KANALISERING VIA B. KIM PEDERSEN

 

KANALISERING VIA B.KIM PEDERSEN I LOMVIVEIEN 11 NOV.2015 TIL KURSDELTAKERNE PÅ KABBALAH-SKOLEN

(Den som vi har har kontakt med er en representant for 3.7 ashramen, og vi kaller ham bare for Italieneren).

Det har vært mange akselrasjoner, og nå står dere igjen foran store utfordringer da det i 2016 vil stå fokus på å flytte energiene. Vi vet godt at mange av dere er slitt i deres legemer, for vi har trukket mye på verdens disipler i disse årene, stille og rolig, for å holde vibrasjonen som skulle ut til menneskeheten. Vi har også tiltrukket mye hjelp utenfra for å få hele kloden til å gå opp i høyere vibrasjoner.

2016 vil bli et år med veldig store utfordringer.

Menneskene i deres del av verden, selv om de er høyt siviliserte, så er det mye som arbeider inn i mot dere, og derfor har vi en appell til dere. Ikke fordi vi forventer at dere hver i sær skal føle en byrde eller ansvar, men når dere er sammen, så prøv om dere kan holde et ekstra lys inn på Nasjonal-devaen. Merk at dere har en åpen kanal inn igjennom, inn igjennom Nasjonal-devaen og videre ut, for å prøve og holde roen på mental-planet.

Vi hadde regnet med at etter 2012 så hadde menneskeheten kunnet holde en litt større ro, en litt større energi-innstrømming på hele mentalplanet. Men det ser ut til at den angst som ligger i menneskeheten, det ser ut som om Mørkets krefter igjen har klart å skubbe til den.

Men en gruppe som deres, prøv bare å åpne dere mot deres Lands-deva, og har dere krefter til det, så ta hele Skandinavia med, og kanskje også hele det arbeidet som ligger i Tyrens Hjertelinje. For dere er en gruppe som er trent i det å kunne stå i dette arbeidet, og stå i det lys under Syntesens Avatar, og likeledes under Syntesens Engel. D.v.s hele den måten dere er trent opp til, og da står vi med et redskap som kan arbeide, og vi kan faktisk bruke dere.

Når dere har en meditasjons-kveld, så prøv om det f.eks kan bruke 5 minutter til å si; Nå åpner vi vårt gruppe-redskap og nå står vi til rådighet for Det store Hvite Broderskap. Bare gi oss noen minutter hvor vi kan få lov til å bruke deres redskap.

Ellers er det viktig at dere fokuserer på 7-8-9-6 i Kabbalah-treet, det ligger et hjul inni her hvor de 4 erkeenglene; Michael, Gabriel, Rafael og Uriel arbeider i igjennom årskretsløpet.

Et forum som dere, og spesielt dere som arbeider ute i naturen, så vil f.eks Michael sette veldig pris på hvis dere kunne dedikere litt mere av deres arbeid til han og hans engle-ashram. Bli først kjent med Michael-kraften i deres indre legemer under meditasjon, deretter kan dere trekke på denne kraften inn i deres eventuelle terapeutiske arbeid.

Mange mennesker skal igjennom noen store prosesser, mange har virkelig tatt noen store skritt fremover. Vi er veldig tilfredse med den innvielsesvei som er åpnet. Jeg snakker ikke nå om dere som er her i aften, men om deres familie og andre mennesker rundt dere. Når dere ser på mediene, så ser dere alt som foregår, det er det jeg snakker om nå.

Når dere reiser ut, bruk Kabbalahen og Numerologien, og se hvilke sfærer/energier dere beveger dere inn i, og hva dere kan forvente  i de områdene dere kommer til. Hvilke energier er det som står ute i disse områdene?

Det er masse av muligheter for samarbeide med de indre plan, det er mange av ashramene som ønsker et sterkere samarbeide på nåværende tidspunkt.

 

Nå går han over til å snakke om de 22 kvinnelige mestrene som nå har kommet inn fra Sirius. De kvinnelige mestrene, Portia og Nadia har også kommet inn via Moderskapet. Disse 22 mestrene ligger ute i stiene i Kabbalah-treet, der hvor tarot-kortene ligger. Man kan meditere seg inn på dem, og der kan man få mye hjelp hvis man ønsker å gjøre dette. De er med og holder noen meget sterke innstrømninger, spesielt på den innstrømming som foregår i Nord, og dette har å gjøre med å få hele Sirius-innstrømmingen igjennom. Denne strømmen er mye knyttet opp på jordens arbeide.

Vedrørende Hierarkiets/Kristi Tilsynekomst, så gjør det at mestrene igjen kommer frem på jorden, så skal det åpnes, det vi kaller for de indre Mysterie-templer, slik at man kan gi innvielsene direkte på jorden.

Disse 22 kvinnelige mestrene er her for å forberede disse 22 grunn-vibrasjoner, som ligger i Helligånds-mønster. Det ligger også hellige geometriske vibrasjoner bak ved dem.(NB)

Jeg kan si til dere, at det ligger et slikt punkt her i Stavanger, hvor en del av disse 22 mestrene har et hovedfokus på. Det ligger litt syd for dette området. Jeg tror at dere har funnet området (Ytraberget??), men jeg tror ikke at dere opplevde at de kvinnelige mestrene kom til dere i dette området. En av dere har en gammel energi med seg fra Sirius, så vedkommende kan saktens gå inn og aktivere dette punktet. En skal ikke bry seg om navnet, men bare lære seg til å gjenkjenne energien. Da vil en merke hvilken sti man befinner seg på. Be om å få et dypere inntrykk.

Når man ser på det gamle klarsynet, så var det noe som kom inn på gamle Atlantis, men i dag skal man heller arbeide med å gå inn en telepatisk kommunikasjon, og at intuisjonen kommer mere inn. Så derfor, be heller om å få inn et inntrykk av dette. Da kan bevisstheten  jobbe videre med det, og så kan en begynne å gjenkjenne energien som den skaper i ens kropp. Det eteriske legemet bygger på lys, lyd, vibrasjon og farve, og eterlegemet kan utvikle seg via dette.

Den gang vi kom igjennom fra 3.7 ashramen, så var det de 22 søyler fra Sirius vi ønsket å jobbe med, for å få disse vibrasjonene igjennom.

Alle søylene har forskjellige vibrasjoner. Terapeutene kan jo også øve på dette, så lærer dere kroppen å kjenne. F.eks den 9. sti, den forbinder jo hjertet med venstre arm. Hvis man tar inn Styrke og Eneboeren,så får man f.eks den energi som kommer ut via skuldrene.

Dere må nok regne med fremover at deres rot-chakra begynner å bevege seg mer enn dere er vant til, og derfor vil det også komme en større utrensning på hoftene og på kjønnsorganene. Beina vil dere også merke det på. Dere kan komme til å gå og falle. Beina kan bli litt rare å få til å bevege seg. Det ligger noen innstrømmende energier som går ned og påvirker dere i beina.

Jeg ser at det spirende lys skinner i dere alle. Det spirende lys er der hvor sjelen og monaden kommer inn for å prøve og lyse opp steder i deres kropps-systemer. Dette setter først utrenselser i gang, så kommer det lammelser i nervesystemet.

Innover jorden nå, så ligger det en bølge av Magi. Mestrene i Det store Hvite Broderskap har vært litt redde for denne Magi-bølgen, som lukker seg opp for dere nå. Mestrene har forsøkt å bøye den inn i litt andre former. Hvis en ser på hele den åpningen det f.eks har vært gitt ift projeksjoner, utstrømming/tilbaketrekning av projeksjoner, der har man forsøkt å sette inn mye av denne Magi-linjen.

Så menneskene har fått lov til å få inn magien, men de har fått lov til å bruke den til å rense seg selv med.

Scientologene og Science Fiction forfattere har brukt den, f.eks Star Wars og Harry Potter. Dette vil snart bli til virkelighet.

Det ligger altså en Magisk linje der, som mer og mer vil komme til uttrykk og komme igjennom.

En gruppe som deres, arbeider mere med dette i det jeg vil kalle sjelsfeltet, dvs når dere går ut, arbeider sammen med engler, så arbeider dere mere i det vi vil kalle 7. stråle på de magiske reformasjoner. Dere vil komme til å se det mere i kunst, i bilder og tekster, det har ligget skjulte vibrasjoner i kunsten.

Feks Wagner, han var jo et magisk geni, men musikken hans vil først bli forstått i de årene som ligger foran dere. Det vil altså komme inn et sterkere forhold til Magiker-strålen, men de av dere som har begynt “å leke med” Syntesens Avatar og Syntesens Engel, kan regne med at det må være noen av disse stråler som i den grad er skapt for magisk aktivitet.

De 22 kvinnelige mestrene arbeider med å kunne frigi essensen. De kan frigi et stoff, og hvis man er i stand til å motta dette, så kan man bygge helt nye former.

Stavanger by kan få en litt hard tid fremover, fordi olje-eventyret som dere har hatt, det kommer nok ikke tilbake på den samme måten som dere har kjent det. For det har sikkert gått opp for dere at det kun er amerikanerne og Putin som tror på oljens magi. Hvis dere går til Kina, så ser dere at de bruker riktig mye olje nå i produksjonen, men kineserne vet at det skal nye former inn. Hvis dere går til noen av de andre industri-nasjoner, for eksempel Japan og Tyskland, er de der opptatt av å bruke olje? Nei, de er på lang vei bort fra olje.

Det er derfor jeg sier til dere, at en slik by som deres, dere kan ikke forstå hvor viktig det er at dere arbeider med å få nye vibrasjoner ned. Derfor kan det av og til føles som om dere blir sparket ut, enten dere vil eller ei, ut i deres arbeide. Og dette skjer fordi dere er med på å lage de nye  innstrømminger inn over byen, slik at de store ingeniørhus, de store ting som ligger her i området, slik at de stille og rolig kan begynne å få inn nye ideer om hva de skal gjøre nå. Vi håper imidlertid fra de indre plan, at de klarer å få opp litt mer olje, før de store brønnene blir lukket.

Så her ligger det noen nye tiltak. Sett fra de indre plan, så ser det ut som om det nå kommer en treårig omstillingsperiode.

Jeg følger tett med i deres arbeide med Kabbalahen. Tidligere har jo dette systemet vært lukket inne. Dere kan komme til å få mere utbytte av disse studiene når dere har kommet inn på de indre plan, for når dere tar med det permanente atom med dere opp, så vil dere jo oppleve at når dette blir spilt av i de åndelige verdener, så gir den dere noen unike muligheter til å forske videre i dette.

For eksempel på de ytre plan har det vært viktig for Kim å få dette lagt ned i deres fysiske permanente atom, slik at når dere kommer på de indre plan, så kan dere for eksempel møte mester R, dere kan møte Christian Rosenkreux, dere kan møte noen av de store som kan fortsette med å arbeide med dere. Og når dere inkarnerer neste gang igjen, så ligger det i den grad et helt annerledes levende forbindelse inne i dere, og på den måten er dere da klare for et tettere samarbeide med både Venus og Pleiadene, og med den Magiske stråle, som dere kan komme ut i.

Så går vi over til spørsmål og svar, og her tar jeg kun med mine egne spørsmål og de svarene jeg fikk.

A: Som dere sikkert vet, så har jeg i det siste halvåret vært veldig opptatt av Hellig Geometri/Det norske Pentagram i Norge, og jeg har jobbet mye med dette, og hadde nylig et langt innlegg på samling i Esoterisk Norden om dette.

Jeg er veldig nysgjerrig på det ene punktet som heter Sandsøy på Møre-kysten, og også sagnet om kong Arthur, som bodde der oppe. Jeg har en sterk fornemmelse av at kong Arthur er en tidligere inkarnasjon av Greven, kan dere bekrefte eller avkrefte dette? Og også i Dollsteins-legenden, så sies det at det er 5 kammer inne i det fjellet, og at det er 180m langt, og det sies at det ligger en skatt inne i fjellet. Kan dere kommentere noe rundt dette?

I: Du har jo konfrontert oss mye med dette i det siste når du har vært på besøk i de indre verdener. Kong Arthur, kan jeg ikke se eller si, at dette kan være en av mester R`s (Greven) tidligere inkarnasjoner. Men det kommer an på hva du forstår ved begrepet  mester R. Arthur, tror jeg mere dere skal se på som en legende. For legenden som Arthur går inn i, det er jo denne meget sterke relasjonen som Arthur har til Merlin, og den sterke relasjonen ser jeg mere som en Sirius-vibrasjon.

Hvis du går inn i mester R`s arbeide, så ligger den tettere på Pleiadene. Både hans tid i 7. stråle ashramen, det skal du tenke på, er et mangeårig samarbeide som mester R gjorde nede i 7.stråle ashramen og inn igjennom forskjellige losje-arbeide. Så hans relasjon , både til Sirius og likedan til Pleiadene, og det å være med til å lage de fysiske innvielser, der ligger en meget sterk relasjon til mester R`s arbeide og til Shamballa og Rådskammeret, og likeledes inn igjennom hele det arbeidet som han i dag har forberedt seg til, å gå opp i arbeidet som Civilisasjonens Herre.

Så Arthur ser jeg mere som, han skal du finne hvis du går inn på Merlin-linjen. Så jeg kan ikke anbefale deg å følge de sporene som du er inne på der.

Til mere dere trenger opp i det jeg kaller sjelsfeltet, så vil dere jo oppdage at det er mer den samme energi dere har med å gjøre. Fordi det stort sett, det som ligger der som en sped begynnelse inne i deres bevissthet,det er at dere begynner å forstå det gamle begrep, som vismennene altid har snakket om, nemlig VERDENS-SJELEN – ANIMA MUNDI.

Og inne i ANIMA MUNDI, ja, da kan man si; neimen, Kristi inkarnasjon, Arthurs inkarnasjon, alt er det samme. Dette vil irritere dere i første omgang, ja, men vi må jo kunne dele opp vil dere si, men nei, fordi grensene viskes ut. Så hvis det er på det nivået spørsmålet ditt er stillt på, så kan jeg si til deg, at så er Kristus, Arthur, Mitra det samme. Men tenker du på en fysisk inkarnasjon, så kan jeg ikke bekrefte det.

Kikk på sporet, og se, du har noen engelske mestre i Bailey-bøkene, så gå inn litt og kikk på dette, og se om det ikke helt plutselig kan åpne seg noe der.

Jeg kan godt forstå at du kommer inn i hele dette området som faktisk ligger der hvis du går opp igjennom, hvis du liksom tar en linje nedfra London og så setter den over til Cornwall,og også over til Irland, og så liksom prøver å sette et punkt oppe på Shetlandsøyene/Orknøyene, så vil du hurtig begynne å oppdage at det oppstår noen forskjellige triangler. Og så ligger det det, i disse feltene, så har dere det, at noen av disse mestrene er i fysisk inkarnasjon, så derfor vil jeg heller si til deg, fordi jeg vil prøve å hjelpe deg, jeg synes du skal prøve om du kan komme mere på sporet av det man kaller den Engelske Mester. Han er ikke navngitt på samme måte som mange av de andre, men jeg har iallfall gitt deg et spor nå. Og da kommer du sikkert til å komme inn i også noen andre spennende områder. Jeg tror at du vil komme til å åpne noen andre nøkler helt plutselig.

A:…..Så det med å gå videre med Dollsteins-hulen med de 5 kamrene og hva som skjuler seg der inne…….?

I: Når du snakker om skatten der inne, så kan man stille seg spørsmålet; Hva er skatten? Tenker du på en gammel dragkiste full med gullmynter?

A: Nei…..

I: Men hvis du tenker på at du kommer inn til et hellig sted med en sterk energi-innstrømming, så kan jeg bekrefte det. Så vil jeg si til deg, så arbeid med det der oppe, prøv og få åpnet de portene der, og få de portene til å svinge innover. Og så kan du kanskje prøve å gjøre det, for mitt redskap (Kim) fikk noen inspirasjoner  noen år tilbake, til å lage meditasjoner med de søyler dere har satt ned og har arbeidet flittig med i ca 10 år. Prøv å ta dette med inn i det arbeide, så får du en sterkere beliving til nåtiden.

A: Ja, jeg har begynt med det faktisk.

I: Det kan jeg se.

A: Vi var jo oppe i Filefjell og prøvde å gjøre et stykke lysarbeide der oppe ved ruinene etter den gamle Tomas-kirken der oppe. Og min kropp reagerer jo så rart noen ganger. Den gangen vi sto der da, så måtte ryggen min være flat, jeg måtte bøye meg ned, ja, jeg hadde ikke kontroll over min egen kropp. Ryggen skulle være flat, og armene og bena ble krysset, og så opplevde jeg veldig sterkt at jeg måtte legge meg ned på jorda når vi var ferdige. Kan du si noe rundt dette?

I: Det som skjer, er at disse eteriske frekvensene dere går inn i, inn i noen geometriske former som ligger inne i jordklodens eter-legeme. Og det punktet som du har å gjøre med der, DET ER ET PUNKT SOM UTGÅR FRA FRANKRIKE. Og hvis du går innover, så vil du oppleve at det ligger en helt annen linje som går ned til Lancelot og inn i det område som er der.

Så hele det området som ligger der, så hvis du tar en gammel venn på 3. stråle, Bernhard av Clairvoix, han var en gammel mester som inkarnerte. I den katolske kirke kalte man dem helgener, i teosofien kalte man dem mestere,  i Grekenland var de kalt Gudene. Og i deres mytologi, så har dere jo Vallhalla og Odin o.l. Det er det samme konseptet som blir brukt med forskjellige navn.

Men det bilde som kommer inn når du går inn den veien, det var et hellig geometri-felt som man ønsket å få inn, det var helt klart fordi, dere skal prøve å forstå at dere er i et område av verden hvor det er en meget stor konsentrasjon av disipler og vesener som kommer inn fra andre planeter. Og disse som kommer inn i deres verden ut i fra andre planeter, de skal dere prøve og forestille dere, at de har hatt en mektig oppgave med å føre en høyere sivilisasjon inn. Så det dere kaller den skandinaviske modell, eller er den kanskje mer enn Venus-relatert modell? Det skal vi ikke komme mere inn på her, men det er en meget stor gruppe av mennesker her oppe i denne del av deres verden, som ikke har så forferdelig mye med jorden å gjøre. Men de kommer hit med noen meget fine åpninger i deres chakra-systemer, spesielt både i hjerte-chakraet og i den Egoiske Lotus, og det gjør at det er en meget høy etisk moral, hvis dere kikker på den generelle høyde i moralen og etikken. Da vil dere i det samme forstå at her er det en annen type innstrømming, og en meget stor del av de mennesker som inkarnerer i deres område av verden, de har veldig lett for å kunne motta de nye vibrasjoner uten i fra, både fra Føderasjonen og fra de hellige planeter som deres planet er på vei inn i.

Dere har åpnet noen veldig fine veier i deres hjerte-chakraer, og derfor er dere også mere mottakelige for høyere hjerte-frekvenser.

En gang ble det sagt i Visdommens Hall, så ville Skandinavia være et sted hvor Kristus ville kjede seg hvis han skulle komme igjen! For hva skulle han stille opp med her? Med gode gamlehjem, gode sykehus, gode skoler mm.

Hvem av dere ville ha bodd i Hellas?

Det står en sterk vibrasjon inn her. Hvis vi kikker på jordens aura, se på den energien som strømmer ned i Nord, altså som en strøm over jordkloden. Den energi som strømmer ned og flyter ut, det liksom flyter ut over hele planeten. Hvordan kan denne energien flyte ut? Jo, det kan den igjennom en gruppe som deres, og herfra blir den spredt utover til menneskehetens sinn. Dere går inn og skaper nye tankeformer, og sender disse ut.

Fikk jeg svart på spørsmålet ditt?

A: Jeg følte meg jo som en kanal for en energi, og den kom lettere igjennom hvis jeg hadde ryggen flat, og Moder jord skulle jo også ha denne energien, så derfor måtte jeg legge meg ned på magen på jorda etterpå, og slik healte jeg jorda.

I: Du tror ikke at det er en gammel preste-inkarnasjon du har tatt inn?.......og så lagt deg i den 5-takkede stjerne?? Det bilde jeg ser av dette nemlig, det er nærmest som om, på det stedet du gjorde dette, så ligger der et gammelt sted, som du gikk inn i, og gjorde det i. Det bilde jeg får inn av deg når du er der, du ligger som en pentakkel eller hva man skal kalle det, altså, med lett spredte ben og armer, så du lager hele den 5-takkede stjerne inn der. Og dette er på samme måte som en katolsk prest blir innviet. Du skal regne med, at deres gruppe her nede, men for meg ser det ut som om den Preste-skolen som ligger over ( for Den nye Tids prester) Sørbø kirke, det virker som om de derfra var meget interessert i det arbeidet. Det var derfor de fikk deg til å gjøre dette, fordi de skulle bruke dette område til et innstrømningspunkt. Nå har vi derfor en liten sak på dem, at de kan bruke kvinner til sånt!!! (Så herlig humor!). Min ashram har det jo lett, for vi gjør ikke noe forskjell på om det er en mann eller en kvinne!!

Jeg kan forstå at dere kan komme til å oppleve Arthur som Greven, for det har vært en masse parallelle situasjoner som har skjedd. Det er fordi, dere skal prøve å gå inn der, under kong Arthur så har det vært den lengste periode med fred i 50 år i England, ellers så er jo Englands historie forferdelig blodig.

England ligger på et område, når dere går inn i hellig Geometri, England ligger som en port ifm det gamle Atlantis.

Mange av dere som har vært knyttet til det område i England, dere er også meget knyttet opp på Syd-Amerika. Det ligger simpelthen noen porter som går inn igjennom og åpner opp noen linjer inn igjennom. Fordi England er både en port, skal vi kalle det, hvis dere åpner inn til både Syd-Amerika, Mellom-Amerika og Nord-Amerika. Det ligger noen porter som går inn igjennom de verdener som er der

Det er synd at dere ikke tar den engelske mester litt opp, prøv å arbeide litt med; Hvem var han? Og også hvis dere går inn til den mester som kalles Tomas Moore. Det ligger noen linjer der, og hvis dere går inn og fanger de linjer, så vil det åpenbare seg noen ting for dere, og åpner opp til noen meget sterke linjer.

Og hvis dere følger de linjer tilbake, så havner dere nede i de keltiske strukturer, og så kan dere igjen følge disse lenger ned, og da vil dere selvfølgelig, på et eller annet tidspunkt, så kommer dere jo også ned i Romerriket, så har dere den del av England som ble innlemmet i Romerriket, og så har dere det som ligger nord for Romerriket.

Og hvis dere bruker deres clairvoyance litt, så prøv også å forestille dere hvor mye av England forsvant ift Atlantis. Og hvor mye er tilbake? Og så kan dere gå ned i både det skotske og det irske. Det er dere nesten nødt til hvis dere vil forske inn i England, og så skal dere be om at dere får åpnet inn i det vi kaller Akasha-krøniken, og så prøv om dere kan studere det direkte.

A: Gid vi kunne det!

I: Hvorfor kan dere ikke det?

A: Det kan jo ikke bare skje av seg selv hvis vi ber om det!?

I: Hvorfor kunne det ikke det?

A: Jeg har jo prøvd og bedt om å få se, men……

I: Har du ikke allerede lukket mye opp den veien?

A: Har jeg det?

I: Ja, dere skal tenke på at Akashaen, den tror dere er et sånt hemmelig rom inne i et gammelt bibliotek. Men det er Akashaen sånt sett ikke, dere gjennomstrømmes av Akashaen hele tiden. Akashaen er ikke et lukket felt, Akashaen er et åpent felt dere går inn i. Akashaen kjenner mange av dere, mange ganger møter dere på de bøkene dere har behov for, og da er det jo Akashaen som taler til dere på mange måter.

Det er så mange som er forarget over at biblioteket i Aleksandria ble brent, men det står jo igjen en gjenpart av alt dette i Akasha, der kan det jo ikke brennes vekk.

Akashaen ligger bak Uranus og 2-tallet. Så jo mere dere åpner inn til 2-tallets energi, til mere vil dere være i stand til å åpne opp for dette. Så kommer det en periode hvor man skal lære og lese i akashaen, mye er jo på noen rare språk, så skal man inn i sjelen og få tak i noen indre konverterings-nøkler. Hvis dere skal inn å lese i dag, så må dere jo få konvert det til et nåværende språk.

Så avsluttes kanaliseringen med at vi takker, og så får vi en velsignelse over vårt arbeid……..                      

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg