HVA ER ÅNDELIGHET?

Inspirasjon søndag morgen 21.8.2011

Dette har ikke noe å gjøre med dette ordets betydning i de ortodokse religioner.
Alt som tenderer mot forståelse, vennlighet, mot det som skaper skjønnhet og som fører mennesket videre frem mot et mere fullstendig uttrykk for dets guddommelighet/den indre gnisten i ethvert menneske, er åndelig!

Jeg ser på Gud som det vesen som kom fra Venus til vår jord for ca. 18,5 millioner år siden, han kom sammen med andre, de er kalt Flammeherrene.

I min verden heter han SANAT KUMARA. De var veldig høyt utviklede åndelige vesener, da Venus ligger veldig lenger fremme i utvikling enn oss. Venus sees på som å være jordas Høyere Selv.

Sanat Kumara er en personifisering av selve den planetariske logos.

Årsaken til at disse høytutviklede personene ankom til vår jord for veldig lenge siden, har forbindelse med noen begivenheter som skjedde langt tilbake i vårt planetsystems historie.

Sanat Kumara og hans medarbeideres tilstedeværelse, gir dem muligheter for å kunne påvirke evolusjonen langt mere direkte enn hvis de befant seg andre steder i systemet.

Det som skjedde tidligere, var at vårt planetsystems utvikling ble satt tilbake i.f.t de andre systemer, og derfor har vi noe å innhente hvis vi skal kunne yte det planlagte bidrag til hele systemet.

Ved deres ankomst, så slo Flammeherrene seg ned i den nåværende Gobi - ørkenen i Mongolia, og her etablerte de deres "energi - brennpunkt" - SHAMBALLA.


Det og de vesener som "bor" der, finnes i stofformer helt "ned" til fysisk eterisk stoff, men fungerer som regel i høyere, åndelige sfærer.

Ånde - verdenen inndeles i forskjellige sfærer, og det skjeldnes mellom Lysets sfærer og mørkets sfærer.

Det er altså her vi velger;
vil vi følge lysets vei eller mørkets vei??
Lysets vei er åndens vei, mørkets vei er den materialistiske vei.

Åndelighet har med evolusjon å gjøre, og min åndelighet gjør at jeg forsøker å leve og å handle ut i fra det som tjener lyset og evolusjonen..... -  verre er det ikke!

Mange får assosiasjoner ved betegnelsen åndelighet med en Fader i himmelen som vi må tilbe, som er en farsfigur, som ser alt vi foretar oss og som dømmer oss ut i fra det, og som bestemmer om vi kommer til himmelen eller helvete!

Dette er et meget gammelt bilde som hører til den forbigåtte tidsalder, Fiskenes tidsalder, mens vi nå befinner oss i Vannbærerens tidsalder!

For meg er det viktig å være med til å fremme rette menneskelige relasjoner, og la lyset og kjærligheten få fremtredende plass, studere tilgjengelig litteratur om hvor vi står på utviklingssiden i vår jords historie, og ut i fra kunnskap og visdom, gjøre det jeg kan for å fremme evolusjonen!

Dette store vesen, Sanat Kumara, er en del av oss alle, vi er alle gnister av dette store vesen, vi er alle "guder", og vi erfarer og lærer, noe som igjen, påvirker dette store vesens utvikling og evolusjon.

Det er guddsgnisten i oss som skal utvikles, det er det jeg legger i ordet åndelighet!

Åndsvitenskap er en utviklet form for okkultisme i forbindelse med en filosofisk verdensanskuelse av idealistisk natur.
Og okkultisme er ikke noe farligere enn læren om oversanselige krefter og bevissthetstilstander!

I tidligere tider ble dette betegnet som "hemmelige vitenskaper", fordi da måtte man studere i hemmelige mysterie - skoler.

Siden 1875, da teosofien kom inn som impuls fra Hierarkiet, kan hvem som helst studere dette i bøker som er tilgjengelig for alle mennesker.

Det er dette som har vært min inngang til å bli en lysarbeider, en som er med på laget, for å yte sin bistand til at jordas evolusjon går slik som den store Plan legger opp til!

Okkultisme innbefatter bla astrologi, kiromanti, magi, spiritisme, teosofi og Rosenkreux - lære, og i det hele tatt enhver anskuelse, som aksepterer oversanselige krefter, naturlover og bevissthetstilstander som en realitet.

Dette er det spennende å være en del av. Det har gitt meg en utvidet oppfattelse av hva det vil si å være et menneske på denne jord, hvor vi kommer fra og hvor vi skal hen, og det er dette som gir mitt liv innhold og mening!

Vi lever i en meget spennende tid, jordas og menneskenes frekvens økes i en formidabel fart.
De som velger lysets vei følger med, de som ikke gjør det, vil fortsatt sitte fast i de tyngre sfærer, og der er det ikke så godt å være.

VALGET ER DITT, OG DET VALGET MÅ TAES FORT!
VET DU HVILKET STORT LYSVESEN DU EGENTLIG ER?

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg