ENGLEORDENENES HIERARKI

1. SERAFER
Det øverste nivået består av de englene som har felleskap med Gud selv og som tjenestegjør ved Guds trone. Det høyeste av englekorene er SERAFENE (seraphim) som vokter Guds trone og tilber Gud kontinuerlig.

De priser Gud og sier:"Hellig, hellig, hellig er hærskarenes Gud".
Den eneste bibelske referansen er Jes 6,2: "Serafer sto omkring ham. Hver av dem hadde seks vinger. Med to dekket de ansiktet, med to dekket de føttene, og med to holdt de seg svevende." En av dem berørte Jesajas lepper med et glødende kullstykke fra alteret og renset ham for synd.

Serafer innehar den høyeste kjærlighet, derfor kalles de brennende engler eller ildengler.

2. KJERUBER (cherubim)

De følger i rang etter serafene, og er det nest høyeste i de ni englekorene. Det gamle testamentet gir ingen bevis på at jødene betraktet dem som forbedere eller Guds hjelpere. De var nær knyttet til Guds herlighet.

De er menneskelignende av utseende og dobbeltvinget og var voktere av Guds herlighet.
De symboliserte da Guds makt og velde.

I Det nye Testamentet er de omtalt som himmelske voktere i Johannes Åpenbaring (Åp 4-6).

Katolsk tradisjon beskriver dem som engler som eier den fullkomne erkjennelse av Gud og kontinuerlig priser ham, derfor heter de visdommens fylde.

3. TRONENE

Tronene er en oppflamming av den guddommelige majestet og disponerer over den evigvarende forståelse og nytelse, derfor hviler Herren på dem, mens han lar dem hvile i seg.

4. HERREDØMMER (Dominationes)
De påbyr og befaler, de leder i alt guddommelig arbeid.

5. KREFTENE (Virtues)

De er virksomme engler, dem er gitt å utføre alt som blir befalt, for ingenting er umulig for dem. Derfor kan de gjøre undere.6. MAKTENE (Potestates)
er englene for hindre og forbud, som har makt til å tvinge alt gjenstridig.
På det nederste nivået i englehierarkiet står de englene som står menneskene nærmest.


7. FYRSTENE (Principates)
som regjerer hele folk
8.ERKEENGLENE
som hersker over mindre områder som byer

9. SKYTSENGLER
som er individuelle for hvert eneste menneske.
Bare de to siste korene, altså erkeenglene og skytsenglene har direkte kontakt med menneskene.

Det heter at skytsenglene "melder om små ting", mens erkeenglene "melder om store ting", fordi en stor mengdes frelse er viktigere enn den enkeltes.

Med erkeengel menes vanligvis "overengel" eller "ledende engel" (Jud. 9;1.Tess. 4,16), de er de som oftest nevnes i bibelen. De kan tilhøre erkeengelnivået eller andre hierarkier som erkeengel Mikael, som er en fyrstelig seraf.

Erkeenglene har en unik rolle som Guds budbringere til folket i kritiske tider i historien og frelsen (Tobias 12,6.15,Joh 5,4,Åp 12,7-9) som i Bebudelsen og Apokalypsen.| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg