Overskrift for denne siden

REFERAT FRA ESOTERISK SAMLING I SANDEFJORD, MARS 2012

Referat fra samling i Esoterisk Norden

Strand, Sandefjord (20) 23 – 25 mars 2012

 

Så var vi tilbake i Sandefjord og på Strand igjen. Det var deilig å være tilbake og vi fikk også signaler om at det ble sett veldig positivt på fra det indre plan også. Og det var flott å ha soverom og samlingsrom på samme sted. Værgudene viste seg fra sin beste side alle dagene, og det var lagt inn en lang middagspause slik at det ble muligheter for soling og en liten rusletur.

 

Astrologikurset startet opp tirsdags kveld hvor Kim hadde en meditasjon som samlet oss om det vi skulle i gang med. Tilstede i astrologigruppen var også Olav, Hege, Arnhild, Hanne, Susanne, Tove, Liv, Mari og Kine.

Denne gangen var fokuset Eris og Ceres, og vi er nå blitt astrologipionerer! Det er spennende å plassere disse nye (gamle) himmelobjektene inn i horoskopet og se hva de har hatt av påvirkning. Og det var ikke vanskelig å se at de har hatt og har en betydelig påvrikning på våre liv, og bidrar til at en får en ennå dypere innsikt i hvem en er og også et pekepinn på hva som kommer.

Den nye tids astrologi har blitt tatt et skritt videre ved denne samlingen.

 

                          

 

Resten av gruppen kom på torsdag, bortsett fra Bodil som kom på fredag. Tilstede på samling var vi, inkludert astrologikursister:  Inger, Alfhild, Hilde, Bente, som var ny i gruppen, Svanhild, Bodil, Gro, Ruth, Grethe, Turid, Isali, i alt 21 inkarnerte monader i gruppelegemet.

 

VI startet opp torsdags kveld med en flott åpningsseremoni hvor gruppelegemet ble forsterket ytterlige og forberedte oss på den jobben vi skulle gang med.

 

Fredag startet Kine opp med morgenmeditasjon, og etter frokost var Tove på med Helhet. Hun kom ikke i mål med sitt foredrag da det inspirerte til diskusjoner underveis. Det blir en fin dynamikk når vi kan delta mer i undervisningen , og komme med spørsmål og dele synspunkter.

Etter en kort pause kom Olav inn med foredrag om et Symbol, og han førte oss inn i symbolenes og symbolikkens verden  på en måte som gir en dypere forståelse for hva symboler egentlig handler om.

 

Etter lunsj fortsatte Susanne å føre oss inn i musikkens hemmeligheter, og denne gangen var det Tryllefløyten som skulle undersøkes esoterisk, og deretter  så vi en dramatisert film basert på Tryllefløyten, men vi rakk dessverre ikke å se den ferdig. Spennende å fordype seg på denne måten!

 

Etter middag tok Kim for seg Tiden og Antahkaranaen, hvor vi fikk en ennå dypere forståelse for hva som ligger i å jobbe med antahkaranaen og hva tid er. Det ligger noen nøkler her som vi skal føres inn i.

Når kveldsmaten var unnagjort ble det Transeaften med Kim, hvor nye ting kom på plass, gruppene fikk mer innsikt i hva det jobbet med i sitt nærområde, og det ble noen pekefingre på vårt forhold til hva vi spiser.  Det var også noen forundring fra mediet om noen av de spørsmålene som ble stilt.

 

På lørdag hadde Liv morgenmeditasjon, og etter frokost introduserte Bodil oss for Sinnets forhold til tanken, og hun startet opp med en sterk meditasjon, og en runde etterpå om hva vi hadde opplevd. Stort lenger kom vi ikke, da det ble mye deling rundt temaet gruppesinnet.  Det ga nye innsikt i hva vi egentlig er en del av, og det igjen er godt å ha slike runder med meningsytringer og delinger. 

Så kom Grethe på med 3 regel, som også fortsatte etter lunsjen.  Her var det også en dynamisk gruppeaktivitet.

 

Arnhild førte oss deretter lenger inn i Syntesen og forståelsen av hva det er. Det ligger mange nøkler som skal åpnes her, og det blir en forståelse av begrepet som senker seg litt lenger inn for hver gang vi er i kontakt med temaet.  Foredraget krever tilstedeværelse og et skjerpet sinn.

 

Når vi da hadde fått i oss middag og hatt en god pause fortsatte Mari å føre oss inn i forståelsen av 1 stråle. Det ligger så mye inne i hver stråle av egenskaper og kvaliteter, og strålene er et stort tema, men vi har fått en dypere forståelse av denne strålen gjennom Maris presentasjon.

 Når kveldsmaten var unnagjort var det klart for Tempelaften og døden som tema. Det ble et sterkt rituale som ikke glemmes så fort, og som satte i gang prosesser på mange plan. Det ble også ytret ønske i etterkant om å lære mer om ritualer og hvordan det bygges opp og gjennomføres.

 

På søndag var det Kim som sto for morgenmeditasjonen, og etter frokost hadde vi gruppemøte. Referatet fra gruppemøtet komme litt lenger ned. Isali hadde også et ønsker om en runde med snakkepinnen, og vi håper å få gjort plass til den ved neste samling. Nå hadde vi litt samtale under gruppemøte som gjorde at snakkepinnen gjorde nytte uten at den fysisk ble sendt rundt.

 

Etter møtet fikk vi en vakker tjeneste av Svanhild og det er en flott måte og avslutte samlingen på. Vi hadde også med oss en ekstra gjest under tjenesten.

 

           

 

Fra gruppemøte:

Vi takker Hilde for alt det arbeidet hun har gjort under forberedelsen til denne samlingen, og hun meldte seg frivillig til å stå for den neste også. Den neste samlingen blir også på Strand, men vi ble enig om at 3 måltider pr dag er nok, og Hilde skulle forhandle om dette med stedets ledelse. Måltidene spiser av den korte tiden vi har til rådighet, og den tiden ønsker vi å ta tilbake.

Vi ble også enig om at vi kan holde på lenger på søndag, og kl 14.00 ble da satt som sluttidspunkt for neste samling.

 

Vi ønsker at invitasjon  til alle samlingene går ut til alle nåværende og tidligere medlemmer, men all informasjon etter det går bare ut til de som har signalisert at de ønsker å komme på samling.

Det ble også nevnt å lage en fanegruppe på Facebook etter hvert, en mer åpen gruppe ved siden av den lukkede. Med fanegruppen kan det ordnes slik at andre gruppers aktiviteter synes på gruppesiden.

 

Det kom frem under gruppekanaliseringen at energien i Oslo er stagnert, og Susanne ble inspirert til å lage en healinggruppe / utstrømingsgruppe for Oslo. Det ble til sammen 20 lyssøyler som meldte seg til tjeneste, og Susanne koordinerer gruppen. Gruppen møtes – kobler seg på sin søyle, om  mulig, hver søndag kl 12.00, hvis ikke en har mulighet  til det klokkeslettet, så er gang i løpet av døgnet. 

 

De som ønsker å bidra på neste samling er:

Hege, Kim og Susanne med morgenmeditasjon

Susanne fortsetter med det musiske menneske

Hanne vil føre oss inn i tarotens verden

Bodil fortsetter med sinnet og tankeformer

Grethe fortsetter med  4 regel

Arnhild gir oss mer om syntese

Kim leder oss videre inn i Antahkaranaen.

Tove fortsetter med helheten

Olav fortsetter med  symboler

Alfhild vil føre oss inn i fargens verden

Svanhild står for tjenesten på søndag

Sette av tid til healing i den 6-takkede stjerna

Om Bente kommer, ha litt rundt de lysreisene hun har.

Se om det blir plass til noe rundt 2 stråle

Tryllefløyten, aftensprogram med diskusjon rundt farger og symboler i filmen.

Sette av litt tid til snakkepinnen.

 

De neste datoer for samlinger er:

(25) 27 – 30 september 2012

(12) 14 – 17 mars 2013 (tidlig pga påsken)

(24) 26 – 29 september 2013

(25) 27 – 30 mars 2014

                        

                   

                   Takk til alle for en sterk og flott samling!

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg