Kvernevik før og nå
Fra turstien langs sjøen, rett nede ved her jeg bor.....


Som navnet antyder, så var det tidligere her en mølle som produserte mel, ca. fra 1850 - 1909.

Kverneviks - området har en historie som går langt tilbake i tid, mye lenger enn mølle var påtenkt.

En tur fra Kvernevika fra grensen til Randaberg over høydedraget til Revheim eller langs sjøkanten ved Hafrsfjord, rammer inn 7000 års historie.

Fornminnene fra de ulike periodene ligger tett og sporene etter forskjellige bo - og driftformer ligger som overlagrede mønstre i dagens kulturlandskap.

De sammensatte naturforholdene med hav og øyer utenfor Hafrsfjords gode havner, de store ferskvann ved grensen til nabobygdene og det gode jordbruksland, er bakgrunnen for at disse bygdene har vært blant de rikeste i landet fra steinalderen og fram til nyere tid.

Funn fra kvernavika, Nord- og Sør Sunde, viser at den ætteflokken som holdt til i Vistehola periodevis også slo seg ned ved Kvernevika, som bød på gode forhold for jakt og fiske.Svarthola på Viste, en av våre eldste steinalderboplasser
Helleristninger og andre minner fra bronsealderen utgjør punkter på en linje fra Fluberget ved hestnes til Smiodden med Aubeberget som det mest sentrale.

På samme måte ligger det rike minner fra bronsealder, og spesielt fra jernalderen, langs høydedragene fra Heislandsrudlå over Mimarudlå til Århaug og Resnes. Og på Resnes er det tydelige tegn etter bygdeborg, gravrøyser og tufter.


Kvernevik - navnet blir nå brukt om det meste av den gamle gården på Nord - Sunde.
Opprinnelig var Kvernevik bare navnet på den viken som danner grensen mellom Sunde og Randaberg.

Kvernhuset, som på midten av 1800 - tallet ble bygget ved sjøkanten der bekken fra Hålandsvannet renner ut i sjøen, skulle seinere gi navn til en hel bydel i Stavanger.

Møllen ble satt opp på gården Skjelbrei som hadde ligget øde siden Svartedauen på midten av 1300 - tallet.
I middelalderen hadde Skjelbrei vært bispegods. En tid etter at gården hadde gått over i privat eie i 1847, overtok fire kjøpmenn eiendommen med den hensikt å utnytte vannrettighetene til et møllebruk.

Det ble jyden Johan Bevesen fra Falkum på Jylland som fikk oppgaven med å reise møllen i Kvernevika. På Madla hadde han allerede bygget en mølle i det som seinere skulle bli kalt Møllebukta.

Det ble etterhvert ansatt en møllebestyrer ved møllen som produserte mel og gryn. Møllen ga også arbeide til mange lokale arbeidstakere.

Veiene i hele distriktet var på denne tiden i en heller bedrøvelig tilstand. For å bøte på veimangelen, ble mye av kornet samlet i Stavanger og sendt med båt til Kvernevik! Mølleeierne selv besørget transporten både fram og tilbake. Da disse søkte kommunen om vei fram til Håland i Randaberg, fikk de blanke NEI. Kommunen mente at dette var noe de måtte bekoste selv, noe de også gjorde.

Denne private veien ble i 1904 erstattet av en kommunal vei som gikk fram til Tasta, men på det tidspunktet gikk mølledriften mot slutten. I 1909 ble møllen flammenes bytte, og den ble aldri bygget opp igjen. Så ble det en stund forsøkt med et e-verk for å utnytte vannfallet fra Hålandsvannet. Dette ble en gedigen fiasko med det lille vannfallet.

Dette ble i 1915 solgt til Bertel Vistnes, bedre kjent som "Viste - mannen".
Over store deler av landet var han kjent som en mirakeldoktor og helbreder. Han mente at sykdommer oppsto p.g.a ubalanse mellom forskjellige stoffer i kroppen. Han stillte sin diagnose ved å studere hårprøver sendt inn fra forskjellige pasienter. For å kurere pasientene, framstillte han forskjellige urteblandinger. Selvsagt brakte denne virksomheten han på kant med den etablerte skolemedisin, og kvakksalverloven ble trukket fram fra glemselen.
Så vidt noen vet, så ble aldri "Viste -mannen" dømt for sin virksomhet, men han hadde mange tilhengere rundt omkring i landet.

Ved forrige århundreskifte var det ca. 150 innbyggere i Kvernevik, men i dag er det ca. 6000

(Disse informasjonene er tatt fra en artikkel i magasinet Nordvesten, som er ført i pennen av John A. Aasland). Dette kan være kjekt å vite når vi nå skal utforske området.| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg