DEN NYE JORD, DEL 3

DEN NYE JORD

Skrevet av Arnhild Yalena Rob 25.2.22

Den galaktiske Føderasjonen kommer med en fantastisk nyhet 19.2.22, om at vi veldig snart går inn i Den nye Jord. Dette bekrefter de.

Den nye Jorden eksisterer i samme "rommet" som Den gamle Jord, men den er i en høyere dimensjonal frekvens.

Energiene på disse to utgaver av jorden påvirker hverandre.

Til slutt vil hele menneskeheten forflytte seg til Den nye Jord, og menneskehetens kollektive bevissthet vil transformeres opp mot høyere nivåer av tilstedeværelse og åndelig utvikling.

Den nye Jorden er ikke som en fysisk planet som dere kjenner til, men er heller enn 5. dimensjon, som eksisterer på toppen av Den gamle jorden (3. dimensjon).

Den gamle Jorden er fortsatt under Mørkets Lover. Den nye Jorden vil være ledet av Lysets Lover.

På Den gamle jorden har vi en karbonbasert kropp, på Den nye Jorden vil vi ha en krystallinsk kropp. Transmisjonen fra karbonbasert  til krystallinsk basert DNA er beskrevet som et quantum hopp i menneskelig evolusjon.

Denne prosessen er i gang, men vil vare en tid. Karbon - baserte kropper vil gradvis bli byttet ut med krystallinske kropper. Disse lys - kroppene er ekte fysiske manifestasjoner av det nye krystallinske nettverk som gradvis kommer til syne innenfor jordens kollektive bevisshets - felt. På denne måten er de ikke eteriske eller astrale av natur.

De eksisterer i fysisk form på samme måte som karbon - baserte kropper gjør, men de er sammensatte av et finere stoff/energi matrix og er tunet inn på og resonant frekvens av din TRUE SELF - din multidimensjonale, evigvarende essens, som finnes utenfor tid og rom.

Under din åndelige utvikling, når du klarer å lage den energetiske blå - kopi i ditt sinn og i din kropp gjennom meditasjon, affirmasjon og visualiserings - teknikker, så vil du da begynne å heve din vibrasjon mot en høyere dimensjon og vil da tiltrekke deg denne krystallinske formen. 

Det finnes ingen død på Den nye Jord, og den vil være som et Paradis. På Den gamle jord fantes det død og adskillelse mellom de maskuline og feminine energier, noe som førte til at vi møtte mange problemer i det daglige liv.

På Den nye Jord vil det ikke være noen død, og denne adskillelsen mellom feminine og maskuline energier er borte. Det vil bare være ENHET.

Den gamle Jord er nær dens endetid, og Den nye Jorden er i prosessen med å bli skapt.

Den gamle Jord hadde alle slags problemer som krig, terrorisme, naturkatastrofer, fattigdom, arbeidsledighet, sykdommer osv. Men dette finnes ikke på Den nye Jord, der vil det være bare fred og lykke.

Den nye Jord er skapt av Gud, og vi vil bli forflyttet til Den nye Jord gjennom oppstignings - prosessen. For et stykke tid nå har hendelsene på jorda skiftet veldig raskt. Lyset gjennomtrenger mørket nå, og mange mennesker føler at snart vil det skje noe stort.

Det er ingen vinnere eller tapere på Den nye Jord, alt er i enhet. Det vil ikke være en lys og en mørk side, vi vil alle være på samme lag. Noe som er veldig forskjellig fra det vi kjenner til nå. Det vil heller ikke være noen grenser mellom landene, religioner eller raser. Ingen krig, ingen grådighet, ingen ego, ingen frykt, og det vil være respekt for alle ting. Det er ingen ulykker, og ingen opplever død før tiden er utløpt for deres naturlige livsløp.

FRIHETEN  er ikke bare gitt til menneskene, men også til dyrene, plantene, til og med insektene. Den nye Jorden vil være en spirituell verden hvor menneskene er i konstant kommunikasjon med Gud. Denne verden er hellig og alt i den er/lever i Guds nærvær.

Ja, vi har virkelig mye å se frem til! Vi må bare stå i LYSET, og gjennomleve alt som skjer. Det er tillatt å innrømme at vi er slitne av alt vi må igjennom, og det aller viktigste er å ta vare på oss selv.

Smertene i kroppen er til tider uutholdelige, men det er ingen medisiner som hjelper mot dette. Det er jo ikke vanskelig å forstå at det oppstår smerter i skjelletet (mineralsk form) når det skal gjennombores av krystallinsk energi for å kunne gå igjennom forvandlingen.

Hvis du velger å være med på denne reisen, så må du gjøre det sammen med mennesker som er handlekraftige og som har samme visjoner som deg selv, sier Adama i Tellos. Det skjer ikke uten alles konstante anstrengelser og bestemthet for å kunne skape Det nye Menneske og Den nye Jord.

Vi har gjort endringer og restartet på en ny måte i Esoterisk Forum Stavanger. Vi som har fulgt vår intuisjon hele tiden i denne 2 års perioden, har også satt oss inn i "kilometervis" med "alternativ til narrativet". Vi har også blitt utskjelte og forsøkt utestengt fra "det gode selskap", men vi har stått i det. Selv om vi hver på vår kant har levet ganske isolert til tider, så har vi allikevel hatt god kontakt.

Veldig tidlig i denne prosessen forsto vi at nå må vi være nyskapende.

Fra å ha vært et åpent forum i 17 år, hvor alle var velkomne til å delta på meditasjoner, kurs, være med i Landskapstempel gruppa, m.m, så bestemte vi oss for at fra oktober 21, så har vi bare lukkede, faste medlemmer i gruppene.

Alle holder den samme visjonen og jobber aktivt og målrettet med å hjelpe menneskeheten og jorden i denne oppstignings - prosessen.

Tidlig kom vi også med i en annen gruppe med bl.a vaksine-motstandere her i Stavanger. Vi har treff hver 2. uke, og det kommer veldig mange til disse treffene. Og her har vi fått mange nye, gode venner.  

Judith Kusel sier at de som velger den nye tilværelsen vil føle intens kjærlighet, at vi blir løftet i kjærlighet som vi aldri har opplevd før. Et løft inn i en mye høyere bevissthet hvor sjelen nå kan ha adgang til og virkelig løfte oss inn i DEN NYE TIDSALDER AV KJÆRLIGHET.

Alle dine venner, familie og alle andre du kommer i kontakt med vil bli påvirket av deg på en naturlig måte. Du behøver ikke si eller gjøre noe, for bare ved å være deg, vil verden endre seg rundt deg.

Du er senteret i ditt eget univers. Ikke ha frykt for noe du måtte mangle nå, for alt det sjelene deres trenger vil bli gitt til dere. Du vil på denne måten være i stand til å hjelpe de som er mindre heldige enn deg for å trancenderes inn til Den nye Jorden. Vi er henrykte over at dere har kommet så langt, og vi ser den strålende fremtiden som kommer mot dere nå. (Fra en kanalisering fra Sirius.) 

22.2.22

 

Verdensmoderen via Jennifer Crokaert sier at "søppel-programmeringen" vil bli renset ut, og en massiv nyoppstart vil skje. Jeg vil fjerne slørene med adskillelse som har hindret dere i å kjenne deres ekte selv, deres DIVINE CREATOR SELF. Jeg returnerer til dere det som alltid har vært deres, men som har blitt gjemt dypt inn i dere.

På et øyeblikk vil deres verden bli endret til det bedre. Beveg deg inn i ditt hjerte, ikke i det emosjonelle hjerte som sier "jeg liker dette, men ikke dette", men inn i det vise hjertet som slår til lyden av din sjels - lyd/ditt Høyere Selv. Det har en visdom i seg som kan høres hvis du tar deg tid til å gå inn i stillheten.

Og du vil bli ledet mot de aller beste handlinger, tanker og ord. Du vil da komme i sporet med guddommelig flow i ditt liv. Jeg er alltid med dere, inni dere, og venter på at dere skal oppdage meg.

Fra 22.2.22 vil vi føle oss utrolig inspirerte til å handle etter våre drømmer, lytte til vårt hjertes ekte kalling, være i total balanse med vårt Høyere Selv, og vi vil bevege oss inn i en helt ny tidslinje og følge vår sjels guddommelige plan.

Mange dype Soul Mates - forbindelser vil oppstå i år. Venus og Pluto har vært inn og ut av orb med hverandre siden des 2021, og vil være i konjunksjon igjen fra slutten av februar til tidlig mars 22. Siden midten av februar har Mars og Venus holdt hender, og de vil fortsette sin lidenskapelige dans sammen fram til 12.3.22.

Grace Solaris holdt en svær aktivering med nesten 1000 deltakere fra hele verden 22.2 sammen med Arctuanerne, og denne var jeg med på. 

 

Hun sier forut for dette at Star-Seeds/Stjerne - frø har blitt spredt ut i lysnettverket av lysarbeidere. Det dekker som et teppe over det hele og tillater skiftet av jordas frekvens over det hele.

Nå er tiden inne for at Star - seedene må møtes fysisk. Det skjer først over nettet. Din Star - familie er alltid med deg, og de kan også se deg fra sine hjem - planeter. De har høyteknologi som gjør at de kan se inn i livene og oppdragene deres. Du er virkelig elsket og du har hjelp du kan kalle på når som helst.

Adama sier at den store eksperiment - fasen ender snart og planeten går snart tilbake igjen til sin skjønnhet og perfeksjon. Ingen visste til hvilke dybder mørket og seperasjonen ville ta en hel sivilisasjon. Den type mørke som ble lagt her hadde aldri før blitt erfart noen steder eller i noen andre universer før.

DET VAR ET STORT, STORT EKSPERIMENT!

Det har vært en tøff oppgave. Snart vender du tilbake til oss i kjærlighet, sier han, og det blir ikke flere tårer. Du vil bli elsket og lovprist i all evighet. Vi forbereder en stor  mottakelse for deg!

Grace sier at du kan ikke lenger flykte, men at du må tillate et direkte møte med din skygge og gjøre et bevisst valg. Enten så får du fortsette med å være i det kollektive narrativet eller være  i din egen engleaktige høyverdighet og hoppe ut av drømme-spillet.

Kollektivt har vi nådd et punkt av NO RETURN.

En massiv ascension - bølge ble initiert 21.12.21, for å igangsette en massiv rensing på et globalt nivå, gjennom individene. Dette vises nå ved at det gamle paradigme går i oppløsing sammen med det kollektive narrativet akkurat nå!

The Trucker Convoy i Canada, nå også flere andre steder i verden, og de globale masse - demonstrasjoner er et klart bevis på dette. Oppvåkninger sprer seg som en voldsom brann over hele planeten. Folket samler seg og forener seg som EN og krever sin frihet og suverenitet.

Under aktiveringen 22.2.22 mottok vi frø, galaktiske nøkler og koder fra Arcturus. Trillioner av lukkede, deaktiverte neuroner i hjernen ble tent på, gjennom guddommelig dispensasjon  fra Mahachohanen. "Søppel-dna" ble brent opp da denne eksplosjonen skjedde.

Kollektivt vil dette skje gradvis, men februar er i seg selv en stor stjerne - portal av oppvåkning, som vil framskynde og så dette nye photoniske lyset fra bak galaksen.

Mesteren Seraphis Bay  (4. stråle) sier via Adama at i 2022 så vil vi se mere av Helligånden i livet. Det er et Master - tall, og det kalles på oss til å være Mestere i eget liv.

2 - 2- 2 er et signal på Helligånden, partnerskap og også høyere intuisjon. Nå mer enn noen gang må du forbinde deg med mestrene og lysvesenene. De er her for å assistere deg. Til neste år, i 2023, kan det komme store utfordringer, manipulasjoner, "gaslighting" og svik.

Det er tusenvis av Moder - skip som omslutter jorden nå og innstrømninger blåses ut over hele jorden. Vi står langt fra alene. Mange av dere vil ha telepatiske forbindelser med disse Moder - skipene og vil kunne motta masse informasjoner.

 

Fortsettes i del 4

 

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg