Dette landskapstempelet strekker seg fra Karthago i Tunisia (rot), og går opp gjennom Europa til krone - chakraet som ligger i Jotunheimen i Norge, i Nord - Europa`s høyeste fjellrekke i skikkelse av GLITTERTIND (2470m), GALDHØPIGGEN (2469M) I i Jotunheimen og SNØHETTA (2286) på Dovre.  

HVILKEN BETYDNING LEGGER VI I ET KRONE - CHAKRA?

Det har kanskje en betydning for oss lysarbeidere som bor og lever i dette landet høyt mot nord?

Det er 3 sentra som kalles større sentra fordi de representerer den trefoldige monades 3 aspekter:

KRONE- CHAKRAET= representerer MONADEN (vilje/kraft).
HJERTE - CHAKRAET= representerer SJELEN (kjærlighet/visdom)
HALS - CHAKRAET= representerer PERSONLIGHETEN (aktiv intelligens).

Dette er krafthvirvler som setter eterisk, astralt og mentalt stoff i bevegelse.

KRONE - CHAKRAET har 960+12, dvs 972 kronblader og er forbundet med pineal - kjertelen, også kalt epifysen eller kongle - kjertelen.

Det er det HØYESTE ÅNDELIGE SENTER i mennesket/ eller f.eks i et landskapstempel, og det er KANAL FOR DEN ÅNDELIGE VILJE OG DYNAMISKE HENSIKT.

Selve pineal - kjertelen er litt av en medisinsk gåte, og det stemmer overens med det faktum at dette senteret psykologisk nesten er helt inaktivt hos de fleste mennesker. På samme måte som åndelig hensikt og vilje er en uhyre sjelden, menneskelig egenskap.

Men senteret har allikevel i fysiologisk henseende en viss aktivitet, og manglende balanse kan føre til sykdommer som hjerneinfeksjoner, svulser, kreft og forskjellige former for sinnslidelser.

HVA ANNET KAN SIES OM HVA KRONE- CHAKRAET STÅR FOR/REPRESENTERER?

Farven er violett, og dette chakraet står for kontakten med universet og Det Høyere Selv.
Dette chakraet er mye kraftigere og mektigere sammenlignet med de andre chakraene, og har oppgaven med å skape sammenheng mellom de andre chakraene.

Det at Krone-chakraet i Tyrens Hjertelinje ligger i Norge, betyr det da at vi har et ansvar for å skape en sammenheng med de andre chakraene som ligger i henholdsvis Danmark (panne), Tyskland (hals og hjerte), solar plexus og hara i Italia og rot i Tunisia??

På hvilken måte kan vi evt. gjøre dette?

Chakraenes funksjon sies å ha 2 hovedfunksjoner:

1. Å trekke livsenergien inn fra det eteriske.

2. Å videregi og fordele energien.

Har vi da som nasjon et ansvar for å ha kontakt med universet og med de indre åndelige aspekter/plan?

Videre sies det at krone - chakraet har med det åndelige aspekt å gjøre, og at det står i tett forbindelse med hjerte - chakraet.

På Tyrens Hjertelinje ligger dette i det sydligste Tyskland, ikke langt fra grensen til Sveits og Østerrike, i nærheten av Geneve.

Rhinen har sitt utspring i Sveits og gjennomstrømmer Badensjøen gjennom byen Konstanz, 
fortsetter forbi den hellige øya, Reichenau, videre forbi Stein - am - Rhein, helt til Schaffenhausen, hvor den blir til den 24 m høye Rheinfall. Denne regionen ved Schwartswald er forbundet med rosenkreuz - tradisjonen, og utgjør et område av sjelden skjønnhet.

Den lille byen Stein - am - Rhein, er et ganske særlig "rosenkors - senter", og stedet vitner om, at det spilte en viktig rolle for renessansens rosenkreuzere, som på det tidspunktet var under Francis Bacon`s (Grevens) inspirerende lederskap.Vår venn og samarbeidspartner har kommet inn i verden i uttallige skikkelser, og veldig mange ganger i Europa.

I et par år nå har noen av oss i Esoterisk Norden følt oss kallet til å dra dit ned, men vi har ennå ikke vært der, men nå nettopp, så har jo Væksthøjskolen vært innom her på sin Europa - tur, så jeg regner med at det arbeidet som skulle gjøres der nede, nå er utført!

Uansett, så er jeg sikker på at en liten gruppe fra Esoterisk Norden drar dit ned når tiden er inne!MIRIAM

Den kvinnelige mester Miriam, på 1. stråle, var den som tok initiativet til å starte opp det forsøksprosjektet under Syntese - ashramen som vi i Esoterisk Norden er med på.

Hun var inne og talte til oss på samlingen vi hadde på Degernes. Hun arbeider med en sterk blå - hvit energi som stimulerer balanse og harmoni, viljen til det gode, og det enkeltes individs beslutning om retning og målsetting. Denne blå - hvite energien bringer alt negativt frem i lyset, den virker transformerende, rensende og påvirker krone - chakraet.


Hun snakket også til oss om at Tyrens Stjernebilde er aktuelt nå i Vannmannens Tidsalder, vi skal reise rundt i verden, bo på gode hoteller, være Sol - borgere i en stjernes bevissthet! De kvinnelige mestre jobber med å lage sol - bevisstheter.

Hun sa også om krone - chakraet, at når dette livner til, så kommer hele denne ild til å arbeide (= 3. innvielse).


Så nevner hun stjernebilde SVANEN (ligger over Tyrens Stjernebilde og er dens sjels - aspekt), hun sier at det skjer en sterk innstrømning over Syd - Europa og oppover langs Tyrens Hjertelinje, og at det skjer en masse arbeid her. Det vil motta aktiveringer fra Svanen.Vi mottar guddommelig hjelp og åndelig næring via krone - chakraet.
Krone - chakraet er åpent under alle former for åndelig arbeid, som f.eks under meditasjon.

Når dette chakraet fungerer som det skal, åpner det for indre kommunikasjon med den spirituelle og åndelige verden.

Når krone - chakraet er åpent, inviterer man livsenergien fra universet til seg, og disse energiene blir spredt videre ned i chakra - systemet, slik at alle chakraene blir fyllt med den universelle energien.

Det er forbindelsen til den universelle og kosmiske bevissthet. Krone - chakraet anses som forbundet med den aller høyeste form,g og det er herfra 
vi henger oss på den innstrømmende energien.

Og det er her vi kobler oss opp for gjennomstrømming fra ashramen......

Kronen blir også betegnet som summen av tilværelsen og spirituell perfeksjon. Dens funksjon er å være et forbindelsesledd mellom vår høyeste bevissthet og oss selv.


Dette chakraet har altså å gjøre med det åndelige aspekt, og det står i tett forbindelse med hjerte - chakraet.

Nå har vi altså tatt en pilgrimsreise opp til Bessheim fjellstove for å være nær krone - chakraet på Tyrens Hjertelinje. Iflg. Peter Dawkins, så avgir en bevisst og kjærlighetsfull pilgrim "footprints of light". Ved at så mange lysarbeidere drar ut på pilgrimsreiser blir jorda omgjort til et nettverk av lys, som er healende, og det er en oppløftende og inspirerende prosess både for pilgrimmen og planeten.
På samme måte som i den menneskelige kropp, så har også et landskapstempel sin eteriske energi - struktur med meridianer, akupunktur - punkter, chakra og kundalini - flyt.

Engle - dimensjonen er også involvert her, det finnes store landskapsengler, stedenes ånd.


Det vil alltid reflektere seg i krone - chakraet hvordan  utviklingen har vært i de andre chakraene, særlig i hjerte - chakraet. Dette betyr, at jo bedre utviklingen har vært i  de seks nedre chakraer, jo større blir forbindelsen til åndeligheten og dermed kvalitetene.

Det er vel ingen tvil om at stiftelsen av Rosenkreuz - bevegelsen har vært med på å sette utviklingen i gang av åndsvitenskapelige ideer i Europa, og det oppsto en mengde hemmelige selskaper. Disse forskjellige selskapene forplantet seg senere til forskjellige grener av Frimureriet. Og av den grunn så finnes det en forbindelse mellom Frimureriet og Rosenkreuzere.

På samme måte som Rosenkreuzerne har forbindelser tilbake til tidligere kulturers mysterieskoler og tempel - innvielser.

Rosenkreuzerne er i virkeligheten å oppfatte som Vestens Mysterieskole.

Iflg. moderne åndsvitenskap er ordenens stifter, Christian Rosenkreuz, også en tidligere inkarnasjon av Greven, og han organiserte denne spesielle mysterieskole på kristent grunnlag. De rosenkreuziske tanker faller i tråd  med de forskjellige okkulte retninger som kjennes under andre navn, men i særdeleshet innenfor rosenkreuzernes tro, er det en særlig kristent betont religiøs inderlighet, som kanskje ikke trenger så sterkt fram i f.eks den mere orientalskepregede teosofi, som særlig bygger på indisk terminologi.

AMORC (Ancient Mystical Order of Rosae Crucis) kjenner vel noen til, det finnes en avdeling av denne i Stavanger. Dette samfunn hevder å ha sin opprinnelse tilbake til de gamle egyptiske mysterier.

Den virkelige og opprinnelige Rosenkreuz - ordenen er forlengst trukket tilbake til de indre verdenener, men ukjente enkeltpersoner påvirker den fysiske verden. Et menneske som er på et oversanselig plan er tilsluttet denne ordenen (jfr. info i Okkult leksikon), vil naturligvis aldri gi seg til kjenne i sin egenskap av Rosenkreuzer eller danne noen ny sammenslutning med dette navn, men der i mot utvilsomt, yde sin påvirkning gjennom allerede bestående retninger.

Rosenkreuz - ordenen er et ledd i adept - hierarkiets vidt forgreinede arbeide for menneskeheten, og ordenens "eldre brødre" er i virkeligheten dem vi kaller for Mestrene, Mahatmaer eller Adepter.

Så dannelsen av denne ordenen i Europa i hjerte - chakraet på Tyrens Hjertelinje, har gitt sine virkninger også opp til krone - chakraet!

I våre meditasjoner har vi i mange år nå, beveget oss via vårt eget krone - chakra utover mot de indre verdener.
Mens vi er her nå, sitter i Krone - chakraet i Tyrens Hjertelinje så og si, så beveger vi oss via de 3 templer på henholdsvis det eteriske, det astrale og mentale plan, via gruppe - sjelen til det buddhiske plan hvor vi møter vår indre ashram, via Kristus beveger vi oss opp mot Shamballa og Shamballa - rådet, videre til monade - planet og til det logoiske plan, og derfra beveger vi oss videre utover via Solen til både Sirius, Pleiadene og Store Bjørn, helt inn til galaksens midte, til "den om hvem intet kan sies", og herfra trekker vi energi - strømmen ned gjennom alle disse planene og trekker det ned til den fysiske verden og fordeler denne energien nedover!!!

JEG SYNES VI GJØR EN GOD JOBB FOR KRONE - CHAKRAET PÅ TYRENS HJERTELINJE!!

De store fjell i verden har hatt en spesiell betydning, og har opp igjennom tidene blitt betraktet som hellige steder.

På et fjell "løftes man opp", og i symbolsk forstand kommer en nærmere himmelen. Store fjell - devaer presiderer med blendende kraft.
Fjellene har en hellig funksjon i den planetariske helhet!

Norge har 1. stråle på sjel og 7. stråle på personlighet, og vårt lands grunntone er ANSVARLIGHET, så uten tvil har vi en ekstraordinær oppgave som pioneerer med å spre LYSET, KJÆRLIGHETEN og KRAFTEN videre ut i verden!
 

TYREN SOM HELLIG LANDSKAPSTEMPEL

Landskapstemplene er jordens helligsteder, og Europa er Tyrens og Gralens tempel.
Europa er et ganske unikt område, og det er nå i ferd med å finne seg selv og sine basale kvaliteter.
Det er et av de store verdenssentra, som så smått er i ferd med å oppdage sin egen betydning og sine muligheter i global sammenheng.

Det handler om den europeiske ånd, vår verdens dypeste identitet.

Vi kjenner alle til legenden om prinsesse Europa og hennes guddommelige elsker, og Zevs som etterpå satte Tyren opp på himmelhvelvingen, hvor den i dag kan sees som stjernetegnet Taurus med Pleiadene på ryggen.

Tyren har vært og er et markant symbol i europeisk sammenheng.
Fra eldgammel tid har den stått som et jordisk bilde på den høyeste himmelgud.

Tyren er et veldig gammelt vartegn for Europa, og den har vært gjenstand for tilbedelse og særlig ærbødighet. De gamle kelterne anså Tyren for å være himmelsk, den kretanske kultur utgjør et særkapitell i europeisk historie, og var helt dominert av tyre - symbolikken.

I Norden var guden Tyr ikke bare Thor`s jevnbyrdige bror, men en ennå eldre mytisk arketype som hadde overordnet status, før de kjente nordiske gudeskikkelser ble mere menneskelige.

Europa kan sees på som verdens hals - senter, og et slikt senter har å gjøre med kreativitet, kommunikasjon og tenkning.

Hvis Europa er mottakelig for inntrykk (via krone - chakraet!) fra de høyere dimensjoner, er årvåkent nærværende og utvekslende, kan dette landskapstempel smi den nye tids form på "tankens ambolt" og skape nye mønstre, nye veier og nye muligheter.

Hals - senteret kan intonere de inspirative tankestrømninger, de som skaper og former morgendagens verden. Det kan fremsi ordet og synliggjøre hjertets dypere intensjoner.

VÅR VERDENSDEL ER DERFOR PÅLAGT ET STORT ANSVAR!

Hvis man bruker fantasien, så kan man se det europeiske kontinent som en manifestasjon av tyren, som f.eks Tyrens hode som Spania og Portugal, Frankrike som dens nakke og skulderparti, Central Europa med Belgia, Holland, Tyskland, Sveits og Østerrike som bryst - region, Italia som det ene benet, og Korsika sammen med Sardinia og Sicilia som det andre benet, buken og halepartiet rekker langt inn i Øst - Europa og inkluderer bl.a Hellas og hele Balkan.
Oppe på tyrens nakke sitter De Britiske Øyer som den fønikinske prinsesse, som ga navnet til hele regionen. Og ser man tyren med vinger, så utgår de fra Danmark og omfatter resten av Norden!

Iflg. Peter Dawkins (se www.peterdawkins.com) , så går det altså en ganske spesiell energistrøm ned gjennom Europa langs Tyrens Hjertelinje.

I krone - chakraet, i den evige snes høyder i området ved Gudbrandsdalen/Jotunheimen finnes de majestetiske vokterne av krone - senteret.

Jotunheimen og Dovrefjellet spiller ikke uten grunn en stor betydning i den eldgamle nordiske mytologi.

HERFRA UTGÅR KRAFTEN SOM BRER SEG SYDOVER MED STYRKE OG DYBDE!

Kilder:
Teosofiens Veie, Hardy Bennis
Landskapstempler, Søren Hauge
Web - siden til P. Dawkins
Okkult Leksikon 

| Svar

Nyeste kommentarer

25.11 | 09:17

Jeg klikket feil. Beklager. Jeg liker faktisk ikke Teosofi. Jeg likte siden om Englenes hierarki.

26.10 | 15:17

Jahve alene skaper fra intet. Alt som er skapt vitner om sitt opphav. Marcello Haugen kunne synkverve via pinealkjertelen og det 3. øye. Studer patologi!

07.09 | 03:47

Hei har du tilfeldigvis vært, ved helleristningene ved Tanum i Sverige? ☺️ Vi havnet tilfeldigvis der en natt i påsken 2022.

14.07 | 21:17

Kjære snille gode Arnhild tusen takk for den visdommen du ha lært meg