KRONE-CHAKRAET PÅ TYRENS HJERTELINJE og Europa som verdens halssenter

INNLEGG PÅ BESSHEIM FJELLSTUE 24.9.2011 v/Arnhild Rob

Dette landskapstempelet strekker seg fra Karthago i Tunisia (rot), og går opp gjennom Europa til krone-chakraet som ligger i Jotunheimen i Norge, i Nord-Europa`s høyeste fjellrekke i skikkelse av GLITTERTIND (2470 M), GALDHØPIGGEN (2469M) og SNØHETTA (2286 m) på Dovre.

HVILKEN BETYDNING LEGGER VI I ET KRONE-CHAKRA?

Det har kanskje betydning for oss lysarbeidere som bor og lever i dette landet høyt mot nord?


Det er tre sentra som kalles de større sentra fordi de representerer den trefoldige monades 3 aspekter:

KRONE-CHAKRAET= representerer MONADEN (vilje/kraft)

HJERTE-CHAKRAET= representerer SJELEN (kjærlighet/visdom)

HALS-CHAKRAET= representerer PERSONLIGHETEN (aktiv intelligens)

Dette er kraftvirvler som setter eterisk, astralt og mentalt stoff i bevegelse.

KRONE-CHAKRAET har 960+12, dvs 972 kronblader og er forbundet med pinealkjertelen, også kalt epifysen eller konglekjertelen.

Dette er det HØYESTE ÅNDELIGE SENTER i mennesket, og det er KANAL FOR DEN ÅNDELIGE VILJE OG DYNAMISKE HENSIKT.

Selve pineal-kjertelen er litt av en medisinsk gåte, og det stemmer overens med det faktum, at dette senter psykologisk nesten er helt inaktivt hos de fleste vanlige mennesker.

På samme måte som åndelig vilje og hensikt er en uhyre sjelden, menneskelig egenskap.

Men senteret har allikevel i fysiologisk henseende en viss aktivitet, og manglende balanse kan føre til sykdommer som hjerneinfeksjoner, svulser, kreft og forskjellige former for sinnslidelser.

HVA SIER ANDRE OM HVA KRONE-CHAKRAET STÅR FOR?

Fargen er violett, og dette chakraet står for kontakten med universet og Det Høyere Selv. Dette chakraet er mye kraftigere og mektigere sammenlignet med de andre chakraene, og har oppgaven med å skape sammenheng mellom de andre chakraene.

Det at Krone-chakraet ligger i Norge, betyr det da at vi har et ansvar for å skape en sammenheng med de andre chakraene som ligger i henholdsvis Danmark (panne), Tyskland (hals og hjerte), solar plexus og hara i Italia og rot i Tunisia??

PÅ HVILKEN MÅTE KAN VI EVENTUELT GJØRE DETTE?

Chakraenes funksjon sies å ha 2 hovedfunksjoner:

1. Å trekke livsenergi inn fra det eteriske.
2. Å videregi og fordele energien.

Har vi da som nasjon et ansvar for å ha kontakt med universet og med de indre åndelige plan/aspekter??

Jeg stiller spørsmålet til dere!!

Videre sies det at krone-chakraet har med det åndelige aspekt å gjøre, og at det står i tett forbindelse med hjerte-chakraet.

På Tyrens hjertelinje ligger dette i det sydligste Tyskland, ikke langt fra grensen til Sveits og Østerrike, i nærheten av Geneve.
Rhinen har sitt utspring i Sveits og gjennomstrømmer Badensjøen gjennom byen Konstanz, fortsetter forbi den hellige øya, Reichenau, videre forbi Stein-am-Rhein, helt til Schaffhausen, hvor den blir til den 24 m høye Rheinfall.
Denne regionen ved Schwartzwald er forbundet med Rosenkreuz-tradisjonen, og utgjør et område av sjelden skjønnhet.

Den lille byen, Stein-am-Rhein, er et ganske særlig "rosenkors-senter", og stedet vitner om, at det spilte en viktig rolle for renessansens rosenkreuzere, som på det tidspunkt var under Francis Bacon`s (Grevens) inspirerende lederskap.
Vår venn og samarbeidspartner har kommet inn i verden i uttalige skikkelser, og veldig mange ganger i Europa.

I et par år er vi noen fra denne gruppa som har følt kallet til å dra dit ned, men vi har ennå ikke vært der, men nå nettopp, så har jo Væksthøjskolen vært innom her på sin Europa-tur, og 3 av "våre" har vært med, så jeg regner med at det arbeidet som skulle gjøres der nede, nå er utført!

Uansett, så er jeg sikker på at en liten gruppe fra Esoterisk Norden drar dit ned når tiden er inne!

Den kvinnelige mester Miriam, på 1. stråle, var den som tok initiativet til å starte opp det forsøksprosjektet under Syntese-ashramen som vi er med på.

Hun var inne og talte til oss på samlingen på Degernes.

Hun arbeider med en sterk blå-hvit energi som stimulerer balanse og harmoni, viljen til det gode, og det enkelte individs beslutning om retning og målsetting.

Denne blå-hvite energien bringer alt negativt frem i lyset, den virker transformerende, rensende og påvirker krone-chakraet.

Vi mottar guddommelig hjelp og åndelig næring via krone-chakraet, og krone-chakraet er åpent under alle former for åndelig arbeid, som f.eks under meditasjon.
Når dette chakraet fungerer som det skal, så åpner det for indre kommunikasjon med den spirituelle og åndelige verden. Når krone-chakraet er åpent, inviterer man livsenergien fra universet til seg, og disse energiene blir spredt videre ned i chakra-systemet slik at alle chakraene blir fylt opp med den universelle energien. Det er forbindelsen til den universelle og kosmiske bevissthet.

Krone-chakraet anses  som forbundet med en aller høyeste form, og det er herfra at vi henger oss på den innstrømmende energien.

Det er her vi kobler oss opp for gjennomstrømning fra ashramen.....
Kronen blir også betegnet som summen av tilværelsen og spirituell perfeksjon. Dens funksjon er å være et forbindelsesledd mellom vår høyeste bevissthet og oss selv.

Det har altså å gjøre med det åndelige aspekt, og det står i tett forbindelse med hjerte-chakraet. Det vil alltid reflektere seg i krone-chakraet hvordan utviklingen har vært i de andre chakraene, særlig i hjerte-chakraet.

Dette betyr, at jo bedre utviklingen har vært i de seks nedre chakraer, jo større blir forbindelsen til åndeligheten og dermed kvalitetene.

Det er ingen tvil om at stiftelsen av rosenkreuz-bevegelsen har vært med på å sette utviklingen i gang i Europa av åndsvitenskapelige ideer, og det oppsto en mengde hemmelige selskaper. Disse forskjellige selskaper forplantet seg senere til forskjellige grener av Frimureriet. Og av den grunn så finnes det en forbindelse mellom firmureriet og rosenkreuzerne.

På samme måte som rosenkreuzerne har forbindelser tilbake til tidligere kulturers mysterieskoler og tempelinnvielser.

Rosenkreuzerne er i virkeligheten å oppfatte som Vestens mysterieskole.
Iflg. moderne åndsvitenskap er ordenenes stifter, Christian Rosenkreuz, også en tidligere inkarnasjon av Greven, og han organiserte denne spesielle mysterieskole på kristent grunnlag.

De rosenkreuziske tanker faller i tråd med de forskjellige okkulte retninger som kjennes under andre navn, men i særdeleshet innenfor rosenkreuzernes tro er en særlig,kristent betont religiøs inderlighet, som kanskje ikke trenger så sterkt frem i f.eks den mere orientalsk pregede teosofi, som særlig bygger på indisk terminologi.

AMORC (Ancient Mystical Order of Rosae Crucis) kjenner vel noen til, det finnes en avdeling av denne i Stavanger. Dette samfunn hevder å ha sin opprinnelse tilbake til de gamle egyptiske mysterier.

Den virkelige og opprinnelige rosenkreuz-ordenen er forlengst trukket tilbake til de indre verdener, men ukjente enkeltpersoner påvirker den fysiske verden.

Et menneske som er på et oversanselig plan er tilsluttet denne ordenen (sies det i Okkult leksikon), vil naturligvis aldri gi seg til kjenne i sin egenskap av Rosenkreuzer eller danne noen ny sammenslutning med dette navn, men der i mot utvilsomt yde sin påvirkning gjennom allerede bestående retninger.

Rosenkreuz-ordenen er et ledd i adept-hierarkiets vidt forgreinede arbeid for menneskeheten, og ordenens "eldre brødre" er i virkeligheten dem vi kaller for Mestre, Mahatmaer eller Adepter.

Så dannelsen av denne ordenen i Europa, i Hjerte-chakraet på Tyrens Hjertelinje,har gitt sine virkninger også opp til krone-chakraet!
I våre meditasjoner har vi i mange år nå, beveget oss via vårt eget krone-chakra utover mot de indre verdener. Mens vi er her nå, sitter i Krone-chakraet så og si, så beveger vi oss via de 3 templer på henholdsvis det eteriske, det astrale og det mentale plan, via gruppe-sjelen til det buddhiske plan hvor vi møter vår indre ashram, via Kristus beveger vi oss opp mot Shamballa og Shamballa-rådet, videre til monade-planet og det logoiske plan, og derfra beveger vi oss utover via Solen til både Sirius, Pleiadene og Store-Bjørn, helt inn til galaksens midte, til "den
om hvem intet kan sies", og herfra trekker vi energi-strømmen ned igjennom alle disse planene igjen og trekker det ned i den fysiske verden og fordeler denne energien nedover!!

JEG SYNES AT VI GJØR EN GOD JOBB FOR KRONE-CHAKRAET PÅ TYRENS HJERTELINJE!!

TYREN SOM HELLIG LANDSKAPSTEMPEL

Landskaptemplene er jordens helligsteder, og Europa er Tyrens og Gralens tempel. Europa er et ganske unikt område, og det er nå i ferd med å finne seg selv og sine basale kvaliteter. Det er et av de 7 store verdenssentra, som så smått er i ferd med å oppdage sin egen betydning og sine muligheter i global sammenheng.

Det handler om den europeiske ånd, vår verdens dypeste identitet.

Vi kjenner alle til legenden om prinsesse Europa og hennes guddommelige elsker, og Zevs som etterpå satte Tyren opp på himmelhvelvingen, hvor den i dag kan sees som stjernetegnet Taurus med Pleiadene på ryggen. Det har vært og er et markant symbol i europeisk sammenheng. Fra eldgammel tid har den stått som et jordisk bilde på den høyeste himmelgud.
Tyren er et veldig gammelt vartegn for Europa, og den har vært gjenstand for tilbedelse og særlig ærbødighet.

De gamle kelterne anså Tyren for å være himmelsk, den kretanske kultur utgjør et særkapitell i europeisk historie, og var helt dominert av tyre-symbolikken.
I Norden var guden Tyr ikke bare Thor`s jevnbyrdige bror, men en ennå eldre mytisk arketype som hadde overordnet status, før de kjente nordiske gudeskikkelser ble mere menneskelige.

Europa kan sees på som verdens hals-senter, og et slikt senter har å gjøre med kreativitet, kommunikasjon og tenkning.

Hvis Europa er mottakelig for inntrykk (via krone-chakraet) fra de høyere dimensjoner, er årvåkent nærværende og utvekslende, kan dette landskapstempel smi den nye tids  form på "tankens ambolt" og skape nye mønstre, nye veier og nye muligheter.

Hals-senteret kan intonere de inspirative tankestrømninger, de som skaper og former morgendagens verden. Det kan fremsi ordet og synliggjøre hjertets dypere intensjoner.

VÅR VERDENSDEL ER DERFOR PÅLAGT ET STORT ANSVAR!
Iflg. Peter Dawkins, så går det altså en ganske spesiell energistrøm ned gjennom Europa langs Tyrens Hjertelinje.

I Krone-chakraet, i den evige snes høyder i området ved Gudbrandsdalen/Jotunheimen finnes de majestetiske vokterne av krone-senteret.

Jotunheimen og Dovre-fjellet spiller ikke uten grunn en stor betydning i den eldgamle nordiske mytologi.

HERFRA UTGÅR KRAFTEN SOM BRER SEG SYDOVER MED STYRKE OG DYBDE!
BESSEGGENGALDHØPIGGEN
GLITTERTIND
SNØHETTA

De store fjell i verden har hatt en spesiell betydning, og har opp igjennom tidene blitt betraktet som hellige steder.

På et fjell "løftes man opp", og i symbolsk forstand kommer en nærmere himmelen. Store fjell-devaer presiderer med blendende kraft.

FJELLENE HAR EN HELLIG FUNKSJON I DEN PLANETARISKE HELHET!
Norge har 1.  stråle på sjel og 7. stråle på personlighet og landets grunntone er ANSVARSBEVISSTHET, så uten tvil har vi en ekstraordinær oppgave som pionerer med å spre LYSET, KJÆRLIGHETEN og KRFTEN videre ut i verden!

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg