KANALISERING VIA B. KIM PEDERSEN

MESTEREN PAUL VENETIANEREN, 7 STRÅLE ASHRAMEN

Denne kanaliseringen skjedde via B. Kim Pedersen under kurs  med tema DEN STORE PLAN, DEL 3, i Lomviveien 26 i Stavanger den 18.2.2017, og det var mesteren PAUL VENETIANEREN fra 3. stråle ashramen som kom igjennom. Dette skrevne materialet er utarbeidet av Arnhild Yalena Rob den 22.1.2017 etter lydopptak fra kanaliseringen.

 

DET SOM SKJER I VERDEN

Jeg vil begynne med å formidle hvordan vi fra de indre plan opplever å se hva som skjer i verden på nåværende tidspunkt.

Hvis dere kan forestille dere at hele verden nå ligger i et sånt omdreiningspunkt, med en god stor aura med forskjellige tidligere livs-epoker, som nå ligger og utvikler seg.

Det løftet som menneskeheten skulle ha i bevissthet, så regnet man med at man skulle kjøre 200-300 millioner mennesker igjennom innvielsens rekker, og i tillegg så kommer også de som allerede har gått igjennom innvielsens portaler.

Der hvor dere står nå på selve kloden, så står dere akkurat der nå hvor dere kan ta noen store kvantespring, jorden kan nå nesten klare å gå opp i en høyere dimensjon.

Det snakkes jo mye om de bevissthets-utvidelser som allerede har vært ført igjennom selve klode-bevisstheten. Men akkurat nå, så står jorden i en slik situasjon, at det kan komme til å skje noen rett dramatiske kvantesprang i menneskeheten.

Flere og flere mennesker vil kunne begynne med å gå mer og mer inn i en form for galaktisk bevissthet.

Syntese-bevisstheten kan man si, som i deres gruppe her, som dere har jobbet mye med for at den kunne komme igjennom i deres egen bevissthet, og likeledes å få denne energien nedfelt forskjellige steder i distriktet her.

Den syntese-energien som ligger, den går meget sterkt innover kloden på nåværende tidspunkt.

Hvis dere av og til ser litt clairvoyant på kloden, så vil man kunne se et dypere skjær av denne syntese-energi som nå legger seg mer og mer innover jorden.

Ca 1980-1990 så hadde vi masse hjelp som kom utenfra fra utenomjordiske sivilisasjoner, som var tilkalt for å hjelpe til i denne overgangen. Dere opplever kanskje ikke så mye "drift" fra andre planeter, da liksom jorden nå er satt inn i en stabiliserings-periode på nåværende tidspunkt.

Da regner man med  de 300 innvielser som vi har gjort fra århundredeskiftet og frem til nå, da regner vi med den vibrasjonen som ligger i auraen på mennesker, dere må liksom forestille dere at dere kikker inn i et menneske som gjennomgår en innvielse, d.v.s at sjelen og personligheten begynner å fusjoneres, og til den gjennomstrømming som skjer.

I østen har man gjennomført 4:6 deler av de innviede, for her har man kunnet føre store menneske-grupper igjennom. Også i India, Kina, Korea og Japan.

I deres egen del av verden, d.v.s hvis man tar den vestlige kultur på nåværende tidspunkt, så polariserer den vestlige kultur seg en del. Men det skal dere ikke være så redde for. Dere har englenderne som vil ut av E.U og være seg selv, og dere har amerikanerne - det er ikke sikkert at Amerika klarer den turen som de nettopp har lagt ut på. Det kan godt hende at det vil komme til et opprør i Amerika, som dere vil komme til å se i de neste 14 måneder. Da kan det liksom komme et opprør innenfra, hvor man f.eks ønsker å få delt opp Amerika, f.eks i en 2-3 stater, og liksom på den måten å nå igjennom.

Det er ikke helt sikkert at dette vil komme til å skje. De vil nok prøve å holde Amerika i den union som dere kjenner som U.S.A i dag. Det vil bli spennende å se hvordan dette vil gå, for den nåværende presidenten har jo noen drømmer om å kunne kjøre ting igjennom.Men dere vil sikkert komme til å se at han vil måtte roe seg ned i de kommende måneder, og han vil bli nærmest normal. Han er i ferd med å lære seg et nytt håndverk.

Dere må prøve å se på den nye presidenten som nå har trådt inn på verdens-arenaen, se på ham som en gammel forretningsmann som nå skal læres opp til å kunne være politiker. Og det er jo stor forskjell på å være en stor direktør i et firma, og så plutselig skal være en politiker som må ta hensyn til at alt hva man sier og gjør har en konsekvens i verden, og spesielt så har det mye å si for landets egen dimensjon.

Amerika er jo på mange måter et delt samfunn. Man har høyt utviklede sjeler som ligger ved kystnære områder, og så har man så en stor midt-gruppe inne i selve U.S.A, som står liksom litt i den gamle verden. Og som kanskje ikke helt kan forstå at verden har beveget seg så raskt i de senere år, som er tilfelle.

Så har dere Syd-Amerika. Der er det mange positive ting å si.

Cuba f.eks, som amerikanerne har slitt med i mange år. Der vil dere komme til å se, at kanskje flere av dere vil komme til å besøke dette området som turister. Cuba holder på å bli lukket mye opp, og det gamle mønsteret som har ligget der, det flates nå mer og mere ut. Og så vil man lukke opp for de veldig mange vakre og skjønne områdene. Cuba er jo et veldig flott område, et flott turistmål. Det samme gjelder også for Thailand f.eks. Det er fredelige områder å besøke.

Vi kan ikke si at det akkurat er hel stabilitet på planeten akkurat nå, hvis man ser helhetlig på det. Man har disse meget sterke reaksjoner i noen forskjellige folkegrupper.

I området som dere befinner dere i (Stavanger-området), da virker det som om hele området, det blir nok en litt roligere utvikling enn dere har vært vant til siden 90-tallet. Det ser ut som om dere finner et litt mer rolig leie å ligge i. Dere vil ikke lenger ha de store utsving som dere har vært i i de siste årene. Ting vil finne seg til rette og finne seg et nytt leie å ligge i. Dere vil også komme til å se at i.f.t olje-produksjonen, som dere har hatt så mye å gjøre med her, den omlegger seg nå fordi det vil ikke lenger være så stort behov for oljen som dere tidligere har kjent til her på jorden. Dette fordi menneskeheten står overfor de nye energi-kilder, nå begynner de virkelig å åpne seg opp.

Det som vil komme til å skje, er at det virker som om den fagkunnskapen som sitter i olje-industrien, den vil bli utviklet nå, og så vil den bli tatt i bruk andre steder på jorden. Det er simpelthen noen kompetanse-områder hvor dere sitter inne med en enorm kompetanse, og det kommer dere til å bruke og hjelpe til med på andre steder på planeten.

Det er noen av de metoder som dere har arbeidet med, som kommer til å få stor betydning i.f.t forurensing andre steder, noe som dere vil omstille dere til veldig raskt. Dere skal ikke være redde for deres jobber, men dere skal litt inn i år 2019 før at dere ser det som det legges om til. Men deretter vil dere komme til å se at deres ingeniør-kunnskaper i deres bedrifter, de vil få stor betydning utover i verden.

Asia og Russland kan det bli noe samarbeid med, f.eks på tundraen i Russland.

Det er ingen frykt på planeten for øyeblikket. Det snakkes jo så mye om at vi ikke kan unngå å komme inn i en ny stor krig. Denne krigen tror jeg ikke at dere skal være så redde for, men jeg tror at dere mere skal tenke på internettets krig.

En del av krigen i dag er nok overført til internettets verden, og disse kommunikasjons-former som ligger der. Regjeringer o.a har ikke vært så flinke til å beskytte seg mot dette. Det virker som om det i 2018 vil begynne å komme inn i et nytt spor der om at man må beskytte seg med militæret, man må danne noen "anti-kampister" og sørge for at disse viruser ikke slår leir på de forskjellige områder på internettet.

Det er sendt spesialister inn i verden som arbeider med dette, og som er i stand til å motstå dette press.

Fram til 2012 så var internettet mer som en "leke-plass", men nå står menneskeheten fremfor det at internettet blir mer og mer et sted som står i et langt dypere forhold til menneskeheten.

Om ca 4 år (2021), så vil man begynne og oppleve at det er mange ting, slik vi kjenner det i dag, vil ha glidd over til å være i lys, som vi kaller det på de indre plan.

Ca år 2019, vil dere muligens ha apper hvor dere registrerer deres tankevirksomhet!

Når jeg kikker inn i deres gruppe-legeme her, så er dere veldig opptatte av å rense det fysiske legeme (4-5 av oss hadde da vært igjennom en 28 dagers kur på rå grønnsaker, bær og frukt for detoxing). Men hvis dere kan forestille dere, så vil det i løpet av noen ganske få år, så vil man på samme måte bli i stand til å frigjøre følelser på astral-planet. Jeg får ikke gi dere disse teknikkene her i kveld fordi jordens energi må stabiliseres litt mer før vi kan gi dere dette.

 

Solar plexus er et chakra som vil få langt større betydning inn i 2018/2019, da vil flere av dere få et helt annet forhold til dette senteret. Dere vil komme til å se dette chakraet mer og mer som en del av ildens verden, og hvor menneskene vil begynne å få en mye større forståelse av det vi i dag kaller ild-elementet.

Hvis dere kikker inn i Hierarkiet,så vil dere se den energi som erke-engel Michael og Kristus har hatt, i det vi kaller opplysnings-tidsalderen, og også siden åndsvitenskapen, som begynte å komme inn i menneskeheten i 1875.

Nå vil det begynne å skje, ca 10 år fremover, at erkeengel Uriel vil få en langt større virkning, sammen med Hierarkiet, slik som Michael har hatt en lang periode sammen med Kristus, og vi vil komme til å se at Uriel vil komme til å gå meget tett på Hierarkiet, d.v.s at man kommer inn i en ny Uriel-periode.

Denne erkeengel vil på mange måter være i stand til å gi et litt sterkere ild-preg, d.v.s man får litt mere ild igjennom.

Det er ikke sikkert at dette vil skje så mye i deres del av verden, fordi dere har vært flinke til å ta ilden til dere igjennom sporten. Sporten har jo betydd veldig mye i deres del av verden. Men dere vil kanskje komme til å oppleve Uriels-energien dit hen at menneskeheten må få denne magiske lys-energien tilbake.

Dere som har arbeidet mye med å gå igjennom en slik grønnsaks-kur, det kan godt hende dere vil komme til å le av det jeg vil si nå, men dere vil komme til å oppleve innenfor noen få år å spise farver! Dere vil føle at det er noen farver man mangler eller føler et sterkt behov for, å så vil man finne disse farvene i mat og spise det. Man vil komme til å påvirke store områder i ens energi-legeme via dette.

Hvis vi f.eks sammenligner med et solarium i dag, så vil dere i fremtiden arbeide med noen forskjellige lys/farve-påvirkninger. Da vil man f.eks kunne se i psykiatrien, at farver kan gjøre det samme/ha samme virkning som medikamenter. Farver vil bli tilført i forskjellige hastigheter/muligheter. Det vil også komme flere farve-terapeuter.

Menneskeheten har vært inne i en slik farve-periode før. I middelalderen hadde man jo de store glass-mosaikker.

Vi kan få en app på vår mobil hvor vi kan kan gå inn å finne hvilken farve vi trenger mere av under de forskjellige årstider.

Det virker som om det også er farvene som skal komme inn og hjelpe til med den overvekt som menneskeheten har gått inn i. På samme måte som mange elsker mat, så kan man heller gå over til å nyte forskjellige farve-frekvenser o.l. F.eks kan et skjelett-problem stabiliseres via farver.

På samme måten kan en gå inn i lyden/lyset. Det er mye lyd i verden på dette tidspunktet. Noen vil kalle det for lyd-forurensing. Det mener ikke vi på de indre plan, fordi vi har vært meget opptatte av å få skapt lyder.

Det snakkes jo så mye om at når mester Kuthumi overtar Kristus-embedet, så vil nok Kuthumi arbeide mye mer intenst med lys inn i menneskeriket.

Det er sendt disipler inn i verden som nå sitter og forsker i lydens og farvenes betydning. Inne i dette ligger det noen frie element-strukturer.

Hvis vi tar Syntese-ashramen; Mester Morya, mester Dwal Kuhl og mesteren R (Greven), de har jo den oppgaven at de skal få denne ashramen til å virke mye mer intenst. Den viser jo allerede gode resultater, men dere vil komme til å se disipler som mer og mer vil binde seg opp mot Syntese-ashramen, og de kommer inn i et større og større arbeide. De vil motta mer og mer instruksjoner i deres indre.

Hva er det de utenomjordiske hjelper oss med?

De som kommer fra mere lysende sivilisasjoner. Hvordan kan det overføres høyteknologiske ting til jorden?

Jorden er fortsatt bundet ned i stoff-verdenene, og de skal løftes mere og mere opp i de eteriske verdener.

Jo mere dette eteriske legemet rundt jorden blir mer og mer utviklet, så vil dere kunne føle det, f.eks rundt fullmåne ved de 3 festene; Påske, Wesak og Den gode viljes fest. For hvert år bringes disse fullmåne-festene menneskene høyere og høyere opp i frekvens. Jeg oppfordrer dere til å gjøre disse til en hyggelig fest med litt god mat først og så seremonien etterpå. Det er under disse fullmånene at Hierarkiet i årene fremover vil frigi mer og mer informasjon til dere.

Verden og kloden som helhet går en lys fremtid i møte. Det er ingen grunn til å være negativ ovenfor noen ting. Men verden vil ikke komme til å se ut som den har gjort tidligere.

Gradvis vil det skje noen store forandringer, spesielt også i deres del av verden, fordi dere skal jo etterhvert få tilført noen nye mennesker.

Slik det ser ut til for meg, mht denne nye tilføring av mennesker, så ser det ut til at dere vil få en del innvandrere fra Øst-Europa, og det vil også bli lukket opp for en del fra Syd-Europa. Ikke så mye innvandring fra de arabiske land, men mere fra Spania og fra Middelhavet. Disse vil lett kunne tilpasses vår del av verden.

Ca 2020, vil regjeringen forstå at de er nødt for å få noen mennesker tilført, for å kunne opprettholde det livs-stadium vi er vant med. Vi vil jo etterhvert få mere og mere eldre "kropper" som skal tas vare på.

Mange av dere som sitter her, vil nå meget høye alderstrinn, uten kanskje å oppleve at dere blir "gamle".

Dere blir ikke "gamle", men dere lever lenge!

Det vil oppstå nye typer "fellesskaper" for de som lever lenge, som vil romme forskjellige typer handlinger, spesielle bo-fellesskap for de fra 70-90 år f.eks.

En vil i fremtiden ikke bli boende så lenge på samme plass, dere vil bli mere bevegelige i deres måte å bo på. 

Det er noen som tror at man bruker mest tid på å være ute i fysisk inkarnasjon, men det er ikke min erfaring. Man inkarnerer ikke så mye fysisk som man skulle tro, men man tar lange opphold på de indre plan.

 

 

SPØRSMÅL OG SVAR

Her kan jeg kun ta med de spørsmålene jeg selv stilte og fikk svar på av taushetsbelagte årsaker.

Jeg begynner med å fortelle at jeg i noen måneder nå, har hatt et slags rituale når jeg har lagt meg for kvelden, og hvor jeg utfører et lysarbeide hvor jeg bl.a står som kanal for en energi jeg trekker ned og videre igjennom Moder Jords mange lag helt inn til jordens midte. I den forbindelse så har jeg begynt å tenke; ikke bare kan man si: "Så foroven, så forneden, men også forinnen", at det kanskje også går et chakra-system fra jordens skorpe og helt inn til jordens midte. Jeg nevner også at jeg har litt kunnskap om sivilisasjoner som bor inne i jorden, og jeg spør om han kan utdype dette noe for meg.

Han svarer:

Når ritualer opptrer hos dere i forskjellige tids-epoker, så kommer man inn til deg, og da ber jeg dere om å følge dette. Så kan det komme en tid hvor dere glemmer å få det gjort, og da er jobben ferdig utført! Akkurat nå er det behov for dette, og derfor blir du inspirert til å utføre denne jobben.

Ditt Høyere Selv har blitt knyttet inn i en høyere Engle/Deva gruppe, og inne i denne gruppen, så får du lov til å delta i noe Tempel-arbeid, som foregår på de indre plan. Og denne Tempel-gruppa er også veldig opptatt av å få dette ut i det ytre arbeidet via en disippel.

Det står liksom printet i ens bevissthet hvordan det skal utføres, og så utfører man bare dette. Ditt Høyere Selv har så sterk en påvirkning ned i de lavere sjels-felter, at den lavere sjel begynner å utføre dette arbeide.

Så holder man på med dette en stund, men plutselig merker man at; nei, nå skal jeg flytte energien litt, eller nå skal jeg f.eks begynne å ta den eller den strålen med også (dette skjedde faktisk også med meg den påfølgende natt når jeg skulle legge meg!). Den energi-formen man holder på med, den ønsker å føre dette igjennom. Jeg ser at du deltar i ritualer på et høyere plan, og det har man så bedt deg om å føre over på det ytre plan.

Så nevnte du AGARTHA. Det er sånne kollektive energier som arbeider akkurat nå. En del er opptatte av disse sivilisasjoner som lever inne i jorden.

Dere har jo et liv hvor dere lever på utsiden av kloden. Det finnes sivilisasjoner som lever inne i kloden også, og de har noen andre innvielses-veier enn dere. Man har jo i mange år prøvd på om man kunne holde dette litt hemmelig.

Dere har en flystasjon her i Stavanger hvor man flyr inn og ut av Stavanger. Det har man også i de indre verdener. De har noen andre typer havner hvor man beveger seg inn og ut, f.eks Hessdalen. I den fjellkjeden som ligger der, finnes det en stor forbindelse inn til et Jord-Hjerte. Der er det en voldsom aktivitet, og denne aktiviteten har å gjøre med sivilisasjoner inne i jorden. Også Bermuda-Triangelet er en stor "flyplass". Disse stedene har en åpnings/luknings-mekanisme i mellom menneskeriket og riker inne i jorden.

Når det gjelder disse Agartha-folkene, så kommer vi mere inn på kosmisk/filosofisk tenkning, men noen ganger kan det være litt godt å lukke litt opp for det.

Hierarkiet har ikke vært så flinke til å gi dere disse informasjoner, men jeg skal prøve her nå i kveld om jeg kan informere dere litte grann om dette.

På Island har man også noen meget dype porter mellom de ytre og de indre mennesker. Hvis dere kan forestille dere galaksen, da lever dere inne i galaksen, men dere bor på utvendig side av kloden.

Jeg anbefaler dere om å sette dere ned i kontemplasjon og be om at dere kan få ta ned noen informasjoner rundt dette.

Agartha-folket er mer robuste enn dere, jfr. Bayer-folket, de er mer luftformige, 1.60-1.70m høye, robust kropps-type. Agartha-folket er ca 1.50m høye, litt mer jordaktige, litt "hobbitt"-aktig, det er fordi de har noen spesielle engler som man låner denne energi fra, som altså former utseendet.

Her i Norge er dere et "fjell-folk". Jentene må jo ha bunader med store forskjeller i mønstre, de englene som står i disse forskjellige områdene har inspirert kvinnene som har laget disse bunadene.

"Fjell-folket" har også noen eteriske vesener som bor inne i fjellene. Jfr trollene og "Stein-folket".

Du holder også på med å åpne det 8.chakra/Syntese-chakraet. Noen av dere hører til den gruppen som har gått hardt inn og jobber med Syntese-energien. Hvis du hadde fulgt en gammel vei, hvis du hadde sittet på noen gamle indiske mantraer og brukt den veien, så hadde du hatt en mye mer alminnelig utvikling. Men når man begynner å ta ned Syntese-energien, så skal dere forestille dere, det svarer litt til....jeg vil billedgjøre litt:

Langt de fleste av dere er vant med å jobbe med en data-maskin. Så en dag så finner dere ut av at dere har lyst til å holde på med noe på computeren, men da må dere laste ned et nytt program. Og så oppdager man kanskje at barnebarnet sier at dette programmet ligger der på pc`n, det må bare aktiveres.

Det samme skal dere tenke dere i.f.t Syntese.-chakraet. Alle går rundt med en mulighet for å kunne tenne Syntese-chakraet, men det er ikke alle som gjør det.

I det øyeblikket man tenner Syntese-chakraet, så kommer det jo et voldsomt fokus på det at man setter i gang det 8. chakraet. Og så begynner jo hul-rommet å gå inn i en aktivitet. Og så begynner det å skje mye midt inne i hodet, hvor syntesen og de forskjellige lys-kilder begynner å blandes. Og så skjer det jo det, at da kommer det ikke så mye fokus ut på de gamle metoder.

Dette gjør igjen at de andre chakraene begynner å gjøre noen nye innstrømminger. Derfor kan det være noe misvisende hvis jeg benytter meg av en annen terminologi.

Derfor, når dere åpner opp Syntese-senteret, og dere arbeider med syntesen inne i hodet, da blir det en helt annen energi-form som dere går inn og jobber med.

Så nevner han at vårt Gruppe-legeme er knyttet opp på noen nye engle-hierarkier, og det gjør at disiplene blir påvirket i hals-chakraet. 16 blader åpnes nå! Tidligere var det kun 12 av 16.

Dette gir symptomer i hals,skulderblader, nakke og hode.

Så sier han til slutt at han har hatt en jobb med denne gruppen over et stykke tid nå, og at han har sett litt inn i gruppens plan, men det vil vi komme tilbake til ved en senere anledning.

I morgen vil jeg komme tilbake til dere og lede en lang meditasjon med dere.

VI ER VELDIG FORNØYDE MED UTVIKLINGEN PÅ JORDEN!

MÅ GUDS FRED VÆRE MED DERE!

 

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg