ESOTERISK NORDEN PÅ VÆKSTHØISKOLEN PÅ JYLLAND

Susanne holder foredrag om musikk

 

Referat fra samling i

Esoterisk Norden

på Veksthøyskolen i Danmark

20 – 26 september 2010


Denne gangen gikk samlingen til Veksthøyskolen i Danmark, og nytt var av samlingen varte 1 uke. Nytt var også at vi ikke var alene, det var personer utenfra også med hele uken, medlemmer fra Teosofisk forening Ålborg, personer som hadde meldt seg på som kursdeltagere og de som bodde på Veksthøyskolen. Uken hadde også et tema/kursnavn kalt Spirituell Tempeluke. Alt dette gjorde det til en veldig spesiell samling for gruppen.Programmet startet mandag ettermiddag med velkomst, men gruppemedlemmene var ikke fulltallig før tirsdag morgen.


Tirsdags morgen startet med meditasjon før frokost, det var noe skolen hadde hver morgen unntatt i helgene. Etter frokosten hadde Vita om karmahoroskop med oss, hvor hun gikk inn i hver enkelts karma via måneknutene. Etter middag kl 12.00 hadde Arvid Assisi-meditasjon og vi koblet oss inn i Assisigralen. Susanne overtok scenen og fortsatte sitt foredrag om Musikk, mestrenes verktøy, og det er virkelig spennende å se hva musikken har gjort for verdensutviklingen gjennom tidene. Etter aftensmat fortsatte Kim med Verdens gang, hva gjør vi som disippel, hvor fokuset var på det som skjer ute i verden, og hvordan vi kan bidra. Dagen ble avsluttet med en meditasjon.


Onsdag morgen startet igjen med meditasjon før frokost, og Vita fortsatte med astrologien og karmahoroskop. Etter middag hadde Berit foredrag om Verdens tjeneste, hvor hun tok for seg tjenestearbeid i verden, fokusert denne gang på Michael Jackson og Mor Theresa. Etter dette kom Signe inn med foredrag om Landskapstempler, hvor hun også forklarte litt om turen vi skulle ha dagen etter.

Etter aftensmaten hadde Kim foredrag om En magisk aften hvor det også kom folk utenfra. Skolen har åpen aften hvor hvem som ønsker det kan komme til mat og foredrag mot inngangspenger.


Torsdag møttes vi igjen til morgenmeditasjon og etter frokost dro en stor gruppe i innleid buss på tur til Himmelbjerget med Signe som reiseleder, men vi hadde to stopp før vi kom dit. Første stopp var en kirke hvor vi skulle kjenne/føle chakrapunktene inne i kirken. Neste stopp var to gravhauger inne på et jordet, hvor vi skulle se om vi kunne oppfatte hvilket sefirot i treet de representerte. Denne øvelsen ble litt amputert av en gruppe med oksekalver som ønsket kontakt, og det resulterte i at halve gruppen ble igjen på utsiden av gjerdet. Vi skulle også ha et rituale der, men det måtte vi da hoppe over.

Vel fremme ved Himmelbjerget spiste vi lunsj som skolen hadde tatt med, og deretter ble vi delt opp i to grupper, hvor vi gikk opp til toppen av Himmelbjerget hver for oss. Gruppelederen åpnet opp portaler underveis hvor det ble spurt om tilatelse til å gå gjennom og en gikk sist og lukket igjen portene når alle hadde passert slik at de ikke skulle stå åpne. Oppe på selve platået ble det avholdt en vakker seremoni. På vei hjem var stemningen flott, med allsang i bussen.

Etter aftensmat var det igjen åpen aften med personer som kom til skolen utenfra og denne gangen var det grunnet fullmånen. Vita hadde først en gjennomgang av denne fullmånens horoskop og også et verdenshoroskop og avsluttet med en meditasjon.

Etter fullmånemeditasjon møttes vår gruppe i en egen samling. Referat kommer lenger ned på siden.


Fredag startet igjen med morgenmeditasjon og etter frokost fortsatte Vita med astrologien og karmahoroskopet.

Etter middag hadde Turid et foredrag om prinsippene i Vedic Art, og avsluttet med å vise oss vakre eksempler som kan komme ut av en slik kunstform. Det inspirerte til videre fordypning og det ble mange hjertesukk av de vakre bildene Turid hadde skapt.

Kim fortsatte dagen med foredrag om det faste kors, og etter aftensmat hadde vi en utrolig flott tempelseremoni hvor tema var døden og gjenoppstandelsen, hvor vi hadde både en røver og en som døde på gruppens vegne. Det ble gitt tilbakemelding at det var som om det var et frekvenskifte i hvert sefirot. Det var flott å gjøre seremonien sammen med alle de andre, og helt på slutten av ritualet gjorde tempelkatten  sin entrè!!


Lørdag etter forkost hadde Kine foredrag om Merkabah og etter middag fortsatte Alfhild med eterlegemet, og en merker at en forstår mer nå. Temaet begynner å synke inn. Etter der fortsatte Kim med sitt foredrag om det faste kors, oghan avsluttet med en meditasjon.

Etter aftensmat hadde Kim transe - aften hvor Johannes kom inn og fortalte litt om tingenes tilstand og svarte deretter på gruppens spørsmål.

Den gruppen på 7 som tidligere på dagen hadde reist nedover til Tyskland for å besøke Mother Meera fikk også en hilsen med på reisen.


Søndag hadde Svanhild tjeneste etter frokost, og vi avsluttet uken med å takke for oss, og fikk takk tilbake for det vi hadde bidratt med. Vi hadde også en kort gruppesamling hvor vi delte erfaringer fra uken.


Vi fikk også med noen nye med i gruppen, og vi gleder oss over gruppens vekst.


Referat fra gruppemøtet:


Tilstede var 22 sjeler, noen også helt nye medlemmer. Vi startet møtet med inntuning og samling av gruppeenergien og en meditasjon på hvor vi skulle møtes neste høst.

Det var flere forslag, men med overveldende flertall for at vi skulle være på fjellet og i Jotunheimen. Vi ble også enig om lavlandet, sjøen på våren og fjellet på høsten fremover.

Datoen for samlinge høsten 2011 er (20) 22 – 25 september. Den vil være Det Gyldne Hjerte og Susanne og Arvid som ha ansvaret for den.Undertegnede ble valgt til sekretær for gruppen da vi følte behov for en systematisering av ulik info, sånn som inn og -utmeldelser og info mht samlinger.

Det skal også lages en hjemmeside etterhvert, men vi skal ikke ha noen brosjyre hvor gruppen blir presentert, da det fremdeles er en indre dedikasjon som gjør at du finner frem til gruppen via andre kanaler.


Neste samling, som er (22) 24 til 27 mars 2011, I Skogn ved Laberg Leirsted. Dere kan gå inn og se her: www.laberget.com

Prisen er ca 460,- pr døgn inkludert mat, sengetøy osv kan leies mot ekstra betaling. Mer info kommer senere.


Foreløpig program for neste samling er at Susanne fortsetter med sitt foredrag om musikkens påvirkning på verdensimpulsen, Svanhild holder tjenesten, Arvid holder foredrag om de spirituelle mystikere og om Olav den Hellige. Vi ønsker å fortsette med meditasjon før frokost, og de som har meldt seg til det er Bodil, Arvid og Grethe. Berit fortsetter med foredrag om verdenstjeneste og det var også ønskelig at vi fortsatte med korsene og karmahoroskopene.

Sanne skriver bok, og vil ta for seg noen kapitler fra boken gjennom demostrasjon og teori. Jeg forsto det slik at det omhandlet karmaastrologi og terapiprosesser.

Det ble også luftet tanken på å ta en tur til Stiklestad.

Turid fortsetter med Vedic Art og Kim tar for seg Hvit Magi første regel, og gruppens hjemmelekse til neste gang er å ha lest første regel. Det ble også etterlyst fortsettelsen på clairvoyance - treningen med Kim.


Vi hadde også et kort møte på søndag før vi reiste hjem om erfaringene med en slik samling. Det var jo en helt ny form å møtes på, og erfaringene var mange. Noen syntes det var en grei måte, fikk tak i gruppeenergien med en gang de ankom, mens andre fikk kontakt med den på gruppemøte på torsdag. Det var nok værst for de nye i gruppen som ikke visste hvem som hørte til Esoterisk Norden, og de fikk ikke presentert seg for gruppen. Det ble allikevel enighet om at vi kan møtes slik ca hver 4 gang. Utflukten løsnet på mye.

Berit fortalte at hun hadde følt gruppeenergien før hun kom, og hun hadde sett at det kom en seremonimester som reiste 3 templer, og det ble antydet at det kunne ha noe med at det var 3 grupper som har vært med under samlingen.Et annet tema som ble tatt opp var Pinsesamlingen. Teosofisk Forening Ålborg ønkser ikke lenger å stå ansvarlig for arrangementet, men det skal ikke legges ned. Det ble luftet om dette var noe for Esoterisk Norden og arrangere, men det skulle ikke tas noen avgjørelse nå, men hvile i sinnet som et tankefrø til neste gang.
Referent Kine Rosenvinge.

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg