REFERAT FRA SAMLINGEN PÅ BESSHEIM 20-25.9.2011

 

Referat fra samlingen av Esoterisk Norden i Jotunheimen høsten 2011.

(20) 22 – 25 september.Denne gangen foregikk samlingen i Esoterisk Norden i Jotunheimen, Tyrens Hjertelinjes Kronechakra. Vi var omringet av mektig natur, og en fikk følelsen av å være en liten del av et stort skaperverk. Heldig med været var vi også, da vi vet det kan være ganske raskt omskiftelig og voldsomt oppe i fjellene.


Astrologikurset startet opp tirsdag kveld med en samlende kveldsmeditasjon, tilstede var Kim, Mari, Olav, Hege, Arnhild, Tove, Susanne, Berit og Kine.

Vi startet opp med astrologien onsdag morgen, etter en morgenmeditasjon og frokost. Vi har i løpet av dette astrologikurset kommet inn på den nye tids astrologi, det var både spennende og interessant, og samtidig får en være med på å skape noe nytt, en ny type astrologi som bare er i sin spede barndom.


Resten av gruppemedlemmene kom til i løpet av onsdag og torsdag.Denne gangen var vi, inkludert de tidligere nevnte astrologikursister, Alfhild, Svanhild, Grethe, Bodil, Hilde, Isali og Ruth, som var ny i gruppen.


Vi startet opp torsdag kveld kl 20.00 med en flott aftenstjeneste i rituell form. Vi fikk atter en gang samlet og forsterket gruppelegemet, som bare blir sterkere og tydeligere for hver samling.


Fredags morgen startet med en vakker morgenmeditasjon av Svanhild. Denne samlingen skulle ha som fokus å sette oss inn i hva Viljen, 1 stråle og Kronen handler om, siden vi var i Tyrens kronesenter. Dette er et enormt stort tema, og det er tre personer som skal ha hvert sitt innlegg om dette tema under samlingen. Det visste seg når alle hadde hatt sitt foredrag, så var vinklingen vi fikk forskjellig for alle tre. Det hadde nok hatt noen møter på de indre plan.

VI fikk en pen start av Susanne da hun var først ute med presentasjonen av 1 stråle, Viljen og Kronen, med vakker musikk for å understreke poengene innimellom. Etter en kort pause tok Alfhild over med fortsettelsen av eterlegemet, Den eteriske dublett. Hjernen fikk litt mer å jobbe med her, men det er lettere å forstå nå. De frøene som Alfhild har sådd, har slått røtter og begynt å spire ?


Etter lunsj gikk Grethe i gang med annen regel i Hvit Magi. Det ble også her et foredrag som krevde tilstedeværelse og et aktivt sinn, men intuisjonen skulle også skjerpes da mysteriene skal åpenbares og avsløres.


Berit tok over etter Grethe med foredrag om Verdenstjeneste, det andre i rekken. Hun presenterer flere måter å drive tjenestearbeide på, og vi ser at det kommer til uttrykk på mange måter.


Dagen ble avsluttet med en gruppekanalisering ved Kim, hvor Greven av St. Germain talte til oss. Det var en flott kanalisering med mye tankevekkende materiale, og det ble også tid til spørsmål, med svar som var til alle og til den ene som stilte spørsmålet.


Lørdag startet Hege dagen med en flott morgenmeditasjon. Etter frokost kom foredrag nummer to inn om Kronechakraet på Tyrens Hjertelinje og Europa som verdens halssenter. Det var det Arnhild som var på denne gangen, og hun tok det flott på sparket da det visste seg at hennes foredrag hadde ”teleportert seg” vekk fra minnepinnene.


Etter en god pause kom undertegnede inn med et kort foredrag om Jotunheimen og Jotnens Heim. Det var litt fakta og litt norrøn mytologi, som er vanskelig å komme utenom når en taler om Jotner.


Svanhild hadde laget Talepinne til gruppen, slik at vi kunne ha en runde hvor alle kunne si noe om hva de hadde på hjertet. Vi tok derfor etter fordraget å innviet pinnen ved å sende den en runde rundt i gruppen slik at alle som ønsket det og hadde noe på hjertet, kunne si noe. Det ble avsluttet med at energien som ble lagt i Talepinnen ble jordet. Det ble ytret ønske om å ha en slik runde hver gang, og da i begynnelsen av samlingen, og det ble også fremsatt ønske om at samlingen skulle økes med en dag.

Alle som ønsket det kunne også velge seg en talepinne å ta med hjem, Svanhild hadde laget så alle kunne få. Tusen takk til deg, Svanhild ?


Etter lunsj fortsatte Tove med Holotypene, og hun presenterer temaet på en flott måte. Det er et tema til undring, og det gir litt hjernetrim dette her også.


Susanne fortsetter etter en kort pause med musikkens verden. Det er spennende å få lov til å synke inn i musikkens verden på denne måten, og gir en mye dypere mening når en får det esoterisk aspektet med.


Etter middag ble det gruppemøte hvor ulike temaer ble diskutert. Det var temaer som økonomi, neste samling, og hvor skal det være og hvem skal være ansvarlig.


Neste samling skal være i Østlandsområdet, og det er Hilde, Isali og Ruth som er ansvarlig for å finne et sted som kan dekke de behov vi har. Vi ble enig om at økonomi spiller en stor rolle, men noe komfort må vi ha. VI ble også enig om at vi skulle holde oss på Østlandet noen ganger, og at en eventuell tur nordover går utenom den vanlige samlingen. Blir det tur, er sommeren 2013 antydet, og Væksthøyskolen vil være den som ser på muligheter. Det vil da være en tur som blir tilbudt esoterikere ute i de ulike gruppene.


Etter møtet viste Kim nydelige bilder fra turen Langs Tyrens Hjertelinje, som Væksthøyskolen arrangerte, og noen av gruppens medlemmer hadde vært med på rett før samlingen. Det har virkelig blitt jobbet mye med Tyrens Hjertelinje dette året.


Søndag morgen startet Bodil med en sterk og flott morgenmeditasjon.

Etter frokost hadde Mari det siste innlegget om 1 stråle, Viljen og Kronen. Det var gymnastikk for hjernecellene, og tankefrø ble plantet. Innlegget fortsetter neste gang grunnet tidsnød. Det er godt å få presentert et slikt tema over flere ganger, så det får tid til å synke inn.


Etter en kort pause var Svanhild klar med samlingens siste innslag, tjenesten. Det var som vanlig en vakker og sterk tjeneste og deretter ble samlingen lukket. Vi reiste hjem med krukker fulle av ny kunnskap og visdom som deles videre med omverdenen på mange plan i vårt lokale miljø.Neste samling er (20) 22 – 25 mars 2012 med Hilde, Isali og Ruth som ansvarlige.


Vi satte også opp datoene:

(25) 27 – 30 september 2012

(12) 14 – 17 mars 2013


De som har sagt seg villige til å bidra til programmet til neste gang er:


Berit fortsetter med tjenestearbeid

Bodil vil ha en foredrag om tankeformer

Susanne fortsetter med musikken

Mari fortsetter med 1 stråle, viljen og kronen

Tove fortsetter med Holotypene.

Svanhild tar søndagstjenesten.

Olav skal ha om symbol

Grethe fortsetter med 3 regel

Morgenmeditasjon Hege og Kine


Det er ønske om flere seremonier

Sette av tid til å planlegge neste samling

Sette av tid til refleksjon/litt taletid etter åpningsseremoni og fortelle litt om hva som har skjedd siden forrige gang/presentere oss for eventuelle nye medlemmer.

Ønske om en liten runde for deling av opplevelser etter meditasjoner.


Jeg takker dere igjen for en flott samling og for den jobben som gjøres for å styrke gruppelegemet og tjenestearbeidet. Jeg føler en dyp takknemlighet for det jeg får være en del av.Kjærlig hilsen Kine


| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg