste En av Dere. Det er Rolig, Mildt, Kjærlig og Støttende, og når det blir aktivert i det indre, tillater det deg også å oppleve denne følelsen av ømhet og støtte i den Ytre Virkeligheten. Shekinah Lyset i ditt indre vil forbinde seg med Shekinah Lyset i Jorden, for å skape en ny forbindelse basert på Kjærlighet, Ømhet, Respekt og  Næring.

Høyt Elskede Familie av Lys, det krever kun at de av dere som er bevisste og våkne og på det rene med deres Flerdimensjonale Vesen, vil lede den Menneskelige Kollektive Bevisstheten i denne retningen og skape de nødvendige Indre Forandringene. Slik du går inn i indre Ømhet og Kjærlighet og finner Shekinah Lyset i ditt indre, slik vil du også gå inn i et nytt forhold med Jorden, noe som vil tillate deg å flyte inn i Overflod og Glede, og en Tilstand av Yndefull Harmoni og Forbindelse med Jorden, uten anstrengelser.

Høyere og Dypere: En Ny Nådetilstand

Mine Høyt Elskede, vi har tidligere nevnt behovet for å være mer "jordet" for dere, etter hvert som dere oppstiger i de Høyere Bevissthetsdimensjoner. Jo "høyere" du beveger deg, jo mer trenger du å jorde deg og forankre deg i Femtedimensjonal Materiell Virkelighet. Dette betyr å ære din Fysiske Kropp som et Tempel av Lys for din Sjel og Ånd. Det betyr også å ære dine omgivelser og ditt hjem som et uttrykk for din Guddommelige Essens og et Hellig Rom. Uansett hvor du befinner deg, så er det Hellig Rom. Og vit at etter hvert som dere forbinder dere dypere med Shekinah Lyset, så vil dere ganske visst også oppdage at dere går inn i vakrere og mer nærende fysiske omgivelser. Dere vil skape dem innenfra dere selv som et uttrykk for Shekinah energien av nærende Kjærlighet og Ømhet.

Men vit også, Mine Høyt Elskede, at disse nye syklusenergiene også vil bli uttrykt i deres forhold. Dere vil føle behovet for å oppleve forhold på et mye dypere, mer intimt og Sjelfullt nivå, og dette vil være en indikasjon på at Shekinah Lyset flytter dere til et sted av Ømhet og Næring, hvor deres ønsker vil være å støtte deres egen Sjelevekst, så vel som andres Sjelevekst. Dette vil gå sammen med et behov for å forbindes på et svært dypt Sjelenivå, et svært jordet og intimt nivå som blir uttrykt gjennom fysisk omsorg og forbindelse, og uttrykket av dyp kjærlighet og takknemlighet.

Straks forhold begynner å inkludere dette uttrykksnivået, så vil du i sannhet oppleve et vakkert nytt nivå av Støtte og Ømhet i dine forhold. Ekte Betingelsesløs Kjærlighet vil blomstre opp i denne nye energien av øm og kjærlig støtte. Du vil begynne å utforske selve dypene og høydene av Guddommelig Betingelsesløs Kjærlighet, slik den kan uttrykkes gjennom Menneskelig Bevissthet og i en Menneskekropp.  

Meditasjon for å Akseptere og Balansere Shekinah Lyset

Begynn ved å sitte eller ligge i en komfortabel stilling og gå inn i en tilstand av dyp avslapning. Ta dype åndedrag, og fokuser deretter din oppmerksomhet på ditt Hjerte Chakra og forbind deg med Lyset i ditt Hjerte, den Guddommelige Kjærlighetsflammen. Se for deg et åttetall som er sentrert vertikalt ( stående ) i Hjertet. Følg energisirkelen ned i jorden, der den først forbinder seg med Jordstjerne Chakraet under føttene dine og deretter forbinder seg med Jordens Krystallinske Hjerte. Føl den Dype Kjærligheten og Støtten, og trekk deretter denne energien tilbake opp gjennom Jordstjerne Chakraet og inn i ditt Hjerte. Ta Dype Åndedrag. Flytt deretter energien oppad gjennom Sjelestjerne Chakraet og opp til Hjertet i Kosmos og Hjertet til Alles Mektige Moder og føl Kjærligheten og Støtten.  

Bring nå denne energien tilbake ned i Hjertet ditt, hvor den forener seg med de to sirklene i åttetallet. Nå forener du Himmelen og Jorden i ditt Hjerte og ditt Vesen.

Se nå for deg åttetallet på det horisontale ( liggende ) plan fra ditt Hjerte. På den venstre siden har sirkelen av Lys en vakker Magentafarge som vibrerer med det Feminine Kristus—Lyset, så bring dette Lyset inn i ditt Hjerte. På den høyre siden har sirkelen av Lys en dyp Turkis farge, som representerer det Maskuline Kristus—Lyset. Bring dette Lyset inn i ditt Hjerte. Der hvor de to sirklene møtes er sentrum av åttetallet, så la nå den Turkise fargen og Magenta fargen blande seg til de blir en Fiolett Flamme, og ta dype åndedrag!

La så den Fiolette Flammen strekke seg ut gjennom kroppen din, gjennom hver eneste celle, og omvandles med den Fiolette Ild av Høyere Bevissthet og Kjærlighet, og går inn i Lyskroppen.

Nå blir den Fiolette Flammen Rent Gull, og tillater Kristus—Bevisstheten å gjennomtrenge hver eneste celle i Kroppen din, og å stråle ut gjennom Lyskroppen din. Nå åpner du Kanalen fra Sjelestjerne Chakraet og Krone Chakraet inn til Hjertet og tillater Shekinahs Platina—Lys å komme inn i ditt Hjerte. Føl de Milde, men Kjærlige høye frekvensene aktivere den indre Shekinah. Åpne nå kanalen fra Hjertet gjennom Jordstjerne Chakraet til Jordens Krystall—Hjerte, og motta det milde og ømme Shekinah Lyset fra Jorden. La Lyset stige opp og aktivere den indre Shekinah energien!

Nå er Platinaflammen antent i ditt Hjerte og Shekinahs energi flammer ut med sin vakre Hvitgylne Utstråling. Den fyller din Lyskropp og din Fysiske Kropp med det Høyeste uttrykk av Guddommelig Kjærlighet og Ømhet. Du blir holdt i Guds Guddommelige Lys og i den Kjærlige Omfavnelsen til den Guddommelige Moder.  

Du er det Guddommelige Lyset i Menneskelig Form!

Hold energien så lenge du ønsker, og deretter setter du ditt fokus på ditt Hjerte igjen. Ta tre dype åndedrag og fokuser deretter energien din inn i din fysiske kropp. Åpne øynene dine når du føler deg fullstendig tilstede og jordet i din Fysiske Kropp.

Solsystem Energiene i September

Denne måneden faller Nymånen på den 8. september i Jomfruen. Dette er et sterkt Jordtegn, og det er en god tid for å jorde deg i den Nye Jordens fysiske energier.

Fullmånen i Vekten, og Jevndøgn, faller på den 23. september. Jevndøgnsenergien sørger alltid for at det blir en tid hvor Jorden kan flyte inn i den nye årstiden og bringe inn de nye Element(al) Jord-energiene. På den Nordlige Halvkule, vil dette være Høstjevndøgn og på den Sydlige Halvkule vil det være Vår. Dette er en god tid for seremonier for å ære de innkommende sesongenergiene og å avstemme seg med årstidsmønstrene for forandring på Jorden. Så, Mine Høyt Elskede, ønsker vi dere Alle Glede og Kjærlighet på deres vedvarende eventyr i livet på Planeten Jorden!

 

© 2010-11 Celia Fenn and Starchild Global

This work is licensed under a
Creative Commons License .

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

KILDE: http://www.starchildascension.org/

Oversatt av Solfrid SolEra

solera@online.no

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg