MARIA OG DEN FEMININE KRAFT

SARA EGYPTEREN, står i Maria Magdalene kirken i St-Maries-de-la-Mer i Syd-Frankrike.

I noen år nå, så har jeg vært veldig opptatt av Maria, hennes lære og de forskjellige aspekter av henne, og ellers den feminine delen av det guddommelige og den kvaliteten det besitter.

Vi har nå beveget oss inn i Den Nye Tid, hvor det maskuline og det feminine skal forenes, og et nytt menneske, kalt det ISOGYNE MENNESKE, skal oppstå.

I forbindelse med denne interesse, så har det kommet mye relevant litteratur til meg på min vei. Så fort jeg har vært ferdig med en bok, så har det kommet en annen bok, som førte meg dypere og dypere inn i dette emnet.

Nå har jeg samlet en del av den visdommen som har kommet ut av dette, fordi jeg føler at jeg skal dele dette med andre.

Geoffrey Hodson, en av de teosofiske pionerer, var en mann som hadde store psykiske evner, og han førte sin dagbok over sine møter/kontakter med mestere og deva/englevesener som fulgte ham på hans innvielses-reise, og jeg har tatt med mye av den visdommen som kommer frem her i boka LYSET FRA HELLIGDOMMEN.

Hans Lyngaard fulgte Maria`s pilgrimsrute fra Hildegaard von Bingens kloster i Tyskland helt til Efesos i Tyrkia, og i hans bok, MARIAS LÆRE,har jeg funnet mange perler.Hans Lyngaard opplever å ha direkte forbindelse med Maria og andre under hele pilgrimsreisen, og da han etter reisen skal utgi en bok om dette,så  har han også i ettertid fått hjelp av en venninne som har vært kanal for ham når han ønsket ytterligere opplysninger om forskjellige ting fra Maria.

Lars Muhl er også en forfatter som gir dyp esoterisk visdom, og mange perler har jeg funnet i hans bøker.

Jeg henviser ikke direkte til disse opplysningene, men skriver bare det hele ut som opplysninger eller lære-setninger fra/om Maria/den feminine guddom.

I en annen artikkel på denne web-side, så har jeg skrevet om min reise til Kathar-land i Syd-Frankrike,og jeg er ennå opptatt av hvorledes Mariaene med deres følge ankom hit etter Jesus korsfestelse. I denne perioden har jeg kommet over ytterligere opplysninger rundt dette, og jeg har også personlig besøkt huset til Maria utenfor Efesos (se under Tyrkia-tur).

Les-Saintes-Maries-de-la-Mer, som på Jeshuas (Jesus) tid het RA eller RATIS,er byen hvor det sies at MARIAM MAGDAL (Maria Magdalena), ankom til i båt uten seil eller årer, sammen med sitt følge; LASARUS og MARTHA (bror og søster), MARIAM CLOPHAS (Jeshuas tante), MARIAM SALOME (Yohannans (Johannes`) mor, JOSEF FRA ARIMATÆA,samt SARA EGYPTEREN, som var tjenestepike (se bildet av henne lenger opp på siden).Dette fikk overordentlig stor betydning for åndslivet i Europa. Sara Egypteren ble senere sigøynernes store helgen, som feires en gang om året ved at den Sorte Madonna, Sara-la-Kali, døpes i havet.

I Ra tilba man allerede i det 4. århundrede f.Kr ISIS, ARTEMIS og CYBELE. De første Sorte Madonna-figurer i Europa menes å stamme herfra.

Maria har tidligere vært CYBELE, mor/kone til den døde/gjenfødte guden ATTIS.Under romersk styre ble den frygiske Cybele blandet med den greske ARTEMIS.

MAGDALENA-ENERGIEN er arketypen for den frie, feminine visdomskraft, som ikke mere bare kan være det passivt mottagende vekstmedie for den maskuline krafts sæd, hvis skapende kvalitet, nesten helt symbolsk, er for hurtig nedadgående. Magdalena-energien har vært på vei lenge.

ISHTAR, den persiske gudinne, som i Bibelen er kalt ASTORETH eller ESTHER- HIMMELENS DRONNING. Hun var Johannes Åpenbaringens store skjøge fra Babylon. Hun var gudinnen HAR, som kalte seg den pasjonerte og medfølende skjøge. Menn søkte hennes kraft gjennom hennes hellige, prostituerte prestinner. Hun var den samme store gudinne som man tilba i hele Mellom-Østen under navn som DEA SYRIA,ASTARTE, CYBELE, APHRODITE, KORE, MARI. I tempelet i Jerusalem tilba man hennes jomfruelige form som MARI, MARI-ANNA eller MIRIAM. I de gamle babylonske skrifter kalles hun ISHTAR - VERDENS LYS - SKJØDETS ÅPNER - RETTFERDIG DOMMER - LOVGIVEREN - GUDINNENES GUDINNE - KRAFTENS GIVER - SEIERENS FRUE - ALLE SYNDERES TILGIVER.

ISIS er også en av de store GUDINNE - ARKETYPER.

 

 

 

MARIA MAGDALENA er en av de prestinner som hadde oppgaven med å manifestere disse arketypiske energier på jorden.

MAGDALENEN betyr DEN OPPHØYDE, og er en metafor for den latente VISDOMSGNIST i mennesket, som også Moses visste skulle opphøyes før den kunne brenne rent, opplyse mennesket og gjøre det helt.

Hans Lyngaard sier at vedrørende ISIS og ISIS-tradisjonen, som han inntil da trodde var et rent egyptisk fenomen,så kom det til ham at med den romerske hærs fremferd, så var det utbredt langt opp i Europa, og hvor denne kulten blandet seg med keltiske og teutoniske forestillinger. Og nesten ennå mere overraskende var det at disse hedenske tradisjoner var levende i lang tid etterat kristendommen var blitt innført på det europeiske kontinent. Ja, helt fram til middelalderen tilba man, mere eller mindre lovlig, DEN STORE MODER i forskjellige skikkelser.

Det er ikke mange kristne som er klar over, at den “historiske” Jomfru Maria først for alvor ble bragt på banen av Romerkirken i år 470 e.Kr- som en direkte følge av et folkelig krav om en gjenreising av en kvinnelig guddom.

 

 

DEN KOSMISKE MARIA

Kirkens vellykkede justismord på Jeshua (Jesus) farlige halvdel, MARIAM MAGDAL, fikk noen utilsiktede og dengang uforutsigelige konsekvenser, som resulterte i at DEN FEMININE KRAFT, mer eller mindre, måtte gå under jorden, men hvor hun så til gjengjeld kunne samle så mange krefter, at hun langt om lenge ER PÅ VEI TIL Å GJENNOMBRYTE DE BEGRENSNINGER mennesket har levet i til nå.

Den skrevne historie, som vi hittil har hatt tillitt til, UTGJØR KUN EN BEGRENSET DEL AV SANNHETEN, fordi den utelukkende er et uttrykk for historieskriverens, og dermed som regel, makthaverens versjon.

Guder og gudinner, de er alle bare forskjellige mutasjoner av den Ene Herre, MAHA-SHIVA (Den guddommelige Ånd)- som er essensen av alt det som finnes.

I den fantastiske boken, GRAL, av Lars Muhl får leseren innblikk i mye om denne MAGDAL-kraften.

Her kommer noe av undervisningen som Maria Magdalena gir til Ish-a-tar; 

Igjennom alle tider, så har LOGOS søkt SOPHIA, på samme måte som KETHER har søkt SHEKHINAH. Men Sophia har alltid hatt mer enn et ansikt. Bak dem alle, hviler den store moder, ANYAHITA, HJERTETS VOKTER. Hun er VENUS. Utgått fra henne er; INNANA, ISHTAR, ISIS, HATHOR, ATHENE, DIANA og CYBELE, SAMT MANGE, MANGE ANDRE, KJENTE SOM UKJENTE FOR VERDEN. Men hennes hemmeligste vesen er kun kjent av få.

Hun er MIRIAM, Moses`dyrebare ledsagerske og profet, som sammen med ham synger HAVETS SANG. Miriam var vannets datter, som fikk en mirakelkilde til å springe.En kilde som ga næring til alt og aldri tørret ut. Hun er SABA, ildens datter og SALOMONS SORTE BRUD, som sammen med ham synger den vakreste sang som finnes. I SANGENES SANG ligger hemmeligheten om det Høyeste gjemt. Som en perle i en lotusblomst.

ANYAHITA, SHAKINAH og SABA, tilsammen utgjør de den trefoldige Himmelske Gudinne. Hennes tall er 3x6, 666. I de gamle skrifter kan du lese om dengang Kong Salomon mottok 666 talenter av gull.

Det er den allegoriske beretning om den visdom som Salomon mottok gjennom foreningen med Dronningen av Saba.

 

ARDANARI ISWARA - DEN HØYESTE BEVISSTHET, I HVILKEN ALLE ENERGIER ER I HARMONI- DET ISOGYNE MENNESKE

Dette er det HIMMELSKE BRYLLUP, som også må finne sted i hvert enkelt menneske. Enhver av oss er bruden som må gjøre brudekammeret klar til brudgommens komme. Som foroven, således også for neden.

Når Venus forener seg med Merkur på himmelen, da tilbyr Kosmos mennesket dyrebare gaver og innbyr mennesket til å følge Himmelens eksempel.

Yeshua var min brudgom, og jeg var hans brud. Sammen speilet våre sjeler hverandre, liksom solen opplyser månen, og månen speiler den. La oss nå sammen meditere på Salomons og Sabas forening i vårt innerste hjertekammer, deretter vil jeg gi deg ditt sanne navn, sier Maria Magdalena til Ish-a-tar.

Igjen fløt dag og natt sammen, og på tredjedagen vendte de to sjeler tilbake og forente seg med skikkelsene, som satt i lotusstilling i hulen.

Da kvinnenes øyne møttes, ble to likeverdige søstres blikk forent og ble til et åpenbarende syn.

Som du kan se, sa Mariam, så går den store moder, Anyahita, og jordens kvinner harde tider i møte. Når jeg derfor gir deg ditt navn, påtar du deg den forpliktelse å gi denne viten videre til de av våre søstre som du møter på din vei, som er modne til å motta den. Kun på den måten vil Visdommen leve i verden. Kun på den måten vil verden kunne overleve.

Til alle tider må du ha motet til å reise ned i det bunnløse rike og hente dragen fram av dypet. Når Salomon og Saba er forent i deg, vil du besitte Kraften, med hvilken du kan temme Dyret. 

 

 

Johannes forteller til Hans Lyngaard i Maria`s lære at han og Maria kom til Efesos 6 år etterat Jesus døde på korset, men at de også hadde vært der før. De hadde først trodd at alle bølgene ville legge seg og at de kunne fortsette sine liv og virke som før, men det kunne de ikke. Mange av de hadde seilt til Efesos og vært der en stund. Josef av Arimatea hadde vært der flere ganger, og han var betatt av skjønnheten og livet der. 

 

JOSEF FRA ARIMATÆA er beskrevet i alle fire kanoniske evangelier, som den mann som fikk overlevert Jesu legeme etter korsfestelsen. På hans bekostning ble Jesu legeme begravd i Josef`s egen grav i klippen, hvor han fikk hjelp av farisæeren NIKODEMUS til å svøpe ham i et rent lik-laken og urter. Han var velhavende og var en hemmelig disippel av Jesus (Johannes 19.38).

Følget reiste videre til MARSALA (Marseille). Der delte følget seg. Maria hadde fått flere åpenbaringer under sitt opphold på Zions fjell, bl.a at hun skulle foreta en lang reise til fots fra et sted langt mot nord, og at hun skulle bosette seg i Efesos. Fra første møte var hun betatt av Efesos og fjellene syd for byen, i sær "Storebror". Hun befant seg vel sammen med de kvinnelige tempel-tjenerne i ARTEMIS-TEMPELET. Takket være vennskaper i Artemis-tempelet, så kunne de oppholde seg der uten problemer. Og takket være Maria, så ble de aldri forfulgt av innbyggerne der på høyden eller i Efesos by. De var begge to kjente og aksepterte.

 

 

Marias hus oppe på fjellet utenfor Efesos (mannen er ukjent). 

 

Min venninne Hilde tuner seg inn....

DISIBODENBERG

Disibodenberg var en del av Marias pilgrimsrute, og vi besøkte dette stedet da vi var i Tyskland i november 2012.

For noen få år siden, så hadde jeg for første gang lest Hans Lyngaard sin bok om Marias pilgrimsreise. Før denne reisen til Tyskland lette og lette jeg etter denne boken, men den var ikke å finne noen steder. Dette syntes jeg var dumt, fordi vi på reisen skulle besøke mange av stedene som Maria hadde vært på for ca. 2000 år siden, og jeg ville friske opp minnet om hva denne boken formidlet.

Disibodenberg var det første klosteret Hildegard von Bingen kom til som ung pike, og dette var også et sted hvor pilgrimmer på vei til Jerusalem stoppet ved på veien i tidligere tider.

 

 

Her holdt vår gruppe et meditasjons-ritale.

Da vi kom opp her, ble jeg intuitivt dratt mot en kjempeeik som sto der, jeg stillte meg ved det midterste treet og tunet meg inn. Treet deler seg i 3 store stammer, og jeg opplevde en sterk energi der jeg sto.

Det gikk et par måneder etterat jeg var kommet hjem igjen fra reisen, og plutselig så står boka der i bokhyllen igjen. Det var akkurat som om noen ikke ville at jeg skulle lese den før jeg reiste. Det samme hadde skjedd med min venninne som også skulle være med på reisen. 

Før jeg reiste hadde ikke jeg i min hukommelse at Lyngaard hadde skrevet noe om dette.

Nå kastet jeg meg over boken igjen, og kom dypere inn i den enn første gang, og der beskriver Lyngaard om sin opplevelse ved Disibodenberg.

Det er en sterk symbolikk i denne tredeling, treet representerer Faderen, Sønnen og Helligånden.

Han skriver:....avslutningsvis stiger jeg opp mellom eiketreets 3 stammer, sier takk til treet for den tiden det har virket, og slår fast AT DET NÅ SKAL EN NY IMPULS TIL.

Han opplever mørke krefter der, som prøver å sette en krone på hodet hans for å innelukke duen som står over hans hode på pilgrimsturen, noe han sier nei takk til. Lyngsgaard påkaller erkeengel Michael. "Dragen er vekket", sier Maria, "Vi har ikke mye tid".

Maria sier etterpå til han at alt på denne reisen foregår på to plan, på både det personlige, men også på et dypere åndelig plan. Hun forklarer også hvorfor det er så viktig at de kommer seg fort vekk derfra.

"Det er ingen grunn til å bli stående på toppen av en vulkan når den går i utbrudd", sier hun.

Videre forteller Maria at mange mørke krefter hadde hopet seg opp i undergrunnen, og boblen nådde bristepunktet da han avviste kronen og når han konstaterte at eike treets periode var slutt.

Michael stakk hull på byllen, og fikk den til å eksplodere. Når det skjer en slik eksplosjon, så vil de mørke krefter/villfarne sjeler, ha et par minutter til å kunne feste seg på noen, innen de blir trukket vekk, og da ville de ha gått etter den som forårsaket eksplosjonen. Og hvis de hadde vært innenfor floden, som hun sier (på denne siden av Rhinen), så ville de ha klebet seg på han, men de rakk altså å komme seg over på den andre siden.Det var av hensyn til deg at vi måtte skynde oss, og det lyktes, du handlet flott og sa det riktige, sa Maria.

Maria forteller om da hennes sønn døde på korset....., Det som min sønn sa på korset, ble fullbragt, og Johannes ble min nye sønn. Han ble den som på det jordiske plan tok seg av den kjærlige forbindelse som jeg hadde mistet til Jesus.

 

 

Vedrørende korsfestelsen forteller Maria at Jesu legeme ble anlagt i graven, og de 3 Mariaer våket utenfor. Stenen var ennå ikke lagt foran gravåpningen. Det skjedde i.h.t deres tradisjon, som sa at graven skulle stå åpen en viss tid, som regel noen få dager, nettopp for at sjelen lettere skulle kunne forlate kroppen og graven. Maria Magdalena var den første som så Jesu sjel, hun var innviet og veldig åpen.

Lyngaard spør Maria om at hvis alle 3 er like, så må det vel være en 4. instans som samler erfaringene opp for de 3 andre (kropp, sjel, ånd)? Ja, svarer Maria, det er Gud. Du er både kropp, sjel og ånd. Erfaringene fra alle tre blir oppsamlet. Du er en gnist i det guddommelige ildhav, og er med til å nære ildhavet.

 

 

Lyngaard spør også Johannes om hvordan han opplevde Jesu død, og Johannes sier at det var fryktelig. Å ha gått opp og ned dette klare og strålende lys, og så plutselig å stå alene tilbake i det, det virket som mørke.På samme måte med bevisstheten om, at vår oppgave nå begynte for alvor. Det var kanskje vanskeligerer for de andre disiplene, jeg fikk tross alt min oppgave veldig klart og kontant. Jeg skulle sørge for Maria, og samtidig GIKK JEG INN I EN OPPLÆRING FRA HENNES SIDE.

Så spør Lyngaard han om hva som nå skjer? Johannes svarer ved å si at hans læretid er ved sin slutning, og nå går han fra et plan til et annet, han blir ånd og skal ivareta oppgaver i.f.m DEN ÅND SOM MENNESKET UTSPENNER I OVERFOR MATERIEN. Han sier videre at han bevarer erindringen om sin sjels erfaringer, som han kaller en innsikt blant flere, men at han ikke lenger er å sammenligen med en menneskelig sjel. MARIA BLIR PÅ SJELENS PLAN, SOM VERDENSMODER. MIN TID ER VED Å KOMME, OG DET ER VIKTIG AT MENNESKER ER BEREDT TIL Å FORSTÅ MIN IMPULS. Så sier han til Lyngaard at han har en viktig rolle å spille, og sier til ham at han må gi sin innsikt videre og gjøde jorden.

Senere så kanaliserte Lyngaards venninne hva Maria kunne si om døden,og Maria sier da at døden kan sammenlignes med å flytte fra et sted hvor man har bodd lenge. Du etterlater ET AVTRYKK, og kanskje også noe du har skapt på dette stedet. Ånden driver deg videre mot nye mål. I din sjel så har du stadig den identitet som du bringer videre med deg. Selv om det blir gitt slipp på noe fysisk, så vil det være forbundet i det guddommelige. I den realitet, som var i det levde livet, men også i det som er på vei. Den ånden som går videre når vi dør, vil ha sin ånds-erfaring med seg, men den vil også gå til Gud. Ånden med sin åndserfaring går til Gud. Der vil den også ha adgang til alt det som er erfart i ditt liv, hvis det er nødvendig.

Hele det eteriske vev rundt jorden, har å gjøre med alt det som har vært tenkt, gjort og handlet - alt det som har skjedd på jorden. På den måten, lever ingen forgjeves. Det vil alltid være en større mening i det store fellesskap, med alle som er her. Det kan gi ansvarlighet for det store fellesskap, at man som individ erkjenner å være en del av det.

Jeg vil fortelle, at selv om det skrives mye om gjenoppstandelsen, så var det ikke i riktig fysisk form at Jesus levde videre. Han levde videre i en form som var av ånd. Han var i stand til å gjenskape sin form i et åndelig - nærmest følbart legeme. Det var følbart! Det fortsatte frem til himmelfarten. Jeg visste godt at det var for en begrenset tid at Jesus kunne bære det åndelige legeme.

 

Maria sier at hun nevner det her for å gjøre oppmerksom på, at Johannes nå ble min følgesvenn, og at han også var det under min vandring. Noen ganger ble han værende litt lenger på steder, mens jeg gikk videre alene. Men han viet sitt liv til å ta vare på meg, så han var der alltid, et eller annet sted i min nærhet.

Derfor vil du også kunne merke ham,sier Maria til Lyngaard. Det var ikke ufarlig for en kvinne av min natur og sarthet å gå så lang en strekning alene, så han var der for å beskytte meg. Man kunne tro at jeg var beskyttet av Gud, og det var jeg også, men selv om man er beskyttet av Gud, så kan det stadig lure farer på ens vei.

 

Maria sier at hun er Verdensmoder og omfatter sjelene på jorden - ikke Jordens iboende liv. Slanger kan sies å representere energi-linjer på jorden, og i den forstand samarbeider hun med dem. Energi-linjer i naturen kan oppfattes på samme måte som kroppens meridianer. MENNESKER PLASSERER OFTE HELLIGDOMMER PÅ SLIKE LINJER.

Maria har lagt lys ut, og dermed har hun også vært med til å danne linjen. Når det gjelder Landskaps-templer, så kan hvert chakra forstå som den livsenergi som fungerer i og regulerer et bestemt område.

DISIBODENBERG var et solar- plexus område- ilden er dens symbol og forbrenning/renselse. Mange steder er naturens hals-chakraer atskilt fra hjerteområder av en dal eller sjø. Panne-chakraet står for intuisjon, åndelige impulser og høyere bevissthet. Krone står for åndelig essens, og det kan være vanskelig å finne i naturen, fordi det kan sveve over jorden. På et slikt sted kan man oppleve at det er utrolig kort vei mellom himmel og jord.

Det var nødvendig at den mannlige kraften ble brukt, bl.a Peter og Paulus, for utbredelsen av den kristne tanke. Disse to gjorde en fremragende innsats, men SÆRLIGE KVALITETER GIKK TAPT I DEN MANNLIGE KRAFT. Vi hadde ikke forestillet oss at det skulle bli så ENSIDIG, sier Maria. Hennes og Johannes forståelse av den kristne tanke var mere kvinnelig inspirert. Men se, den impulsen er stort sett forsvunnet, sier hun.

Michael formidler at når gudskraften deler seg i polaritet, så er spenningsfeltet mellom polaritetene REN KJÆRLIGHET. Han sier at han og Maria lenges alltid etter å forene seg, og som du ser, er vi da en gudskraft. Vår oppgave er dog å virke i polaritet. Det skyldes deg at vi nå kan forenes, sier han til Lyngaard. Vi takker og velsigner deg, vår kjærlighet er i deg.

Maria formidler at Sjelen er en gnist, en polaritet dannet ut av Guds flammehav, med sin egen kvalitet preget av nivå og erfaring. Det er viktig å få med polaritetenes møte, sjelen ville ikke være i stand til å utvikle seg videre, hvis ikke denne dynamiske prosess mellom motsetninger fant sted, og til stadighet finner sted. Det er en forutsetning for sjelens vekst, at sjelen blir i stand til å forene større og større motsetninger, uten å bli motsetningene, og å kunne bevare flammen.

 

 

Hun sier at hun ikke direkte er engasjert i naturenglenes arbeide, hennes område er sjelene, og derfor beskjeftiger hun seg med mennesker.

Enhver vesens-tilstand har sitt Himmelrike, og det jordiske liv har sitt Himmelrikets port i hjertet. Paradoksalt er det, at går du inn gjennom den porten, så kommer du i kontakt med den evige delen av den åndelige verden, som er uavhengig av fysisk eksistens.

Det er her Himmelriks-begrepet kommer inn. Det er her du har adgang til englenes verden, og til den åndelige verdens innstrømming i alt liv. Det er her inne i Paradisets have..., jeg kaller det Paradisets have, fordi det på mange måter var Himmelrike...., det er her inne at din gral står. Det er her inne at ditt høyere vesen har mulighet for å dvele, mens du er her på jorden. Det er også her inne at vi ganske ubekymret kan gå og snakke sammen og være like. Her er jeg ikke en opphøyet Jomfru Maria, som befinner seg i en åndelig verden, og du er ikke en jordisk person som skal bøye deg i takknemlighet for å snakke med meg. Først i ditt eget Himmelrike går vi side om side.

Maria slår fast, at det som åpner evighetens port, er å være til stede i alle tre skikkelser;sjel, kropp og ånd. Denne tredeling er alltid til stede i levende organismer. Dualiteten er viktig for liv på jorden, men det er først i trenigheten at livet blir manifest. På samme måte som det skal en mann og kvinne til for å skape et barn. Men det er først i møtet, at det tredje oppstår, at barnet kommer. Det er ikke nok at mann og kvinne forenes, der skal være noe tredje, som kommer dem i møte. Det er det som danner grunnlaget for en inkarnasjon. Tretallet gir inkarnasjonen. Det er vanskelig å forklare, for det er en magisk treklang, som fungerer som en helhet, men som du i ditt bilde får presentert som en tredeling, som er til å forstå.

 

Maria sier at ÅPENBARINGER ER VIKTIG I DENNE TID. Det er ikke forbeholdt noen få, med hundrede års mellomrom, å få guddommelige åpenbaringer. I denne tid har alle mennesker mulighet for å få åpenbaringer, alt etter den enkeltes innstilling til "noe høyere", kan det kalles åpenbaringer fra det guddommelige, fra kjærligheten eller fra livets kilde. Mennesker kan få åpenbaringer på mange nivåer, og alle åpenbaringer er like verdifulle. En åpenbaring er en innlysende åpning til det åndelige felt, og der ligger et budskap i enhver åpenbaring.

Åpenbaringer skal forstås, og budskapet skal tydes. I de fleste tilfeller legger åpenbaringen opp til en handling. Handlingen utføres, og der kvitteres med en takk, og herved er det åpnet en kanal til kommunikasjon med det åndelige, en samtale kan begynne.

Maria sier at mennesker over det meste av jorden, trenger ikke i dag en formidler til å tyde eller å utlegge åpenbaringer. Men da mange åpenbaringer rekker ut over individet, så er det formålstjenlig i denne tid å samles i grupper og hjelpe hverandre med forståelse av åpenbaringer. I dette tilfelle, er det viktig å huske på, at alle åpenbaringer, uansett karakter og nivå, er like verdifulle.

Hans Lyngaard spør Maria om hvis det ikke er bruk for formidlere, hvordan ser hun så på religionene og deres prester, som nettopp iveretar dette verv? Maria svarer ved å si at spørsmålet er kontroversielt, fordi jeg ansees  for å være en hellig figur i kristendommen. I KRISTENDOMMEN ER DET TID FOR FORNYELSE. AV DE OPPRINNELIGE TANKER ER EN DEL UTELATT, OG EN DEL ER TILFØYD, svarer hun til dette.

Noen tanker er direkte avfødt av de daværende samfunnsforhold, som ikke lenger er til stede. De som ivaretar religionene, har det meget vanskelig ved å oversette årtusenårgamle trosrammer til et nåtidig liv. KJERNEN I KRISTENDOMMEN OG I DE ANDRE RELIGIONER ER VIKTIGE SANNHETER, SOM DET KAN BYGGES PÅ. EN NY TID ER KOMMET!

Når det gjelder pilgrimsturer, så sier Maria at de er et godt redskap til å arbeide med åpenbaringer og forbindelser til det åndelige. Vandringen er fysisk forankrende, og i de rette landskaper vil det være rik leilighet til åpninger i personens åndelige lag, så vel som i den omgivende naturs åndelige lag.

Mennesket kan, og oppfordres kraftig til det, å kommunisere med naturens engler og lignende vesener. Dette er en forutsetning, blant flere, for at jorden kan overleve. Den pilgrimsruten som du nå går, er utformet slik at det er utfordringer over alt. At du går ruten, har to formål. For det første å oppleve ruten på et sjelelig plan, det har i høy grad å gjøre med din sjel. For det andre, så er du et eksempel, som andre kan følge, og derved oppfylles et videre formål. Derfor er det nødvendig å offentliggjøre dine opplevelser på denne turen.

Hans Lyngaard stiller spørsmål om hva NÅDE er til Maria. Gud har innrettet verden etter et sinnrikt regelsett. En av grunnreglene er,at som du gir, får du igjen. Det er en meget fin balanse mellom alle former for utveksling av energi. Dette forhold gjelder også for mennesket. I alle forhold og på alle plan. Deres verden kan fungere og utleve seg på denne måten uten inngripen. Gud har allikevel tillatt seg selv og sine høyeste gudskrefter å kunne gripe inn når særlige forhold taler for det. Nåden springer ut av barmhjertighet og kan oppheve rettferdighetens basale regulering. Å oppnå nåde krever forståelse, både for rettferdighetens dype energimessige regulering og for kjærlighetskraftens innerste vesen. Nåde kan gis på anmodning fra mennesket selv, fra andre mennesker eller fra andre gudskrefter, f.eks engler.

Igjennom Hans Lyngaards venninne, formidler Maria, at det er meget viktig for mennesket på nåværende tidspunkt i menneskehetens utvikling, å kunne akseptere sine skyggesider. At man ikke er så langt fremme i sin renhet som den åndelige side i en lenges etter å være. Det er viktig å ha en tilgivelses-evne i.f.t seg selv, når man synes å ha vært for mye i en annen bevissthet. Det er nødvendig å tømme en søppel-dunk. 

 

 

Det vil alltid være noe som skal renses. Jo mere man arbeider i det spirituelle, jo mere vil det være behov for å utrense gamle krenkelser og sårede følelser - den siden av en som hører til jorden. Kroppen har et tilhørsforhold til jorden, så lenge man er inkarnert. Den har behov for å kreve sin rett til å skape territorium og uttrykke behov og lengsler. Til kroppen er det knyttet en utviklingsvei, som kan gå i den motsatte retning av det man vil på det åndelige plan. Dette motsetningsforholdet må ethvert menneske som er på utviklingsveien, kjempe med.Du er på din vei. Det er viktig at du har din erkjennelse med deg klar til å møte din egen bakside, og etterpå tilgi deg selv.

Når det åpnes for slusene, så er det ikke uten problemer for det menneske som ikke er helt så klar som han burde være for å kunne arbeide med den slags energi.

NÅR MAN VIL OPP, MÅ MAN OGSÅ VÆRE VILLIG TIL Å GÅ NED, OG DE HØYDER MAN KAN NÅ, ER PROPORSJONELLE MED DE DYBDER MAN HAR MOTET TIL Å STIGE NED I.......

Det finnes mange andre universer som vi kunne være inkarnerte i, men vi er på Jorden fordi vi hver i sær har noe som skal transformeres. En del av oss, vårt høyere vesen, er samtidig til stede i andre universer, hvor vi kommer til uttrykk gjennom helt andre ytre former, identiteter og personligheter.

Lyngaard kom til en viktig erkjennelse; hver gang han forsøkte å styre og kontrollere forløp, så måtte han bare innse at utbyttet ble deretter, resultatet av den begrensning som vil selv og handler deretter. Når han til gjengjeld ga avkall på sine egne bekymringer og trådte inn i strømmen, så falt alle ting ut nøyaktig slik som det var best. Det var et spørsmål om TILLIT OG HENGIVELSE I VISSHET. Til gjengjeld opplevde han å få all den hjelp han overhode kunne drømme om, både på det ene og annet plan. Samtidig med alt dette, så ble hans opplevelse av oppløsning og rommelighet mere intens.

Landene i Europa forener seg, og store stridigheter mellom nasjonene bilegges. Mange former for mellomfolkelige forbindelser økes. Nasjonenes grenser viskes ut. Hvert folks egenart synes allikevel å kunne utfolde seg på like fot med de øvrige folks. EUROPA ER PÅ VEI TIL Å FINNE SIN SJEL. Tenk etter hvordan Europa fikk sitt navn, og bemerk hvor Europa kom fra, fra samme egn som kristendommen kom fra. Liksom verdensdelen tok navnet Europa til seg, på samme måte tok Europa kristendommen til seg. I den forbindese har også jeg en rolle å spille, sier Maria. SOM EN FIGUR I KRISTENDOMMEN ER DET MITT SIKTE Å INSPIRERE EUROPAS FOLK TIL Å TA DEN GAMLE MYTE TIL SEG, ERKJENNE EUROPA SOM ET FEMININT VESEN OG LA BARMHJERTIGHETEN VÆRE EN FELLES GRUNNVERDI.

Å gå denne pilgrimsrute er å gi Europa sjel, bl.a ved å erkjenne Europa som et hellig landskap, som består av mye mer enn menneskelige vesener. 

 

 

 

 

 

VÅR VELSIGNEDE FRUE MARIA

Hun henvender seg til G. Hodson i januar 1945:

"Jeg VAR Miriam, Jesu moder, og jeg bekler nå VERDENSMODER- embede. Jeg kjente deg i det livet og hjalp deg. Jeg har gitt deg budskaper i dette livet. Kunne du ikke samle alle mine skrifter og utgi dem for å hjelpe meg med min sak blant mennesker?"

Hennes skinnende blå aura syntes å omslutte meg et øyeblikk og fylle rommet med sitt lys. En stille fred gjennomtrengte meg og førte meg fra de høyeste nivåer ned til det fysiske. Denne opplevelsen er som et svar på et uutalt ønske om å måtte få kontakt med henne igjen og motta en direkte forsikring om korrektheten av den lære som dreier seg om henne. Jeg føler meg nå helt sikker og innvier igjen mitt liv i hennes tjeneste. Jeg hadde påkalt hennes hjelp til en 19 årig pike under en helbredstjeneste noen dager før, og jeg følte at dette var svarert.

VERDENSMODEREN

Det er en eldgammel sannhet at et menneske kan utvikle seg og bli Adept i et kvinnelig legeme og en kvinnelig personlighet. Det anses for okkult mulig at visse formodede Gudinner - Guds bruder - kunne legemliggjøre et guddommelig Moderskap, og på denne måten tjene menneskeheten.

Høyt utviklede åndelige kvinner, som har påtatt seg denne oppgave, er uhyre skjeldne, de har oppnådd den fullkomne renhet som innbefatter en komplet fornektelse av selvet, eller de er snarere vokst ut av de begrensninger av en bevissthet, som ser seg adskilt fra andre.

Til disse dyder kan man føye en transcendent guddommelig medfølelse, ikke bare med deres eget kjønn, men med ethvert følende vesen som lider, og en intens lengsel etter å bruke seg selv til å lindre all grusomhet og smerte og enhver form for menneskelig elendighet.

En slik Monade - ego - personlighet, som er besjelet av alt det som er opphøyet og edelt i menneskenaturen - og i sær den kvinnelige natur, og som har nådd adeptskap (Mester-stadiet), er blitt et bevisst vesen, en AVATAR for den kvinnelige eller negative polaritet i Logos, som er KUNDALINI-ILDENS guddommelige åndedrags guddommelige strøm av livskraft og makt.

De nøytrale og motsatte polariteter er i like stor grad til stede i Hennes person, men de bevarende, beskyttende, favnende og frelsende egenskaper er fremherskende i dette embede, som er verdig tilttelen "VERDENSMODEREN".

Selv om dette begrepet er meget opphøyet, så skal man huske på at en sådan oppløftelse til alt, hva som er størst og edlest og skjønnest i kvinneligheten, stadig bruker en representativ personlighet, gjennom hvilken hennes egne høye prinsipper, som er inspirert av de samme egenskaper i Logos, er virksomme i menneskets verden. Hun er den sanne MADONNA, hvilken form hun enn beslutter å åpenbare seg i for menneskeheten.

Et menneske, som etter å ha forlatt sitt sovende legeme, møter henne, vil se en guddommelig skjønn form, faktisk en fullkommen kvinne, elskelig i enhver henseende. Man skal huske, at skjønt hun er vakker, så er hun ikke mindre sterk, ikke kun i kraft av sin egen Monade, men også i kraft av Logos, hvis alle andre attributter i deres opphøyethet er til stede i henne.

(Dette ble meddelt G. Hodson av "Fra en høyt innviet til en annen, fra den indre verden til den ytre").

 

24.7.1975, til G. Hodson:

Jeg lærte deg å kjenne i Nazareth, da du sammen med din tjener kom for å se min sønn Jesus. Jeg var vitne til tragedien, ditt indignerte utbrudd, din mottagelse av min sønns råd, dine tårer over din døde tjener som reddet ditt liv (ved å ta i mot en romersk centurions spyd).Jeg hørte min sønns løfte, og så at du som ung gutt pliktskyldigst gikk hjem og oppfylte de pliktene som ventet deg der.

I dette livet, så jeg deg først som spedbarn da du ble døpt i en kirke som var navngitt etter meg i Wainfleet-St Mary; senere i den lille kirke i Manchester hvor du pleide å komme for å meditere, og hvor jeg lot deg se min aura omkring min statue.

Så hjalp jeg deg under dine studier av livet før fødselen, og gjennom mine deva-representanter åpenbarte jeg meg i den bevissthet som en Adept som hadde valgt denne Veien inn i Englenes Rike, og som hadde innviet seg som planetarisk representant for Sol-Logos mere feminine aspekt. Som du også vet, så kom jeg til deg ved restene av kystskogen i Gloucestershire, hvor du ble oppløftet av den MAHA-DEVA-lærer Bethelda, og du mottok og har siden utbredt mitt "Kald", trykt i din bok THE BROTHERHOOD OF ANGELS AND OF MEN.

Du har åpnet denne mentale forbindelse med dine taler og deres ærbødige henvisning til meg, og dette har ført deg nærmere meg. Jeg selv og mine MAHA-DEVAER og DEVAER har svart på dine sterke påkallelser til gavn for den lidende verden, og for dem som du kjenner som er syke og i nød. Vi er på den måten et "team", du er min direkte medarbeider i den mørknende verden. Nå vet du at jeg både er forbundet med deg og tilgjengelig i og gjennom ditt vakre Adept-inspirerte tabernakel.

 

7.8.1975

I dag under en hvil, så kom jeg til å tenke på den Velsignede Frue Maria, og ble da oppmerksom på hennes nærværelse. Hun ba meg om å bekrefte autensiteten av sin eksistens og den fulle virkelighet av sitt Vesen i den teosofiske verden og i Den Liberal Katolske Kirke. Jeg ble også inspirert til å gi en filosofisk og okkult forklaring på hennes virkelige eksistens, basert på mine erfaringer, som ville være til hjelp for medlemmer av de nevnte bevegelser. Hun minnet meg om mine erfaringer under studiene av fostre og om sin nærværelse under mottagelsen av THE BROTHERHOOD OF ANGELS AND MEN. 

En av de mest særpregede trekk hos henne er hennes fullkomne ydmykhet. Hun viser seg ikke og fremtrer ikke i sin opphøyde glans som f.eks ADEPT - DRONNINGEN over englene. Jeg mottok med ærbødighet hennes nærværelse som om hun var en (Adept) - venn. MAN KAN IKKE FORESTILLE SEG NOE HØYERE OM EN ÅNDELIG DRONNING.....

Etter å ha vært mor til Jesus i hans virkelige fremtreden blant mennesker, og hans oppnåelse av adeptskap mens han bar sitt legeme, så oppnådde hun selv adeptskap, tok 5. innvielse i de egyptiske mysterier, hvor hun ble utdannet i deres kaldæiske form - som kvinne, d.v.s i et kvinnelegeme. I de dagene var prøvene meget harde, særlig for begynneren, selv for menn, men hun gjennomgikk dem alle med glans,ja, satte seg nesten ut over dem i stedenfor å være underkastet dem. Hun ble da en av jordens Adepter.

Mesteren Jesus var av natur en maskulin Adept, hva hans personlighet angikk, men man skal huske at dette ikke gjelder ARUPA-nivåer, hvor alle Monader er uten kjønn, selv om det bevares flere fremherskende trekk, i det minste for en stund.

Vår Frue må imidlertid betraktes som monadisk og av natur feminin, når som helst det dreier seg om hennes personlighet. Hun forlot helt og holdent menneskeriket og inntrådte i Engle - hierarkiet, beveget av sitt naturlige ønske, fordi hun var klar over at hun med sin natur best kunne hjelpe menneskers og dyrs evolusjon fremover som medlem av de Englelige Hærskarer.

Kjønnsforskjeller kan ikke på noen som helst måte oppfattes i forbindelse med Guddom og Monader. Imidlertid lærer visse kosmologier, særlig hinduenes, at visse høye mytiske kosmiske energier virkelig handler som om de er motsatt polariserte, når de utfører deres tjeneste ved fødsler av universer. Dette skal naturligvis ikke forstås som maskulint og feminint i menneskelig forstand, men mere som universelle egensksper som positivt og negativt i en avlende funksjon.

Denne logoiske selv  differensiering har en dyptgående virkning på en Logo`s bestanddeler av Monader, hvor noen blir mere fremherskende positive og andre negative under den særlige kosmo - genetiske skapelse. Dette fortsetter, og det store vesen vi kaller VÅR VELSIGNEDE FRUE, er monadisk negativ - hvis man kan tenke seg eller si det på den måten - eller har en iboende polaritet som er mere negativ enn positiv.

 Disse ordeners Vesener er av lik evolusjonsmessig status, og etter oppnåelsen av adeptskap så er de i stand til å trancendere begge deles begrensninger, men selv da forblir det en iboende polaritet,som vedvarer og bevisst fastholdes etter adeptskap.

Derfor inntrådte Vår Frue i Engle - riket etter å ha blitt adept, og hun har deretter valgt å tjene menneskeheten i PARVITIS, KWAN YINS, ISHTARS, HATHOR, ISIS`S og VÅR FRUES individualiteter.

Den moderlige ånd, alle mødres gjennomgående medfølende ømhet, faktisk selve moderskapet, øver et fremherskende press på alle ordener, kommuniteter, grupper og mennesker, som hun skjenker sin hjelp.

ALLE DISSE GUDDOMMELIGE VESENER, FOR INGEN AV DEM HAR FORSVUNNET, ER INKARNASJONER AV DET GUDDOMMELIGE MODERSKAP.

Skjønt Vår Frue ikke lenger er begrenset til å fremtre som en person, idet hun for lenge siden fant frigjørelse herfra, så påtar hun seg for menneskehetens skyld, en høyt åndelig persons sådanne begrensninger for å komme dem hun hjelper så nær som mulig.

Denne tjeneste kunne være mye mere effektiv hvis et voksende antall kommuniteter, grupper og mennesker ville ANERKJENNE VÅR FRUE, OG BÅDE MED TAKK MOTTA HENNES VELSIGNELSE OG TILBY SEG SOM HENNES TJENERE PÅ DET PERSONLIGE NIVÅ.

Således kunne en VERDENSMODER - BEVEGELSE bli til et stort gode for menneskeheten i denne tid, og det ville gi henne økte muligheter og kanaler hvor hun kunne hjelpe menneskeheten.

16.4.1976

PRINSIPPET OM ALTETS ENHET

Når et menneske blir en adept, så vil den gamle personlighet og særlig de personlige tilbøyeligheter blandes inn i det veldige vesen som vi kjenner som Sollogos. Sett ut i fra dette synspunkt, så er ikke Adepter lenger seg selv, spesielt ikke når det dreier seg om de tildelte og utøvende embeder, selv om det vil være spor tilbake av den siste menneskelige personlighet, og særlig så lenge det legeme består som adeptskapet ble oppnådd i.

Alene uttrykket "ALTETS ENHET" beskriver godt Adeptens tilstand og bevissthet. Lykkelige de mennesker som begynner å ha forutanelse om denne overgivelse og Selvets oppgåen i ALTETS ENHET, som styrer og helt igjennom hersker over enhver Adepts liv og arbeide.

Vi er sannelig ikke mere "folk", sier hun, men for å si det med et lite smil,  VI ER BARE STRÅLER SOM KOMMER INNENFRA OG GÅR UT FRA SOLLOGOS, LYSETS STORE HERRE.

Mennesker som vil fremskynde deres vandring på evolusjonens vei, kan ikke gjøre noe bedre enn å meditere og med stadig større troskap virkeliggjøre ALTETS ENHETS vidunderlige prinsipp. Ja, du har helt rett: dette er både bevissthetens og livets sanne yoga.

 

17.4.1976

Som du er oppmerksom på så følger hver Adept ved sin åndelige oppnåelse, Selvets særlige måte å uttrykke seg på, som stort sett er bestemt av Monadens natur, og utfører somme tider de dermed forbundne plikter, men ikke alltid som Embets - Adept.

Herrene MANU, BODDHISATTVA og MAHA - CHOHANEN  og de som i øyeblikket er deres Adept - Medarbeidere er eksempler på dette system.

For mitt eget vedkommende, så fortsetter jeg med å uttrykke den indre monadiske betoning og tjener så godt jeg er i stand til det i det departement som er kjent som "Verdensmoderen". Det omfatter hele femininiteten i dyre - og menneskeverdenenes ekstremt subtile og følsomme prosesser under svangerskapet, hos både dyr og særlig hos menneskene, samt under prosessen når et barn fødes og under de opplevelser enhver mor gjennomgår.

I dyreverdenen foregår dette noenlunde naturlig, men i menneskeverdenen er det nødvendig å hjelpe - av grunner som jeg ikke skal komme inn på her, KARMAEN er en av de viktigste - og denne hjelpen blir gitt til de mentale, astrale og fysiske legemer, og til hver jordisk mors nervesystem.

IKKE EN ENESTE ER NOENSINNE UTENFOR MITT TJENESTEOMRÅDE, og noen ganger gir jeg selv hjelpen sammen med de engler som er tilknyttet mitt embede som Verdensmoder.

Det skal innrømmes, at bortsett fra mystikere og okkultister, vet menneskeheten ikke noe om disse åndelige og overfysiske hendelser som er forbundet med moderskapet, men etterhvert som rasen utvikler seg, så vil menneskeheten, særlig kvinner, bli mer og mer oppmerksomme på disse nødvendige tjenester. Enhver bok som utgis og retter oppmerksomheten mot dem vil være av praktisk verdi for alle mødre og vordende mødre. Vær god å fortsette med å skrive og benytt deg av meg hvis det blir nødvendig.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.1978 skriver Geoffrey Hodson:

Den velsignede Frue Maria, Guddommens inkarnasjon av den Moderlige Ånd, som er beveget av den reneste medfølelse og kjærlighet, bærer hele menneskeheten i sine arme og ved sitt bryst, hvor hun nærer den med åndeliggjørende liv, med det formål å fremskynde ALLE følende veseners evolusjon.

Verdensmoderen tar del i enhver mors - menneske som dyr - hele perioden med svangerskap og fødsel av deres avkom. Hun er også upersonlig nærværende, hvor hun hjelper moren under hennes arbeide.

Hun er også upersonlig til stede hvor hun hjelper til med den mystiske "fødsel" av Kristus - bevisstheten i det indre Selv hos enhver innviet som innlemmes i det Store Hvite Broderskap.

Geoffrey ser Vår Frue på kausalplanet som en meget skjønt kvinnelig vesen omgitt av krefter som utstråler fra henne, idet de danner en særlig formet aura av hvitt, gull, rosa og himmelblå, gjennomtrengt utover av hvit utstråling. 

 

 

 

 

Unni Servold Jørgensen 27.06.2014 23:08

Jeg har meditert gjennom mange år med veileder, og er stadig vekk blitt innhentet av Maria-energien. Er spent på min reise til Salisbury og Stonehenge.

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg