REFERAT FRA SAMLING VÅR 2013

Referat fra samling i Esoterisk Norden  

Strand, Sandefjord (12)14 – 17MARS 2013

 

 

Atter en gang møttes vi på Strand i Sandefjord, det er mars, men temperaturen var isende kald, en dag var det over 15 minus. Da er det godt å være inne sammen og jobbe med energier som varmer både kropp og sjel. 

Tirsdag kveld var det tempelaften i Porsgrunn, og astrologigruppen var også med på den. Det er en flott måte og starte samlingen på for oss som kommer tidligere.

Tilstede i astrologigruppen denne gangen var, bortsett fra Kim, Susanne, Olav, Arnhild, Alfhild, Tove, Mari, Hege og Kine.

Vi fortsatte på det som Kim startet opp forrige astrosamling, ved å gå gjennom planetene, men nye ting kom også opp denne gangen, og astrologigruppen har de siste gangene  løftet opp noe av slørene på den nye tids astrologi. Dvergplanetene og asteroidene kommer mer og mer med i tolkningene. 

 

På torsdag kom resten av gruppen, og vi ønsker våre to nye medlemmer velkommen, Solbjørg fra Fredrikstad og Grete fra Kristiansand.  Det var noe frafall denne gangen, og vi ble til sammen 16 vakre sjeler samlet fysisk, resten av gruppen var med fra andre plan inn i gruppelegeme.  Tove og Susanne var med på astrologien og åpningsseremonien, og så forlot de samlingen for denne gang. De andre som var tilstede, medregnet astrologigruppen og de nye medlemmene, var Hilde, Heidi, Bodil, Isali, Hanne, Svanhild og Gro. Det ble satt ned en lyssøyle i rommet til alle de som var tilstede på andre plan en det fysiske. 

 

Vi startet samlingen med en vakker og sterk åpningsseremoni, som Kim var leder for,  og alle søylene ble åpnet og lys ble tent på alteret for alle englene som var tilstede i de ulike søylene.

 

Fredag morgen startet Svanhild med morgen meditasjon som  en flott start på dagen, og etter frokost ledet Bodil oss inn i tankene og mentalplanets verden.  Foredraget var lagt opp til mye samtale, og det satte på en måte standarden for samlingen denne gangen, mye samtale rundt de ulike innleggene. Det er en flott dreining i måten å presentere temaer på, og alle blir mye mer involvert i prosessen.

 

Etter Bodil kom Hanne på med fortsettelsen av å presentere tarottens verden for oss, og det var et spennende foredrag og vi ble presentert for deler av tarotten som var ukjent for de fleste.

Så var det lunsj og deretter var vi ladet opp til Alfhilds repetisjon, og noe nytt om eterlegeme.  Det er fremdeles et tema som krever langsiktig integrering og repetisjonen gjorde godt.

Etter en kort pause var det Isali sin tur, hun hadde en kort presentasjon av Anna, en kvinne som er mye knyttet til Mother Meera. Det var et interessant innlegg om nåtidens kvinnelige åndelige skikkelser som har stor betydning for mange mennesker.

 

Atter igjen var det mat, middag, og etter en lengre pause var det Kim sin tur til å ta oss med på et innlegg og samtale rundt 2012 og tiden etter.

Så ledet Bodil oss gjennom en healing og renselsestjeneste for og av gruppelegemet, og under den etterfølgende runden kom det frem hvordan dette ble opplevd.  Det var flere som hadde sterke indre opplevelser.

 

Etter aftensmat hadde Kim transeaften med oss, og den som kom igjennom der var og forble ukjent for gruppen, men vi fikk vite at han representerte 7.stråle-ashramen.  Det ligger mye informasjon til gruppen i den, som de tidligere kanaliseringene, og det er godt vi kan lytte gjennom det flere ganger. 

 

Lørdag morgen startet  Kine med en morgen meditasjon hvor vi reiste litt frem i tid, og etter frokost førte Kim oss inn i kunnskapen om seremoniens ild og røkelse. Det var en praktisk del hvor vi fikk opplæring i hvordan vi kan bygge opp et rituale, samt rensing av steder med vievann og sette ned søyler med røkelse.  Vi fikk tips og råd i forbindelse med dufter på røkelse, og nå er det bare opp til oss å leke videre med den kunnskapen vi har fått her.

 

Etter lunsj presenterte Arnhild sitt innlegg om 3. innvielse og 5. stråle, og vi hadde også en runde, med snakkepinen som medhjelper, på hva vi hadde av tanker rundt dedikasjon og også vår egen dedikasjon inn i Esoterisk Norden.  Det er fint å ha noen samtaler rundt ulike temaer og hvordan vi oppfatter temaer vi snakker mye om. Vi har ulike standpunkt og det ble påpekt under kanaliseringen kvelden før at vi måtte for all del ikke bli like. Det vil gjøre gruppen mindre elastisk.

 

Så var det middag og etter middagspausen var det Olav som skulle føre oss lengre inn i symbolverdens mysterier. Her hadde vi også en samtale om hvordan vi skulle jobbe videre med den forståelsen av symboler.

 

Etter en kort pause kom Arnhild på igjen med sitt foredrag da det oppsatte programmet falt bort. Det er tungt fordøyelig stoff som en trenger tid på å la synke inn, men vi strekker gruppebevisstheten ved slike innlegg og temaer. Da det har vært mye samtaler under de ulike innleggene, strekker også det bevisstheten og gruppelegeme mot større lys og forståelse.

 

Etter aftensmat hadde vi tempelaften, og det var de ulike englekorene i treet vi hadde som utgangspunkt, det var noen av medlemmene som gikk treet igjennom. Det ble en sterk seremoni, og mye lys som ble senket ned i  gruppelegeme. 

                                                                                                                                                                         

Søndag morgen ledet Kim oss inn i en nydelig morgenmeditasjon og det ble en flott start på dagen. Etter frokost  ble temaet telepati presentert av Kine og her ble det også litt samtale rundt temaet.

Deretter holdt Svanhild en vakker tjeneste med oss, og den har også hatt en modningstid da den ble skapt allerede september i fjor.

 

Etter lunsjen hadde vi gruppemøte hvor praktiske ting ble tatt opp og det ble også neste samling. Referatet fra dette møtet kommer litt lenger ned på siden. 

 

Referat fra gruppemøte

Hilde har bestilt Strand som møtested for Esoterisk Norden for 3 ganger fremover. Det er for å sikre at det er ledig plass til oss. Hun tok også opp hvor viktig det er å overholde påmeldingsfristen, da vi ikke kan bestille bestyrerboligen før vi er mange nok. Kommer påmeldingene for sent, og vi da blir mange, kan det bli veldig trangt opp på møterommet i selve hovedbygget.

Det er klart at en kan bli syk, og at noe kan være usikkert, og det blir tatt hensyn til, men det må også tas hensyn til den som har ansvar for samlingen og at Hilde skal ha alt på plass overfor Strand og det de krever. Påmelding er også kun på mail, og den skal til Hilde. 

Den neste samling skal betales, med unntak av gruppens danske medlemmer, inn på konto innen samlingens avslutning.  Kontonummeret er: 2480.08.098 15 , SpareBank 1 (Buskerud-Vestfold), Kontoen står på Hilde Halvorstad, merket Esoterisk Norden.

 

Det er et sterkt ønske om at alle kan hente informasjon fra samlingene i Esoterisk Nordens Dropboks , det sparer Kim for masse arbeid. 

 

Blir det noe problemer med å komme inn, ta kontakt med Kim. 

Alle i gruppen er også bedt om å ha fokus fra sine søyler og ned til Kristiansand slik at Grete kan få støtte og hjelp til å sette i gang en gruppe der. Det er satt ned en lyssøyle på  torget i byen. 

Undertegnede ble gjenvalgt som sekretær og jeg takker igjen for tillitten jeg bli visst. 

De som meldte seg under tjeneste til neste samling er:  

Arnhild, Susanne og Kim i astrologigruppen om Sirius 

Olav, Hege og Hanne vil ha et triangelarbeide rundt symboler, og det vil også bli tatt kontakt med Ruth.

Svanhild, Bodil og Kim går inn i et triangelarbeide om tempelaften/ritualene.

Bodil fortsetter med Tankens verden.

Isali ønsker å ha noe om blendverk

Grete fortsette med Hvit Magi

Susanne fortsetter med Musikkens verden

Tove vil få forespørsel om hun ønsker å bidra med noe.

Kine fortsetter med Telepati

Bodil, Kim og Tove? tar morgenmeditasjon.

Det ble også nevnt av Kim at det hadde vært interessant å ta alles fødselstidspunkt og lage et astrokart over gruppen og se på de ulike energilinjene og hvor de krysser hverandre.

 

De neste samlinger er:

(24) 26 – 29 september 2013

(25) 27 – 30 mars 2014

(23) 25 – 28 september 2014 

 

Oppsummering 

Tror det er litt greit å ha en rask oppsummering av samlingen. Først en stor takk til Hilde som gjør jobben med å få alt det praktiske på plass. Tror ikke alle er klar over hvor mye jobb det egentlig er, og det er greit å sende henne noen takknemlige tanker for at hun tar på seg denne tjenestearbeidet  for gruppen. 

Denne gangen har det vært mye mer interaksjon mellom den som har innlegg og resten av gruppen.  Det ser også ut til at når en ting blir presentert for gruppen, blir den raskt plukket opp og manifestert, og de ser hensikten og fordelen med det som blir presentert eller senket ned i gruppelegemet.  Tidligere har vi tygget på ting en samling eller to, men nå blir det manifestert i løpet av samlingen.  Denne gangen var det triangelarbeidet som raskt ble plukket opp og satt i gang, og det er en ny måte å samarbeide om innleggene på. 

Samlingen ble sterk og det ser ut til at energien og gruppelegeme blir kraftigere og sterkere for hver gang vi møtes. Vi ser ut til at vi også klarer å bevare elastisiteten i gruppelegeme. Det er veldig viktig for videre  arbeid. 

Tusen takk til dere all for en flott samling og det samarbeide vi har på mange plan.

 

Kjærlig hilsen Kine

 

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg