BLOGG

 

Alle er vi brødre og søstre på denne jorden, i hele universet, i hele vårt solsystem, på alle galaksene - slik er det.

 

Hvordan ønsker vi å behandle en søster eller bror? Hvis vi elsker et annet menneske ubetinget, så ønsker vi vel ikke å skade, latterliggjøre, å tråkke på vedkommendes verdier og moral eller gjøre noe annet mot dem for å få denne personen til å føle seg maktesløs, liten og ubetydelig - vil vi vel?

 

Ytringsfrihet - JA! Men for enhver pris??

 

Hvis vi putter ytringsfrihets-begrepet inn i denne konteksten, har vi da med rette, tillatelse til å kunne trakassere, via satire e.a ,vedkommendes verdi-sett og latterliggjøre denne personen på det sterkeste?

 

Jeg tror nok de fleste ville si nei til dette.

 

Jeg var aldri så heldig at jeg fikk en biologisk bror eller søster, det har dessverre vært mitt store savn i hele mitt liv, men jeg har mange brødre og søstre allikevel i flere grupperinger jeg er med i som lysarbeider.

 

Vi er alle veldig forskjellige, men vi har alle et felles ønske; og det er å kunne favne, akseptere, vise forståelse for hverandre, verdsette den andre for det vedkommende står for og er.

 

Alle kommer vi med helt forskjellige ting i baggasjen fra alle våre forskjellige tidligere inkarnasjoner og forskjellige opplæringer/treninger i forskjellige liv, men hvis vi er vise, så legger vi alt dette i samme pott, trekker ut alle de gode kvalitetene og renser vekk og ut alt det som ikke lenger har livets rett, så lager vi en SYNTESE av alt dette.

 

Da er vi på rett og god vei mot DEN NYE TID, VANNMANNENS TIDSALDER. Vi har nå en periode på ca 2500 år foran oss, med mange omveltninger og forandringer.

 

I denne perioden vil det oppstå en helt ny type "religion" - hvor hver enkelt individ har direkte kontakt med sin egen guddommelige kilde, som igjen er en del av helheten, "Gud" - eller en kan kalle det hva man vil.

 

Det er NÅ vi har en mulighet for å kunne bevise om vi har lært noe, f.eks fra de ca 2500 årene i Fiske- tidsalderen, her har 6. stråle (HENGIVENHET/IDEALISME) vært sterkt fremtredende.

 

Men nå er denne strålen er på vei ut, og fra 2025 kommer 4. stråle sterkere inn, strålen for HARMONI/KONFLIKT. 

 

Alle stråler har positive og negative aspekter. En av 6. stråles negative aspekter er fanatisme, og derfor ser vi nå at enkelte grupperinger hardnakket holder fast på dette, nekter å gi slipp, og bruker absolutt alle midler, så som terrorisme, drap, trusler - for å kunne forsvare det de mener er rett.

 

Slik har det vært ved alle tidsaldres overganger - intet nytt under solen.

 

Disse nekter å være med inn i en av Vannmannens stråler, som er 7. stråle for ORDEN OG CEREMONIELL MAGI.

 

Det er 7 forskjellige stråler/energier/essenser som gjennomtrenger hele universet og er de virksomme energier i alt som er manifestert og håndgripelig på det fysiske plan, så vel som på alle andre plan for helhetens uttrykk.

 

Det er viktig å uttrykke at vi står sammen i denne tiden mot de som nekter å gå videre i sin utvikling og hardnakket står på sitt. Men hva som er den absolutte rette måte å gjøre det på, vet vi ennå ikke helt, men vi vet at MODELL-LÆRING er et viktig aspekt.

 

Vi er alle med i en ENHET, vi er alle BRIKKER i det samme spillet. Alle må vi nå ta ansvar og begynne med oss selv.

 

Hva slags forhold har jeg til min søster eller bror? Her mener jeg innad i en familie. Er alt som det skal og bør være?

Det er på dette planet vi først må begynne å rense opp i. Etterpå kan vi utvide dette i større og større sirkler.

Kritikk kommer en ingen vei med, det gagner ingen, men vi må ikke glemme å legge inn en forståelse/aksept for det evolusjonsmessige nivået som de enkelte står på. Alle sjeler er ikke like gamle!

 

Samtidig må vi stå fast ved og være i fri flyt energimessig i.f.t de nye stråle-energiene som vi nå skal forholde oss til.

 

Det var Fredskonsert for 12 religioner i Stavanger domkirke i går kveld.Jeg hadde 2 billetter, men jeg valgte istedenfor å sitte hjemme i meditasjon og arbeide med at Syntese-energien spredte seg ut, først over hele Stavanger, så oppover hele Vestlandet, så videre ut til det til slutt omsluttet hele jorda.

 

Jeg opplever at det voldsomme uværet, spesielt rundt Vestlandet av Norge, var en kolossal utrensnings-prosess av gamle Atlantis-energier som var oppe og vendte på seg.

 

Vestlandet av Norge var en del av det gamle Atlantis - verden så helt annerledes ut på den tiden.

 

Nå er tiden inne til å få renset ut, og det må vi alle ta ansvar for.

 

Stavanger, 12.1.2015

Arnhild Yalena Rob

 

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg