MITT INNLEGG PÅ SAMLING I ESOTERISK NORDEN I MARS 2011

Mars 2011 
FØLLINGSTUA VED STEINKJERVÅRT HERLIGE VERTSKAP!!- GRUNNLEGGELSE AV ESOTERISK NORDEN
- KORT OPPSUMMERING AV FORSØKSPROSJEKTET
- HVEM BESTÅR SYNTESE - ASHRAMEN AV?
- SAMARBEIDE MED VENUS
- DEN NYE INNVIELSESVEI
- TYRENS HJERTELINJE

Dette innlegget var beregnet på nye medlemmer i Esoterisk Norden, og var en kort oppsummering av det arbeide vi driver med.

ESOTERISK NORDEN
I 2006 var vi 16 personer som hadde fullført den Esoteriske Utdanningen med Asger Lorentsen og Yvonne Wassimo i Sandefjord, Norge. Kim Pedersen hadde også vært lærer på utdannelsen. Vi var 7 personer som ønsket å jobbe videre med gruppens energier, og derfor besluttet vi oss for å møtes i Arendal i september samme år (2006).

Til tross for at mange prøvelser var lagt inn for deltakerne. så var vi endelig samlet langt ut på natta i Arendal, og neste dag startet vi med esoterisk astrologi i Inger Lill`s senter midt i gågata i Arendal sentrum, og på den 3. dagen startet vi vår første samling.I oppsummeringen etterpå konkluderte vi med formålet for gruppa:

1. Vi dedikerer oss til å arbeide i.f.t Kuthumis`s ashram
2. Vi skal ha meditasjoner og gjøre lysarbeide.
3. Vi vil kun bruke egne ressurser til undervisning av aktuelle tema.
4. Vi vil, på lengre sikt, forsøke å formidle visdommen ut til andre.
5. Dette skal være en åpen gruppe, d.v.s åpen for andre deltakere som ønsker å  dedikere seg sammen med oss til dette arbeide. Vedkommende må selv, via egne meditasjoner, komme frem til dette.
6. Dette er IKKE et vanlig undervisningssted eller et sted for vanlig selvutvikling, men heller en SERIØST ARBEIDENDE GRUPPE AV DISIPLER.

Samtidig hadde vi altså for første gang noe som skulle være 1  week- end kurs i esoterisk astrologi, men nå over 4 1/2 år senere, holder vi fortsatt på, og det spørs om ikke dette blir til et livslangt forløp!!
Flere har sluttet seg til oss etterhvert fra Esoterisk Norden gruppa.

Navnet på gruppa er interessant, for det har formet seg selv!!
Til å begynne med kalte vi det for Samlings - gruppa, så ble det Esoterisk Samling/ Nordens Gral, og vips og plutselig, så ble det til Esoterisk Norden!!
Og dette har skjedd helt uten noen diskusjoner av noe slag!

I skrivende stund (nov. 2010) har gruppa 36 medlemmer, og flere har kommet til fra Danmark nå, og dette setter vi stor pris på!

Våre samlinger har blitt holdt i Arendal, 3x på Strandleiren ved Sandefjord,  på Lifjell i Telemark,  på Ørskogsfjellet mellom Ålesund og Molde, i Degernes utenfor Halden, på Væksthøjskolen i Danmark (her var vi sammen i 1 uke), og nå er vi i Steinkjer, og deretter skal vi opp i Jotunheimen, som er krone - chakraet i Tyrens Hjertelinje!

FORSØKSPROSJEKTET UNDER SYNTESE - ASHRAMEN
Den kvinnelige mester Miriam på 1. stråle, startet opp med dette prøveprosjektet i 1997, og da har vi fått vite at flere av oss ble innkalte til møter på de indre plan, og det ble også avslørt for oss i gruppesammenheng, at vår gruppe er med i et forsøksprosjekt under Syntese - ashramen.

Vi har fått vite at vi nå klarer å trenge lenger og lenger inn i den indre ashram, og at vi har fått løftet noen slør.

Vår gruppe har også fått store velsignelser fra Miriam`s prosjekt.

Det har blitt meddelt oss at når vi kommer til 2013, 2014, vil vi komme til å oppleve at disse verdener kommer igjennom, og flere av oss vil bli mere forberedt til det arbeide som ligger foran oss.

Mesteren Miriam arbeider mest i det skjulte, bak gruppe - legemer som klarer å arbeide seg innover. Hun kan kalle oss til seg i drømme for å gi oss oppgaver.

Hun er et aspekt av Syntesens Avatar, og hun jobber med syntese - energi utgått fra Atma.


Det sies om henne at hun har vanskeligheter med å nærme seg det fysiske, dette ga hun også uttrykk for overfor oss, hun sa at hun brukte vår sjele-flora, og det gikk meget bra. Hun var inne og talte til oss ganske lenge.Det sies at hun arbeider med en sterk blå-hvit energi som stimulerer balanse og harmoni, viljen til det gode, det enkelte individs beslutning om retning og målsetting. Bringer alt negativt frem i lyset. Virker transformerende og rensende. Påvirker krone - chakraet.

HVORDAN KOM SÅ VÅR GRUPPE INN I DETTE?
Det har blitt meddelt oss at dette har vi jobbet med lenge på de indre plan. Som sjeler i den indre ashramen har vi dedikert oss for lenge siden, og vi har også fått organisert våre personligheter slik at vi nå kan tjene den ashramiske plan. Når vi inkarnerte denne gangen, så lå det i hver enkelts livsoppdrag/livsmål, at vi skulle jobbe med dette.

Vi er altså en forsøksgruppe, som er en ytre manifestasjon av den indre syntese - ashramen.

Denne Syntese - ashramen har nå nesten det totale ansvaret for manifestasjonen av den guddommelige plan i de neste 2500 år.

SYNTESE - ASHRAMENS FORMÅL:
- Å OPPBYGGE EN NY SIVILISASJON
- Å ENDRE DEN NÅVÆRENDE SIVILISASJONENS FOKUS UTEN Å NEDBRYTE DEN TOTALT
- Å GÅ FRA HENGIVENHETENS STRÅLE - UTTRYKK TIL DEN GUDDOMMELIGE/MENNESKETS GUDDOMMELIGE 7. STRÅLES UTTRYKK
- Å INNPRENTE VISDOMSLÆRENS IDEER I MENNESKEHETENS BEVISSTHET

Hierarkiet og andre var veldig skeptiske til Miriam`s prosjekt, og det samtidig med at en 1. stråle utladning ble sendt direkte ned fra Shamballa til menneskeheten i år 2000.

Vi har fått vite at det var spesialister fra Venus og Sirius med som hjalp Sanat Kumara med dette, og de mente at menneskeheten ville kunne takle dette. Men det kunne man jo ikke vite noe sikkert om på daværende tidspunkt.

Det var visst en trykket stemning inne i Hierarkiet da, men nå har de visst rystet denne energien av seg, og nå står de sterkere enn noen gang før.

Vi som deltar i denne ytre syntese - ashramiske gruppe, vi kommer fra forskjellige planeter/systemer, med hver sin kvalitet og visdom.
Vi har alle sammen vært igjennom mye, vi har erfart mye mens vi har vært i et uttall av fysiske inkarnasjoner, og vi har testet ut forskjellige trossystemer med tro og tvil.

Vi vet nå at vi har vært sammen i en lignende ashramisk gruppe for veldig, veldig lenge siden, men denne gruppen ble oppløst p.g.a karmisk nødvendighet.

Vi måtte forlate den ashramen hvor vi hadde vår relasjon og eksistens i Det Ene Liv, og vi forlot den funksjonen hvor vi hadde vært effektive i tjeneste overfor den guddommelige plan for menneskeheten.

De aller fleste av oss ble tvunget til påny å inkarnere på jorden, og påny inntre i evolusjons - prosessen nærmest på dyrestadiet for å rekapitulere den vekst og utvikling som tidligere var oppnådd igjennom evolusjons - prosessen, helt til vi nådde dette punktet i vår bevissthet igjen.

Der måtte vi eksistere og vente helt til det tidspunktet hvor ashramens tone atter en gang ble slått an, og vi påny kunne dras tilbake til vår tidligere grupperelasjon for å rekapitulere den innvielsesveien som vi allerede hadde gått. Og alt dette har vært et ledd i Hierarkiets eksternalisering.

Vår oppgave har i hele denne lange tiden vært å bygge en bro fra dypet av den menneskelige tilstand og de menneskelige omstendigheter i verden mellom menneskehetens og ashramens bevissthet.

Det som gjaldt for oss alle, var å vende tilbake via hele den lange evolusjons - prosessen, slik at ashramens lys, ubevisst for oss, ble forankret i alle disse bevissthetstilstandene, inne i alle de omstendighetene som vi har vært inkarnerte i.

Og nå er vår oppgave å danne et GRUPPELEGEME og eksistere i det.

I denne gruppen er vi alle veldig forskjellige, men det er dette som er den store utfordringen i forsøksprosjektet. Vi trener hver gang vi er sammen.

Personlighetens larm må vi forsøke og ikke gi noen næring til, men vi må se på hverandre som sjeler og vi må jobbe sammen som sjeler.

Vi "ser" også tingene forskjellig.
Nærværelsens engel viser oss tingene symbolsk, alt ettersom vår trening har vært.Vi har alle et 1:1 forhold til hverandre, og det blir veldig mange relasjoner til sammen.

Vi må forsøke og la være å skubbe borti hverandres personligheter, men vi har alle allikevel et ansvar for å få renset ut i vår felles kanal.                                          IKKE SLIK,                                               MEN SLIK!
Via Broder Johannes har det blitt fortalt at i dette gruppelegemet som vi nå skaper sammen, så er det lagt inn i det meditasjonssystemet vi bruker, en forberedelse til et nytt arbeid som vil gå opp i ildens verden fra ca. år 2011.

Flere av oss vil fremover kunne merke vibrasjoner og forskjellige ild - tilstander som vi arbeider i, og etterhvert vil de bringe inn flere sekvenser i ilden.

Tempelarbeide er et annet viktig arbeidsprosjekt som vi holder på med. Vi har fått vite at vi virkelig har klart å lage et TABERNAKEL som innehar mye healings - energi og som fører til frekvensøkinger for oss. Det er mange dimensjoner som jobber her.

Tanker og ideer vi får til dette arbeidet kommer i stor grad fra Swedenborg. Når vi arbeider med tempelarbeidet, følger han oss, og da drysser han litt støv ned i turbanene!!
Vår oppgave er å videreutvikle det gammeldagse tempelarbeide og sammen lage noe nytt.

Vi bør være åpne, kreative og lytte til hva som kommer til oss mens vi trener oss fremover.

Noen av oss holder på med å flytte hjernebevisstheten over fra den fysiske hjernen til det astrale plan. Vår dagsbevissthet som vanligvis er knyttet opp på hjerneorganet, begynner å bli trukket vekk.

Vi kan oppleve strømninger i hodet, nakken, pannen - som om det skjer en voldsom aktivitet inne i hodet.

I 10 - 15 år vil det jobbes med løsningsprosesser som er knyttet til hjerneorganet som sentrum.

Hvis vi følger tilbudet vi har fått fra 5. stråle ashramen nå, så kan vi begynne i det dagsbevisste å flytte bevisstheten over i det astrale legemet.

Så jeg håper inderlig for gruppebevissthetens skyld, at alle deltakerne/medlemmene i gruppen, daglig utfører vårt felles meditasjonsopplegg (Kim`s meditasjon via internett).
Dette skylder vi hverandre, og med dette bidrar vi alle til utviklingen av vårt felles gruppelegeme.

Når de er trygge på at ingen i gruppa vil lage forbindelser til de lavere dimensjoner på astralplanet, så de vil de fjerne slørene, slik at vi da lettere kan se inn i disse dimensjonene med vårt indre syn.

Vi må stole på at tingene kommer ned til oss.
Det jobbes det mye med i dag gjennom Greven og Cedercrans og inn igjennom syntese - ashramen.

VI ER ET GRUPPELEGEME OG RESULTATET BLIR UT I FRA HVORDAN VI SAMSTEMMER DETTE LEGEMET!!

SYNTESE - ASHRAMENS MESTREMester Morya, 1. stråle
Mester Dwal Kuhl, (Tibetaneren),  2. stråle
Mester Rakoczy (Greven), 7.stråle

Syntese - ashramen består av disipler fra 1., 2. og 7. stråle ashramene, og som p.g.a en KARMISK TILKNYTNING i fortiden hadde et bestemt forhold til denne planen og til den nye Syntese - ashramens arbeide.

Etterhvert nå så knytter de seg til denne ashramen for å påta seg både et nytt ansvar og å gjenoppta tidligere forpliktelser.

Fra år 2000 har denne ashramen bestått av alle disiplene fra disse 3 store ashramer. Den er kun i sin spede begynnelse, men er meget kraftfull.

3 store stråle - energier har blitt ført sammen til en syntese i skapelsen av ashramen.

Alle de sjeler som er involverte i Syntese - ashramen må føres sammen i fysisk forstand for å skape en kanal hvor ashramens gruppebevissthet, plan og det guddommelige ashramiske formåls fokuserte hensikt kan manifestere seg - etablere sin tjenesteaktivitet.

SAMARBEIDE MED VENUS

Vår kontakt med Venus blir sterkere og sterkere.
Jeg tror at det er representanter derfra som følger med i våre samlinger hver gang.

2-3 x har vi merket det helt tydelig.
Første gangen det skjedde var i Sandefjord.
De ble da både observert clairvoyant og klarfølt med en konsekvens av en enorm frekvensøking i kroppen.
De var tilstede på Lifjell under vårt tempelarbeide der, også på Ørskogsfjellet.
2x har det blitt sett clairvoyant ufoer rundt oss.
Vi tilnærmer oss dem sterkt på de indre plan.
Venus/ Jorden er to sider av samme sak, Venus er jordens høyere selv.
Så dette må vi hele tiden ha med i vår bevissthet.

DEN NYE INNVIELSESVEI

En annen oppgave under Syntese - ashramen er ansvarligheten for innføringen av den nye innvielsesvei.
Den er svært forskjellig fra den gamle innvielsesvei, men allikevel er den en syntese av den.

Cedercrans sier at å konkretisere dette ytterligere på nåværende tidspunkt er nærmest umulig.

Denne prosessen som er enn gruppe - innvielse, kan ikke defineres som den 1., 2., 3., 4. eller 5. innvielse, for DEN ER 1 INNVIELSE!
Den er en syntese av den gamle vei.
Det er en innvielse som er en BEVISSTHETSOPPLEVELSE fra begynnelse til slutt, og kan ikke skildres i symbolsk form.

Tenk over ashramens arbeide med å etablere den nye innvielsesvei, som gjennom en gruppe - innsats endrer selve menneskehetens evolusjon.

Ashramens oppgave er å beskrive den nye innvielsesvei og å grunnlegge den, og dette skal vi være behjelpelig med.

Den nye vei har ennå ikke blitt etablert i menneskehetens bevissthet  og eteriske energi - struktur. Dettte er vår oppgave, sier hun!

Hun kaller oss et FRØ som er plantet i menneskehetens bevissthet når vi er i inkarnasjon, og her mener hun hele gruppen av ashramens individer som er i inkarnasjon.

TYRENS HJERTELINJE

Våren 2009 oppdaget vi noe veldig spennende, og det var at gruppen tydelig beveget seg i Tyrens Hjertelinje!

Vi hadde hatt samlinger i Arendal, Sandefjord, Lifjell, Ørskogsfjellet, og en holdt på med et lysarbeide nede ved Lillesand nede på sørlandet, og nå holdt vi på å planlegge en tur ned igjennom Danmark og Tyskland sensommeren 2009......

Vi skulle egentlig ned til Kathar - land, av den grunn at dette var et sted hvor alle i astrologi - gruppa hadde tilknytning, det hadde vi sett på det astro - geografiske kartet, men så ble dette plutselig endret!

Etter en del studier i Søren Hauge`s bok om Landskapstempler, så ble det plukket ut en del steder som vi mente var vel verdt et besøk.

Jeg må nevne at Kim og Mari kom rett fra Dovre - fjellet før reisen, og jeg hadde vært i Lillesand og gjort et lite stykke lysarbeide, og nå fortsatte vi med gruppen på 7 (vi ender alltid opp med 7!!) gjennom panne - chakraet som ligger i Jylland, Danmark, og så videre nedover i Nord - Tyskland.

Først var vi innom "Grevens by" og hilste på Greven i Eckernførde, og så gikk ferden videre ned til Tyrens hals - chakra.

Tyrens halssenter ligger ved kurbyen BAD PYRMONT og de nærliggende fjellområder, dit skal vi høsten 2011.

Vi kjørte inne i den gamle TEUTOBURGER WALD, og fikk oppleve den gåtefulle og særpregede helligdommen, steinkomplekse EXTERNSTEINE.

Stedet er Nord - Tysklands sentrale mysterie - sted, og den består av eiendommelige formasjoner av svære (ca 30m) høye sandsteiner som rommer grotte, kapell, steinsarkofag og meget symbolske steinrelieffer og figurer.
Dette er et gammelt innvielses - sted.

(Senere har jeg også lest et sted at dette er et av Europa`s sterkeste innstrømningssteder, og det var godt å få bekreftet, for jeg sto i en stor strøm oppe på fjellet der!)

Vi opplevde TEUTOBURGER - TEMPELET (landskapstempel), og det har rot i selve Extersteines klippeformasjoner.
Systemets hovedregion er HERMANNDENKMAL - en svær, monumental statue på 54 m, og her satt vi og mediterte og en fikk et sterkt kanalisert budskap til gruppen.

Vi var også i Køln og Kølnerdomen og i Diez, rett ved Frankfurt, hvor vi var til darshan hos Mother Meera.

Denne linjen starter altså med rot - chakraet nede i Tunis i Afrika, går opp gjennom Europa og ender i Norge, hvor krone - chakaet ligger ved Glittertinn, Galdhøpiggen i Jotunheimen og Snøhetta i Dovrefjell.

En meget stor engel står over linjens krone - chakra, og den sender energi nedover langs hele Tyrens Hjertelinje.

Søren hauge sier i boka si om Landskapstempler:

"Her oppe i den evige snes høyder og i området ved Gudbrandsdalen finner vi de majestetiske voktere av krone  - chakraet.
Jotunheimen og Dovrefjellet spiller ikke uten grunn en stor betydning i den eldgamle nordiske mytologi. Herfra utgår kraften som utbrer seg sydover med styrke og dybde".

Jeg fikk en meget sterk inspirasjon på slutten av 2009 om at jeg skulle bruke mye tid i 2010 på å reise langs Tyrens Hjertelinje, og derfor reiste jeg til Tunis i februar for 14 dager, og hvor hovedhensikten var å besøke ruinene etter Karthago (rot - chakraet).

Det ble ikke helt som jeg hadde tenkt det, fordi jeg var avhengig av å være med på en vanlig dagstur arrangert av et reiseselskap hvor vi skulle innom mange kulturelle steder, men jeg vet at jeg fikk utrettet det jeg skulle allikevel, til tross for at det ble knapt med tid der.

Jeg drev med mitt lysarbeide hver dag, og det var så tungt for min fysiske kropp at jeg måtte be om hjelp fra andre i gruppen som var hjemme.
Godt var det at jeg bodde på et flott spa - hotell og kunne få hjelp via forskjellige spa - behandlinger. 
Tunis har forøvrig en meget spennende historie.

Så førte reisen i 2010 mange av oss til Assissi i juni, og det var jo tydelig at det var et stykke arbeid vi skulle gjøre der også, for det var jo faktisk 15 personer fra gruppa som var med. 
Og det var en fantastisk opplevelse!
Mer å gjøre her, vi drar ned igjen i juni 2011!!

Så kom inspirasjonen om å reise til Geiranger og til Selja kloster på Selja, og det gjorde jeg sammen med min gamle mor i juli.

Så kom det en ny inspirasjon om ny reise nedover langs Tyrens Hjertelinje, og meningen var å reise lenger nedover da. Men det ble mye om og men, og forslaget kom om å reise en stor gruppe ned i.f.m samlingen på Væksthøjskolen, men det følte jeg aldri passet inn i min inspirasjon, så vi holdt på den opprinnelige planen, igjen 7 stykker av oss!

Det andre ble det jo ikke noe av, og vi andre dro en dag før samlingen var avsluttet på Væksthøjskolen, og p.g.a dårlig tid, så kom vi ikke lenger ned enn forrige gang.
Men vi hadde tydeligvis et oppdrag vi skulle utføre denne gangen også, og det ble jo bekreftet av Johannes til de andre på Væksthøjskolen mens vi var på vei nedover........

Han sier at vi aldri reiser noe sted for fornøyelsens skyld, vi har inngått arbeidsavtaler på de indre plan som vi følger, og han sier at den turen som lå til Tyskland, den tar hele skolen faktisk i disse timene her nå ......(dette sa han på lørdags kveld og vi 7 var på vei nedover Tyrens Hjertelinje i 2 biler.....).

Han sa videre at nå har vi muligheten for å åpne hele dette feltet, nå i Vektens tegn i offer - kvadratet. Den gruppen som reiste nedover nå, de har altså reist gjennom hele Tyrens Hjertelinje.

Vi er et gruppe - legeme, andre kan ta oppgavene med å løse opp ting for oss hvis vi ikke har mulighet for å kunne delta selv!

Videre sier han at i løpet av de neste 90 dager, så er hele feltet åpnet fra Trondheim (jeg var i Trondheim etter samlingen på Ørskogs - fjellet ) i Norge til Efesos i Tyrkia, (det var en gruppe som reiste hit fra Danmark om høsten like etterpå), et meget smukt stykke arbeid, sier han, og det skal dere få mye glede av!!
Han ber oss om å se for oss alle de fyrtårnene og lysene som blinker langs veien. Dette har også stor betydning for det arbeidet som ligger mellom engleriket og menneskeriket, og det har stor betydning for å få ryddet opp i gammelt karma.
Efesos

FLERE TURER
Det vil utvilsomt bli flere turer, men vi får avvente å se når inspirasjonene kommer, det er det vi bruker som retningsgivere, og vil DU være med, så bare heng på!!

I slutten av januar 2011, fikk jeg en sterk inspirasjon om å reise ned til den franske riviera og besøke byen St. Maries de la Mer (her sies det at Maria Magdalena kom hit etter korsfestelsen av Jesus.) Denne byen ligger faktisk på Grals - linjen (som er en av to deler i.f.t Tyrens Hjertelinje), og kathar - område og Montsegur er viktige steder vi skal besøke. Denne turen ble manifestert i en fei, og min datter og jeg reiser ned der 23.4, og jeg vet at dette blir bare den første av flere turer ned til dette området, og jeg har allerede fått påmeldinger til neste tur!
 

 


 

Kine 28.05.2011 15:46

Hjerteklem til deg, Arnhild, som gjør denne store jobben med å dokumentere gruppens arbeid!!!

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg